Globe College SkyHoesten elleboogcoronavirus

.

.

Je bent hier: Home » School » COVID-19

INFO ‘Coronavirus’

Het Globe College houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus goed in de gaten en volgt hierover de officiële adviezen en richtlijnen van het RIVM, de GGD en het Ministerie.

 • Virus: SARS-CoV-2 (volksmond ‘Coronavirus’)
 • Ziekte: COVID-19

UPDATE 26 januari

Betreft: update 26 januari 2022

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

Gisteren was er weer een persconferentie waarin een aantal versoepelingen zijn gemeld. Hieronder kunt u in het kort lezen wat dat voor ons betekend.

Op dit moment wordt ons onderwijs nog steeds gekaapt door het aantal corona besmettingen. Jullie hebben via de media vast vernomen dat het aantal besmettingen en personen in quarantaine op scholen zeer sterk is toegenomen in de afgelopen weken. Dit geldt zowel voor leerlingen als ook voor medewerkers van de school. Ook bij medewerkers neemt het aantal in isolatie en quarantaine toe. Dit stelt ons organisatorisch en voor het doorgaan van het fysieke onderwijs voor zeer grote uitdagingen. Wij bekijken van dag tot dag hoe de ontwikkelingen zijn. Momenteel volgen er twee klassen volledig thuisonderwijs.

Uiteraard zijn wij ons ook bewust dat dit impact heeft voor velen van jullie thuis. We vragen nogmaals aan allen om minimaal tweemaal per week een sneltest thuis af te nemen en aan leerlingen om een mondkapje op school te dragen. Zelftests zijn voor iedereen beschikbaar via de mentor! We nemen geen zelftests af op school en verzoeken leerlingen ook dringend om dat niet meer te doen.

Naar aanleiding van persconferentie

De persconferentie bevatte geen grote verrassingen. Klik op deze link voor de informatie van de Rijksoverheid. Belangrijkste nieuws is dat de leerlingen vanaf vandaag niet meer standaard in quarantaine hoeven als zij in contact zijn geweest met iemand die positief is getest op het coronavirus. Belangrijk is ook dat er van leerlingen met neusverkoudheid of andere coronaklachten verwacht wordt thuis een zelftest doen. Verzoek aan ouders/verzorgers om dit de ondersteunen. Als de test positief is, dan verwachten we dat een leerling naar de GGD-teststraat gaat en hij/zij blijft thuis. Met een negatieve zelftest mag de leerling naar school komen, maar het dringende advies is wel om bij klachten dagelijks een zelftest te blijven doen.

Met betrekking tot leerlingen in quarantaine betekent dit dat deze leerlingen vanaf vandaag (maar in elk geval vanaf morgen) weer naar school mogen komen. We verwachten daarom de leerlingen die nu thuis zijn omdat zij contact hebben (gehad) met een besmet persoon weer op school.

Klassen thuis vanwege veel besmettingen

Zoals al gemeld, zijn er momenteel twee klassen niet op school vanwege het hoge aantal besmettingen in die klassen (we noemen dit een uitbraak en wij zien het verband tussen het aantal besmettingen in de klas en het cluster van waaruit de besmettingen zijn ontstaan). Dit betekent dat deze leerlingen thuis – online – onderwijs volgen. Voor leerlingen maar zeker ook ouders is het belangrijk dat zij Magister goed in de gaten houden. De lessen gaan gewoon volgens rooster door en van de leerlingen wordt verwacht dat zij, mits ze zo ziek zijn dat ze dat niet kunnen, online aansluiten bij de les. Als een leerling niet online aansluit, dan noteren we dat net alsof ze op school zijn, als afwezig. De link naar de online les vinden de leerlingen bij het huiswerk in Magister.

Leerlingen van een desbetreffende klas worden via hun mentor op de hoogte gebracht dat ze thuis moeten blijven. Dat gebeurt via Magister en/of via een groepsapp van de klas. Daarnaast worden ouders/verzorgers in elk geval via een sms-bericht vanuit Magister op de hoogte gebracht.

Leerling thuis vanwege positieve besmetting maar niet “ziek”

Als een leerling thuis is vanwege een positieve coronabesmetting maar niet zo erg “ziek” is, dan kan deze de les in overleg met de docent online volgen. Ook daarvoor vindt de leerling de link bij huiswerk in Magister. Let wel; dat kan alleen als dat met de mentor en/of de vakdocent is afgesproken.

Tot zover en tot slot

De tijden zijn onzeker en we zullen ons uiterste best blijven doen om het onderwijs zo goed en zo kwaad als het kan draaiende te houden. Hiervoor hebben we jullie steun en begrip heel erg nodig.

Vanuit mijn rol als directeur wil ik op deze plek nog mijn waardering uitspreken voor alle leerlingen, ouders/verzorgers, docenten, ondersteunend personeel en management die in deze “crisis” samen de schouders eronder hebben gezet om ons onderwijs zo veel mogelijk door te laten gaan. Het is voor niemand gemakkelijk geweest. Ik begrijp heel goed dat er zorgen waren en zijn over veiligheid en gezondheid en over de gevolgen van de crisis op de langere termijn. Ik vind het belangrijk dat die zorgen op een goede manier worden gedeeld en dat we in gezamenlijkheid blijven onderzoeken hoe we er het beste mee kunnen omgaan, binnen de mogelijkheden die we hebben.

Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen deze per mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 07.30-16.00 uur gebeld worden naar 030-5112000.

Check ook onze website, hier geven wij zoveel mogelijk antwoorden op jullie vragen.

Voor de leerlingen, tot morgen!

Voor de ouders/verzorgers, alvast bedankt voor jullie inzet en begrip!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

UPDATE 19 dec 2021

Betreft: update 19 december 2021

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

Erg onverwacht, maar nu gebeurt het toch: een nieuwe harde lockdown vanaf vandaag tot 14 januari 2022. Ook het Globe College moet zijn deuren weer voor een groot deel voor de leerlingen sluiten, in ieder geval tot en met 9 januari 2022.

Voor de school betekent dit dat wij vanaf maandag, 20 december 2021, morgen al, ons onderwijs moeten aanpassen. Met het zicht op de kerstvakantie betekent dat het onderstaande. Al deze maatregelen hebben tot doel ontmoeting en samenzijn zoveel mogelijk te beperken teneinde de verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus af te remmen.

Wij willen iedereen heel veel sterkte wensen de komende tijd. Er wordt weer een beroep gedaan op ieders flexibiliteit en extra inzet. We beseffen ons goed dat deze nieuwe lockdown veel van iedereen vraagt, en dat de zorgen in veel van de gezinnen van onze leerlingen groot kunnen zijn.

De komende week

In de komende week zal er geen fysiek onderwijs plaatsvinden in school. Ook gaan we de volgende week niet over op onlineonderwijs. Morgen, maandag 20 december, zullen wij, het personeel, starten met de afronding van dit kalenderjaar en ons gaan voorbereiden op het nieuwe jaar. Leerlingen zijn dan niet op school. Oftewel; morgen, maandag 20 december, zijn de leerlingen roostervrij.

Morgen berichten we jullie via sms en mail wat er vanaf dinsdag nog verwacht kan worden. Zo moeten de kluisjes nog geleegd worden en zullen de leerlingen ook naar school moeten komen om alle spullen die evt. nodig zijn om onlineonderwijs te kunnen volgen, mee naar huis moeten nemen. Tevens zal er nog een afscheid plaatsvinden met en bij de mentor. Stiekem kan ik al verklappen dat alle leerlingen een kerstpresentje zullen ontvangen van de mentor. Dit om het “lijden” iets te verzachten en het jaar toch nog enigszins feestelijk af te sluiten. Leerlingen kunnen dan ook nog een voorraad zelftesten meenemen naar huis.

Zoals gepland gaan de telefonische rapportgesprekken met de mentor gewoon door. Wellicht dat er verdergaande gesprekken nodig zijn. We zullen dan van geval tot geval bekijken of een fysieke ontmoeting op school effectiever of beter is.

We houden er rekening mee dat (een deel van) ons onderwijs na de kerstvakantie online zal gaan plaatsvinden. Dat weten we pas op 3 januari, de volgende persconferentie van het kabinet, waarna we jullie sowieso weer een update zullen sturen.

Tivoli Vredenburg

Onze eerste klas leerlingen hebben zich de afgelopen periode voorbereid om as. dinsdag en woensdag op te treden in Tivoili Vredenburg. Na de eerste serie van maatregelen hebben we al moeten besluiten de er geen ouders bij het optreden aanwezig mogen zijn. Na gisteren weten we dat het optreden niet door kan gaan op de geplande dagen. Wij gaan ervan uit dat het optreden zal worden uitgesteld en er is vooralsnog geen sprake van afstel. De komende weken hopen we meer duidelijk te krijgen en zullen we de leerlingen en ouders hiervan op de hoogte stellen.

Zelftesten

Alle medewerkers en leerlingen, krijgen het advies – worden geacht – om zichzelf 2 keer per week te testen met een zelftest, ook tijdens de kerstvakantie raden wij aan dit te blijven doen. Dit advies geldt voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden. De zelftesten zijn voor leerlingen te verkrijgen via de mentor. Als je positief test met een zelftest maak je een afspraak bij de GGD om je te laten testen.

Aanpassingen eindexamens

Inmiddels weten we dat de Minister net als vorig jaar aanpassingen heeft gedaan aan het Eindexamen. Het gaat hierbij om een mogelijke spreiding van het Centrale Examen en een extra herkansing. Dit betekent voor de eindexamenleerlingen een versoepeling die rekening houdt met de moeilijke situatie nu en in de afgelopen periode. Na de kerstvakantie geven wij hierover meer informatie.

Kwetsbare leerlingen

We zullen de school openhouden voor kwetsbare leerlingen. Is het voor jou echt beter dat je komende week elke dag naar school komt om daar te leren en/of huiswerk te maken? Bespreek dit dan met je mentor en/of afdelingsleider.

