Globe College Sky

Onderwijsroute

Leerwegen

Je bent hier: Home » School » Leerwegen

Onderwijsroute

Wat is een leerweg?

Het vmbo is het startpunt van een doorlopende leerlijn naar havo of mbo. Een leerweg is de route die je volgt vanaf de onderbouw in het vmbo naar het onderwijs dat daarop aansluit.

Binnen de leerweg die het beste bij je past, kies je in de bovenbouw een richting die je uit wil: de profielkeuze. Deze is o.a. afhankelijk van jouw wensen voor een vervolgopleiding en een mogelijk beroep.

 

 • Welke leerweg moet ik kiezen?

  De leerweg bepaalt op welk niveau jij straks kunt doorstromen naar een vervolgopleiding. De keuze voor een leerweg heeft te maken met de manier van leren: ben jij meer theoretisch – of meer praktisch gericht, of zit je er tussenin? De keuze voor één van de leerwegen is in het 1e leerjaar gebaseerd op het basisschooladvies. In het 2e leerjaar kies je met hulp van jouw mentor en je ouders/verzorgers de leerweg die het beste bij je past. De resultaten van het 2e rapport bepalen het advies voor de juiste leerweg. We kijken dan naar jouw interesses, capaciteiten en vaardigheden.

 • Kan ik wisselen naar een ander niveau?

  Ja dat kan! Als je laat zien dat je een ander niveau aankan óf juist niet, kun je altijd op- of afstromen. Vraag hiernaar bij je mentor!

  Ook later zijn er nog genoeg mogelijkheden. Wanneer studeren je goed afgaat én je over voldoende doorzettingsvermogen beschikt, kun je bijvoorbeeld via het mbo doorstromen naar het hbo. Wil je naar de universiteit? Met een hbo-propedeuse op zak kun je weer doorstromen naar de universiteit.

  Zo zie je, er zijn tal van mogelijkheden om je verder te ontwikkelen wanneer je dat wilt. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om te gaan werken na je mbo-opleiding. We hebben mbo-ers hard nodig in Nederland!

  Hoe dan ook, het is super belangrijk dat je een diploma haalt. Want zonder diploma kom je helemaal niet verder en is het leven een stuk zwaarder!

 • Welke vakken krijg ik allemaal?

  Onderbouw

  In de onderbouw (leerjaar 1 en 2) kies je nog geen vakkenpakket. Je volg samen met je klasgenootjes een heleboel verschillende vakken. Dit, om te ontdekken waar jouw talenten liggen en wat jij zelf interessant en leuk vindt. Je volgt naast Nederlands, Engels, Frans, Wiskunde, Rekenen, Biologie, Nask en Maatschappijleer ook Lichamelijke Opvoeding (LO), Beeldende Vorming (BeVo), Drama, Talentlessen en Muziek!

  Profielkeuze eind 2e leerjaar – Met hulp van je ouders/verzorgers en mentor kies je tegen het eind van het 2e leerjaar een vmbo-profiel die bij je past. Nu ga je dus wél een passend vakkenpakket kiezen. (zie ook folders profielen) Dit is heel belangrijk voor je vervolgopleiding. Vaak moet je het vmbo met een bepaald profiel hebben afgerond, om toegelaten te worden tot een opleiding.

  Bovenbouw BBL, KBL en GL

  In het 3e en 4e leerjaar ga jij aan de slag met het door jou gekozen vmbo-profiel. Je gaat je alvast oriënteren op een mogelijke vervolgopleiding en het werk wat je later wilt doen. Je volgt nu vakken in het:

  • Gemeenschappelijke deel (gemeenschappelijke vakken)
  • Profieldeel (profielvakken)
  • Vrije deel (keuzevakken)

  Het 4e jaar wordt afgesloten met de landelijke examens, waarna je – als het goed is – je diploma krijgt! Hiermee wordt je toegelaten tot een passende vervolgopleiding.

  Bovenbouw mavo en havo

  De theoretische leerwegen mavo en havo worden ‘theoretisch’ genoemd, omdat deze leerwegen jou niet direct voorbereiden op een beroepsopleiding. Ze zijn meer algemeen vormend. Het rooster bestaat dan ook uit algemeen vormende (AVO) vakken.

  Mavo – Hier noemen we de profielkeuze ook wel sectorkeuze. Je volgt dan in het 3e en 4e jaar vakken die bij jouw sector passen.

