Globe College SkyHoesten elleboogcoronavirus

.

.

Je bent hier: Home » School » COVID-19 Deel 1

INFO ‘Coronavirus’

Het Globe College houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus goed in de gaten en volgt hierover de officiële adviezen en richtlijnen van het RIVM, de GGD en het Ministerie.

 • Virus: SARS-CoV-2 (volksmond ‘Coronavirus’)
 • Ziekte: COVID-19

UPDATE 25 juni 2020

Betreft: coronavirus, update 25 juni 2020

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

Zoals we gisteren in de persconferentie van het kabinet hebben gehoord, mogen we vanaf 1 juli weer met grotere groepen mensen bij elkaar komen en hoeven middelbare scholieren net als basisschoolkinderen geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Wel tot de docenten en ook volwassenen onderling. Dit geeft ons alvast wel een hoop extra mogelijkheden. Ook kunnen we nu aan de slag met een min of meer normaal begin van schooljaar 2020-2021, waarbij we natuurlijk rekening houden met een eventuele opleving van het virus, waardoor we weer deels op afstand moeten lesgeven. Zoals vorige keer al gemeld, krijgen onze examenkandidaten nog hun welverdiende diploma, hebben wij onze as. brugklassers al voor een introductie op school mogen ontvangen, hebben we nog een toetsweek voor leerjaar 3 om het jaar af te sluiten en moeten leerlingen hun boeken en geleende laptops nog inleveren.

Tot aan de zomervakantie

Het is niet de bedoeling dat scholen vanaf 1 juli ineens weer ‘gewoon’ les gaan geven. Wel zijn de beperkingen voor leerlingen minder strikt dan tot nu toe. Dit betekent dat we wel blijven vasthouden aan het programma van de laatste weken van dit schooljaar. Ook blijft ons coronaprotocol gelden tot het einde van dit schooljaar ook al gelden er vanaf 1 juli versoepelingen.

Inleveren boeken en spullen

Van 8 juli t/m 15 juli, moeten de leerlingen hun boeken inleveren. Een rooster voor het inleveren van de boeken is in de maak en wordt spoedig naar jullie verstuurd.

Alle geleende laptops moeten voor het einde van dit schooljaar worden ingeleverd. De leerlingen waar het om gaat, hebben al een oproep hiervoor gehad of krijgen deze een dezer dagen. Zorg a.u.b. dat je gehoor geeft aan deze oproep anders worden er kosten in rekening gebracht aangezien een groot deel van de laptops niet van school zijn.

Leerlingen van het huidige leerjaar 4 moeten er rekening mee houden dat vanaf 8 juli hun schoolmailaccount (stamnummer@globecollege.nl) niet meer toegankelijk zal zijn.

Fase 2 en schooljaar 20-21

We starten het schooljaar 20-21 in september zoveel mogelijk “normaal”. Toch zullen er beperkingen blijven zoals hierboven ook al genoemd. Personeel zal op 1,5 meter afstand van de leerlingen én op 1,5 meter van elkaar moeten werken. Dat houdt in dat wij onze routes in school heel goed moeten doordenken. Ook gaan we ons onderwijs op afstand en onze ICT vaardigheden verder ontwikkelen zodat we hier altijd op terug kunnen vallen of dat de combinatie van onderwijs op school en onderwijs op afstand ons totale onderwijs beter maakt. Daarom is het heel belangrijk dat alle leerlingen van de leerjaren 1,2 en 3, een goed werkende laptop hebben bij de start van het nieuwe schooljaar. Het verdient ook de aanbeveling dat de leerlingen van het aanstaande leerjaar 4 een eigen laptop hebben.

Verder gaan we de kluisjes wél toebedelen aan leerlingen echter mogen deze niet gebruikt worden zolang we nog last hebben van de coronacrisis. Houd er dus rekening mee dat de leerlingen alle schoolspullen mee naar huis moeten nemen.

Zoals de planning nu is, is schooljaar 20-21 het laatste schooljaar dat wij in ons huidige gebouw zitten. Vanaf schooljaar 21-22, zo is de planning nu, starten wij in een nieuw schoolgebouw aan de Bontekoelaan. Omdat wij ons onderwijs steeds willen verbeteren en mooier maken én omdat er nog heel veel denkwerk vooraf gaat aan de verhuizing, zullen er gedurende schooljaar 20-21 naar verwachting meer studiedagen voor personeel gepland worden dan jullie van ons gewend zijn. Hierover worden jullie tijdig verder geïnformeerd.

Vakantiedata 2020-2021 en laatste schooldag 19-20

We krijgen nog geregeld vragen over de vakantiedata van schooljaar 2020-2021 en wat de laatste schooldag van dit schooljaar is voor leerlingen. Zie hieronder, met enig voorbehoud, een overzicht.

Einde schooljaar:  laatste schooldag leerlingen 15 juli 2020

Start schooljaar:  eerste schooldag leerlingen 2 september 2020

Herfstvakantie:  17 oktober t/m 25 oktober 2020

Kerstvakantie:  19 december 2020 t/m 3 januari 2021

Voorjaarsvakantie:  20 februari 2021 t/m 28 februari 2021

Meivakantie:  24 april 2021 t/m 9 mei 2021

Zomervakantie:  eerste roostervrije dag leerlingen 15 juli 2021 t/m 29 augustus 2021

Aangezien er voor een aantal vakantielanden, vooral buiten de EU, geldt dat men 2 weken in thuis-quarantaine moet gaan bij terugkomst in Nederland, verzoek ik jullie hier rekening mee te houden bij het boeken van een vakantie in een van die landen. Als de school voor de leerlingen weer start op 2 september, verwachten we alle leerlingen op school.

Tot zover en tot slot

Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen deze per mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 08.00-16.00 uur gebeld worden naar 030-5112000.

Wij houden de berichtgeving van de overheid goed in de gaten en blijven jullie informeren!

Check ook onze website www.globecollege.nl/school/coronavirus/ hier geven wij zoveel mogelijk antwoorden op jullie vragen.

Voor nu, let goed op elkaar en blijf vooral gezond!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

 • Wordt er na 1 juli weer ‘gewoon’ les gegeven?

  Coronaprotocol blijft gelden

  Ondanks de versoepelingen vanaf 1 juli, is niet de bedoeling dat scholen ineens weer ‘gewoon’ les gaan geven. Wel zijn de beperkingen voor leerlingen minder strikt dan tot nu toe. Dit betekent:

  • dat we blijven vasthouden aan het programma van de laatste weken van dit schooljaar.
  • Ons coronaprotocol blijft gelden tot het einde van dit schooljaar.
 • Wanneer moet ik mijn boeken/laptop inleveren?

  Van 8 t/m 15 juli volgens rooster

  Van 8 juli t/m 15 juli, moeten de leerlingen hun boeken inleveren. Een rooster voor het inleveren van de boeken is in de maak en wordt spoedig naar jullie verstuurd.

  Geleende laptops

  Alle geleende laptops moeten voor het einde van dit schooljaar worden ingeleverd. De leerlingen waar het om gaat, hebben al een oproep hiervoor gehad of krijgen deze een dezer dagen.

  LET OP: Zorg dat je gehoor geeft aan deze oproep, anders worden er kosten in rekening gebracht. Een groot deel van de laptops zijn namelijk niet van school.

  E-mail account leerlingen LJ4

  Leerlingen van het huidige leerjaar 4 moeten er rekening mee houden dat vanaf 8 juli hun e-mailaccount van school (stamnummer@globecollege.nl) niet meer toegankelijk zal zijn.

 • Gaan we na de zomervakantie weer ‘gewoon’ naar school?

  “Normaal” maar met beperkingen

  We starten het schooljaar 20-21 in september zoveel mogelijk “normaal”.  Toch zijn er enkele beperkingen:

  • 1,5 meter afstand – Personeel zal op 1,5 meter afstand van de leerlingen én op 1,5 meter van elkaar moeten werken.
  • Onderwijs op afstand + ICT – We gaan ons onderwijs op afstand en onze ICT vaardigheden verder ontwikkelen. Daarom is het heel belangrijk dat alle leerlingen van de leerjaren 1,2 en 3, een goed werkende laptop hebben bij de start van het nieuwe schooljaar. Het verdient ook de aanbeveling dat de leerlingen van het aanstaande leerjaar 4 een eigen laptop hebben.
  • Kluisjes – Deze gaan we wél toebedelen aan leerlingen, echter mogen deze niet gebruikt worden zolang we nog last hebben van de coronacrisis.

  Nieuw schoolgebouw

  Vanaf schooljaar 21-22, zo is de planning nu, starten wij in een nieuw schoolgebouw aan de Bontekoelaan. Omdat wij ons onderwijs steeds willen verbeteren en mooier maken én omdat er nog heel veel denkwerk vooraf gaat aan de verhuizing, zullen er gedurende schooljaar 20-21 naar verwachting meer studiedagen voor personeel gepland worden dan jullie van ons gewend zijn. Hierover worden jullie tijdig verder geïnformeerd.

 • Wat zijn de nieuwe vakantiedata?

  Vakantiedata 2020/2021

  Einde schooljaar:     laatste schooldag leerlingen 15 juli 2020

  Start schooljaar:       eerste schooldag leerlingen 2 september 2020

  Herfstvakantie:         17 oktober t/m 25 oktober 2020

  Kerstvakantie:          19 december 2020 t/m 3 januari 2021

  Voorjaarsvakantie:   20 februari 2021 t/m 28 februari 2021

  Meivakantie:              24 april 2021 t/m 9 mei 2021

  Zomervakantie:         eerste roostervrije dag leerlingen 15 juli 2021 t/m 29 augustus 2021

 • Hoe zit het met thuis-quarantaine wegens vakantie en de eerste schooldag 2 september?

  We verwachten ALLE leerlingen op school!

  Voor een aantal vakantielanden, vooral buiten de EU, geldt dat men 2 weken in thuis-quarantaine moet gaan bij terugkomst in Nederland. We verzoeken jullie en je ouders om hier rekening mee te houden bij het boeken van een vakantie. Als de school voor de leerlingen weer start op 2 september, verwachten we alle leerlingen op school.

Wordt er na 1 juli weer ‘gewoon’ les gegeven?

Coronaprotocol blijft gelden

Ondanks de versoepelingen vanaf 1 juli, is niet de bedoeling dat scholen ineens weer ‘gewoon’ les gaan geven. Wel zijn de beperkingen voor leerlingen minder strikt dan tot nu toe. Dit betekent:

 • dat we blijven vasthouden aan het programma van de laatste weken van dit schooljaar.
 • Ons coronaprotocol blijft gelden tot het einde van dit schooljaar.

Wanneer moet ik mijn boeken/laptop inleveren?

Van 8 t/m 15 juli volgens rooster

Van 8 juli t/m 15 juli, moeten de leerlingen hun boeken inleveren. Een rooster voor het inleveren van de boeken is in de maak en wordt spoedig naar jullie verstuurd.

Geleende laptops

Alle geleende laptops moeten voor het einde van dit schooljaar worden ingeleverd. De leerlingen waar het om gaat, hebben al een oproep hiervoor gehad of krijgen deze een dezer dagen.

LET OP: Zorg dat je gehoor geeft aan deze oproep, anders worden er kosten in rekening gebracht. Een groot deel van de laptops zijn namelijk niet van school.

E-mail account leerlingen LJ4

Leerlingen van het huidige leerjaar 4 moeten er rekening mee houden dat vanaf 8 juli hun e-mailaccount van school (stamnummer@globecollege.nl) niet meer toegankelijk zal zijn.

“Normaal” maar met beperkingen

We starten het schooljaar 20-21 in september zoveel mogelijk “normaal”.  Toch zijn er enkele beperkingen:

 • 1,5 meter afstand – Personeel zal op 1,5 meter afstand van de leerlingen én op 1,5 meter van elkaar moeten werken.
 • Onderwijs op afstand + ICT – We gaan ons onderwijs op afstand en onze ICT vaardigheden verder ontwikkelen. Daarom is het heel belangrijk dat alle leerlingen van de leerjaren 1,2 en 3, een goed werkende laptop hebben bij de start van het nieuwe schooljaar. Het verdient ook de aanbeveling dat de leerlingen van het aanstaande leerjaar 4 een eigen laptop hebben.
 • Kluisjes – Deze gaan we wél toebedelen aan leerlingen, echter mogen deze niet gebruikt worden zolang we nog last hebben van de coronacrisis.

Nieuw schoolgebouw

Vanaf schooljaar 21-22, zo is de planning nu, starten wij in een nieuw schoolgebouw aan de Bontekoelaan. Omdat wij ons onderwijs steeds willen verbeteren en mooier maken én omdat er nog heel veel denkwerk vooraf gaat aan de verhuizing, zullen er gedurende schooljaar 20-21 naar verwachting meer studiedagen voor personeel gepland worden dan jullie van ons gewend zijn. Hierover worden jullie tijdig verder geïnformeerd.

Wat zijn de nieuwe vakantiedata?

Vakantiedata 2020/2021

Einde schooljaar:     laatste schooldag leerlingen 15 juli 2020

Start schooljaar:       eerste schooldag leerlingen 2 september 2020

Herfstvakantie:         17 oktober t/m 25 oktober 2020

Kerstvakantie:          19 december 2020 t/m 3 januari 2021

Voorjaarsvakantie:   20 februari 2021 t/m 28 februari 2021

Meivakantie:              24 april 2021 t/m 9 mei 2021

Zomervakantie:         eerste roostervrije dag leerlingen 15 juli 2021 t/m 29 augustus 2021

Hoe zit het met thuis-quarantaine wegens vakantie en de eerste schooldag 2 september?