Tot zover en tot slot

Aangezien sommige ouders/verzorgers en/of familieleden graag geïnformeerd willen worden in hun moedertaal, vind u via deze link van de Rijksoverheid algemene informatie over corona voor anderstaligen. Het laatste nieuws rondom het coronavirus kunt u vinden via deze link.
Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen deze per mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook t/m donderdag 23 december dagelijks tussen 07.30-16.00 uur gebeld worden naar 030-5112000.

Wij houden de berichtgeving van de overheid goed in de gaten en blijven jullie informeren!

Check ook onze website, hier geven wij zoveel mogelijk antwoorden op jullie vragen.

Voor nu, let goed op elkaar, blijf gezond en nog een fijne zondag gewenst!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

UPDATE 4  juni 2021

Betreft: update 4 juni 2021

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

Vorige week hebben we jullie geïnformeerd dat jullie deze week een besluit kunnen verwachten over het verloop van het verdere schooljaar. Zoals jullie via de media ongetwijfeld hebben gehoord, is het besluit van de minister een ingewikkelde opdracht voor het onderwijsveld. Het betekent dat iedere school zich moet buigen om uiteindelijk een weloverwogen besluit te kunnen nemen waarbij het welbevinden van, maar ook de veiligheid voor, leerlingen en personeel gewaarborgd zijn en blijven. Het protocol van de VO-raad is een hierbij belangrijke richtlijn voor school. De afgelopen week is gebruikt om dit weloverwogen besluit te nemen, in nauw overleg met het bestuur, en de medezeggenschapsraad.

Ons onderwijs van 7 juni 2021

Hieronder zien jullie wat jullie de komende weken van ons kunnen verwachten. Een aantal zaken blijven ongewijzigd echter er kan en mag weer meer en hier maken we gebruik van.

 • Vanaf 7 juni zijn er nog 3 lesweken tot aan de toetsweek welke gevolgd wordt door de activiteitenweek.
 • De komende 3 weken houden we in overleg met de MR het splitsingsgetal van 17 leerlingen per lesgroep aan om de veiligheid van het personeel te waarborgen, dat blijft dus zoals het nu is.
 • We houden de komende drie lesweken 25-minuten lesblokken aan i.v.m. het veilig splitsen van de klassen.
 • De meeste lesgroepen zijn 5 dagen per week op school waarin de leerlingen elkaar kunnen ontmoeten.
 • Pauze, indien van toepassing, mag weer in de pauzeruimte, dak en aula beneden met het dringende verzoek aan leerlingen om de 1,5-meter naar personeel aan te houden.
 • De 3e jaars leerlingen mogen dus weer in de aula beneden komen en de onderbouwklassen mogen weer in de aula op de 5e verdieping komen. Het wordt gelukkig mooi weer, dus in de pauzes verwachten we van de leerlingen dat ze lekker buiten pauzeren.
 • Tussen de reguliere lessen in staan reparatie- en huiswerklessen gepland om de leerlingen waarvoor dat nodig is extra te kunnen ondersteunen, deze lessen staan in Magister en we verzoeken ook ouders om dat goed in de gaten te houden.
 • We breiden de lessen voor lichamelijke opvoeding, de mentor en Nederlands verder uit. Vooral op taalontwikkeling zien en meten we “vertraging”, daar ligt dus de behoefte en zien we de noodzaak. Verder wordt meer ontmoeting gecreëerd.
 • Overige vakken zijn niet significant “vertraagd” vergeleken met twee eerdere cohorten (twee schooljaren voor dit schooljaar). Grotere inzet op andere vakken, ten koste van evt. gezondheidsrisico van leerlingen en personeel, is aantoonbaar niet nodig.
 • Alle mentorklassen een dag(mentor)activiteit plannen. Dit moment zal in de toetsweek of activiteitenweek zijn om ervoor te zorgen dat er geen regulier lessen uitvallen.
 • Aan het begin van die dag (mentoractiviteit) nemen we op school een zelftest af. Deze is voorwaardelijk om mee te kunnen gaan. Immers, met grote groepen in de bus verlangt extra veiligheid.
 • Leerlingen krijgen twee zelftesten per week mee naar huis, met het verzoek aan ouders om de zelftest thuis te begeleiden. Dit blijft vrijwillig echter we gaan uit van solidariteit
  De catering blijft de komende 3 weken dicht dus leerlingen moeten zelf zorgdragen voor hun lunch. Wel zullen de automaten weer gevuld worden met drinken en kleine versnaperingen
  In de activiteitenweek wordt een sportdag georganiseerd voor alle leerjaren (kan op verschillende momenten zijn) waarna de mentor “feestelijk” het jaar zal afsluiten met de hele klas
  In september starten we weer volgens een “regulier rooster” met extra veel aandacht voor repareren en ondersteunen. Hier houden we bij de overgang van dit jaar rekening mee. We denken in mogelijkheden en niet in beperkingen.
 • Verder blijven alle bekende maatregelen m.b.t. het voorkomen van het coronavirus van kracht; mondkapje overal in school behalve in het klaslokaal (dus ook in de aula), 1,5-meter afstand tot personeel, ontsmetten en handenwassen, etc.

Nog even over het zelftesten

Om besmettingshaarden tegen te gaan, is het van groot belang dat leerlingen en medewerkers zich tweemaal per week preventief (zelf)testen. Daartoe hebben wij zelftesten gekregen van het ministerie van onderwijs. Leerlingen krijgen twee testen per week mee naar huis. Dit met de bedoeling dat deze testen onder toezicht van de ouders worden afgenomen. Het zelftesten is een dringend advies van het OMT en het ministerie echter het testen blijft altijd op basis van vrijwilligheid. Toch doe ik hierbij een beroep op jullie om de testen wel af te nemen om ons aller veiligheid te kunnen waarborgen. Bij een positieve uitslag gelden de richtlijnen van het RIVM, blijft de leerling thuis en laat zich testen bij de GGD.

Zoals hierboven al vermeld is, zullen alle klassen met hun mentor nog een activiteit hebben, een uitstapje maken. Vooraf aan dit uitstapje zullen wij op school leerlingen de gelegenheid bieden om een zelftest uit te voeren. Deze zelftest blijft natuurlijk vrijwillig echter voor leerlingen die de test niet af willen nemen geldt dat ze niet deel mogen nemen aan het uitstapje. Wij willen het risico nl. niet nemen dat er een besmetting plaatsvindt in bijv. de bus.

Tot zover en tot slot

We zijn ervan overtuigd dat we op deze manier het jaar zo veilig en passend mogelijk voor iedereen kunnen afsluiten. We zetten alles op alles om gezond, gevaccineerd en wel het volgend schooljaar weer ‘normaal’ met elkaar te kunnen starten.

Als er leerling specifieke vragen zijn, kunt u te allen tijde contact opnemen met de mentor van uw kind. We hebben een algemeen plan maar er zijn altijd individuele aanpassingen mogelijk.

Verder hoop ik jullie wederom voldoende geïnformeerd te hebben en het is belangrijk dit goed op te volgen.

Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen deze per mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 07.30-16.00 uur gebeld worden naar 030-5112000.

Check ook onze website, hier geven wij zoveel mogelijk antwoorden op jullie vragen.

Voor nu wens ik jullie een heel fijn weekend!

Let goed op elkaar en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

UPDATE 9 april 2021

Betreft: update 9 april 2021

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

Bij deze een korte update onzerzijds. We hebben het Paasweekeinde nog vers in het geheugen en de meivakantie nadert al met rappe schreden. Echter vooral voor onze examenleerlingen wordt het een drukke maar zeker ook leerzame periode. Zij zijn bezig met de laatste loodjes in opmaat naar het eindexamen en onze docenten zijn intensief bezig de leerlingen hiervoor voor te bereiden. Ik heb er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen en een extra steuntje vanuit het thuisfront kan dat vertrouwen alleen nog maar groter maken.

Stand van zaken Corona

Afgelopen week zijn er, voor zover wij dat weten, geen leerlingen positief getest. Wel is een collega van ons positief getest echter er is geen contact geweest met leerlingen of ander personeel in de besmetbare periode. Ik wens onze collega heel veel beterschap en hoop deze spoedig weer te mogen begroeten op het Globe.
Het gaat dus redelijk goed met betrekking tot besmettingen op het Globe maar dat betekent niet dat we de regels en afspraken kunnen versoepelen. Vooralsnog blijven we “streng” sturen op alles wat al eerder en vaker genoemd is met betrekking tot regels en afspraken.

Onderzoek

Volgende week – tussen 12-19 april – starten we een onderzoek (via enquête) dat erop gericht is ervaringen tijdens thuiswerken van leerlingen op te halen. We doen dit onderzoek omdat wij willen weten hoe het thuiswerken is verlopen en hoe we hier met het oog op evt. verbeterpunten in kunnen ondersteunen. Daarnaast is deze informatie heel erg waardevol voor de Inspectie van het Onderwijs waarmee we de data (geanonimiseerd) zullen en moeten delen. Ook zij onderzoeken hoe het thuiswerken van leerlingen de afgelopen periode is verlopen en hoe ook zij hierop beter kunnen ondersteunen.

As. maandag ontvangen jullie via email een link naar de enquête. De enquête omvat 18 eenvoudige vragen en het kost jullie hooguit 10 minuten om deze vragen te beantwoorden. Ik verzoek jullie vriendelijk doch met klem om de enquête te starten en de vragenlijst in te vullen. Het zal ons onderwijs beter maken en we doen het om onze leerlingen nog beter te kunnen ondersteunen.

Alvast bedankt!