  Het 4e jaar wordt afgesloten met de landelijke examens, waarna je – als het goed is – je diploma krijgt! Hiermee wordt je toegelaten tot een passende vervolgopleiding.

  Check ook onze folder! Ga naar: Mavo, iets voor jou?

  Havo – Wanneer je doorstroomt naar 3 havo, hoef je nog géén profielkeuze te maken. Dit doe je pas tegen het eind van het 3e leerjaar. Je volgt dan in het 4e en 5e jaar vakken die bij jouw sector passen.

  Het 5e jaar wordt afgesloten met de landelijke examens, waarmee je toegelaten wordt tot een passende vervolgopleiding.

Wat is een leerweg?

Het vmbo is het startpunt van een doorlopende leerlijn naar havo of mbo. Een leerweg is de route die je volgt vanaf de onderbouw in het vmbo naar het onderwijs dat daarop aansluit.

Binnen de leerweg die het beste bij je past, kies je in de bovenbouw een richting die je uit wil: de profielkeuze. Deze is o.a. afhankelijk van jouw wensen voor een vervolgopleiding en een mogelijk beroep.

Welke leerweg moet ik kiezen?

De leerweg bepaalt op welk niveau jij straks kunt doorstromen naar een vervolgopleiding. De keuze voor een leerweg heeft te maken met de manier van leren: ben jij meer theoretisch – of meer praktisch gericht, of zit je er tussenin? De keuze voor één van de leerwegen is in het 1e leerjaar gebaseerd op het basisschooladvies. In het 2e leerjaar kies je met hulp van jouw mentor en je ouders/verzorgers de leerweg die het beste bij je past. De resultaten van het 2e rapport bepalen het advies voor de juiste leerweg. We kijken dan naar jouw interesses, capaciteiten en vaardigheden.

Kan de leerweg nog aangepast worden?

Ja dat kan! Als je laat zien dat je een ander niveau aankan óf juist niet, kun je altijd op- of afstromen. Vraag hiernaar bij je mentor!

Ook later zijn er nog genoeg mogelijkheden. Wanneer studeren je goed afgaat én je over voldoende doorzettingsvermogen beschikt, kun je bijvoorbeeld via het mbo doorstromen naar het hbo. Wil je naar de universiteit? Met een hbo-propedeuse op zak kun je weer doorstromen naar de universiteit.

Zo zie je, er zijn tal van mogelijkheden om je verder te ontwikkelen wanneer je dat wilt. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om te gaan werken na je mbo-opleiding. We hebben mbo-ers hard nodig in Nederland!

Hoe dan ook, het is super belangrijk dat je een diploma haalt. Want zonder diploma kom je helemaal niet verder en is het leven een stuk zwaarder!

Welke vakken krijg ik allemaal?

Onderbouw

In de onderbouw (leerjaar 1 en 2) kies je nog geen vakkenpakket. Je volg samen met je klasgenootjes een heleboel verschillende vakken. Dit, om te ontdekken waar jouw talenten liggen en wat jij zelf interessant en leuk vindt. Je volgt naast Nederlands, Engels, Frans, Wiskunde, Rekenen, Biologie, Nask en Maatschappijleer ook Lichamelijke Opvoeding (LO), Beeldende Vorming (BeVo), Drama, Talentlessen en Muziek!

Profielkeuze eind 2e leerjaar – Met hulp van je ouders/verzorgers en mentor kies je tegen het eind van het 2e leerjaar een vmbo-profiel die bij je past. Nu ga je dus wél een passend vakkenpakket kiezen. (zie ook folders profielen) Dit is heel belangrijk voor je vervolgopleiding. Vaak moet je het vmbo met een bepaald profiel hebben afgerond, om toegelaten te worden tot een opleiding.

Bovenbouw BBL, KBL en GL

In het 3e en 4e leerjaar ga jij aan de slag met het door jou gekozen vmbo-profiel. Je gaat je alvast oriënteren op een mogelijke vervolgopleiding en het werk wat je later wilt doen. Je volgt nu vakken in het:

Gemeenschappelijke deel (gemeenschappelijke vakken)
Profieldeel (profielvakken)
Vrije deel (keuzevakken)
Het 4e jaar wordt afgesloten met de landelijke examens, waarna je – als het goed is – je diploma krijgt! Hiermee wordt je toegelaten tot een passende vervolgopleiding.

Bovenbouw mavo en havo

De theoretische leerwegen mavo en havo worden ‘theoretisch’ genoemd, omdat deze leerwegen jou niet direct voorbereiden op een beroepsopleiding. Ze zijn meer algemeen vormend. Het rooster bestaat dan ook uit algemeen vormende (AVO) vakken.