We verwachten ALLE leerlingen op school!

Voor een aantal vakantielanden, vooral buiten de EU, geldt dat men 2 weken in thuis-quarantaine moet gaan bij terugkomst in Nederland. We verzoeken jullie en je ouders om hier rekening mee te houden bij het boeken van een vakantie. Als de school voor de leerlingen weer start op 2 september, verwachten we alle leerlingen op school.

UPDATE 4 juni 2020

Betreft: coronavirus, update 4 juni 2020

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

Een dag eerder dan in de planning staat, bij deze de wekelijkse update van het Globe College. De reden dat de update een dag eerder komt is omdat alle examenkandidaten in het land vandaag te horen hebben gekregen of ze geslaagd zijn.

De Vlag mag uit!

Vandaag zijn alle examenleerlingen gebeld met de mededeling dat ze nu echt officieel geslaagd zijn. PROFICIAT, aan alle geslaagden namens het personeel van het Globe College!

De vlag mag nu officieel uit en we hopen dat dit ook veelvuldig zal gebeuren. Iedereen mag zien dat jullie je diploma met goed resultaat hebben gehaald.

We zijn nog druk bezig met het uitzoeken hoe we een mooie en waardige diploma-uitreiking kunnen organiseren welke binnen de richtlijnen van het RIVM en onze overheid uitvoerbaar zijn. Wij zullen jullie hierover informeren als we meer weten.

We zijn weer begonnen!

We hebben met (bijna) alle leerlingen een prettige week gehad, iedereen is inmiddels één of twee keer op school geweest. We vinden het fijn om iedereen weer gezien en gesproken te hebben. De school is een beetje in een eenrichtingsverkeer doolhof veranderd, maar met de stickers op de grond die de weg wijzen, komt iedereen op de goede plek terecht. Een ingang, een uitgang, duidelijke routes, tafels in de lokalen op afstand, desinfectie- en schoonmaakmateriaal in de klas en in de gangen; heel veel maatregelen maar we zijn blij dat er weer leerlingen in de school zijn!

Het blijkt dat de routes die we hebben gemaakt, werken; leerlingen lopen overal in één richting en staan niet in groepen of groepjes in de gangen, voor de lokalen of op andere plekken. Omdat het voor ons allemaal wennen is, staan er door de school verspreid personeelsleden die de leerlingen wijzen op de afspraken en routes.

Wij houden er al stiekem rekening mee dat we ons ook komend schooljaar, of in elk geval het eerste deel hiervan, zullen moeten houden aan de 1,5-meter afstandsregels. Intern spreken we al over fase 2 in coronatijd. Zoals we nu hebben ontdekt, betekent dat, dat we ongeveer de helft van alle leerlingen tegelijkertijd in school zouden kunnen hebben. Dit houdt in dat wij ons onderwijs zeker online en ook op school nauwgezet moeten gaan plannen en inrichten. Hier hebben we al ideeën over. Wij zullen voor het einde van dit schooljaar overleggen met de personeel, de medezeggenschapsraad en gaan ook leerlingen aan het eind van dit schooljaar vragen naar hun ervaringen: wat heeft er goed gewerkt in het onderwijs op afstand, wat moeten we vooral blijven doen als we er volgend schooljaar mee door moeten gaan en welke aanvullende ideeën hebben de leerlingen, waardoor ze denken dat ze het beste kunnen leren. Natuurlijk blijven we afhankelijk van voorschriften die de overheid ons de komende tijd oplegt. Ook moeten we rekening houden met organiseerbaarheid. Afhankelijk van de duidelijkheid die we krijgen en wanneer deze informatie beschikbaar is kunnen we kijken hoeveel tijd we hebben om te organiseren. De uitvoering is immers ook afhankelijk van de hoeveelheid tijd en beschikbaarheid van medewerkers. Hoe dan ook, wij zullen jullie tijdig op de hoogte brengen van onze gedachten hierover.

Ik “snotter” maar heb hooikoorts, wat nu?

Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM: Leerlingen, ouders/verzorgers en personeel blijven thuis bij: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts. Bij 24 uur klachtenvrij, mogen leerlingen, ouders/verzorgers en personeel weer naar school. Leerlingen (en ouders) blijven ook thuis als iemand anders in huis verkouden is en koorts heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school.

Nu heb ik zelf hooikoorts en stelde mij de vraag; “hoe kijken anderen naar mij als ik, omdat ik hooikoorts heb, snotterend door de gangen loop”. Op de website van het RIVM staat het volgende over hooikoortspatiënten: “Ik heb hooikoorts. Mag ik naar buiten?” In principe wel. Als je hooikoorts hebt, heb je elk jaar dezelfde klachten in ongeveer dezelfde periode. Je kan dan goed aanvoelen of het ‘die klachten’ van de hooikoorts zijn. Bij twijfel of als de klachten anders aanvoelen: blijf thuis. Als je de klachten dus herkent als hooikoorts en niet twijfelt, kun je gewoon naar school komen. Het is wel handig om je mentor hiervan op de hoogte te brengen en eventueel je klasgenoten gerust te stellen dat het ‘maar’ hooikoorts is en geen covid-19 infectie.

Gebruik Openbaar Vervoer (OV)

Leerlingen die gebruik moeten maken van het OV en toestemming hebben gekregen om gebruik te mogen maken van het aanvullend leerling-OV, zijn zonder noemenswaardige problemen met het OV op school kunnen komen. Indien er een leerling is die zich heeft moeten verantwoorden, verzoek ik deze leerling om zich te melden bij ondergetekende. Ik zal dan een brief maken waarin duidelijk staat dat de leerling gemeld is bij de regionale vervoerders én dus toestemming heeft om gebruik te mogen maken van het OV.

Indien er nog vragen en/of opmerkingen hieromtrent zijn, kunnen deze verstuurd worden naar OV@globecollege.nl. Verder is onze coördinator OV – mw. W. van der Linden – enkel voordringende vragen en/of wijzigingen tussen 09.00-15.00 uur te bereiken op nummer 06-48494928.

Tot zover en tot slot

Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen deze per mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 08.00-16.00 uur gebeld worden naar 030-5112000.

Wij houden de berichtgeving van de overheid goed in de gaten en blijven jullie informeren!

Voor nu, let goed op elkaar, blijf gezond en hopelijk tot gauw!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

 • Ik snotter vanwege hooikoorts. Wat nu???

  RIVM-richtlijnen m.b.t. verkoudheid e.d.

  Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM: Leerlingen, ouders/verzorgers en personeel blijven thuis bij: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts. Bij 24 uur klachtenvrij, mogen leerlingen, ouders/verzorgers en personeel weer naar school. Leerlingen (en ouders) blijven ook thuis als iemand anders in huis verkouden is en koorts heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school.

  Hooikoorts

  Als je 100% zeker hooikoorts hebt, kun je gewoon naar school.

  Op de website van het RIVM staat het volgende over hooikoortspatiënten: “Ik heb hooikoorts. Mag ik naar buiten?” In principe wel. Als je hooikoorts hebt, heb je elk jaar dezelfde klachten in ongeveer dezelfde periode. Je kan dan goed aanvoelen of het ‘die klachten’ van de hooikoorts zijn.

  • Bij twijfel of als de klachten anders aanvoelen: blijf thuis.
  • Geen twijfel, dus 100% hooikoorts: je kunt gewoon naar school komen.

  TIP Hooikoorts? Breng je mentor en eventueel klasgenoten op de hoogte! Zo voorkom je dat anderen zich onnodig zorgen maken en weten dat het geen covid-19 infectie.

Ik snotter vanwege hooikoorts. Wat nu???

RIVM-richtlijnen m.b.t. verkoudheid e.d.

Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM: Leerlingen, ouders/verzorgers en personeel blijven thuis bij: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts. Bij 24 uur klachtenvrij, mogen leerlingen, ouders/verzorgers en personeel weer naar school. Leerlingen (en ouders) blijven ook thuis als iemand anders in huis verkouden is en koorts heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school.

Hooikoorts

Als je 100% zeker hooikoorts hebt, kun je gewoon naar school.

Op de website van het RIVM staat het volgende over hooikoortspatiënten: “Ik heb hooikoorts. Mag ik naar buiten?” In principe wel. Als je hooikoorts hebt, heb je elk jaar dezelfde klachten in ongeveer dezelfde periode. Je kan dan goed aanvoelen of het ‘die klachten’ van de hooikoorts zijn.

 • Bij twijfel of als de klachten anders aanvoelen: blijf thuis.
 • Geen twijfel, dus 100% hooikoorts: je kunt gewoon naar school komen.

TIP Hooikoorts? Breng je mentor en eventueel klasgenoten op de hoogte! Zo voorkom je dat anderen zich onnodig zorgen maken en weten dat het geen covid-19 infectie.

UPDATE 29 mei 2020

Betreft: coronavirus, update 29 mei 2020

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

Dinsdag 2 juni weer gedeeltelijk open

Dit de laatste update voordat we weer “live” gaan en we de leerlingen op school mogen ontvangen.

Dinsdag 2 juni gaat het Globe College weer gedeeltelijk open. Wij kijken er naar uit om onze leerlingen op school te ontmoeten. Wel moeten we rekening houden met anderhalve meter afstand en alle andere RIVM-richtlijnen. Doordat er anderhalve meter afstand gehouden moet worden, kan slechts een deel van de leerlingen fysiek op school aanwezig zijn. Dit stelt ons voor een flinke uitdaging, want in een gewoon lokaal passen door deze maatregel minder leerlingen. Om de leerlingen toch goed onderwijs te bieden, kiezen we voor een combinatie van onderwijs op afstand met onderwijs op school.

De afgelopen weken hebben we goed nagedacht over de vorm van onderwijs met inachtneming van de anderhalve meter afstand.

 • Hoe geef je als docent zowel onderwijs op school als onderwijs op afstand?
 • Hoe kunnen we het persoonlijke contact en de persoonlijke begeleiding, wat zo past bij het Globe College, zo goed mogelijk invullen?
 • Hoe kunnen we leerlingen kansen bieden om over te gaan en goed het nieuwe schooljaar te starten?
 • Hoe kunnen we onze leerlingen in de voor-examenklassen goed laten starten in het vierde leerjaar?
 • En hoe kunnen we het zo organiseren dat we alle leerlingen op school kunnen ontvangen?

Dit zijn allemaal vragen die we ons gesteld hebben bij het vormgeven van het onderwijs vanaf 2 juni.

De school is er helemaal klaar voor om de richtlijnen goed te kunnen toepassen. De roosters voor de leerlingen zijn reeds door jullie ontvangen. Zoals al eerder aangegeven verwachten wij alle leerlingen weer op school volgens het rooster.

Coronaprotocol

Zoals in de vorige update aangegeven, vinden jullie het coronaprotocol als bijlage van dit bericht. Ik verzoek ouders/verzorgers en zeker ook leerlingen om dit protocol aandachtig te lezen zodat leerlingen goed voorbereid zijn. Indien iets niet duidelijk is, verzoeken we om verduidelijking te vragen aan je mentor.

We zullen streng doch rechtvaardig handhaven op de richtlijnen en moeten ervan uit kunnen gaan dat iedereen zich aan de richtlijnen en aan het coronaprotocol houdt.

Uitslag van het examen

De meeste examenleerlingen weten zelf al of zij voldoende hebben gepresteerd om geslaagd te zijn. Toch is volgende week 4 juni pas het officiële moment dat de vlag samen met tas en boeken hoog in de stok mag wapperen. Op 4 juni worden de geslaagden thuis gebeld.

Gebruik Openbaar Vervoer (OV)

De VO-raad, het ministerie van Onderwijs en de regionale vervoerders hebben afspraken gemaakt over het gebruik van het openbaar vervoer (OV). Leerlingen worden uitdrukkelijk verzocht om geen gebruik van het OV te maken en zoveel mogelijk lopend of met de fiets te komen, dan wel zich te laten brengen en halen. Afgelopen woensdag hebben we jullie gevraagd als  je meer dan 8 km van school woont en je niet lopend of op de fiets naar school kunt en ook niet kan worden gebracht en gehaald door een ouder/verzorger – als je dus echt afhankelijk bent van het openbaar vervoer – om dat aan ons door te geven.

De door ons ontvangen gegevens zijn naar de regionale vervoerders verstuurd en we hopen dat dinsdag alles soepel zal verlopen.

Indien er nog vragen en/of opmerkingen hieromtrent zijn, kunnen deze verstuurd worden naar OV@globecollege.nl. Verder is onze coördinator OV – mw. W. van der Linden – enkel voor dringende vragen en/of wijzigingen door de week tussen 09.00-15.00 uur te bereiken op nummer 06-48494928.

Tot zover en tot slot

Sinds halverwege maart zijn de scholen dicht en zeker tot de zomervakantie blijft het onderwijs heel anders dan we gewend zijn. Wij missen de leerlingen en de sfeer op school. Wij missen het lesgeven zoals we dat graag doen. Wij vragen van onszelf en jullie om vol te houden, ook al is dat moeilijk. Wij hebben heel veel waardering voor alle inzet van onze leerlingen, de ouders/verzorgers en onze medewerkers: dank jullie wel!

Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen deze per mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 09.00-15.00 uur gebeld worden naar 030-5112000.

Wij houden de berichtgeving van de overheid goed in de gaten en blijven jullie informeren!

Voor nu, fijne pinksterdagen, let goed op elkaar, blijf gezond en hopelijk tot gauw!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

 • Lees en download - Coronaprotocol Leerlingen V1

  Coronaprotocol

  We verzoeken zowel leerlingen als ouders/verzorgers om dit protocol aandachtig te lezen, zodat leerlingen goed voorbereid zijn voordat ze weer naar school gaan.

  Mocht er iets niet duidelijk zijn, verzoeken we om verduidelijking te vragen aan je mentor.

  We zullen streng doch rechtvaardig handhaven op de richtlijnen en moeten ervan uit kunnen gaan dat iedereen zich aan de richtlijnen en aan het coronaprotocol houdt.

  DOWNLOAD: Coronaprotocol Leerlingen V1.pdf

 • Wanneer ben ik officieel geslaagd?

  Uitslag van het examen

  Donderdag 4 juni worden alle geslaagden gebeld. Deze donderdag is dan ook het officiële moment dat de vlag samen met tas en boeken hoog in de stok mag wapperen!

 • Mag ik met de bus/trein naar school?

  Veilig gebruik Openbaar Vervoer (OV)

  Om volle bussen en treinen te voorkomen en het reizen voor iedereen zo veilig mogelijk te maken, vragen we je om lopend of met de fiets naar school te komen óf te worden gebracht en gehaald, tenzij…..

  De VO-raad, het ministerie van Onderwijs en de regionale vervoerders hebben afspraken gemaakt over het gebruik van het openbaar vervoer (OV).

  Leerlingen worden uitdrukkelijk verzocht om géén gebruik van het OV te maken en zoveel mogelijk lopend of met de fiets te komen, dan wel zich te laten brengen en halen.

  Wanneer mag je WEL met het Openbaar Vervoer?

  • Wanneer je meer dan 8 km van school woont en je niet lopend of op de fiets naar school kunt komen en ook niet kan worden gebracht en gehaald door een ouder/verzorger.
  • Wanneer je vanwege medische omstandigheden niet lopend of op de fiets of gebracht/gehaald kunt worden.

  Alléén wanneer je dus écht afhankelijk bent van het openbaar vervoer mag je hiervan gebruikmaken.

  Ben jij afhankelijk van het OV?

  • Geef dit z.s.m. aan ons door via OV@globecollege.nl.
  • Denk aan het dragen van een mondkapje. Dit is verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder.

  Ik heb nog een vraag over het OV

  Indien er nog vragen en/of opmerkingen hieromtrent zijn, kunnen deze verstuurd worden naar OV@globecollege.nl. Verder is onze coördinator OV – mw. W. van der Linden – enkel voor dringende vragen en/of wijzigingen door de week tussen 09.00-15.00 uur te bereiken op nummer 06-48494928.

  Tot slot hopen we dat dinsdag alles soepel zal verlopen.

Lees en download: Coronaprotocol Leerlingen V1

Coronaprotocol

We verzoeken zowel leerlingen als ouders/verzorgers om dit protocol aandachtig te lezen, zodat leerlingen goed voorbereid zijn voordat ze weer naar school gaan.

Mocht er iets niet duidelijk zijn, verzoeken we om verduidelijking te vragen aan je mentor.

We zullen streng doch rechtvaardig handhaven op de richtlijnen en moeten ervan uit kunnen gaan dat iedereen zich aan de richtlijnen en aan het coronaprotocol houdt.

DOWNLOAD: Coronaprotocol Leerlingen V1.pdf

Wanneer ben ik officieel geslaagd?

Uitslag van het examen

Donderdag 4 juni worden alle geslaagden gebeld. Deze donderdag is dan ook het officiële moment dat de vlag samen met tas en boeken hoog in de stok mag wapperen!

Mag ik met de bus/trein naar school?

Veilig gebruik Openbaar Vervoer (OV)

Om volle bussen en treinen te voorkomen en het reizen voor iedereen zo veilig mogelijk te maken, vragen we je om lopend of met de fiets naar school te komen óf te worden gebracht en gehaald, tenzij…..

De VO-raad, het ministerie van Onderwijs en de regionale vervoerders hebben afspraken gemaakt over het gebruik van het openbaar vervoer (OV).

Leerlingen worden uitdrukkelijk verzocht om géén gebruik van het OV te maken en zoveel mogelijk lopend of met de fiets te komen, dan wel zich te laten brengen en halen.

Wanneer mag je WEL met het Openbaar Vervoer?

 • Wanneer je meer dan 8 km van school woont en je niet lopend of op de fiets naar school kunt komen en ook niet kan worden gebracht en gehaald door een ouder/verzorger.
 • Wanneer je vanwege medische omstandigheden niet lopend of op de fiets of gebracht/gehaald kunt worden.

Alléén wanneer je dus écht afhankelijk bent van het openbaar vervoer mag je hiervan gebruikmaken.

Ben jij afhankelijk van het OV?

 • Geef dit z.s.m. aan ons door via OV@globecollege.nl.
 • Denk aan het dragen van een mondkapje. Dit is verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder.

Ik heb nog een vraag over het OV

Indien er nog vragen en/of opmerkingen hieromtrent zijn, kunnen deze verstuurd worden naar OV@globecollege.nl. Verder is onze coördinator OV – mw. W. van der Linden – enkel voor dringende vragen en/of wijzigingen door de week tussen 09.00-15.00 uur te bereiken op nummer 06-48494928.

Tot slot hopen we dat dinsdag alles soepel zal verlopen.

UPDATE 20 mei 2020

Betreft: coronavirus, update 20 mei 2020

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

Ons onderwijs na 2 juni tot en met de zomervakantie

Bij deze, i.p.v. vrijdag, de wekelijkse update. Gisteravond heeft het kabinet besloten dat de schoolgebouwen in het voortgezet onderwijs weer heropend worden en dat onze leerlingen, weliswaar gespreid, vanaf 2 juni weer onderwijs op school kunnen krijgen. Wij hebben uitgekeken naar dit moment en ondanks dat het onderwijs op afstand goed en vlot tot stand is gekomen, zijn wij blij onze leerlingen binnenkort ook weer offline te kunnen ontmoeten. Docenten en ondersteunend personeel missen het contact met de leerlingen en verheugen zich erop de leerlingen weer te kunnen verwelkomen op het Globe.

Hoe ziet een schoolweek er vanaf 2 juni uit?

Het kabinet heeft aangegeven dat niet alle leerlingen tegelijk op school mogen zijn en dat de 1,5 meter-afstandsregel blijft gelden. Onderwijs op afstand blijft daarom voorlopig ook nog onderdeel uitmaken van onze aanpak op het Globe. Vanaf 2 juni zijn we weer open, gaan we dus weer onderwijs aanbieden én worden leerlingen – zoals eerder aangegeven – weer geacht naar school te komen. De lessen worden gepland in een aangepast kort rooster voor een aantal dagen per week en we gaan met kleine groepen werken. Het aantal leerlingen dat op hetzelfde moment op school is, is dus klein. In de loop van de volgende week ontvangen jullie het rooster per mail. Het moge duidelijk zijn dat leerlingen op het voor hun geplande moment op school moeten zijn.

We gaan de klassen zo indelen dat er per leerling min. 1,5 meter afstand tussen elke leerling is. Dat zal betekenen dat er per klas/groep meerdere lokalen worden ingericht. Wij zorgen ervoor dat de leerlingen met afstand van elkaar de school naar binnen komen en niet in een hele grote groep bij elkaar komen.

Hygiënemaatregelen en ‘social distancing’ op het Globe

We nemen de richtlijnen en protocollen die gelden vanwege het coronavirus uiterst serieus. Hierbij kunnen jullie bijvoorbeeld denken aan hygiënemaatregelen en schoonmaak, de indeling van de groepen (deel van klassen) die op het Globe aanwezig zijn en de regels voor gebruik van ruimtes en het besteden van de pauze. Zo zijn de leerlingen maar korte periodes op school en derhalve blijven de aula’s gesloten en korte pauzes/onderbrekingen vinden plaats in het lokaal. In school worden ook looproutes aangegeven in gangen en borden over hygiënemaatregelen geplaatst. Hier dient iedereen zich aan te houden. We werken met elkaar aan een schone, prettige en vooral veilige schoolomgeving voor iedereen.

De regels en richtlijnen van het RIVM en het kabinet gelden binnen en buiten de school. ‘Social distancing’ betekent 1,5 meter afstand houden tot elkaar, beperken van sociale contacten en vermijden van groepen en de algemene hygiënemaatregelen dat we geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken en deze meteen weggooien en regelmatig en goed de handen wassen. Dit geldt voor iedereen in school en we zullen hierop sturen. Leerlingen die zich niet houden aan de regels en richtlijnen zullen wij naar huis sturen en we verwachten van ouders/verzorgers dat zij ons hierbij ondersteunen. Dit o.a. door heel erg te benadrukken hoe belangrijk het is om je aan de regels en richtlijnen te houden. Wij vinden het uiterst belangrijk dat deze regels en richtlijnen gevolgd worden: op school en daarbuiten. Juist nu we weer aan de slag gaan op school en meer contact hebben met elkaar. Zo houden we elkaar veilig en gezond!

Als laatste wil ik jullie aandacht vragen voor het gebruik van de lift in school. Het is straks, nog meer dan voorheen, enkel en alleen als je in het bezit bent van een liftpas geoorloofd om gebruik te mogen maken van de lift. Ingeval van misbruik worden leerlingen meteen naar huis gestuurd. Verder mogen er maximaal twee personen gelijktijdig van de lift gebruik maken en dat natuurlijk alleen met liftpas.

Meedenken

De minister president nodigde jongeren gisteren uit om mee te denken over de coronamaatregelen. Dit kon bijvoorbeeld via school, sportclub of buurthuis. Als je wil meedenken of wellicht al hierover nagedacht hebt, kun je deze ideeën en gedachtes kwijt viamt@globecollege.nl of via je mentor. Als hier leuke en goede ideeën uit voortkomen, kunnen wij die actief oppakken zodat we samen eraan werken om goed door deze periode heen te komen. Ik wil hier graag aan toevoegen dat ook ouders/verzorgers worden uitgenodigd om hierover mee te denken. Jullie mening telt!

Tot zover en tot slot

Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen deze per mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 09.00-15.00 uur gebeld worden naar 030-5112000.

Wij houden de berichtgeving van de overheid goed in de gaten en blijven jullie informeren!

Voor nu, let goed op elkaar, blijf gezond en hopelijk tot gauw!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

UPDATE 12 mei 2020

Betreft: coronavirus, update 12 mei 2020

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

Ons onderwijs na 2 juni tot en met de zomervakantie.

Eerste gedachte vanaf 2 juni

De eerste week vanaf 2 juni 2020 gaan we voornamelijk gebruiken om de leerlingen en het personeel op het Globe weer te laten wennen aan school, aan elkaar en de “1,5 meter afstandsituatie” in school. We zullen lessen plannen in een aangepast kort rooster voor een aantal dagen per week, en hopelijk kunnen we ook leerlingen laten deelnemen aan sport en andere activiteiten.

Daarna starten we ook snel met het verzorgen van onderwijs gericht op het afronden van het schooljaar en lessen geven vooral gericht als aanvulling op het onderwijs op afstand. Onderwijs op afstand zal namelijk nog het grootste deel blijven van ons onderwijs. Verder willen we leerlingen de kans geven om te laten zien hoe zij de afgelopen periode hebben gewerkt en wat ze geleerd hebben. Én natuurlijk houden we ons hierbij aan de dan geldende voorschriften van het RIVM.

Leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben, gaan we extra hulp bieden. Uiteraard kan begeleiding op school slechts gelden voor een beperkt aantal leerlingen. Wij denken dat we op deze manier recht doen aan de inspanningen van leerlingen in de periode van de schoolsluiting. Daar waar mogelijk, maar zeker niet te veel, zullen we toetsen afnemen om ook deze resultaten te laten meegelden en een rol te laten spelen bij de overgangsbeslissingen van alle leerlingen.

Natuurlijk zijn alle planningen nog steeds afhankelijk van de mogelijkheden waarover we op 20 mei meer duidelijkheid krijgen van de minister.

School open voor alle leerlingen

Sommige vragen die wij kregen de afgelopen dagen gingen uiteraard over het openen van de school per 2 juni 2020. De strekking van deze vragen waren vooral gericht op enerzijds veiligheid en het waarborgen van deze veiligheid in school en anderzijds over het al dan niet verplicht zijn om weer naar school te komen.

Voor wat betreft de veiligheid, zullen wij de school zodanig inrichten dat de veiligheid volgens de richtlijnen die ons worden opgedragen is gewaarborgd. Oftewel leerlingen en personeel kunnen veilig naar school. Met betrekking tot de verplichting voor leerlingen om weer naar school te komen kan ik kort zijn; als het kabinet besluit dat de scholen weer open kunnen, moeten de leerlingen volgens rooster weer naar school komen. Dat rooster zal overigens stevig aangepast worden. Te denken valt dan aan 2 à 3 lesuren per dag en dat voor 2 à 3 dagen per week. Het zal dus geenszins zo zijn dat de leerlingen weer fulltime op school zijn. Verder blijft de aula gesloten en verlaten de leerlingen de school weer na die 2 à 3 lesuren om aanstonds via de kortste weg weer naar huis te gaan. Als een leerling toch niet naar school komt, zullen wij melding doen bij de leerplicht ambtenaar van de gemeente Utrecht teneinde ervoor te zorgen dat uiteindelijk alle leerlingen de weg naar school weer gaan vinden. Ingeval u nog twijfelt of zelfs bang bent om uw kind niet naar school te laten gaan, hetgeen wij in sommige gevallen best begrijpen, neem dan spoedig contact met ons op zodat we een en ander goed met elkaar kunnen bespreken.