Rapporten

De rapporten van onze leerlingen zijn gisteren verstuurd. Spoedig zullen deze dus op jullie deurmat vallen. Vanaf komende dinsdag gaan onze mentoren contact met jullie zoeken om de rapporten en de OMZA rapportage met jullie te bespreken. Houd de telefoon dus goed in de gaten 😉

Cito voor leerjaren 1 en 2

Op 20 april staat de Cito voor leerjaar 1 en 2 gepland. De leerlingen krijgen binnenkort een brief mee met verdere informatie. De Cito is belangrijk om goed te kunnen bepalen hoe leerlingen kunnen doorstromen naar hogere jaargroepen én het geeft ons veel inzicht in waar de leerlingen staan in hun leer- en ontwikkelproces. Het helpt ons om de stand van zaken goed in kaart te brengen en om na 2 lockdowns te bepalen hoe en waar wij nog moeten “repareren” en ondersteunen.
Alle leerlingen moeten op 20 april met een goed opgeladen laptop naar school komen volgens de bekende A en B groepen. Verdere info, zoals hierboven al vermeld, volgt via een brief en informatie door de mentor.

Tot zover en tot slot

Ik hoop jullie voldoende geïnformeerd te hebben en het is belangrijk dit goed op te volgen.

Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen deze per mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 07.30-16.00 uur gebeld worden naar 030-5112000.

Wij houden de berichtgeving van de overheid goed in de gaten en blijven jullie informeren! Check ook onze website, hier geven wij zoveel mogelijk antwoorden op jullie vragen.

Voor nu, let goed op elkaar en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

UPDATE 1 april 2021

Betreft: update 1 april 2021

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

We vinden het fijn en zeker ook heel waardevol dat we jullie de afgelopen weken weer op school hebben mogen ontmoeten. Ik heb met een aantal leerlingen kort gesproken over hoe het voelde om weer op school te zijn en de meesten zijn blij om weer naar school te mogen komen. Daar zijn we ontzettend blij mee! Én, wellicht in de zoveelste herhaling maar nog steeds heel belangrijk, houd je aan de bekende regels en afspraken want alleen samen krijgen we corona onder controle.

Examens

Het komt steeds dichterbij, de examens. Inmiddels is het examenrooster door dhr. Mulder bekendgemaakt en zijn leerlingen en docenten hard aan het werk om alles in gereedheid te brengen en klaar te zijn voor het examen. Omdat we de afgelopen perioden geen of nauwelijks concessies hebben moeten doen in het lesrooster van de examenleerlingen, denken wij dat de leerlingen met voldoende voorbereiding aan de examens kunnen beginnen. Echter het is moeilijk in te schatten of er door de coronaperiode van nu alweer meer dan een jaar, geen “onzichtbare achterstanden” zijn ontstaan. Daarom vraag ik leerlingen om tijdig te beginnen met leren voor je examens, maar vraag ik vooral ook ouders/verzorgers hierop toe te zien en jullie kinderen positief te stimuleren om niet tot het laatste moment te wachten met voorbereiden, een lastige maar zeker niet onverdienstelijke taak 😉
We hebben nog tot de meivakantie om bij te sturen en bij te spijkeren, maak hier gebruik van. Het docententeam staat klaar om te ondersteunen.

Sneltesten wordt Zelftesten

Het Globe is nu al een tijdje bezig met het aanbieden van sneltesten om ervoor te zorgen dat het onderwijs zo weinig mogelijk last ondervindt van het coronavirus. Snel testen, isoleren en onderwijs veilig laten doorgaan. De school wordt hierbij ondersteund door een deskundig team vanuit de VO-raad en de Universiteit Utrecht. De testen worden afgenomen onder supervisie van een arts door een externe testaanbieder. Vorige week maakte het ministerie bekend dat de pilot Sneltesten landelijk wordt opgeschaald met de inzet van (begeleide) Zelftesten. Sneltesten wordt dus (begeleid) Zelftesten. De uitrol hiervan start medio april maar nog onbekend is wanneer de zelftesten voor iedere school beschikbaar zullen zijn.

De pilot Sneltesten, zoals wij deze nu nog uitvoeren, is dus nagenoeg afgelopen. De reden hiervoor is dat het best veel regel en administratief werk met zich meebrengt én dat de school heel erg afhankelijk is van “moeilijke” toestemmingen en momenten waarop getest kan worden. Verder is er de afgelopen tijd heel hard gewerkt aan het maken van prima Zelftesten die bijna net zo’n nauwkeurige uitslag geven als de testen die worden uitgevoerd door de testaanbieders.

Hoe gaat Zelftesten werken op het Globe? De zelftesten worden allereerst ingezet op school voor het risicogericht testen van leerlingen en onderwijspersoneel, als zij in dezelfde ruimte als een besmette persoon zijn geweest. Als zij positief zelftesten, gaan ze thuis in quarantaine en naar de GGD-teststraat. De zelftest wordt door de leerling of personeelslid zelf afgenomen onder begeleiding van een opgeleid personeelslid. Om dit te kunnen en mogen doen moet er natuurlijk toestemming gegeven worden op het moment van testen en/of door een eerdere toestemmingsverklaring. We hopen deze toestemmingsverklaring eenvoudig via Magister te kunnen aanbieden en ook verder zal de procedure eenvoudiger worden omdat het niet meer zal gaan om een “medische handeling”.

Ik hoop jullie spoedig meer en beter te kunnen informeren.

Niet vergeten, pas woensdag weer naar school

Vandaag is het Witte donderdag, morgen is het Goede vrijdag en zondag en maandag vieren we het Paasfeest. Vanaf vrijdag, morgen, zijn de leerlingen t/m maandag vrij. Echter as. dinsdag zijn de leerlingen ook roostervrij i.v.m. de rapportvergaderingen. Dus, we ontvangen de leerlingen pas weer op as. woensdag. (dinsdag een mooi moment om alvast te beginnen met leren 😉)

Tot zover en tot slot

Ik hoop jullie voldoende geïnformeerd te hebben en het is belangrijk dit goed op te volgen.

Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen deze per mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 07.30-16.00 uur gebeld worden naar 030-5112000.

Wij houden de berichtgeving van de overheid goed in de gaten en blijven jullie informeren! Check ook onze website, hier geven wij zoveel mogelijk antwoorden op jullie vragen.

Voor nu, let goed op elkaar en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

UPDATE 18 maart 2021

Betreft: update 5 maart 2021

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

We zijn alweer een schoolweek verder na de voorjaarsvakantie en alle voorbereidingen om vanaf volgende week weer meer te openen zijn in volle gang. Vanaf volgende week zal het gelukkig weer een stuk drukker zijn in school en wij verheugen ons er al op om de leerlingen weer fysiek te kunnen ontmoeten. De leerjaren 1 t/m 3 komen in carrouselvorm naar school. Deze klassen worden in een A- en een B-groep verdeeld om het aantal leerlingen in de klas goed en verantwoord op anderhalve-meter van elkaar te kunnen ontvangen. Het rooster staat in Magister en alle leerlingen hebben een papieren versie ontvangen waarin staat in welke groep ze zitten. Leerjaar 4 komt bijna helemaal volgens “oude” rooster weer naar school. Om dat veilig voor personeel en leerlingen te kunnen organiseren, zal er gebruik worden gemaakt van de gymzaal, de onderbouw aula en de sportkantine alwaar (te) grote klassen op veilige afstand van elkaar onderwijs kunnen genieten. Kortom; wij zijn er klaar voor!

Gedrag en regels

Iedereen zal begrijpen dat als er weer meer leerlingen en personeel in school zijn, dat de kans op besmetting groter zal zijn dan op dit moment het geval is. Wij, leerlingen en personeel, zullen dan ook “strenger” voor elkaar moeten zijn om een kans op eventuele besmettingen zo klein als mogelijk te houden. In het kort betekent dat, en ik kan het niet vaak genoeg zeggen, Alleen samen krijgen we corona onder controle.

In school dragen we mondkapjes in de gangen en in het trappenhuis, we houden allemaal anderhalve-meter afstand van elkaar, we maken plaats voor elkaar en passeren elkaar op anderhalve-meter, we beperken sociale contacten en vermijden groepen en we respecteren de algemene hygiënemaatregelen zoals geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken en deze meteen weggooien, we wassen regelmatig en goed onze handen, etc. Dit geldt voor iedereen in school en we zullen hierop sturen. Leerlingen die zich niet houden aan de regels en richtlijnen zullen wij naar huis sturen en we verwachten nog steeds van ouders/verzorgers dat zij ons hierbij ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld door ook thuis heel erg te benadrukken hoe belangrijk het is om je aan de regels en richtlijnen te houden.

Zoals hierboven al vermeldt, is het dragen van een mondkapje verplicht. Leerlingen mogen letterlijk niet de school in als ze geen mondkapje op hebben. Om te voorkomen dat we leerlingen meteen al naar huis moeten sturen om reden dat ze geen mondkapje dragen, is er bij de ingang van school de mogelijkheid om een mondkapje te kopen. Het is echter alleen de bedoeling dat hier ingeval van nood gebruik van wordt gemaakt. Dus, zorg ervoor dat je een mondkapje bij je hebt.

Tot slot, zoals eerder al geschreven, voldoet de luchtkwaliteit in ons gebouw ruimschoots aan de normen van het meest recente bouwbesluit en daarmee aan de gestelde eisen. Jullie hoeven je hier dus geen zorgen over te maken.

Gebruik van de aula

De meeste leerlingen zijn maar voor een korte periode op school. Dat heeft tot gevolg dat ervoor hun geen pauzes zijn tussen de lessen en daarom niet in de aula mogen komen. Sommige docenten kiezen voor een korte pauze/onderbreking in de les, dat mag en kan, echter iedereen moet ook dan de anderhalve-meter aanhouden. Alleen leerlingen van leerjaar 3 die verplaatsen naar het praktijklokaal, mogen door de aula lopen echter mogen er niet verblijven. De uitzondering is leerjaar 4. Deze leerlingen zijn soms voor een langere periode in school en mogen daarom gebruik maken van de aula. Helaas is er geen catering aanwezig en zullen zij zelf moeten zorgen voor eten en drinken. Het aanhouden van de anderhalve-meter én het dragen van een mondkapje is en blijft plicht, ook in de aula.

Het Examen

Voor leerjaar 4 komt het examen steeds dichterbij. De regels, aanpassingen en uitzonderingen rondom afname etc., zijn reeds bij leerlingen en docenten bekend. De examensecretaris, dhr. Mulder, zal jullie op de hoogte houden hieromtrent.