Mavo – Hier noemen we de profielkeuze ook wel sectorkeuze. Je volgt dan in het 3e en 4e leerjaar vakken die bij jouw sector passen.

Het 4e jaar wordt afgesloten met de landelijke examens, waarna je – als het goed is – je diploma krijgt! Hiermee wordt je toegelaten tot een passende vervolgopleiding.

Check ook onze folder! Ga naar: ‘Mavo, iets voor jou?

Havo – Wanneer je doorstroomt naar 3 havo, hoef je nog géén profielkeuze te maken. Dit doe je pas tegen het eind van het 3e leerjaar.

Het 5e jaar wordt afgesloten met de landelijke examens, waarmee je toegelaten wordt tot een passende vervolgopleiding.

De volgende leerwegen kun je bij ons volgen:

 • TOPhavo klas - theorie

  Wanneer het zeker is dat je het havo-niveau aankunt (havo-advies) of het mavo-niveau en misschien het havo-niveau kunt halen, word je in de TOPhavo klas geplaatst.

  Het rooster bestaat uit algemene vakken en je bent nog niet beroepsgericht bezig. Tijdens het eerste en tweede jaar krijg je leerstof op mavo-havo-niveau aangeboden.

  Duur: de leerweg havo duurt 5 jaar en de leerweg mavo duurt 4 jaar.

  Doorstromen: Wanneer na 1 óf 2 jaar blijkt dat:

  • je het havo-niveau aankunt, stroom je gegarandeerd door naar havo leerjaar 3. Na het havo-examen kun je doorstromen naar 5 vwo, het hoogste niveau van het mbo (4) of het hbo.
  • het mavo-niveau beter bij je past, stroom je door naar mavo leerjaar 3. Na het examen kun je doorstromen naar de havo en het hoogste niveau van het mbo (4).
 • MAVO Theoretische leerweg (TL)- theorie

  Wanneer je weinig moeite hebt met studeren en nog geen specifieke beroepsopleiding wil kiezen, is dit iets voor jou.

  Het rooster bestaat uit algemene vakken en je bent nog niet beroepsgericht bezig.

  Duur: de leerweg mavo duurt 4 jaar.

  Doorstromen: na het examen kun je doorstromen naar 4 havo en het hoogste niveau van het mbo (4).

 • Gemengde Leerweg (GL) - theorie en praktijk

  Kun jij het niveau aan van de theoretische leerweg aan, maar wil je ook graag praktisch bezig zijn? Dan is deze leerweg iets voor jou.

  Naast de theorie besteed je ongeveer 15% van je tijd aan praktijkgerichte vakken.

  Duur: de leerweg GL duurt 4 jaar.

  Doorstromen: na het examen kun je doorstromen naar het hoogste niveau van het mbo (4).

  NB Momenteel is er geen klas Gemengde Leerweg. Deze leerweg is behoefte-afhankelijk.

 • Kaderberoepsgerichte Leerweg (KBL) - praktijk en theorie

  Heb je weinig moeite met theoretische vakken maar wil je vooral praktisch bezig zijn? Dan is dit iets voor jou.

  In de kaderberoepsgerichte leerweg leer je naast de theorie vooral veel door praktisch bezig te zijn. Je kunt in deze leerweg een leer-werktraject volgen (leren en werken). Het volgen van stages ter voorbereiding op een vervolgopleiding, vormt een heel belangrijk onderdeel uit het aanbod. Je leert door het opdoen van ervaringen, het oplossen van concrete problemen en het uitvoeren van uitdagende opdrachten op de werkvloer.

  Duur: de leerweg KBL duurt 4 jaar.

  Doorstromen: na het examen kun je doorstromen naar de hoogste niveaus van het mbo (3 of 4).

 • Basisberoepsgerichte Leerweg (BBL) - praktijk en theorie

  Ben jij een echte doener en leer jij vooral door het opdoen van ervaringen in de praktijk? Dan is dit iets voor jou.

  In de kaderberoepsgerichte leerweg leer je naast de theorie vooral veel door praktisch bezig te zijn. Je kunt in deze leerweg een leer-werktraject volgen (leren en werken). Het volgen van stages ter voorbereiding op een vervolgopleiding, vormt een heel belangrijk onderdeel uit het aanbod. Je leert door het opdoen van ervaringen, het oplossen van concrete problemen en het uitvoeren van uitdagende opdrachten op de werkvloer.