Voor leerlingen die met het openbaar vervoer naar school moeten komen, zullen wij maximaal proberen te ondersteunen en wellicht zelfs overgaan tot het verstrekken van een mondkapje als dat nodig is.

Ritme en schoolwerk

Het komt ons steeds meer ter ore dat leerlingen, vooral uit de bovenbouw, de afgelopen periode, gedurende schooltijd, bijbaantjes hebben aangenomen. Ik verzoek de ouders/verzorgers ten zeerste hier de komende periode met uw kind over te praten. In veel gevallen lijdt het schoolwerk hier aantoonbaar onder. Daarnaast hebben wij van meet af aan erop aangedrongen om te werken voor school in de daarvoor geplande schooltijd. Met de invoering van werken in Teams en met het openstellen van de school per 2 juni in het vizier, is ons dringende verzoek om bijbaantjes te reduceren tot enkel in het weekeinde.

Dagelijkse Update wordt wekelijkse Update

Aangezien berichtgevingen steeds meer uit elkaar liggen en er per saldo niet zoveel te informeren valt als aan het begin van de coronacrisis, heb ik besloten om de dagelijkse update te reduceren tot een wekelijkse update welke ik elke vrijdag aan het einde van de dag zal verspreiden. Indien er tussentijds iets belangrijks te melden valt, zal ik in zulks geval een extra update sturen.

Tot zover en tot slot

Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen deze per mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 09.00-15.00 uur gebeld worden naar 030-5112000.

Wij houden de berichtgeving van de overheid goed in de gaten en blijven jullie door de week dagelijks informeren!

Voor nu, let goed op elkaar, blijf gezond, hopelijk tot gauw!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

 • Moeten ALLE leerlingen weer naar school na 2 juni?

  Leerplicht geldt voor alle leerlingen

  Als het kabinet besluit dat de scholen weer open kunnen, moeten alle leerlingen volgens rooster weer naar school komen. Echter, leerlingen zullen niet meteen weer fulltime op school zijn.

  Het rooster zal stevig aangepast worden:

  • Te denken valt dan aan 2 à 3 lesuren per dag en dat voor 2 à 3 dagen per week.
  • De aula blijft gesloten.
  • Leerlingen verlaten de school weer na de lessen, om via de kortste weg weer naar huis te gaan.

  Meer informatie volgt….

 • Wat als een leerling toch NIET naar school komt?

  Melding bij de leerplichtambtenaar

  Als een leerling toch niet naar school komt, zijn wij verplicht melding te doen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Utrecht. Dit om ervoor te zorgen dat uiteindelijk alle leerlingen de weg naar school weer gaan vinden.

  Wanneer u als ouder nog twijfelt of zelfs bang bent om uw kind naar school te laten gaan

  Het is mogelijk dat uw kind tot een risicogroep behoort. In dit soort gevallen kunnen wij de angst dan ook goed begrijpen. Neem wel zo spoedig mogelijk contact met ons op, zodat we een en ander goed met elkaar kunnen bespreken.

  Behoort uw kind niet tot een risicogroep? Dan bent u verplicht uw kind naar school te sturen.

  Meer informatie volgt….

 • Ik kan de les niet volgen want ik heb een baan!

  School gaat altijd vóór andere werkzaamheden

  Met een bijbaantje kun je vaak een leuk zakcentje verdienen. Echter, wanneer je een baantje hebt en hierdoor de lessen soms niet kunt volgen, ben je verplicht om de dagen/tijden waarop je werkt zo in te delen, dat verplichte (online) lessen en huiswerk er niet onder lijden.

  Bijbaan géén excuus

  Jouw werktijden elders zijn dan ook nooit een excuus om huiswerk niet te maken, te laat te komen in een (online) les en/of helemaal niet mee te doen met een les.

  Help, ik heb een afspraak op school in mijn werktijd!

  Ook een afspraak met je docent, mentor of iemand anders van school gaat altijd vóór afspraken met jouw werkgever.

  Verzoek aan ouders

  In veel gevallen lijdt het schoolwerk onder bijbaantjes van uw kind. Daarnaast hebben wij van meet af aan erop aangedrongen om te werken voor school in de daarvoor geplande schooltijd. Met de invoering van werken in Teams en met het openstellen van de school per 2 juni in het vizier, is ons dringende verzoek om bijbaantjes te reduceren tot enkel in het weekeinde.

Moeten ALLE leerlingen weer naar school na 2 juni?

Leerplicht geldt voor alle leerlingen

Als het kabinet besluit dat de scholen weer open kunnen, moeten alle leerlingen volgens rooster weer naar school komen. Echter, leerlingen zullen niet meteen weer fulltime op school zijn.

Het rooster zal stevig aangepast worden:

 • Te denken valt dan aan 2 à 3 lesuren per dag en dat voor 2 à 3 dagen per week.
 • De aula blijft gesloten.
 • Leerlingen verlaten de school weer na de lessen, om via de kortste weg weer naar huis te gaan.

Meer informatie volgt….

Wat als een leerling toch NIET naar school komt?

Melding bij de leerplichtambtenaar

Als een leerling toch niet naar school komt, zijn wij verplicht melding te doen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Utrecht. Dit om ervoor te zorgen dat uiteindelijk alle leerlingen de weg naar school weer gaan vinden.

Wanneer u als ouder nog twijfelt of zelfs bang bent om uw kind naar school te laten gaan

Het is mogelijk dat uw kind tot een risicogroep behoort. In dit soort gevallen kunnen wij de angst dan ook goed begrijpen. Neem wel zo spoedig mogelijk contact met ons op, zodat we een en ander goed met elkaar kunnen bespreken.

Behoort uw kind niet tot een risicogroep? Dan bent u verplicht uw kind naar school te sturen.

Meer informatie volgt….

Ik kan de les niet volgen want ik heb een baan!

School gaat altijd vóór andere werkzaamheden

Met een bijbaantje kun je vaak een leuk zakcentje verdienen. Echter, wanneer je een baantje hebt en hierdoor de lessen soms niet kunt volgen, ben je verplicht om de dagen/tijden waarop je werkt zo in te delen, dat verplichte (online) lessen en huiswerk er niet onder lijden.

Bijbaan géén excuus

Jouw werktijden elders zijn dan ook nooit een excuus om huiswerk niet te maken, te laat te komen in een (online) les en/of helemaal niet mee te doen met een les.

Help, ik heb een afspraak op school in mijn werktijd!

Ook een afspraak met je docent, mentor of iemand anders van school gaat altijd vóór afspraken met jouw werkgever.

Verzoek aan ouders

In veel gevallen lijdt het schoolwerk onder bijbaantjes van uw kind. Daarnaast hebben wij van meet af aan erop aangedrongen om te werken voor school in de daarvoor geplande schooltijd. Met de invoering van werken in Teams en met het openstellen van de school per 2 juni in het vizier, is ons dringende verzoek om bijbaantjes te reduceren tot enkel in het weekeinde.

UPDATE 8 mei 2020

Betreft: coronavirus, update 8 mei 2020

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

We hebben vandaag een extreem korte Update.

Vandaag is door de VO-raad bekend gemaakt hoe wij de school vanaf 2 juni weer kunnen en mogen openen. De uitwerking hiervan volgt de komende weken, wij houden u hiervan op de hoogte. Het is in elk geval duidelijk dat het uiterst veilig gaat zijn voor leerlingen en personeel én dat de school open gaat voor alle leerlingen. Alle leerlingen hebben het recht maar ook de plicht om weer onderwijs (voor een deel) op school te komen volgen.

PC/Laptop

Als jullie niet beschikken over een computer en jullie kunnen er zelf geen regelen, stuur dan een mail naar mt@globecollege.nl. Dat geldt nu zeker voor de 3e jaars leerlingen, meedoen in Teams is namelijk geen keuze, maar het moet. Ik verzoek jullie enkel een aanvraag te doen als er echt geen computer beschikbaar is. Mondelinge aanvragen kunnen we helaas niet in behandeling nemen. Zet bij de aanvraag naast voor- en achternaam ook je klas en leerlingnummer.

Tot zover en tot slot

Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen deze per mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 09.00-15.00 uur gebeld worden naar 030-5112000.

Wij houden de berichtgeving van de overheid goed in de gaten en blijven jullie door de week dagelijks informeren!

Voor nu, let goed op elkaar, blijf gezond, hopelijk tot gauw en een fijn weekend gewenst!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

UPDATE 7 mei 2020

Betreft: coronavirus, update 7 mei 2020

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

Hopelijk hebben jullie kunnen genieten van jullie meivakantie. Normaal gesproken zouden volgende week de centrale examens starten echter deze gaan dit jaar niet plaatsvinden. Nu gaan we ‘gewoon’ door met de lessen op afstand. Deze update komt ook naar aanleiding van de persconferentie van de minister president van gisteren. Hierin werd duidelijk dat ons land steeds minder op slot gaat én dat de scholen voor voortgezet onderwijs vanaf 2 juni weer hun deuren gaan openen voor onderwijs. Uiteraard zullen we als er ruimte geboden wordt voor lessen op school, rekening houdend met de richtlijnen, met name kijken naar hoe we de leerlingen die het nodig hebben intensiever kunnen begeleiden op school. Ook zullen we in het kader van de overgang naar het nieuwe schooljaar wellicht enig maatwerk moeten verrichten. De komende weken gaan we dit voorbereiden en we zullen jullie op de hoogte hiervan houden.

Starten met Teams in leerjaar 3

Volgende week starten de leerlingen van het 3e leerjaar zoals eerder besproken met Teams. Om de online lessen goed te laten verlopen is het belangrijk om een aantal basisafspraken te maken:

 • Je verschijnt op tijd bij je les en logt op tijd in. Kijk dus goed in de magister-agenda wanneer je online lessen hebt;
 • Je vindt de online les in de agenda van Magister en kan via deze link inloggen;
 • Het is fijn als je op een rustige plek zit waar je niet gestoord wordt, bijvoorbeeld je eigen kamer;
 • Eten en drinken doe je niet tijdens de online les én naar het toilet ben je al geweest;
 • Begroet elkaar kort, of zwaai even naar elkaar, luister daarna naar de aanwijzingen van je docent;
 • De camerafunctie heb je ingeschakeld, dat is voor de docenten echt heel veel prettiger lesgeven (mocht je geen camera op je laptop/computer hebben dan meld je dat aan de docent);
 • De microfoon moet je alleen aanzetten op aanwijzingen van je docent;
 • Het is niet toegestaan om foto’s van de les of docent te nemen of geluid of beeld op te nemen. Deze privacyregels gelden op school al, nu ook bij de online lessen;
 • We volgen voor de online-lessen zoveel mogelijk het gewone rooster. We hebben de docenten gevraagd om aan elke klas in ieder geval 1 uur videoles per week te geven. Dat kan zijn met een hele klas tegelijk, of juist de ene les een gedeelte van de leerlingen en de andere les een ander gedeelte;
 • Als je ziek bent en niet in staat om aan je schoolwerk te werken, melden je ouders je ziek. En ook weer beter als je weer in staat bent om aan je schoolwerk te werken;
 • Tijdens de videoles wordt je presentie opgenomen, ben je er niet bij, dan “spijbel” je;
 • Via de chat in een Teamles kun je vragen stellen aan de docent. Gebruik deze chat niet voor andere dingen dat het stellen van vragen of het geven van antwoorden als de docent dat vraagt. Houd er rekening mee dat de chat bewaard blijft.

Tips

Gebruik een headset als je die hebt of ‘oortjes’ voor een beter geluid en minder afleiding. Blur je achtergrond in de video als je het vervelend vindt dat we de rommel in je kamer zien.

Rommel niet met papieren of andere spullen voor je laptop, als je microfoon open staat.

Wij hopen dat jullie, net als voor de meivakantie, snel weer aan de slag gaan met de lesstof. We missen jullie en zijn blij om in elk geval met Teams weer een beetje ‘echter’ contact te kunnen hebben.

PC/Laptop

Als jullie niet beschikken over een computer en jullie kunnen er zelf geen regelen, stuur dan een mail naar mt@globecollege.nl. Dat geldt nu zeker voor de 3e jaars leerlingen, meedoen in Teams is namelijk geen keuze, maar het moet. Ik verzoek jullie enkel een aanvraag te doen als er echt geen computer beschikbaar is. Mondelinge aanvragen kunnen we helaas niet in behandeling nemen. Zet bij de aanvraag naast voor- en achternaam ook je klas en leerlingnummer.

Leerjaar 1 en 2

De onderbouw leerlingen blijven werken met Discord en Globe Homeschool voor de muzieklessen voor het 2e leerjaar. Verder blijft het contact via mail, telefoon, app, etc. voorlopig ook behouden en vinden leerlingen en ouders in Magister wat wij van hun verwachten.