De komende periode gaan wij samen met de leerlingen intensief werken aan de voorbereidingen voor het examen.

Tot zover en tot slot

Ik hoop jullie voldoende geïnformeerd te hebben en het is belangrijk dit goed op te volgen.

Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen deze per mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 07.30-16.00 uur gebeld worden naar 030-5112000.

Wij houden de berichtgeving van de overheid goed in de gaten en blijven jullie informeren! Check ook onze website, hier geven wij zoveel mogelijk antwoorden op jullie vragen.

Voor nu, let goed op elkaar en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

UPDATE 5 maart 2021

Betreft: update 18 maart 2021

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

We zijn alweer meer dan een schoolweek “live” met ons onderwijs en ik ben aangenaam verrast over hoe goed het gaat. Leerlingen lopen weer als vanouds door de gangen en ook het personeel is er blij mee dat ze de leerlingen weer kunnen zien. De besmettingen in school zijn tot nu toe beperkt gebleven tot een geval onder de leerlingen (voor zover wij dat weten) en twee docenten. Verder laten twee docenten zich voor de zekerheid testen omdat ze lichte klachten hebben en hebben drie docenten een sneltest laten uitvoeren in het kader van het project “Sneltesten in het VO”.

In het kader van “Sneltesten in het VO” verzoek ik leerlingen maar ook ouders/verzorgers nog eens goed na te denken of ze niet toch een toestemming hiervoor willen afgeven. Dit in het kader van gemeenschappelijke veiligheid en voor mij vanuit een oprechte verantwoordelijkheid. Ik wil er alles aan doen om leerlingen en personeel maar ook iedereen die in contact met hun komt, veilig te houden.

Omdat ik wel vind dat we samen nog verder kunnen verbeteren in ons gedrag en met het naleven van de regels, voeg ik het onderwerp gedrag en regels nog eens toe. Lees het alsjeblieft goed door probeer je er echt aan te houden. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Gedrag en regels

Iedereen zal begrijpen dat als er weer meer leerlingen en personeel in school zijn, dat de kans op besmetting groter zal zijn dan op dit moment het geval is. Wij, leerlingen en personeel, zullen dan ook “strenger” voor elkaar moeten zijn om een kans op eventuele besmettingen zo klein als mogelijk te houden.

In school dragen we mondkapjes in de gangen en in het trappenhuis, we houden allemaal anderhalve-meter afstand van elkaar, we maken plaats voor elkaar en passeren elkaar op anderhalve-meter, we beperken sociale contacten en vermijden groepen en we respecteren de algemene hygiënemaatregelen zoals geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken en deze meteen weggooien, we wassen regelmatig en goed onze handen, etc. Dit geldt voor iedereen in school en we zullen hierop sturen. Leerlingen die zich niet houden aan de regels en richtlijnen zullen wij naar huis sturen en we verwachten nog steeds van ouders/verzorgers dat zij ons hierbij ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld door ook thuis heel erg te benadrukken hoe belangrijk het is om je aan de regels en richtlijnen te houden.

Zoals hierboven al vermeldt, is het dragen van een mondkapje verplicht. Leerlingen mogen letterlijk niet de school in als ze geen mondkapje op hebben. Om te voorkomen dat we leerlingen meteen al naar huis moeten sturen om reden dat ze geen mondkapje dragen, is er bij de ingang van school de mogelijkheid om een mondkapje te kopen. Het is echter alleen de bedoeling dat hier ingeval van nood gebruik van wordt gemaakt. Dus, zorg ervoor dat he een mondkapje bij je hebt.

Gebruik van de aula leerjaren 1, 2 en 3

De leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3 zijn maar voor een korte periode op school. Dat heeft tot gevolg dat er voor hun geen “echte” pauzes zijn tussen de lessen. Voor deze leerlingen is het derhalve niet toegestaan om gebruik te maken van de aula. Omdat leerlingen niet in de aula mogen komen én omdat er geen catering aanwezig is, zullen zij zelf moeten zorgen voor eten en drinken.

Sommige docenten kiezen voor een korte pauze/onderbreking in de les, dat mag en kan, echter iedereen moet ook dan de anderhalve-meter aanhouden. Ook kunnen leerlingen van de leerjaren 1 en 2, als dat mag van de docent, gebruik maken van het dakterras.

Rapport, Enquête en Ontwikkeldag docenten

Normaal gesproken zou er spoedig na deze week een rapport gepresenteerd worden en zouden de ouders/verzorgers met de school contact hierover hebben. Dit jaar, als gevolg van de coronacrisis en het “andere” lesprogramma, is dat moment verschoven naar na de Pasen. In de weken na Pasen vinden de rapportgesprekken plaats en worden de rapporten verstuurd.

Binnenkort zal er een enquête gedeeld worden met het verzoek deze in te vullen. Deze enquête zal gaan over ons onderwijs gedurende de coronacrisis. Enerzijds willen we leren hoe we hierin wellicht kunnen verbeteren, anderzijds kunnen we kijken in hoeverre we het vanuit de inspectie gezien goed of minder goed hebben gedaan.

Morgen 19 maart hebben alle leerlingen roostervrij. Onze docenten hebben morgen een ontwikkeldag. De school is wel open voor “risicoleerlingen” en we zijn ook telefoon bereikbaar.

Tot zover en tot slot

Ik hoop jullie voldoende geïnformeerd te hebben en het is belangrijk dit goed op te volgen.

Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen deze per mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 07.30-16.00 uur gebeld worden naar 030-5112000.

Wij houden de berichtgeving van de overheid goed in de gaten en blijven jullie informeren! Check ook onze website, hier geven wij zoveel mogelijk antwoorden op jullie vragen.

Voor nu, let goed op elkaar en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

UPDATE 4 februari 2021

Betreft: update 4 februari 2021

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

Bij deze een korte update naar aanleiding van de persconferentie van de premier en het aanstaande project sneltesten in het voortgezet onderwijs.

Voorlopig nog onderwijs zoals het nu is

Het primair onderwijs opent vanaf 8 januari weer haar deuren en bij het voortgezet onderwijs blijft het voorlopig nog zoals het nu is. Dat is de belangrijkste conclusie die er getrokken kan worden met betrekking tot het onderwijs naar aanleiding van de laatste persconferentie. Dus eigenlijk verandert er de komende tijd niks voor onze leerlingen. Wel nemen we al een blik vooruit en kunnen we constateren dat ondanks het openen van het primair onderwijs, de focus op voorzichtigheid en gezondheid meer zal zijn dan voorheen. Daar zal het voorgezet onderwijs ook zeker rekening mee moeten houden. Het testen bij klachten en het in de gaten houden van de groep mensen rondom een eventueel besmet persoon, zal heel belangrijk worden als het voortgezet onderwijs straks (wanneer is nog onduidelijk) weer open mag voor alle leerlingen. Een middel dat hiervoor ingezet gaat worden is het sneltesten in het voortgezet onderwijs. Ik druk u allen op het hart om hieraan mee te werken. Hierover straks meer.

Het lijkt er vooralsnog op dat alle veiligheidsmaatregelen die we met elkaar in acht nemen om de verspreiding van het coronavirus bij ons op school in te dammen effect hebben. De afgelopen periode zijn er geen, bij ons bekende, leerlingen en/of medewerkers positief getest.

Hoewel dit goed nieuws is, leidt het niet tot grote blijdschap. Immers, de dreiging van meer besmettelijke virusvarianten blijft aanwezig. Hoezeer we ook allemaal ons best doen, dagelijks ervaren we de negatieve gevolgen van onderwijs op afstand en voor de leerlingen die wel op school mogen komen, zijn de opbrengst niet zoals jullie van ons gewend zijn. We willen en kunnen beter echter corona blijft ons lastig vallen. Bovendien helpt de onzekerheid over wat ons allemaal nog te wachten staat en hoelang dit nog gaat duren ook niet erg.

Kortom, het valt niet mee. We moeten volhouden, alle veiligheidsmaatregelen in acht blijven nemen en elkaar daarbij helpen. Want dat is wat we kunnen bijdragen aan het zo snel mogelijk beëindigen van deze corona-ellende.

Sneltesten in Voortgezet Onderwijs (VO)

Hieronder het stuk tekst dat op 13 januari naar jullie gestuurd is:

Het Globe College neemt met een aantal andere VO scholen in het land deel aan het project COVID-19 sneltesten in Voortgezet (Speciaal) Onderwijs. Het doel van sneltesten in het voortgezet onderwijs is om een uitbraak van het COVID-19 virus onder leerlingen en onderwijspersoneel zo snel mogelijk te signaleren en te isoleren, om daarmee het aantal COVID-19 besmettingen te beperken. Verder zal dit ook thuis zijn uitwerking kennen; het is namelijk bekend dat jongeren besmet kunnen zijn, het virus daardoor verder kunnen verspreiden, zonder dat ze er zelf iets van merken. Daardoor kunnen mensen in de directe omgeving van die leerling (thuis en op school) wel ziek worden. De inzet van sneltesten vormt hiermee een aanvulling op de bestaande maatregelen en kan op deze manier bijdragen aan een zo veilig mogelijke schoolomgeving.

Belangrijk om te weten is dat de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens voor ons van groot belang zal zijn. Coronabesmettingen van leerlingen en onderwijspersoneel zullen niet op persoonsniveau geregistreerd worden door ons. De GGD is hier straks voor verantwoordelijk en wij zullen enkel faciliteren. Veiligheid, vertrouwelijkheid en vrijwilligheid zijn voor ons dus van essentieel belang en worden geborgd bij alle stappen in het afnemen van sneltesten op onze school. Ouders van leerlingen in de leeftijdscategorie tot 16 jaar moeten derhalve straks ook actief akkoord geven op deelname van hun kind aan een sneltest.

