Globe College Sky

Vernieuwing

VMBO

Een toekomstbestendige school

De beroepsgerichte programma’s in het VMBO worden vernieuwd.

De nieuwe programma’s dragen bij aan de herkenbaarheid en duidelijkheid van het vmbo. Ook sluiten de profielen straks beter aan op de actualiteit waardoor leerlingen beter voorbereid worden op hun vervolgopleiding en toekomstige beroep. Het vmbo is weer het startpunt van een doorlopende leerlijn naar de arbeidsmarkt.

Alle afdelingsprogramma’s worden op het Globe College in het schooljaar 2016-2017 vervangen door nieuwe profielen. Deze bestaan uit gemeenschappelijk vakken en beroepsgerichte profiel- en keuzevakken. De nieuwe profielen maken het mogelijk om onderwijs op maat te bieden en optimale leerlijnen naar het MBO vorm te geven.

Brede VMBO school

Wij gaan ons profileren als een brede VMBO school. Dat houdt in dat leerlingen een breed scala aan leerroutes kunnen kiezen met als grote pluspunt dat een uitstromende leerling breed georiënteerd is! Hierdoor is de leerling veel beter in staat om een weloverwogen keuze te maken voor een vervolgopleiding, die zo dicht mogelijk bij zijn/haar interesses en mogelijkheden ligt.

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Een stevig LOB traject (Loopbaanoriëntatie en -Begeleiding) van leerjaar 1 t/m 4 met diverse peil- en reflectiemomenten dragen bij aan een gedegen profielkeuze en verdere keuzes v.w.b. keuzeprofieldelen.

Het Globe College gaat vanaf leerjaar 2016-2017 de volgende profielen en leerroutes aanbieden:
•    Zorg & Welzijn (Z&W);
•    Economie & Ondernemen (E&O);
•    Mobiliteit en Transport (M&T);
•    Produceren, Installeren en Energie (PIE)
•    MAVO en HAVO kansklas.

Mocht u of uw kind nog vragen hebben rondom de vernieuwing binnen het VMBO, dan kunt u contact met ons op te nemen. Wij informeren u graag.

F.G.M. Corneth
Directeur

Bekijk onderstaand filmpje: Profielen in het VMBO

Ontwerp Vernieuwd VMBO

Ontwerp Vernieuwd VMBO Globe