Belangrijk

Je hebt momenteel geen leertoetsen voor een cijfer, dit betekent dat de andere zaken nu zwaarder meewegen. Wees dus op tijd met inleveren van je werk en zorg dat dit werk in orde is. Het is belangrijk om te weten dat jouw inzet en de kwaliteit van je werk een grote rol spelen bij het beoordelen aan het eind van het schooljaar. Het is dus vooral belangrijk om de huiswerkopdrachten die docenten opgeven te doen en in te leveren, en om deel te nemen aan lessen, als die online worden aangeboden. Daarnaast zal ook zeker inzet en betrokkenheid heel belangrijk zijn. Voor de overgang kijken we dus niet alleen naar de cijfers die in de periode voor de coronacrisis zijn behaald. We willen zoveel mogelijk rekening houden met de situatie die door de coronacrisis is ontstaan. Leerlingen en docenten hebben op een volledig andere manier moeten werken, we moeten dus de spelregels voor de overgang aanpassen.

Vrije dagen en lesdagen

In het rooster tot aan 1 juni waren er nog een aantal lesvrije dagen gepland. Donderdag 21 mei is Hemelvaart, dat is dus een vrije dag. Vrijdag 22 mei was lesvrij gepland, dat blijft ook zo. Op die dagen vinden er geen les/schoolactiviteiten plaats.

Tot zover en tot slot

Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen deze per mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 09.00-15.00 uur gebeld worden naar 030-5112000.

Wij houden de berichtgeving van de overheid goed in de gaten en blijven jullie door de week dagelijks informeren!

Voor nu, let goed op elkaar, blijf gezond en hopelijk tot gauw!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

 • Online lessen met TEAMS - de basisafspraken

  BASISAFSPRAKEN TEAMS

  Volgende week starten de leerlingen van het 3e leerjaar zoals eerder besproken met Teams. Om de online lessen goed te laten verlopen is het belangrijk om een aantal basisafspraken te maken:

  • Je verschijnt op tijd bij je les en logt op tijd in. Kijk dus goed in de magister-agenda wanneer je online lessen hebt;
  • Je vindt de online les in de agenda van Magister en kan via deze link inloggen;
  • Het is fijn als je op een rustige plek zit waar je niet gestoord wordt, bijvoorbeeld je eigen kamer;
  • Eten en drinken doe je niet tijdens de online les én naar het toilet ben je al geweest;
  • Begroet elkaar kort, of zwaai even naar elkaar, luister daarna naar de aanwijzingen van je docent;
  • De camerafunctie heb je ingeschakeld, dat is voor de docenten echt heel veel prettiger lesgeven (mocht je geen camera op je laptop/computer hebben dan meld je dat aan de docent);
  • De microfoon moet je alleen aanzetten op aanwijzingen van je docent;
  • Het is niet toegestaan om foto’s van de les of docent te nemen of geluid of beeld op te nemen. Deze privacyregels gelden op school al, nu ook bij de online lessen;
  • We volgen voor de online-lessen zoveel mogelijk het gewone rooster. We hebben de docenten gevraagd om aan elke klas in ieder geval 1 uur videoles per week te geven. Dat kan zijn met een hele klas tegelijk, of juist de ene les een gedeelte van de leerlingen en de andere les een ander gedeelte;
  • Als je ziek bent en niet in staat om aan je schoolwerk te werken, melden je ouders je ziek. En ook weer beter als je weer in staat bent om aan je schoolwerk te werken;
  • Tijdens de videoles wordt je presentie opgenomen, ben je er niet bij, dan “spijbel” je;
  • Via de chat in een Teamles kun je vragen stellen aan de docent. Gebruik deze chat niet voor andere dingen dat het stellen van vragen of het geven van antwoorden als de docent dat vraagt. Houd er rekening mee dat de chat bewaard blijft.

Online lessen met TEAMS – de basisafspraken

BASISAFSPRAKEN TEAMS

Volgende week starten de leerlingen van het 3e leerjaar zoals eerder besproken met Teams. Om de online lessen goed te laten verlopen is het belangrijk om een aantal basisafspraken te maken:

 • Je verschijnt op tijd bij je les en logt op tijd in. Kijk dus goed in de magister-agenda wanneer je online lessen hebt;
 • Je vindt de online les in de agenda van Magister en kan via deze link inloggen;
 • Het is fijn als je op een rustige plek zit waar je niet gestoord wordt, bijvoorbeeld je eigen kamer;
 • Eten en drinken doe je niet tijdens de online les én naar het toilet ben je al geweest;
 • Begroet elkaar kort, of zwaai even naar elkaar, luister daarna naar de aanwijzingen van je docent;
 • De camerafunctie heb je ingeschakeld, dat is voor de docenten echt heel veel prettiger lesgeven (mocht je geen camera op je laptop/computer hebben dan meld je dat aan de docent);
 • De microfoon moet je alleen aanzetten op aanwijzingen van je docent;
 • Het is niet toegestaan om foto’s van de les of docent te nemen of geluid of beeld op te nemen. Deze privacyregels gelden op school al, nu ook bij de online lessen;
 • We volgen voor de online-lessen zoveel mogelijk het gewone rooster. We hebben de docenten gevraagd om aan elke klas in ieder geval 1 uur videoles per week te geven. Dat kan zijn met een hele klas tegelijk, of juist de ene les een gedeelte van de leerlingen en de andere les een ander gedeelte;
 • Als je ziek bent en niet in staat om aan je schoolwerk te werken, melden je ouders je ziek. En ook weer beter als je weer in staat bent om aan je schoolwerk te werken;
 • Tijdens de videoles wordt je presentie opgenomen, ben je er niet bij, dan “spijbel” je;
 • Via de chat in een Teamles kun je vragen stellen aan de docent. Gebruik deze chat niet voor andere dingen dat het stellen van vragen of het geven van antwoorden als de docent dat vraagt. Houd er rekening mee dat de chat bewaard blijft.

UPDATE 23 april 2020

Betreft: coronavirus, update 23 april 2020

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

Laatste update voor de meivakantie

Bij deze de laatste update voor de meivakantie; met een dag vertraging, als bijlage, een brief namens ons en het college van bestuur.

DOWNLOAD: Brief | Middelbare scholen blijven voorlopig gesloten.pdf

Tot zover en tot slot

Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen deze per mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. In de meivakantie is de school gesloten en zijn wij niet telefonisch bereikbaar. Vanaf 6 mei kan er tussen 09.00-15.00 uur weer gebeld worden naar 030-5112000.

Wij houden de berichtgeving van de overheid goed in de gaten en blijven jullie door de week dagelijks informeren!

Voor nu, fijne meivakantie, rust goed uit, let goed op elkaar, blijf gezond en hopelijk tot gauw!

Zorg goed voor elkaar en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

UPDATE 22 april 2020

Betreft: coronavirus, update 22 april 2020

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

Met de meivakantie voor de deur, bij deze een update met name naar aanleiding van de persconferentie van de minister president van gisteren. De persconferentie was helder; het kabinet heeft besloten dat het basisonderwijs na de meivakantie weer gedeeltelijk open gaat en dat de vo-scholen nog geduld moeten hebben tot 1 juni. Het is goed om te constateren dat wij mogen verwachten – mits verantwoord – begin juni, en dus ruim voor de zomervakantie, weer een start te kunnen maken met een (aangepast) programma op school. Dat betekent dat wij t/m 1 juni onderwijs op afstand blijven aanbieden. Tot die tijd zullen we ook aan kleine groepen, zoals het nu ook al het geval is, begeleiding bieden op school. Dat geldt o.a. ook voor leerlingen van ouders in vitale beroepen en leerlingen voor het afnemen van schoolexamens.

Vanaf Juni

In mei maakt het kabinet definitief bekend of het Globe College vanaf begin juni weer open kan. Dat zal dan met het anderhalve-meter-regime zijn. Verder is het goed dat leraren dezelfde testmogelijkheden krijgen als medewerkers in de zorg, dat maakt het voor ons maar ook voor jullie een stuk veiliger.

Dit betekent dat er nog een mogelijkheid bestaat dat de scholen ook na 1 juni nog gesloten blijven. Concreet zou dit neerkomen op zeven weken waarin het toegestaan is kleine hoeveelheden leerlingen in school te hebben.

Coronatesten

De docenten willen heel graag weer aan het werk met onze leerlingen in de school. We weten dat veel leerlingen de school missen; de docenten missen de leerlingen. We gaan natuurlijk in gesprek met docenten die zelf binnen de risicogroep vallen of een naaste hebben die binnen de risicogroep valt. Er zal een mogelijkheid komen voor het testen van medewerkers op het Coronavirus. Hiervoor wordt er een protocol gemaakt door andere instanties. Leerlingen of collega’s met coronaverschijnselen zullen in ieder geval thuis moeten blijven.

Ons onderwijs

Wij gaan ervan uit dat het onderwijs op afstand ook het volgende schooljaar deel zal uitmaken van hoe wij ons onderwijs gaan aanbieden. Alle kennis en kunde welke we nu opbouwen, gaan derhalve niet verloren. Dus het werken op afstand en het bijv. les krijgen via Teams, zal ook het volgend jaar (voor een deel) blijven.

Zoals al eerder aangeven gaan we meteen na de meivakantie starten met Microsoft Teams in het 3e leerjaar. De leerlingen krijgen hierover spoedig meer informatie. De onderbouw leerlingen blijven werken met Discord en GlobeHomeschool is gestart met muzieklessen voor het 2e leerjaar. Verder blijft het contact via mail, telefoon, app, etc. voorlopig ook behouden en vinden leerlingen en ouders in Magister wat wij van hun verwachten.

Overgang leerjaren 1, 2 en 3

Uiterlijk 1 juni maken wij onze overgangsnormen in corona-tijd kenbaar. Tot die tijd verzoek ik jullie om goed (of zelfs beter) door te werken aan het schoolwerk zoals het nu wordt aangeboden én goed te blijven leren! We begrijpen dat er leerlingen zijn die zich zorgen maken om de overgang naar een volgende klas. Wij blijven benadrukken, dat het vooral belangrijk is om de huiswerkopdrachten die docenten opgeven te doen en in te leveren, en om deel te nemen aan lessen, als die online worden aangeboden. Daarnaast zal ook zeker inzet en betrokkenheid heel belangrijk zijn. Voor de overgang kijken we dus niet alleen naar de cijfers die in de periode voor de corona-crisis zijn behaald. Om dit het proces goed te laten verlopen, gaan we nog in overleg met de MR over de voorwaarden voor bevordering en mogelijkheden na 1 juni te bespreken.

Het ministerie van OCW en de VO-raad

Het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen zal samen met de VO-raad met richtlijnen komen voor het onderwijs met 1,5 meter afstand. Wij zijn natuurlijk ook zelf met allerlei scenario’s bezig, maar de situatie na 1 juni blijft nog onzeker. Wij volgen de communicatie en richten met die adviezen zo goed mogelijk de laatste maanden van dit schooljaar in.

Ramadan

Voor leerlingen en ouders/verzorgers die het aangaat; wij wensen jullie een bezinningsvolle en mooie vastenmaand!

Tot zover en tot slot

Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen deze per mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. In de meivakantie is de school gesloten en zijn wij niet telefonisch bereikbaar. Vanaf 6 mei kan er tussen 09.00-15.00 uur weer gebeld worden naar 030-5112000.

Wij houden de berichtgeving van de overheid goed in de gaten en blijven jullie door de week dagelijks informeren!

Voor nu, fijne meivakantie, rust goed uit, let goed op elkaar, blijf gezond en hopelijk tot gauw!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

UPDATE 17 april 2020

Betreft: coronavirus, update 17 april 2020

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

Met de zon aan onze zijde, sluiten we week 5 van “school zonder school” af. Ik sluit deze week weer af met een goed gevoel; we vinden onze weg steeds beter in het onderwijs op afstand.

GlobeHomeschool

We zijn bijna zover om te kunnen starten met GlobeHomeschool. GlobeHomeschool is een digitaal platvorm waarin wij straks een groot deel van onze lessen online kunnen aanbieden.

Dhr. Hafizovic gaat as. maandag zijn eerste les aanbieden aan de leerlingen van het 2e leerjaar. Leerlingen krijgen dan ook een instructie hoe zij hiermee kunnen werken. We hopen dat na de meivakantie (langzaam) meerdere vakken in GlobeHomeschool zullen verschijnen.

Herkansingen schoolexamen voor examenleerlingen

Op een enkele toets na hebben we deze week alle inhaaltoetsen afgenomen en hebben alle leerlingen de kans gehad om eerder gemiste toetsen in te halen. Begin volgende week krijgen de leerlingen die in aanmerking komen voor een herkansing (schriftelijk) bericht inclusief informatie over het vak en de lesstof welke herkanst mag worden. Heb je vragen of twijfel je over een herkansing; neem dan contact op met je mentor of met de vakdocent.

Na de meivakantie?

Vanochtend hebben we een digitale bijeenkomst gehad met de VO-raad waarin een drietal scenario’s zijn doorgesproken welke denkbaar zijn na de meivakantie. Denkbaar is dat: 1. het RIVM het niet verantwoord vindt dat de scholen weer open gaan (het blijft zoals nu), 2. het RIVM vindt het verantwoord dat de scholen opengaan, maar alleen als gegarandeerd is dat leerlingen en personeel de regel van 1,5 meter afstand in acht nemen of 3. het RIVM vindt het verantwoord dat de scholen opengaan en laat de richtlijn van 1,5 meter afstand los voor leerlingen echter op basis van leeftijdsgrens (bijvoorbeeld voor leerlingen jonger dan 12 jaar geldt de richtlijn niet).