De tijd is aangebroken om te starten met dit project. In de bijlage van dit bericht vindt u een brief met twee bijlagen. De inhoud van deze brief komt voor het grootste gedeelte van de betrokken partijen zoals het UMCU en de VO-Raad. Ik verzoek jullie de brief door te lezen en heb het nog dringendere verzoek om de ingevulde toestemmingsverklaring zo spoedig mogelijk met ons te delen. Hoe groter het aantal toestemmingen, hoe groter de kans dat we weer veilig open kunnen voor alle leerlingen en hoe groter de kans is dat het virus zo weinig mogelijk kans krijgt in school.

Ik begrijp dat deze brief heel veel vragen oproept en ik verzoek jullie dan ook deze vragen met ons te delen. De leerlingen zullen binnenkort ook door hun mentor aangesproken worden over deze brief en de toestemmingsverklaring. Ook kunt u ons om hulp vragen bij het eventueel invullen van de toestemmingsverklaring.

Tot zover en tot slot

Ik hoop jullie voldoende geïnformeerd te hebben.

Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen deze per mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 07.30-16.00 uur gebeld worden naar 030-5112000.

Wij houden de berichtgeving van de overheid goed in de gaten en blijven jullie informeren! Check ook onze website, hier geven wij zoveel mogelijk antwoorden op jullie vragen.

Voor nu, let goed op elkaar en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

Brief – Sneltesten op het Globe College

Download Brief

UPDATE 15 januari 2021

Betreft: update 15 jan 2021

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

Bij deze een korte update vooral voor alle examenleerlingen én voor familie of kennissen die onze online opendag morgen 16 januari vanaf 10.00 uur willen volgen.

Eindexamenleerlingen

Zoals in de vorige update al gemeld, worden onze eindexamenleerlingen vanaf as. maandag naast de praktijkvakken ook voor alle avo vakken op school verwacht. Wij hebben de consequenties en oplossingen voor de anderhalve meter-situatie in combinatie met online lessen aan de andere klassen goed bekeken en kunnen jullie garanderen we de lessen goed en veilig kunnen uitvoeren.

Aangezien de anderhalve meter niet alleen in de klaslokalen geldt maar ook daarbuiten, drukken we jullie op het hart om hier goed op te letten. Oftewel, houd overal in school anderhalve meter afstand van elkaar. Daarnaast is het dragen van het mondkapje nog steeds een plicht en jullie mogen er zelf voor kiezen om het mondkapje tijdens de les op te houden. Dit voor jullie eigen veiligheid maar zeker ook voor de veiligheid van onze docenten en ander personeel.

Dhr. Mulder heeft ook al een sms verstuurd met o.a. de boodschap dat het rooster in Magister staat.

Onze Open Dag

Morgen hebben wij onze online opendag. Helaas moeten we volstaan met een online opendag omdat corona ons voorlopig nog wel even in haar (of zijn) greep houdt.

Als er binnen de familie of wellicht binnen jullie kennissenkring potentieel “nieuwe” leerlingen zijn, zijn zij van harte uitgenodigd om mee te kijken. Op onze speciale opendag pagina staat naast de link voor onze livestream ook heel veel informatie. Vragen nemen wij morgen aan via mail opendag@globecollege.nl, via sms/whatsapp 0648494928 of via de telefoon 0305112021.

Mailen mag al vanaf nu, bellen en/of sms’en als we “live” zijn. Wellicht tot morgen!

Tot zover en tot slot

Aangezien sommige ouders/verzorgers en/of familieleden graag geïnformeerd willen worden in hun moedertaal, vind u via deze link informatie voor anderstaligen.
Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen deze per mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 07.30-16.00 uur gebeld worden naar 030-5112000.

Wij houden de berichtgeving van de overheid goed in de gaten en blijven jullie informeren! (Zo nodig passen we ons protocol hierop aan.)

Check ook onze website, hier geven wij zoveel mogelijk antwoorden op jullie vragen.

Voor nu, let goed op elkaar, blijf gezond en alvast een fijn weekend gewenst!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

UPDATE 13 januari 2021

Betreft: update 13 jan 2021

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

Bij deze, de eerste update van het nieuwe jaar.  We wensen u en uw naasten heel veel geluk en gezondheid in 2021!!

Lockdown verlengd met 3 weken

Gisteren hebben we gehoord wat we ook al wel hadden verwacht, de scholen blijven dicht voor nog eens 3 extra weken, de lockdown wordt tot en met 9 februari verlengd. Dit met uitzondering van de examenleerlingen die per onmiddellijk (in ons geval vanaf maandag 18 januari) naar school komen en op anderhalve meter afstand van elkaar moeten zitten/bewegen. Voor alle niet-eindexamenleerlingen blijft de situatie ongewijzigd. Zij krijgen online lessen volgens het rooster. Wel mogen (moeten) de risico- c.q. kwetsbare leerlingen naar school blijven komen. Dit houden we zoals het nu is met als detail dat ook voor hen per direct geldt dat ze de anderhalve meter-situatie in acht moeten nemen. Houdt onze berichtgeving goed in de gaten want het rooster zal wellicht vanaf maandag anders zijn.

Mondkapjesplicht 

De mondkapjesplicht in school blijft onverminderd van kracht. Sterker nog, we zullen er nog meer op toezien dat de plicht goed wordt nageleefd. Ook spoor ik leerlingen aan om het mondkapje in de les op school op te houden, dat mag en kan gewoon. We moeten er samen voor zorgen dat het virus geen kans krijgt om zich te kunnen verspreiden.

Eindexamenleerlingen

Zoals al gezegd, heeft het kabinet besloten dat alle leerlingen in het voortgezet onderwijs onderling anderhalve meter afstand moeten houden. Dat geldt niet alleen in de klas, maar overal in de school, ook tijdens het lopen en staan in de school. Dit geldt per direct dus ook voor de eindexamenleerlingen die op dit moment voor de praktijkvakken fysiek les krijgen op school én vanaf aanstaande maandag voor alle examenleerlingen die voor alle vakken op school komen. Anderhalve meter lijkt makkelijk met alle leegstaande lokalen, maar docenten kunnen natuurlijk niet in twee lokalen tegelijk lesgeven aan dezelfde klas. Er is een rooster in de maak dat voor het einde van de week onder de examenleerlingen verspreid zal worden. Wij nemen tot het einde van de week de tijd om de consequenties en oplossingen voor de anderhalve meter-situatie in combinatie met online lessen aan de andere klassen en de afname van de schoolexamens, uit te werken.

Sneltesten in Voortgezet Onderwijs (VO)

Het Globe College neemt met een aantal andere VO scholen in het land deel aan het project COVID-19 sneltesten in Voortgezet (Speciaal) Onderwijs. Het doel van sneltesten in het voortgezet onderwijs is om een uitbraak van het COVID-19 virus onder leerlingen en onderwijspersoneel zo snel mogelijk te signaleren en te isoleren, om daarmee het aantal COVID-19 besmettingen te beperken. Verder zal dit ook thuis zijn uitwerking kennen; het is namelijk bekend dat jongeren besmet kunnen zijn, het virus daardoor verder kunnen verspreiden, zonder dat ze er zelf iets van merken. Daardoor kunnen mensen in de directe omgeving van die leerling (thuis en op school) wel ziek worden. De inzet van sneltesten vormt hiermee een aanvulling op de bestaande maatregelen en kan op deze manier bijdragen aan een zo veilig mogelijke schoolomgeving.

Zo het er nu uitziet starten we vanaf 18 januari met het project. Op dit moment zijn we nog in de voorbereidende fase en we zullen jullie te zijner tijd verder informeren over het project.

Belangrijk om te weten is dat de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens voor ons van groot belang zal zijn. Coronabesmettingen van leerlingen en onderwijspersoneel zullen niet op persoonsniveau geregistreerd worden door ons. De GGD is hier straks voor verantwoordelijk en wij zullen enkel faciliteren. Veiligheid, vertrouwelijkheid en vrijwilligheidzijn voor ons dus van essentieel belang en worden geborgd bij alle stappen in het afnemen van sneltesten op onze school. Ouders van leerlingen in de leeftijdscategorie tot 16 jaar moeten derhalve straks ook actief akkoord geven op deelname van hun kind aan een sneltest.

Wordt vervolgd……

Tot zover en tot slot

De online lessen worden zeer goed gevolgd door de leerlingen. Zo goed als alle leerlingen zijn altijd in de videoles aanwezig, meestal zelfs niet in pyjama. Bijna in alle klassen hebben de leerlingen ook hun camera aan, dat is voor de docenten echt heel veel fijner lesgeven! We zijn zeer tevreden met deze goede inzet van (bijna) alle leerlingen. Dat is een compliment waard.

Ik hoop jullie voldoende geïnformeerd te hebben.

Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen deze per mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 07.30-16.00 uur gebeld worden naar 030-5112000.

Wij houden de berichtgeving van de overheid goed in de gaten en blijven jullie informeren!

Check ook onze website, hier geven wij zoveel mogelijk antwoorden op jullie vragen.

Voor nu, let goed op elkaar en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

UPDATE 27 nov 2020

Betreft: update 27 nov 2020

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

Vandaag een korte update met het oog op recente berichtgeving en de “coronawet” welke per 1 december (volgende week dinsdag) in werking treedt. Verder kan ik melden dat het aantal besmettingen in school, en dat schrijf ik met enige voorzichtigheid, deze week binnen de perken is gebleven. Enkele collega’s zieken nog uit maar ik verwacht hen spoedig weer in school en in totaal zijn 6 leerlingen thuis met corona gerelateerde klachten. Wel loopt het aantal besmettingen landelijk weer op en is de situatie is nog steeds zeer ernstig (Coronadashbord).

Mondkapjesplicht op scholen

Per 1 december 2020 gaat er een mondkapjesplicht gelden voor publieke binnenruimten, stations, luchthavens, onderwijsinstellingen en contactberoepen. Deze verplichting is geregeld in de Regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen covid-19. Voor het onderwijs betekent dit dat er per 1 december 2020 op scholen voor voortgezet onderwijs een mondkapjesplicht geldt. De mondkapjesverplichting geldt voor onbepaalde tijd (en niet voor drie maanden zoals op de site van de VO-raad nog staat te lezen). Vanuit het kabinet wordt aangegeven dat de verplichting wordt opgeheven zodra er geen medische noodzaak meer voor is.