  Duur: de leerweg BBL duurt 4 jaar.

  Doorstromen: na het examen kun je doorstromen naar het mbo niveau 2, die in het verlengde ligt van je vmbo-leerweg.

TOPhavo klas – theorie

Wanneer het zeker is dat je het havo-niveau aankunt (havo-advies) of het mavo-niveau en misschien het havo-niveau kunt halen, word je in de TOPhavo klas geplaatst.

Het rooster bestaat uit algemene vakken en je bent nog niet beroepsgericht bezig. Tijdens het eerste en tweede jaar krijg je leerstof op mavo-havo-niveau aangeboden.

Duur: de leerweg havo duurt 5 jaar en de leerweg mavo duurt 4 jaar.

Doorstromen: Wanneer na 1 óf 2 jaar blijkt dat:

 • je het havo-niveau aankunt, stroom je gegarandeerd door naar havo leerjaar 3. Na het havo-examen kun je doorstromen naar 5 vwo, het hoogste niveau van het mbo (4) of het hbo.
 • het mavo-niveau beter bij je past, stroom je door naar mavo leerjaar 3. Na het examen kun je doorstromen naar de havo en het hoogste niveau van het mbo (4).

 Mavo theoretische leerweg (TL) – theorie

Wanneer je weinig moeite hebt met studeren en nog geen specifieke beroepsopleiding wil kiezen, is dit iets voor jou.

Het rooster bestaat uit algemene vakken en je bent nog niet beroepsgericht bezig.

Duur: de leerweg mavo duurt 4 jaar.

Doorstromen: na het examen kun je doorstromen naar de havo en het hoogste niveau van het mbo (4).

 Gemengde leerweg (GL) – theorie en praktijk

Kun jij het niveau aan van de theoretische leerweg aan, maar wil je ook graag praktisch bezig zijn? Dan is deze leerweg iets voor jou.

Naast de theorie besteed je ongeveer 15% van je tijd aan praktijkgerichte vakken.

Duur: de leerweg GL duurt 4 jaar.

Doorstromen: na het examen kun je doorstromen naar het hoogste niveau van het mbo (4).

NB Momenteel is er geen klas Gemengde Leerweg. Deze leerweg is behoefte-afhankelijk.

 Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) – praktijk

Heb je weinig moeite met theoretische vakken maar wil je vooral praktisch bezig zijn? Dan is dit iets voor jou.

In de kaderberoepsgerichte leerweg leer je naast de theorie vooral veel door praktisch bezig te zijn. Het volgen van stages ter voorbereiding op een vervolgopleiding, vormt een heel belangrijk onderdeel uit het aanbod. Je leert door het opdoen van ervaringen, het oplossen van concrete problemen en het uitvoeren van uitdagende opdrachten op de werkvloer.

Duur: de leerweg KBL duurt 4 jaar.

Doorstromen: na het examen kun je doorstromen naar de hoogste niveaus van het mbo (3 of 4).

 Basisberoepsgerichte leerweg (BBL) – praktijk

Ben jij een echte doener en leer jij vooral door het opdoen van ervaringen in de praktijk? Dan is dit iets voor jou.

In de basisberoepsgerichte leerweg leer je naast de theorie vooral veel door praktisch bezig te zijn. Je kunt in deze leerweg een leer-werktraject volgen (leren en werken). Het volgen van stages ter voorbereiding op een vervolgopleiding, vormt een heel belangrijk onderdeel uit het aanbod. Je leert door het opdoen van ervaringen, het oplossen van concrete problemen en het uitvoeren van uitdagende opdrachten op de werkvloer.

Duur: de leerweg BL duurt 4 jaar.

Doorstromen: na het examen kun je doorstromen naar het mbo niveau 2, die in het verlengde ligt van je VMBO-leerweg.

Van leerwegkeuze naar profielkeuze

Richting kiezen

Voordat je kunt doorstromen van de onderbouw naar de bovenbouw, moet je nóg een keuze maken. Met hulp van je ouders/verzorgers en mentor, kies je een vmbo-profiel die bij je past. Deze keuze hangt samen met jouw wensen voor een vervolgopleiding en een mogelijk beroep. Je praat dan over profielkeuze.

Vmbo-profielen maken het mogelijk om onderwijs op maat te bieden, zodat jij straks optimaal kunt doorstromen naar het mbo of de havo.


Meer informatie over vmbo-profielen vind je hier: profielen

Meer informatie over leerwegen kun je ook hier vinden:Go VMBO