Nogmaals wat het advies van het kabinet wordt, dat weten we op zijn vroegst pas as. dinsdag. Ik zal u dienaangaande meteen berichten als er meer bekend is.

Tot zover, tot slot en tot morgen

Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen deze per mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 09.00-15.00h gebeld worden naar 030-5112000.

Zorg goed voor elkaar en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

 • Start met Globe Homeschool!

  Digitaal platform Globe Homeschool

  We zijn bijna zover om te kunnen starten met Globe Homeschool. Globe Homeschool is een digitaal platvorm waarin wij straks een groot deel van onze lessen online kunnen aanbieden.

  Dhr. Hafizovic gaat as. maandag zijn eerste les aanbieden aan de leerlingen van het 2e leerjaar. Leerlingen krijgen dan ook een instructie hoe zij hiermee kunnen werken. We hopen dat na de meivakantie (langzaam) meerdere vakken op Globe Homeschool zullen verschijnen.

Vakantiedagen

Digitaal platform Globe Homeschool

We zijn bijna zover om te kunnen starten met Globe Homeschool. Globe Homeschool is een digitaal platvorm waarin wij straks een groot deel van onze lessen online kunnen aanbieden.

Dhr. Hafizovic gaat as. maandag zijn eerste les aanbieden aan de leerlingen van het 2e leerjaar. Leerlingen krijgen dan ook een instructie hoe zij hiermee kunnen werken. We hopen dat na de meivakantie (langzaam) meerdere vakken op Globe Homeschool zullen verschijnen.

UPDATE 16 april 2020

Betreft: coronavirus, update 16 april 2020

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

Huiswerk en de Meivakantie

De meivakantie staat voor de deur, vanaf volgende week woensdag is het twee weken meivakantie. In de meivakantie is er geen onderwijs op afstand en zal er ook geen huiswerk staan in Magister. Voor jullie als ook voor het personeel op het Globe was het een bijzondere maar ook drukke periode, neem straks de rust!

Het kabinet maakt vóór de meivakantie bekend wat de maatregelen voor de periode na 28 april worden. Wij kunnen u hierover op dit moment nog niets vertellen echter we weten wel dat ons onderwijs gaat veranderen én dat onderwijs op afstand een vorm van onderwijs blijft binnen op onze school.

Vakantieplanning en de Zomervakantie

Vanochtend was een voorstel van de Onderwijsraad in het nieuws over het verschuiven en eventueel verkorten van de zomervakantie. Om verdere verhalen hieromtrent de kop in te drukken; tot het moment dat u van ons hoort dat er iets verandert, verandert er niks. De vakantieplanning blijft tot die tijd zoals hieronder aangeven. Wij zullen ons ervoor inspannen om dat ook zo te houden. De data van de vakanties van het komende schooljaar (onder voorbehoud):

Einde schooljaar:     laatste roosterdag schooljaar 19-20, 15 juli 2020

Start schooljaar:       eerste schooldag leerlingen, 2 september 2020

Herfstvakantie:         17 oktober t/m 25 oktober 2020

Kerstvakantie:          19 december 2020 t/m 3 januari 2021

Voorjaarsvakantie:   20 februari 2021 t/m 28 februari 2021

Meivakantie:              24 april 2021 t/m 9 mei 2021

Zomervakantie:         eerste roostervrije dag leerlingen, 15 juli 2021 t/m 29 augustus 2021

Microsoft Teams

Na de meivakantie starten de leerlingen van leerjaar 3 in Microsoft Teams van Office 365. Mentoren en leerlingen krijgen in de komende periode informatie hoe dat werkt. Voor de leerlingen van leerjaar 3 geldt dat zij worden uitgenodigd om deel te nemen aan Teams. Er wordt hard gewerkt om dat goed voor mekaar te krijgen en we hopen snel instructies hierover te kunnen sturen. We gaan ervan uit dat we vanaf 11 mei startklaar zijn om via deze veilige omgeving online met de leerlingen in contact te komen. Het leerling-account in Teams is strikt persoonlijk. Binnen Teams is precies bekend welke leerling en welke docent aan een les deelnemen. Dat maakt het heel veilig, want leerlingen zitten alleen met hun eigen klasgenoten in Teams, niemand van buitenaf kan erbij komen.

Tot zover, tot slot en tot morgen

Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen deze per mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 09.00-15.00h gebeld worden naar 030-5112000.

Zorg goed voor elkaar en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

 • Vakantiedagen (onder voorbehoud)

  Einde schooljaar:     laatste roosterdag schooljaar 19-20, 15 juli 2020

  Start schooljaar:       eerste schooldag leerlingen, 2 september 2020

  Herfstvakantie:         17 oktober t/m 25 oktober 2020

  Kerstvakantie:          19 december 2020 t/m 3 januari 2021

  Voorjaarsvakantie:   20 februari 2021 t/m 28 februari 2021

  Meivakantie:              24 april 2021 t/m 9 mei 2021

  Zomervakantie:         eerste roostervrije dag leerlingen, 15 juli 2021 t/m 29 augustus 2021

Vakantiedagen

Einde schooljaar:     laatste roosterdag schooljaar 19-20, 15 juli 2020

Start schooljaar:       eerste schooldag leerlingen, 2 september 2020

Herfstvakantie:         17 oktober t/m 25 oktober 2020

Kerstvakantie:          19 december 2020 t/m 3 januari 2021

Voorjaarsvakantie:   20 februari 2021 t/m 28 februari 2021

Meivakantie:              24 april 2021 t/m 9 mei 2021

Zomervakantie:         eerste roostervrije dag leerlingen, 15 juli 2021 t/m 29 augustus 2021

UPDATE 14 april 2020

Betreft: coronavirus, update 14 april 2020

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

Na een prachtig Paasweekeinde zijn we weer vol goede moed gestart met week 5 van “school zonder school”. Er zit dagelijks een vaste kern van medewerkers en docenten op het Globe College, die leerlingen en docenten ondersteunen die thuis werken. Jullie kunnen dagelijks tot 15:00 uur contact met ons opnemen en zelfs op afspraak naar school komen als daar een reden voor is.

Ik hoop dat het met jullie en iedereen die jullie dierbaar is goed gaat. We hopen en bidden met jullie mee als dat niet het geval is.

Hoe krijg je nu eigenlijk les?

We gaan door met het aanbieden van onderwijs en lessen zoals we dat de afgelopen periode hebben gedaan. Alle leerlingen krijgen “huiswerk” aangeboden via Magister en er wordt gecommuniceerd via telefoon, e-mail en Discord. Verder is er ruimte voor elke vakdocent om individuele afspraken te maken met leerlingen. Vanaf deze week starten we met een experiment dat heet GlobeHomeschool. Dhr. Hafizovic gaat met de leerlingen van het 2e leerjaar dit experiment aan en heeft de eerste muziekles al (bijna) klaar staan. Als alles goed verloopt, zullen langzaam ook ander vakken en leerjaren gebruik gaan maken van GlobeHomeschool, hierover later meer. Verder is mw. Van Moort druk bezig met het inrichten van Microsoft Teams voor het 3e leerjaar. Na de meivakantie hopen we hiermee te kunnen starten. Magister blijft in alle gevallen leidend, docenten zetten in Magister al het werk in de agenda en geven zo veel mogelijk feedback op het werk van leerlingen.

Zoals eind vorige week al aangegeven, zijn wij heel benieuwd naar verhalen en ervaringen van jullie. Ook horen wij graag waar jullie tegenaan lopen en hoe wij evt. iets kunnen verbeteren.

Herkansingen schoolexamen voor examenleerlingen

Deze week ronden we de inhaaltoetsen af en hebben alle leerlingen de kans gehad om eerder gemiste toetsen in te halen. Voor een enkele nog zieke leerling maken we afzonderlijke afspraken. Volgende week maken wij bekend wie er in aanmerking komt voor een herkansing. Hiervoor zal de mentor en/of dhr. Mulder persoonlijk contact met jullie opnemen. Hoor of zie je niks, dan is er geen herkansing nodig. Ook als er nog zaken niet afgerond blijken, zoals bijv. werkboeken, etc., neemt de mentor contact met je op.

Na de meivakantie starten de herkansingen. Het rooster zal uiterlijk begin volgende week bekend gemaakt worden. Heb je vragen of twijfel je over een herkansing; neem dan contact op met je mentor of met de vakdocent.

Geslaagd?

We kunnen pas formele uitspraken doen over slagen of zakken als de hele schoolexamenprocedure is doorlopen. Veel leerlingen leggen de zak-slaagregeling naast hun cijfers en kunnen gelukkig concluderen dat ze geslaagd zijn. Wij doen hier tot 4 juni formeel geen uitspraken over.

Tot zover, tot slot en tot morgen

Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen deze per mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 09.00-15.00h gebeld worden naar 030-5112000.

Zorg goed voor elkaar en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

 • Hoe zit het met de herkansingen?

  Herkansingen

  • Deze week ronden we de inhaaltoetsen af en hebben alle leerlingen de kans gehad om eerder gemiste toetsen in te halen. Voor een enkele nog zieke leerling maken we separate afspraken.
  • Volgende week maken wij bekend wie er in aanmerking komt voor een herkansing. Hiervoor zal de mentor en/of dhr. Mulder persoonlijk contact met jullie opnemen. Hoor of zie je niks, dan is er geen herkansing nodig.
  • Na de meivakantie starten de herkansingen. Het rooster zal uiterlijk begin volgende week bekend gemaakt worden. Heb je vragen of twijfel je over een herkansing; neem dan contact op met je mentor of met de vakdocent.

  Overige schooltaken

  Wanneer blijkt dat je taken nog niet hebt afgerond, zoals bijv. werkboeken, etc., dan neemt de mentor contact met je op.

Hoe zit het met de herkansingen?

Herkansingen

 • Deze week ronden we de inhaaltoetsen af en hebben alle leerlingen de kans gehad om eerder gemiste toetsen in te halen. Voor een enkele nog zieke leerling maken we separate afspraken.
 • Volgende week maken wij bekend wie er in aanmerking komt voor een herkansing. Hiervoor zal de mentor en/of dhr. Mulder persoonlijk contact met jullie opnemen. Hoor of zie je niks, dan is er geen herkansing nodig.
 • Na de meivakantie starten de herkansingen. Het rooster zal uiterlijk begin volgende week bekend gemaakt worden. Heb je vragen of twijfel je over een herkansing; neem dan contact op met je mentor of met de vakdocent.

Overige schooltaken

Wanneer blijkt dat je taken nog niet hebt afgerond, zoals bijv. werkboeken, etc., dan neemt de mentor contact met je op.

UPDATE 07 april 2020

Betreft: coronavirus, update 07 april 2020

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

Problemen met je schoolwerk?

Dit zijn heel bijzondere tijden en gelukkig gaat het met de meeste leerlingen best heel erg goed, chapeau (petje af)! Het kan echter zo zijn dat je problemen thuis hebt, dat je met jezelf in de knoop zit óf je wilt wel je schoolwerk doen, maar het lukt je niet om het voor elkaar te krijgen. Laat dat alsjeblieft zo snel mogelijk weten aan je mentor, hij/zij kan je helpen.

Magister & huiswerk

We horen van een aantal van jullie dat niet al het huiswerk in Magister gezet wordt. Ook komt het soms voor dat je niet in kunt loggen op Magister. Geef dit gerust door aan je mentor, dan gaat hij/zij hier gericht mee aan de slag. Ook als je vindt dat een docent wel heel veel werk opgeeft (echt véél te veel ?) kun je dit doorgeven aan je mentor. Bedenk wel dat we verwachten dat je ongeveer een normale schooldag met schoolwerk bezig bent, de school is weliswaar dicht, echter het schoolwerk gaat door.

De overgang

Zoals we al eerder berichtten zijn we druk bezig met nadenken over de overgangsnormen. Omdat er op dit moment nog heel veel onzeker is, (wat wordt de slaag-/zakregeling, wanneer mogen de scholen weer open, hoe mogen de scholen weer beginnen?) kunnen we over de bevordering (de overgang) op dit moment helaas nog niets zeggen. We begrijpen jullie behoefte aan duidelijkheid, maar kunnen die duidelijkheid op dit moment nog niet geven.

ICT & Internet

We hebben inmiddels een groot aantal leerlingen kunnen voorzien van een laptop. Dat zijn leerlingen die geen computer of laptop ter beschikking hebben echter dit wel nodig hebben om ons onderwijs op afstand te kunnen volgen. Het blijft voor ons nog een vraag of er huishoudens zijn waar geen internetverbinding voorhanden is. Indien jullie geen internetverbinding in huis hebben, geef dat dan door aan de mentor of meld het viamt@globecollege.nl. Wij zullen dan ons best doen om jullie verbonden te krijgen met het internet.

Tot zover, tot slot en tot morgen

Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen deze per mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 09.00-15.00h gebeld worden naar 030-5112000.

Zorg goed voor elkaar en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

 • Help, het werken voor school gaat niet zo goed...

  Wanneer je problemen thuis hebt, of met jezelf in de knoop zit óf je wilt wel je schoolwerk doen, maar het lukt je gewoon niet om het voor elkaar te krijgen, laat dat alsjeblieft zo snel mogelijk weten aan je mentor, hij/zij kan je helpen. DOEN! :-)

 • Help, het huiswerk staat niet in Magister

  We horen van een aantal van jullie dat niet al het huiswerk in Magister gezet wordt. Ook komt het soms voor dat je niet in kunt loggen op Magister. Geef dit gerust door aan je mentor, dan gaat hij/zij hier gericht mee aan de slag.