De mondkapjesplicht houdt in dat iedereen (ongeacht de leeftijd) die aanwezig is in de onderwijsinstelling en in ruimten waardoor of namens de onderwijsinstelling een onderwijsactiviteit wordt georganiseerd, verplicht is een mondkapje te dragen.

Hierop gelden drie uitzonderingen: 

1. er is geen verplichting een mondkapje te dragen op het moment dat men op een vaste zit- of staanplaats deelneemt aan een onderwijsactiviteit dan wel deze verzorgt op een vaste zit- of staanplaats;

2. er is geen verplichting een mondkapje te dragen wanneer er sprake is van een onderwijsactiviteit waarbij het dragen van een mondkapje een belemmering vormt;

3. er is voor onderwijspersoneel geen verplichting een mondkapje te dragen indien een vaste staan- of zitplaats wordt ingenomen.

Dit is in het kort de mondkapjesplicht. Wat verwachten wij van leerlingen en personeel in school én wat is het gevolg van het niet opvolgen van de mondkapjesplicht?

Het wellicht meest belangrijke gevolg is, dat men zonder mondkapje op niet meer naar binnen mag, het mondkapje moet al voordat iemand de school naar binnen komt op de juiste manier gedragen worden anders ben je niet toelaatbaar. Dus, als iemand geen mondkapje op heeft, moet deze naar huis of op een andere manier aan een mondkapje zien te komen. De lestijd die er gemist wordt, zal worden aangemerkt als ongeoorloofd afwezig. De verkoop van mondkapjes stopt niet echter we verkopen geen mondkapje meer omdat iemand deze vergeten heeft. Wel verkopen we deze als het mondkapje gedurende de dag kapotgaat of bijv. om alvast een mondkapje te kopen voor de dag erna. Ook moet het mondkapje op de juiste wijze gedragen worden in alle ruimten van het gebouw buiten de school zoals bijv. de gang naar de gymzaal en het verblijf in de grote hal. De enige uitzondering hierop is (voorlopig) de aula van de bovenbouw en van de onderbouw. Daar hoeft het mondkapje vooralsnog niet op, tenzij je wordt verzocht het mondkapje op te zetten.

Bij het weigeren of het herhaaldelijk moeten waarschuwen, wordt de leerling naar huis gestuurd en zal deze voor een nog te bepalen periode thuis onderwijs moeten volgen. De tijd dat de leerling thuiszit zal ook worden aangemerkt als ongeoorloofd afwezig en kan gemeld worden bij leerplicht. Dat is niet omdat wij dat zozeer willen echter de wetgever heeft dat zo bepaald. Het is dus heel belangrijk voor leerlingen om goed na te denken over het gebruik van het mondkapje en ook ouders moeten zich ervan bewust zijn dat wij leerlingen echt naar huis sturen als wij de wet niet kunnen handhaven in school.

Ik ga ervan uit dat we met z’n allen het juiste zullen doen en met net iets meer inzet van leerlingen en personeel gaat het ons, ook met of ondanks deze wettelijke bepalingen, lukken om de school veilig te houden. Voor eventuele vragen kunt u ons bellen of mailen via onderstaande gegevens.

Tot zover en tot slot

Aangezien sommige ouders/verzorgers en/of familieleden graag geïnformeerd willen worden in hun moedertaal, vind u via deze link informatie voor anderstaligen.
Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen deze per mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 07.30-16.00 uur gebeld worden naar 030-5112000.

Wij houden de berichtgeving van de overheid goed in de gaten en blijven jullie informeren! (Zo nodig passen we ons protocol hierop aan.)

Check ook onze website, hier geven wij zoveel mogelijk antwoorden op jullie vragen.

Voor nu, let goed op elkaar, blijf gezond en alvast een fijn weekend gewenst!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

UPDATE 20 nov 2020

Betreft: update 20 nov 2020

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

Het is alweer een tijdje geleden dat de update jullie kant uit is gekomen. In de tussentijd is corona een vaste factor van ons leven en van ons onderwijs geworden. De besmettingen in het land nemen weliswaar af echter de situatie is nog steeds zeer ernstig (Coronadashbord). In de tussentijd hebben een aantal collega’s, een aantal leerlingen en ikzelf de ziekte overwonnen en zijn er nog steeds enkele collega’s en leerlingen herstellende van het virus.

Het blijft ook in school net als overal volhouden aan de basismaatregelen om gezond te blijven en het aantal besmettingen terug te dringen. Wie klachten heeft, ook als ze mild zijn, blijft thuis en laat zich zo snel mogelijk testen. Wie besmet is zorgt ervoor om anderen niet te besmetten door thuis te blijven. Iedereen houdt anderhalve meter afstand. Dat geldt tussen leerlingen en medewerkers en voor medewerkers onderling echter voor leerlingen onderling geldt deze maatregel (vooralsnog) niet.
Wellicht het meest belangrijk, iedereen draagt een mondkapje! Voor nu is dat een dringend advies echter in school zien wij dat als regel. Vanaf 1 december 2020 gaat de tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in. Dan gaat onder andere een mondkapjesplicht gelden in publieke binnenruimtes, zo ook in onze school. Hierover binnenkort meer informatie. Tot die tijd druk ik vooral leerlingen maar ook ouders/verzorgers op het hart om ervoor te zorgen dat er altijd een mondkapje gedragen wordt op school.

Onderzoek Scholen en Covid

Het is al vaker voorbijgekomen middels updates; de ventilatie in ons schoolgebouw is dik in orde. Ondanks dat doet de school toch mee aan een onderzoek hieromtrent. Dit gezamenlijke onderzoek van het UMC Utrecht, de Universiteit Utrecht, de Technische Universiteit Delft en het Erasmus MC heeft als doel om inzicht te krijgen in de samenhang tussen de verspreiding van het coronavirus in scholen, de mate en type van ventilatie in klaslokalen en andere kwaliteitsaspecten van het binnenmilieu. Daarnaast wordt onderzocht of scholen een belangrijke rol spelen in de verspreiding van het coronavirus.
Nu zult u wellicht denken; waarom dit onderzoek nog? Er is ons alles aan gelegen om de school een zo veilig mogelijke plek te maken voor leerlingen en medewerkers. Wegkijken en niks doen is voor ons geen optie, meten is weten, en zolang de leerlingen, onze medewerkers en ook ons onderwijs er niet onder lijden én wij de school een nog veiligere plek kunnen maken dan deze nu al is, doen wij graag mee aan het onderzoek.
Hoogstwaarschijnlijk zullen de leerlingen hier weinig van merken echter als u vragen of opmerkingen hierover krijgt of hebt, ben ik graag bereid om deze te beantwoorden.

Volgende week toets- en activiteitenweek

Volgende week start de activiteitenweek. We starten met een roostervrije dag (maandag) voor de leerlingen. Deze dag is een ontwikkeldag voor ons onderwijzend personeel. Vanaf dinsdag starten de activiteiten en toetsen. Voor de laatste versie van het rooster, verwijs ik graag naar onze website. De leerlingen hebben deze ook van de mentoren gekregen.

Tot zover en tot slot

Aangezien sommige ouders/verzorgers en/of familieleden graag geïnformeerd willen worden in hun moedertaal, vind u via deze link informatie voor anderstaligen.
Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen deze per mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 07.30-16.00 uur gebeld worden naar 030-5112000.

Wij houden de berichtgeving van de overheid goed in de gaten en blijven jullie informeren! (Zo nodig passen we ons protocol hierop aan.)

Check ook onze website, hier geven wij zoveel mogelijk antwoorden op jullie vragen.

Voor nu, let goed op elkaar, blijf gezond en alvast een fijn weekend gewenst!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

UPDATE 9 okt 2020

Betreft: update 9 okt 2020

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

We zien nog steeds dat de besmettingen in het land dagelijks oplopen (Coronadashboard). Gelukkig volgt de school niet de landelijke trend en doen wij het relatief “goed”. Tot vandaag tellen we 4 COVID-19 besmettingen onder de leerlingen. Deze leerlingen en eventuele familieleden wensen we alle goeds en hopen ze snel weer te mogen begroeten op school. Verder zijn er 16 leerling in quarantaine en/of in afwachting van een test. De besmettingen onder de leerlingen zijn niet terug te herleiden naar de school en er hoeven in school dus geen extra maatregelen getroffen te worden dienaangaande. Onder het personeel heeft er gelukkig nog geen besmetting plaatsgevonden maar zijn momenteel 2 personeelsleden in quarantaine.

De leerlingen en ouders/verzorgers van een klas waarin een positief geteste leerling zit, worden door ons hiervan op de hoogte gebracht. Dit is puur ter informatie. Indien er een risico voor andere leerlingen is, neemt de GGD zelf contact met jullie op.

Ik wil jullie echter wel op het hart drukken dit een zeer kwetsbaar “succes” is. Het gevaar loert om de hoek en maatregelen zoals het dragen van mondkapjes wordt steeds belangrijker. We moeten en zullen alle hygiëne- en gedragsmaatregelen stevig blijven ondersteunen en in het ergste geval zullen wij leerlingen die ons niet hierin volgen, na overleg met ouders/verzorgers, naar huis sturen. Dit is echter een laatste middel om ons allen gezond te houden.

Ventilatie en artikel in het AD van afgelopen woensdag

Zoals al vaker gememoreerd, is de ventilatie in ons schoolgebouw dik in orde. Toch dook er woensdag een artikel op in het AD dat anders doet suggereren. Het artikel ging over het feit dat een kwart van de Utrechtse scholen hun ventilatie niet op orde hebben. Dit is niet onjuist en ik weet dat de Gemeente Utrecht met man en macht aan het werk is om hier iets aan te doen. Echter, de foto bij het betreffende artikel laat ons gebouw zien met de opmerking “dat er al eerder problemen waren met de ventilatie”. Dit laatste is absoluut onjuist. Ons gebouw is voorzien van een prima ventilatiesysteem en de eigenhandig gecontroleerde waarden bevestigen dat ook.