  Ook als je vindt dat een docent wel heel veel werk opgeeft (echt véél te veel ?) kun je dit doorgeven aan je mentor. Bedenk wel dat we verwachten dat je ongeveer een normale schooldag met schoolwerk bezig bent, de school is weliswaar dicht, echter het schoolwerk gaat door.

 • Help, ik heb geen internet!

  We hebben inmiddels een groot aantal leerlingen kunnen voorzien van een laptop. Dat zijn leerlingen die geen computer of laptop ter beschikking hebben echter dit wel nodig hebben om ons onderwijs op afstand te kunnen volgen.

  Het blijft voor ons nog een vraag of er huishoudens zijn waar geen internetverbinding voorhanden is. Indien jullie geen internetverbinding in huis hebben, geef dat dan door aan de mentor of meld het viamt@globecollege.nl. Wij zullen dan ons best doen om jullie verbonden te krijgen met het internet!

Help, het huiswerk staat niet in Magister!

We horen van een aantal van jullie dat niet al het huiswerk in Magister gezet wordt. Ook komt het soms voor dat je niet in kunt loggen op Magister. Geef dit gerust door aan je mentor, dan gaat hij/zij hier gericht mee aan de slag.

Ook als je vindt dat een docent wel heel veel werk opgeeft (echt véél te veel ?) kun je dit doorgeven aan je mentor. Bedenk wel dat we verwachten dat je ongeveer een normale schooldag met schoolwerk bezig bent, de school is weliswaar dicht, echter het schoolwerk gaat door.

Help, het werken op school gaat niet zo goed.

Wanneer je problemen thuis hebt, of met jezelf in de knoop zit óf je wilt wel je schoolwerk doen, maar het lukt je gewoon niet om het voor elkaar te krijgen, laat dat alsjeblieft zo snel mogelijk weten aan je mentor, hij/zij kan je helpen. DOEN! :-)

Help, ik heb geen internet!

We hebben inmiddels een groot aantal leerlingen kunnen voorzien van een laptop. Dat zijn leerlingen die geen computer of laptop ter beschikking hebben echter dit wel nodig hebben om ons onderwijs op afstand te kunnen volgen.

Het blijft voor ons nog een vraag of er huishoudens zijn waar geen internetverbinding voorhanden is. Indien jullie geen internetverbinding in huis hebben, geef dat dan door aan de mentor of meld het viamt@globecollege.nl. Wij zullen dan ons best doen om jullie verbonden te krijgen met het internet!

UPDATE 03 april 2020

Betreft: coronavirus, update 03 april 2020

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

Waardering voor ouders/verzorgers

De derde schoolweek zonder school zit erop. In deze update willen wij even onze waardering uitspreken voor de ouders/verzorgers. We beseffen dat het lastig is om pubers thuis aan het werk te krijgen en te houden. We hopen dat u de komende weken in een werkbaar ritme komt en dat er rust te vinden is, ook emotioneel. Voor gezinnen waar gezinsleden en/of naasten besmet zijn met het coronavirus, heel veel sterkte en beterschap gewenst. We hopen en bidden met u mee.

Overgang naar het volgende leerjaar

Jullie hebben vast vragen over of en hoe leerlingen over kunnen gaan naar het volgende leerjaar. Op dit moment krijgen leerlingen geen cijfers en hebben zij dus ook niet de mogelijkheid te laten zien wat ze kunnen. Wij zijn ons hier zeker van bewust. Hoe wij om zullen gaan met bevordering, doorstroom, opstroom of afstroom heeft onze aandacht en daarbij houden we rekening met de bijzondere omstandigheden. Als leerlingen zich houden aan de afspraken over huiswerk en ook ons onderwijs op afstand volgen, gaan we er vanuit dat die leerlingen op niveau blijven. Wij kunnen helaas op dit moment niet meer duidelijkheid geven. Ik verzoek ouders/verzorgers ook via Magister goed in de gaten te houden wat de voortgang van de leerlingen is. Het is de bedoeling dat de leerlingen dagelijks werken aan school.

Tot slot

Voor veel vragen, ook vragen in nood, heeft de website van de GGD regio Utrecht wellicht een antwoord.

Tot zover en tot maandag

Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen deze per mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 09:00-15:00 uur gebeld worden naar 030-5112000.

Wij houden de berichtgeving van de overheid goed in de gaten en blijven jullie door de week dagelijks informeren!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

 • Ga ik over naar het volgende leerjaar?

  Op dit moment krijgen jullie geen cijfers en hebben jullie dus ook niet de mogelijkheid om te laten zien wat ze kunnen. Wij zijn ons hier zeker van bewust. We zijn nog druk bezig om te kijken hoe we dit gaan doen. Daarbij houden we natuurlijk rekening met de bijzondere omstandigheden.

  Wanneer je je houdt aan de afspraken over huiswerk en ook ons onderwijs op afstand blijft volgen, gaan we er vanuit dat jullie op niveau blijven. Jammergenoeg kunnen we op dit moment nog niet meer hierover zeggen.

  Aan ouders/verzorgers willen we vragen om ook via Magister goed in de gaten te houden wat de voortgang je kind is. Het is de bedoeling dat de leerlingen dagelijks werken aan school.

Ga ik over naar het volgende leerjaar?

Op dit moment krijgen jullie geen cijfers en hebben jullie dus ook niet de mogelijkheid om te laten zien wat ze kunnen. Wij zijn ons hier zeker van bewust. We zijn nog druk bezig om te kijken hoe we dit gaan doen. Daarbij houden we natuurlijk rekening met de bijzondere omstandigheden.

Wanneer je je houdt aan de afspraken over huiswerk en ook ons onderwijs op afstand blijft volgen, gaan we er vanuit dat jullie op niveau blijven. Jammergenoeg kunnen we op dit moment nog niet meer hierover zeggen.

Aan ouders/verzorgers willen we vragen om ook via Magister goed in de gaten te houden wat de voortgang je kind is. Het is de bedoeling dat de leerlingen dagelijks werken aan school.

UPDATE 02 april 2020

Betreft: coronavirus, update 02 april 2020

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

We gaan nog even door met onderwijs op afstand.

Voor veel leerlingen ontstaat er nu een ritme. Verreweg de meeste leerlingen zijn goed bezig met schoolwerk. Steeds meer docenten vinden hun draai. Voor alle leerlingen en misschien ook wel ouders/verzorgers die nog op zoek zijn naar “ritme”, neem contact op met de mentor zodat deze samen met jou een goede dagindeling kan maken. Op school beginnen we steeds meer na te denken over hoe we verder moeten na deze periode, na de coronacrisis.

Even een nieuwe samenvatting …….

 • Vooralsnog blijven we t/m 6 mei gesloten, over 4 weken neemt het kabinet een nieuw besluit hierover;
 • De meivakantie is en blijft een vakantie echter het raadzaam om geen reisplannen te maken voor de meivakantie;
 • Onderwijs op afstand blijft voorlopig en wordt verder uitgebreid, docenten en mentoren werken enthousiast hieraan;
 • De mentor houdt contact met ouders/verzorgers en leerlingen en is eerste aanspreekpunt;
 • Vragen over het vak en/of de lesstof graag stellen aan de vakdocent;
 • De schoolexamens (SE) vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar. Onze SE’s staan in het programma van toetsing en afsluiting (PTA);
 • Het Globe start volgende week met een inhaalroosters voor de SE’s;
 • Leerlingen die thuis geen laptop hebben, kunnen een laptop lenen van school;
 • Ouders/verzorgers ondersteunen de leerlingen maximaal om goed te kunnen werken aan school;
 • Wij doen ons uiterste best om het onderwijs in deze bijzondere tijd zo goed mogelijk vorm te geven en leerlingen samen met ouders/verzorgers te ondersteunen.

Buitenschoolse activiteiten

Gisteren hebben wij jullie geïnformeerd over het feit dat alle buitenschoolse activiteiten van dit schooljaar komen te vervallen. Vandaag hebben we intern kort besproken welke gevolgen dat evt. heeft voor ons onderwijs. We hebben besloten dat buitenschoolse activiteiten welke van onderwijskundige waarde zijn, bijvoorbeeld korte bezoeken aan bedrijven voor het vak LOB (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding), apart te gaan beoordelen en wellicht vinden die activiteiten wel plaats. Als dat het geval is, stellen wij u hiervan op de hoogte.

Examenleerlingen – Schoolexamens (deels herhaling)

Aanstaande maandag starten we weer met onze schoolexamens (SE). Schoolexamens (SE) zijn nu nog belangrijker dan daarvoor, immers zij bepalen nu voor een heel groot of de leerling geslaagd is of niet. We hopen daarom heel erg dat leerlingen die schoolexamens moeten inhalen aanwezig zijn! Schoolexamen bepalen voor een groot deel of een leerlingen slaagt of niet. Ook belangrijk om te weten; alle schoolexamens en opdrachten moeten gemaakt zijn anders volgt er geen diploma.

Dhr. Mulder heeft de roosters reeds gedeeld met de mentoren. De mentoren gaan bellen om het rooster met de leerling te bespreken zodat alle leerlingen op het juiste moment op school komen. Vragen van leerlingen en/of ouders/verzorgers graag stellen aan de mentor. Echter vragen over het vak, welke leerstof er geleerd moet worden en dergelijke, graag stellen aan de vakdocent. De dag voor het schoolexamen ontvangen jullie ook weer een sms van dhr. Mulder met ook dan weer in elk geval de tijd waarop jullie op school moeten zijn.

De Schoolexamens in het voortgezet onderwijs kunnen in tegenstelling tot regulier onderwijs plaatsvinden met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM over afstand en hygiënemaatregelen voor leerlingen en medewerkers. Er zijn dus geen belemmerende maatregelen om de schoolexamens niet plaats te laten vinden én er is derhalve geen reden om leerlingen hieraan te onttrekken en/of leerlingen hiervoor af te melden. Ziekmelden voor de SE-onderdelen: net als normaal moet de leerling als hij/zij ziek of afwezig is bij een schoolexamen (de toets), vooraf afgemeld worden. In dit geval moet dat (naast bellen) via een mail naar mt@globecollege.nl.

Voor de leerlingen: zorg dat je de juiste spullen bij je hebt, te denken valt aan: pen/potlood, rekenmachine, oortjes (koptelefoon met snoer), etc. Zorg daarnaast dat je goed uitgeslapen bent, ga op tijd naar bed.

Tot zover, tot slot en tot morgen

Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen deze per mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 09.00-15.00h gebeld worden naar 030-5112000.

Zorg goed voor elkaar en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

UPDATE 01 april 2020

Betreft: coronavirus, update 01 april 2020

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

“Scholen blijven dicht tot en met de meivakantie”

Gisteravond heeft het kabinet meegedeeld dat de maatregelen die gelden ter bestrijding van het coronavirus worden verlengd tot en met 28 april. Dit betekent dat het Globe College tot en met de meivakantie dicht blijft. In de week vóór 28 april maakt het kabinet bekend of en hoe de geldende maatregelen worden verlengd of aangepast. Dit betekent dat het onderwijs op afstand voorlopig nog door gaat. Natuurlijk hopen we na de meivakantie weer te kunnen beginnen met “normaal” onderwijs op school, maar dat is niet zeker. Wat wel zeker is dat de meivakantie een echte vakantie is, dus, geen lessen (onderwijs) tijdens de meivakantie.

Onderwijs op afstand

Onze docenten hebben het onderwijs op afstand voor de leerlingen in een kort tijdsbestek georganiseerd. Uiteraard hoopten wij erop de leerlingen weer snel op school te mogen begroeten. Het besluit van het kabinet zorgt er echter voor dat we de situatie langer samen moeten volhouden en dat we doorgaan met onderwijs op afstand.

We begrijpen dat dit veel van iedereen vraagt: van de leerlingen en van onze docenten. Het vraagt ook veel van de ouders/verzorgers om de leerlingen te begeleiden bij onderwijs op afstand en dat bijvoorbeeld te moeten combineren met (thuis)werken en/of de zorg voor anderen. We waarderen jullie inzet en wensen jullie veel geduld en creativiteit toe. We doen ons uiterste best om het onderwijs in deze bijzondere tijd zo goed mogelijk vorm te geven en leerlingen te ondersteunen.

De meivakantie

Eind april is ook de meivakantie in zicht. In de meivakantie is er geen onderwijs op afstand. Het kabinet maakt vóór de meivakantie bekend wat de maatregelen voor de periode na 28 april worden. Wij kunnen u hierover op dit moment nog niets vertellen. Zoals minister-president Rutte aangaf tijdens de persconferentie, is het raadzaam om geen plannen te maken voor de meivakantie. Nog steeds geldt dat we zo min mogelijk reizen binnen Nederland, thuiswerken waar mogelijk, dat we afstand houden tot elkaar en we bij ziekteverschijnselen (bij jezelf of in het gezin) thuis blijven.