Ik hoop jullie hierover voldoende geïnformeerd te hebben en de eventuele onrust weggenomen te hebben.

Studiedag donderdag 15 oktober

Aanstaande donderdag zijn de leerlingen roostervrij. Alle docenten volgen die dag meerdere trainingen en de leerlingen worden geacht thuis te werken volgens hetgeen zij in Magister terugvinden. Vrijdag 16 oktober, de dag voor de herfstvakantie, is er weer gewoon school.

Tot zover en tot slot

Aangezien sommige ouders/verzorgers en/of familieleden graag geïnformeerd willen worden in hun moedertaal, vind u via deze link informatie voor anderstaligen.
Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen deze per mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 07.30-16.00 uur gebeld worden naar 030-5112000.

Wij houden de berichtgeving van de overheid goed in de gaten en blijven jullie informeren! (Zo nodig passen we ons protocol hierop aan.)

Check ook onze website, hier geven wij zoveel mogelijk antwoorden op jullie vragen.

Voor nu, let goed op elkaar, blijf gezond en alvast een fijn weekend gewenst!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

UPDATE 2 okt 2020

Betreft: update 2 okt 2020

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

Het was een turbulente week rondom corona. De besmettingen stijgen landelijk nog dagelijks en de maatregelen vanuit de overheid lopen – deels begrijpelijk – achter de feiten aan. Toch ben ik voorzichtig positief over hoe het gaat in school. Tot vandaag is er slechts één geval van besmetting van een leerling bij ons bekend en deze besmetting heeft gelukkig geen relatie met school of andere leerlingen. Verder zijn er natuurlijk wel personeelsleden en ook leerlingen in quarantaine en/of in afwachting van een test. Wij wensen hen veel sterkte en hopen dat zij bespaard blijven van een positief testresultaat.

Zoals bij de vorige update al aangegeven, laat het Coronadashboard nog steeds verontrustende cijfers zien – het is nog steeds zorgelijk en in sommige regio’s zelfs ernstig. Derhalve blijven wij er “streng” op toezien dat iedereen zich aan de afspraken houdt. Dat lukt alleen samen en met veel wederzijds respect en vertrouwen. Verder moeten alle incidentele bezoekers, dus ook ouders, zich vanaf nu melden bij de administratie om een registratieformulier in te vullen. Dit teneinde te kunnen achterhalen wie op welk moment in school is geweest ingeval van een herleidbare besmetting of in het ergste geval van een “uitbraak”. Dit is dus voor onze en voor uw veiligheid.

Ventilatie

De ventilatie in ons schoolgebouw is op dit moment dik in orde, dat wisten jullie al. In het kader van “controle is beter dan vertrouwen”, hebben wij de afgelopen week enkele metingen gedaan op verschillende plekken in school onder verschillende omstandigheden. Deze metingen bevestigden dat de ventilatie goed haar werk doet. De gemiddelde hoeveelheid CO2 in ons deel van het gebouw is ca. 650 ppm (parts per million). Voor de duidelijkheid, de grenswaarde waarbij de luchtkwaliteit over gaat naar slecht is 1.200 ppm. De gemiddeld gemeten waarde ligt dus ver onder die grens en dat is goed. Als jullie meer informatie hierover willen, klik dan op deze link of neem contact met ons op.

Het dringende advies vanuit de rijksoverheid

Wij zijn ontzettend blij met het besluit van de overheid met het dringend advies om mondkapjes te dragen in het middelbaar onderwijs! Dit besluit onderschrijft wat we al een paar weken doen in school. Dit geeft ook aan dat het goed en belangrijk is dat wij de mondkapjes dragen want het houden van de 1,5 meter afstand is heel erg moeilijk te handhaven. We beschermen elkaar en zorgen ervoor dat het virus in onze school weinig tot geen kans krijgt zich te verspreiden. Deze verantwoordelijkheid hebben leerlingen, medewerkers maar ook ouders/verzorgers. Breng het mondkapje ook thuis onder de aandacht en zorg ervoor dat de leerlingen elke dag een schoon mondkapje bij zich hebben. Nogmaals bedankt!

Het nieuwe Globe

De afgelopen maanden stond de update voornamelijk in het teken van corona en onze gedragingen daaromtrent. Toch biedt de toekomst ons ook een mooi vooruitzicht want de bouw- en verbouwwerkzaamheden lopen nog steeds volgens planning. Door alle hevigheid van corona lijkt dat wellicht iets minder aandacht te hebben. Niets is minder waar want vanaf schooljaar 2021-2022 (als alles gaat zoals het zou moeten gaan) verhuizen wij naar de Bontekoelaan naar een mooi en nieuw Globe College. Om alvast een indruk te krijgen hoe het er uit zal zien, verwijs ik graag naar de bijlage. Ik hoop dat ik jullie de volgende week kan verrassen met een nog mooiere impressie ven het nieuwe Globe.

De belofte van Pisa

Het Nederlands Film Festival 2020 is in volle gang en vandaag was het Gouden Kalf (in reusachtige vorm) neergestreken in het Globe. Met het vertonen van De belofte van Pisa en het bezoek van de hoofdrolspeler Shahine El-Hamus en Olivia Lonsdale op het Globe, mochten de leerlingen live kennismaken met het festival, de film en de hoofdrolspelers. Wij vonden het mooie en geslaagde dag en we weten zeker dat zowel de leerlingen als ook de medewerkers hier nog lang over door zullen praten.

Vanavond vind de uitreiking van het Gouden Kalf plaats en we wensen Shahine met zijn nominatie voor beste acteur heel veel succes!

Tot zover en tot slot

Aangezien sommige ouders/verzorgers en/of familieleden graag geïnformeerd willen worden in hun moedertaal, vind u via deze link informatie voor anderstaligen.
Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen deze per mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 07.30-16.00 uur gebeld worden naar 030-5112000.

Wij houden de berichtgeving van de overheid goed in de gaten en blijven jullie informeren! (Zo nodig passen we ons protocol hierop aan.)

Check ook onze website, hier geven wij zoveel mogelijk antwoorden op jullie vragen.

Voor nu, let goed op elkaar, blijf gezond en alvast een fijn weekend gewenst!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

UPDATE 8 sep 2020

Betreft: update 8 sep 202

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

Het was een spannende start van het schooljaar; voor het eerst sinds maart 2019 hebben we weer al onze leerlingen en alle collega’s tegelijkertijd in op school kunnen ontvangen. De eerste dagen zijn altijd al spannend en nu was dat zeker niet minder. Aan de nieuwe afspraken om medewerkers veilig op 1,5 meter afstand te houden van elkaar en de leerlingen, moeten we nog heel erg wennen. Ook het opzetten van de mondkapjes vergt nog enige gewenning. Maar met elkaar zijn we erin geslaagd een goede start te maken, nu vasthouden en elkaar blijven helpen om de school corona-vrij te houden. Natuurlijk zijn er ook enkele leerlingen en medewerkers die deze eerste week gemist hebben, omdat ze vanwege ziekteverschijnselen of vanwege een quarantaine thuis moesten blijven. Wij vinden dat ongelofelijk naar en vervelend, maar nemen onze verantwoordelijkheid voor alle bijna 800 mensen op het Globe heel serieus. En zo beschermen we niet alleen elkaar, maar ook alle ouders, opa’s en oma’s en eventuele andere kwetsbare familieleden en vrienden van onze leerlingen en medewerkers.

Mondkapjes

Het dragen van een mondkapje is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid waar ik graag nog jullie aandacht voor vraag. Hieronder een kopie van de tekst uit ons (bijgevoegde) protocol:

Omdat het handhaven van de 1,5 mtr – vooral op de gangen, het trappenhuis en in de aula – moeilijk haalbaar is, draagt iedereen een mondkapje in school, net zoals in het openbaar vervoer. Dit met uitzondering van de klaslokalen en de buitenruimte, daar mag het mondkapje af. Het hebben van een mondkapje is ieders eigen verantwoordelijkheid, de school verstrekt deze niet.

We merken dat het opvolgen hiervan voor sommige leerlingen moeilijk is echter het is een tijdelijke maatregel in school die ondiscutabel wordt toegepast. Oftewel, zo doen wij dat op het Globe. Natuurlijk begrijpen we dat het soms vergeten wordt en is het ook best moeilijk omdat enkele andere scholen in Utrecht anders hebben besloten. Desalniettemin geldt de regel in het Globe wel en spreek ik medewerkers, ouders/verzorgers en leerlingen aan; we doen het niet alleen voor onszelf maar ook voor anderen en in het bijzonder onze dierbaren. Derhalve verzoek ik ouders/verzorgers om leerlingen ’s-ochtends eraan te herinneren dat ze hun mondkapje meenemen naar school en druk ik leerlingen heel erg op het hart om het mondkapje in school te dragen.

Als er redenen zijn waarom een leerling geen mondkapje kan of mag dragen, kunnen ouders/verzorgers graag contact opnemen met de afdelingsleiders via mt@globecollege.nl of via het algemene telefoonnummer.

Protocol

Omdat we het belangrijk vinden én omdat we merken dat de richtlijnen en ons protocol nog niet bij iedereen bekend zijn; bijgaand nogmaals ons protocol welke ook op onze website terug te vinden is.
Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. Het doel van het protocol is de school voor ons allemaal zo veilig mogelijk te houden en verspreiding van het virus te voorkomen; Want alleen samen krijgen we corona onder controle.

Lesrooster en wisseluren

Vanaf het begin van dit schooljaar werken we met wisseluren. Het bijgevoegde lesrooster laat zien hoe het werkt. De reden waarom we dit toepassen is dat slechts de helft van de school tegelijk en per leerjaar gespreid, pauze heeft waarmee we drukte tijdens de pauzes voorkomen.

Na een week te hebben gewerkt met wisseluren, zijn we dusdanig enthousiast dat we gaan onderzoeken of we dit systeem, ook na de coronacrisis, blijven toepassen. We houden jullie op de hoogte.

Kluisjes

We kregen de afgelopen dagen de vraag of de kluisjes toch in gebruik genomen kunnen worden. De reden van de vraag was voornamelijk dat de leerlingen (te) zware schooltassen hebben.

Helaas moeten we de kluisjes gesloten houden in verband met het gevaar van opstopping in de gangen. Wellicht kunnen ouders/verzorgers helpen met het inpakken van de schooltas want in sommige gevallen hebben de leerlingen te veel spullen in de tas. Als het niet anders is aangegeven, hoeven naast mondkapje, pen, laptop en oortjes, enkel de boeken en spullen van de vakken voor die dag in de tas. Alvast bedankt.

Tot zover en tot slot

Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen deze per mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 07.30-16.00 uur gebeld worden naar 030-5112000.

Wij houden de berichtgeving van de overheid goed in de gaten en blijven jullie informeren! (Zo nodig passen we ons protocol hierop aan.)

Voor nu, let goed op elkaar, blijf gezond en tot morgen!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

Aangepast lesrooster

wdt_ID lessen Leerjaar 1 & 3 Leerjaar 2 & 4 Pauzeruimte
1 mentor1 08:20 - 08:35 (kl 1)
2 les 2 08:35 - 09:25 08:35 - 09:25
3 les 3 09:25 - 10:15 09:25 - 10:15
4 les 4a 10:15 - 11:05 PAUZE 20 min. 2 boven - 4 beneden
5 les 4b PAUZE 20 min. 10:35 - 11:25 1 boven - 3 beneden
6 les 5 11:25 - 12:15 11:25 - 12:15
7 les 6a2 12:15 - 13:05 PAUZE 30 min. 2 boven - 4 beneden
8 les 6b2 PAUZE 30 min. 12:45 - 13:35 1 boven - 3 beneden
9 les 7 13:35 - 14:25 13:35 - 14:25
10 les 8 14:25 - 15:15 14:25 - 15:15
23 les 9 15:15 - 16:05 15:15 - 16:05

Pauzeruimtes aangepast lesrooster

Leerjaar 1 en 2

Als leerling van leerjaar 1 en 2 heb je een eigen pauzeruimte boven op het dak van de school, waar een schoolplein aanwezig is (5e verd.).

Als leerling van leerjaar 1 blijf je de hele lesdag in de school.

Leerjaar 3 en 4

Als leerling van leerjaar 3 en 4 heb je een pauzeruimte beneden in de aula van de school.

UPDATE 1 sep 2020

Betreft: coronavirus, update 1 sep 2020

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

Bij deze de eerste update voor het schooljaar 2020-2021.

We hopen dat jullie een prettige vakantie hebben gehad. Morgen is de eerste “echte” schooldag. Deze dag staat vooral in het teken van het kennismaken met je klas en de mentor. Wij zijn natuurlijk heel blij dat we jullie weer kunnen ontvangen op school. Het is goed dat we elkaar weer dagelijks kunnen zien, dat de lessen op school weer gegeven gaan worden en je je medeleerlingen kunt ontmoeten.

Protocol

Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. Omdat het coronavirus helaas nog niet “bedwongen” is, moeten we bij de start van het nieuwe jaar nog rekening houden met allerlei extra regels. Hierover maken we een aantal afspraken (protocol) binnen de school. Het doel van deze afspraken is de school voor ons allemaal zo veilig mogelijk te houden en verspreiding van het virus te voorkomen. Want alleen samen krijgen we corona onder controle.

De belangrijkste afspraak is dat je naar docenten en andere medewerkers van de school 1,5 meter afstand houdt. Dus maak plaats als je een volwassene in de gang, op de trap of in de aula tegenkomt en passeer elkaar op 1,5 meter.

In de bijlage van deze mail staat ons protocol naar aanleiding van het volledig openen van het voortgezet onderwijs. Lees het protocol goed door voordat je naar school gaat. Vanaf morgen geldt dit protocol binnen het schoolterrein. De mentoren zullen hier ook nog aandacht aan besteden.

Ventilatie & luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit in ons gebouw voldoet ruimschoots aan de normen van het meest recente bouwbesluit en daarmee wordt aan de gestelde eisen voldaan. Jullie hoeven je hier dus geen zorgen over te maken.

Tot zover en tot slot

Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen deze per mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 07.30-16.00 uur gebeld worden naar 030-5112000.

Wij houden de berichtgeving van de overheid goed in de gaten en blijven jullie informeren! (Zo nodig passen we ons protocol hierop aan.)

Voor nu, let goed op elkaar, blijf gezond en tot morgen!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

 • Zijn er nog nieuwe afspraken vanwege het coronavirus?

  Ja!

  Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. Het doel van alle maatregelen en afspraken is om ervoor te zorgen dat we de school voor ons allemaal zo veilig mogelijk houden en verspreiding van het virus voorkomen.

  Enkele belangrijke maatregelen/afspraken:

  1. Coronaprotocol – Download en lees het coronaprotocol vóórdat je naar school gaat: Coronaprotocol Globe College V1.pdf  In het coronaprotocol staan alle afspraken/regels die gelden vanaf woensdag 2 september binnen het schoolterrein.
  2. 1,5 meter afstand – Houd naar docenten en andere medewerkers van de school altijd 1,5 meter afstand. Dus maak plaats als je een volwassene in de gang, op de trap of in de aula tegenkomt en passeer elkaar op 1,5 meter.
  3. Mondkapje – vooral op de gangen, het trappenhuis en in de aula is het heel moeilijk om 1,5 meter afstand te houden. Daarom draagt iedereen een mondkapje in school. Alleen buiten, in de klaslokalen en tijdens het sporten mag het mondkapje af. Wel moet je zelf voor een mondkapje zorgen.
 • Waarom moeten we een mondkapje dragen?

  We beschermen elkaar!

  • Kwetsbare mensen – Een mondkapje is een hele simpele manier om aan een ander te denken die mogelijk wél kwetsbaar is voor het coronavirus. Dit kan een docent, een medeleerling of een medewerker van school zijn. Soms weet je niet of je kwetsbaar bent. Misschien ben ook jij kwetsbaar of zijn je ouders, broer/zus, opa/oma, andere familieleden, bekenden en/of vrienden kwetsbaar.
  • Langdurig klachten – Er zijn ook voorbeelden van gezonde (jonge) mensen die in het begin weinig klachten hebben, en tóch heel lang last blijven houden van enorme vermoeidheid, kortademigheid, etc. Geen pretje dus!
  • Nieuw virus – Ook zijn er nog veel dingen die we niet weten over het virus. Dan kun je beter het zekere voor het onzekere nemen. Alles wat we kunnen doen om de overdracht van het virus te verkleinen, is meegenomen. Zeker wanneer het gaat om eenvoudige afspraken, die redelijk goed uitvoerbaar zijn.
  • Verder willen we graag dat het Globe College open blijft. Dit is voor jullie en voor ons allemaal het beste.

  Op het Globe College beschermen we elkaar zo goed mogelijk, zolang als dat nodig is!

 • Hoe zit het met de ventilatie en luchtkwaliteit op het Globe?

  Voldoet ruimschoots aan de norm

  De luchtkwaliteit in ons gebouw voldoet ruimschoots aan de normen van het meest recente bouwbesluit en daarmee wordt aan de gestelde eisen voldaan. Jullie hoeven je hier dus geen zorgen over te maken.

Zijn er nog nieuwe afspraken vanwege het coronavirus?

Ja!

Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. Het doel van alle maatregelen en afspraken is om ervoor te zorgen dat we de school voor ons allemaal zo veilig mogelijk houden en verspreiding van het virus voorkomen.

Enkele belangrijke maatregelen/afspraken:

 1. Coronaprotocol – Download en lees het coronaprotocol vóórdat je naar school gaat: Coronaprotocol Globe College V1.pdf  In het coronaprotocol staan alle afspraken/regels die gelden vanaf woensdag 2 september binnen het schoolterrein.
 2. 1,5 meter afstand – Houd naar docenten en andere medewerkers van de school altijd 1,5 meter afstand. Dus maak plaats als je een volwassene in de gang, op de trap of in de aula tegenkomt en passeer elkaar op 1,5 meter.
 3. Mondkapje – vooral op de gangen, het trappenhuis en in de aula is het heel moeilijk om 1,5 meter afstand te houden. Daarom draagt iedereen een mondkapje in school. Alleen buiten, in de klaslokalen en tijdens het sporten mag het mondkapje af. Wel moet je zelf voor een mondkapje zorgen.

Waarom moeten we een mondkapje dragen?

We beschermen elkaar!

 • Kwetsbare mensen – Een mondkapje is een hele simpele manier om aan een ander te denken die mogelijk wél kwetsbaar is voor het coronavirus. Dit kan een docent, een medeleerling of een medewerker van school zijn. Soms weet je niet of je kwetsbaar bent. Misschien ben ook jij kwetsbaar of zijn je ouders, broer/zus, opa/oma, andere familieleden, bekenden en/of vrienden kwetsbaar.
 • Langdurig klachten – Er zijn ook voorbeelden van gezonde (jonge) mensen die in het begin weinig klachten hebben, en tóch heel lang last blijven houden van enorme vermoeidheid, kortademigheid, etc. Geen pretje dus!
 • Nieuw virus – Ook zijn er nog veel dingen die we niet weten over het virus. Dan kun je beter het zekere voor het onzekere nemen. Alles wat we kunnen doen om de overdracht van het virus te verkleinen, is meegenomen. Zeker wanneer het gaat om eenvoudige afspraken, die redelijk goed uitvoerbaar zijn.
 • Verder willen we graag dat het Globe College open blijft. Dit is voor jullie en voor ons allemaal het beste.

Op het Globe College beschermen we elkaar zo goed mogelijk, zolang als dat nodig is!

Hoe zit het met de ventilatie en luchtkwaliteit op het Globe?

Voldoet ruimschoots aan de norm

De luchtkwaliteit in ons gebouw voldoet ruimschoots aan de normen van het meest recente bouwbesluit en daarmee wordt aan de gestelde eisen voldaan. Jullie hoeven je hier dus geen zorgen over te maken.