Buitenschoolse activiteiten

Vanwege het overheidsverbod op bijeenkomsten zijn schoolreizen en -kampen, excursies e.d. tot 1 juni niet mogelijk. Wij hebben besloten om deze activiteiten ook in de resterende periode tot aan de zomervakantie niet door te laten gaan. De tijd tussen 1 juni en de zomervakantie is nodig om het jaarprogramma zo goed mogelijk af te sluiten, zodat alle leerlingen met zo min mogelijk achterstanden na de zomervakantie het nieuwe schooljaar kunnen starten. Over wat dit betekent en welke gevolgen dat nog meer heeft, informeren we jullie als het zich voordoet.

Examenleerlingen – Schoolexamens

Aanstaande maandag starten we weer met onze schoolexamens (SE). De Schoolexamens in het voortgezet onderwijs kunnen in tegenstelling tot regulier onderwijs plaatsvinden met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM over afstand en hygiënemaatregelen voor leerlingen en medewerkers. Er zijn dus geen belemmerende maatregelen om de schoolexamens niet plaats te laten vinden én er is derhalve geen reden om leerlingen hieraan te onttrekken en/of leerlingen hiervoor af te melden.

Zoals in eerdere updates al aangegeven; de schoolexamens (SE) zijn nu nog belangrijker dan daarvoor, immers zij bepalen nu voor een heel groot of de leerling geslaagd is of niet. De reden waarom ik dit noem is dat jullie morgen een rooster ontvangen met momenten waarin we het schoolexamen afronden én momenten waarin jullie gemiste schoolexamens (toetsen) kunnen inhalen. We hopen heel erg dat leerlingen die schoolexamens moeten inhalen aanwezig zijn! Immers de schoolexamen bepalen voor een groot deel of een leerlingen slaagt of niet. Ook belangrijk om te weten; alle schoolexamens moeten gemaakt zijn anders volgt er geen diploma.

Dhr. Mulder zal jullie, zoals bekend, goed inlichten en ook de mentoren zullen contact met jullie opnemen zodat alle leerlingen op het juiste moment op school komen. De dag voor het schoolexamen ontvangen jullie ook weer een sms van dhr. Mulder met ook dan weer in elk geval de tijd waarop jullie op school moeten zijn.

Belangrijk: zorg dat je de juiste spullen bij je hebt, te denken valt aan: pen/potlood, rekenmachine, oortjes (koptelefoon met snoer), etc. Zorg daarnaast dat je goed uitgeslapen bent.

Ziekmelden voor de SE-onderdelen: net als normaal moet de leerling als hij/zij ziek of afwezig is bij een schoolexamen (de toets), vooraf afgemeld worden. In dit geval moet dat (naast bellen) via een mail naar mt@globecollege.nl.

Bij het afnemen van de schoolexamens staat de gezondheid voorop. Wij volgen nog steeds de richtlijnen van het RIVM; De leerlingen zijn veilig op school! Zo moet iedereen met gezondheidsklachten thuis blijven, leerlingen mogen niet naar school komen als ze verkouden of grieperig zijn. Houdt er rekening mee dat we de leerling in zulks geval naar huis sturen.

De mentor en de vakdocent

De mentor is voor leerlingen en ouders/verzorgers het eerste aanspreekpunt bij vragen of opmerkingen. De mentor heeft meerdere keren per week contact om onder andere de voortgang/inzet van de leerlingen te bespreken met de leerlingen en/of ouders/verzorgers.

De vakdocent daarentegen is diegene met wie het contact is over het vak, de lesstof van dat vak én de specifieke inzet voor dat vak. De leerlingen en ook ouders/verzorgers kunnen en mogen rechtstreeks contact opnemen met de vakdocent ingeval van vragen welke te maken hebben met het vak.

Tot zover, tot slot en tot morgen

Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen deze per mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 09.00-15.00h gebeld worden naar 030-5112000.

Zorg goed voor elkaar en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

UPDATE 31 maart 2020

Betreft: coronavirus, update 31 maart 2020

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

Vanavond (dinsdagavond 19.00 uur) is een persconferentie inzake de coronacrisis en zullen we onder andere horen hoe lang de sluiting van de scholen in ieder geval nog gaat duren. Over de gevolgen hiervan communiceren we morgen (woensdag 1 april). Ons College van Bestuur zal dan ook reageren op de maatregelen welke van (grote) invloed zullen zijn op de gang van zaken op school.

De mentor

Net als in de gewone situatie is de mentor nog steeds jullie eerste aanspreekpunt bij vragen of opmerkingen, dat geldt zowel voor de leerlingen als ook voor ouders/verzorgers. Verder hebben we nog enkele laptops beschikbaar voor leerlingen en kunnen de leerlingen die een iPad hebben geleend, deze omruilen voor een laptop.

Vakantiedata 2020-2021

Omdat we het verzoek hebben gekregen om de vakantiedata van schooljaar 2020-2021 te publiceren om eventuele geannuleerde vakanties te verplaatsen naar volgend jaar, geven we jullie hierbij de data van die vakanties van komend schooljaar – uiteraard onder voorbehoud.

Start schooljaar:       eerste schooldag leerlingen 2 september 2020

Herfstvakantie:         17 oktober t/m 25 oktober 2020

Kerstvakantie:          19 december 2020 t/m 3 januari 2021

Voorjaarsvakantie:   20 februari 2021 t/m 28 februari 2021

Meivakantie:              24 april 2021 t/m 9 mei 2021

Zomervakantie:         eerste roostervrije dag leerlingen 15 juli 2021 t/m 29 augustus 2021

Tot zover en tot slot

Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen deze per mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 09:00-15:00 uur gebeld worden naar 030-5112000.

Wij houden de berichtgeving van de overheid goed in de gaten en blijven jullie dagelijks informeren!

Zorg goed voor elkaar en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

 • SCHOOLVAKANTIES 2020-2021

  • Start schooljaar:       eerste schooldag leerlingen 2 september 2020
  • Herfstvakantie:         17 oktober t/m 25 oktober 2020
  • Kerstvakantie:          19 december 2020 t/m 3 januari 2021
  • Voorjaarsvakantie:   20 februari 2021 t/m 28 februari 2021
  • Meivakantie:              24 april 2021 t/m 9 mei 2021
  • Zomervakantie:         eerste roostervrije dag leerlingen 15 juli 2021 t/m 29 augustus 2021

UPDATE 31 maart 2020

Schoolvakanties 2020-2021

 • Start schooljaar:       eerste schooldag leerlingen 2 september 2020
 • Herfstvakantie:         17 oktober t/m 25 oktober 2020
 • Kerstvakantie:          19 december 2020 t/m 3 januari 2021
 • Voorjaarsvakantie:   20 februari 2021 t/m 28 februari 2021
 • Meivakantie:              24 april 2021 t/m 9 mei 2021
 • Zomervakantie:         eerste roostervrije dag leerlingen 15 juli 2021 t/m 29 augustus 2021

UPDATE 27 maart 2020

Betreft: coronavirus, update 27 maart 2020

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

De tweede schoolweek zonder school zit erop. Hoe lastig ook, we merken dat best veel leerlingen een nieuwe dagindeling hebben gevonden waarin zij ook veel ruimte voor schoolwerk plannen. Dat is belangrijk om straks, als de reguliere lessen weer veilig kunnen beginnen, zonder al te veel achterstanden weer mee te kunnen komen. Voor alle leerlingen die nog op zoek zijn naar “ritme”, neem contact op met je mentor zodat deze samen met jou een goede dagindeling kan maken. Check ook elke dag onze website www.www.globecollege.nl/school/coronavirus/ hier geven wij zoveel mogelijk antwoorden op jullie vragen.

Eindexamenleerlingen

De laatste officiële schoolexamenweek (toetsweek) zit erop. Misschien, zo ik hoop, is het grootste deel van jullie nu echt klaar met het maken van toetsen/examens. In de komende periode zal hier meer duidelijkheid over komen. De regeling die bepaalt of jullie je diploma straks behaald hebben, de zak-/slaagregeling, daar moeten we nog even op wachten.

Volgende week, als we meer weten hoe lang de school nog dicht blijft, maken we een planning voor leerlingen die in de afgelopen periode de schriftelijke schoolexamens hebben gemist en organiseren we inhaaldagen. Daarna hebben jullie wellicht nog recht op een herkansing. We gaan onderzoeken of de PTA’s aangepast moeten worden zodat er voldoende herkansingsmogelijkheid ontstaat die recht doet aan de situatie waarin we zitten. Dit is nog onderwerp van overleg. We gaan de herkansingen waarschijnlijk pas plannen nadat we weten wat de zak-/slaagregeling is; dan weten jullie voor welk vak/welke vakken een herkansing verstandig is. We hebben tot 1 juni de tijd gekregen om die herkansingen te organiseren.

Helaas weten we nog niet of we straks een feestelijke diploma-uitreiking kunnen houden op het Globe. De diploma-uitreiking is niet allen voor jullie heel belangrijk, ook voor ons is dat een moment waar elk jaar naar uitgekeken wordt. Ik hoop oprecht dat we dat feest nog samen kunnen vieren! We zullen binnen de mogelijkheden die er zijn er alles aan doen om jullie, de examenleerlingen, een mooi en feestelijk afscheid te geven.

Aandachtspunten

Zoals gisteren al aangegeven gaan we de volgende week met het hele team werken aan onderwerpen zoals overgangsnormen, toetsweken, cijfers geven, toetsen afnemen, en dergelijke. Dit hangt voor een groot deel af van hoelang de school nog dicht moet blijven echter we maken een doorkijk op de korte en op de lange termijn. Daarvoor hebben we ook jullie hulp nodig; volgende week zetten we via email een enquête uit naar zowel ouders/verzorgers als leerlingen met als doel te kijken/onderzoeken hoe het met jullie schoolwerk gaat en waar we kunnen verbeteren. Ons dringend verzoek is om de enquête in te vullen.

Gratis telefoonnummer + chat voor leerlingen

De eerste twee weken school zonder school zitten erop. Misschien heb je behoefte om met iemand te praten over je ervaringen óf wil je met iemand praten maar weet je niet goed met wie. Voor leerlingen die graag even willen praten met iemand buiten het gezin over zaken waar zij zich zorgen over maken is de kindertelefoon beschikbaar: bel gratis en anoniem: 0800-0432, of gebruik de chat via www.kindertelefoon.nl. Elke dag van 11:00 tot 21:00 uur.

Vergeet ook niet om te blijven lezen. Dat hoeft niet altijd een boek uit de bibliotheek te zijn, je kunt ook tijdschriften of misschien zelfs krantenartikelen lezen via je laptop of tablet. Want lezen is heel belangrijk ?

Tot zover en tot slot

Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen deze per mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 09:00-15:00 uur gebeld worden naar 030-5112000.

Wij houden de berichtgeving van de overheid goed in de gaten en blijven jullie dagelijks informeren!

Zorg goed voor elkaar en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

 • Wil je met iemand praten/chatten over je ervaringen? (Anoniem)

  Gratis telefoonnummer + chat voor leerlingen

  Misschien heb je behoefte om met iemand te praten over je ervaringen óf wil je met iemand praten maar weet je niet goed met wie. Voor leerlingen die graag even willen praten met iemand buiten het gezin over zaken waar zij zich zorgen over maken is de kindertelefoon beschikbaar: bel gratis en anoniem: 0800-0432, of gebruik de chat via www.kindertelefoon.nl. Elke dag van 11:00 tot 21:00 uur.

UPDATE 27 maart 2020

Wil je met iemand praten/chatten over je ervaringen? (Anoniem)

Gratis telefoonnummer + chat voor leerlingen

Misschien heb je behoefte om met iemand te praten over je ervaringen óf wil je met iemand praten maar weet je niet goed met wie. Voor leerlingen die graag even willen praten met iemand buiten het gezin over zaken waar zij zich zorgen over maken is de kindertelefoon beschikbaar: bel gratis en anoniem: 0800-0432, of gebruik de chat via www.kindertelefoon.nl. Elke dag van 11:00 tot 21:00 uur.

FAQ coronavirus

UPDATE 26 maart 2020

Betreft: coronavirus, update 26 maart 2020

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

Vandaag een korte update.

We merken dat er vragen komen over zaken zoals de overgang, het volgende schooljaar en hoe halen we de eventuele achterstand in. Natuurlijk denken wij hier ook al over na. Belangrijk voor jullie is om te weten dat wij er alles aan zullen doen dat de leerlingen hier geen last van zullen krijgen en dat ons onderwijs onverminderd van hoge kwaliteit zal zijn. Op onze website www.www.globecollege.nl/school/coronavirus/ geven wij zoveel mogelijk antwoorden op jullie vragen.

Aandachtspunten

Over onderwerpen als overgangsnormen, toestweken, cijfers geven, toetsen afnemen, en dergelijke kunnen we nog geen uitspraken doen. Vanaf volgende week gaat het hele team met deze vragen aan de slag.  Uiteindelijk hangt dit ook af van hoe lang de school nog dicht moet blijven. Het kabinet heeft aangekondigd dat ze aanstaande dinsdag, 31 maart, meer informatie geven over de huidige en eventuele nieuwe maatregelen. Wij volgen deze berichtgeving op de voet en hopen aanstaande dinsdag dan ook meer te weten over o.a. wanneer de school weer open gaat.

Tot zover en tot slot

Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen deze per mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 09:00-15:00 uur gebeld worden naar 030-5112000.

Zorg goed voor elkaar en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

Rijksoverheid vragen VO

UPDATE 25 maart 2020

Betreft: coronavirus, update 25 maart 2020

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

Nog veel onduidelijkheden…

Gisteren is er duidelijkheid gekomen over de eindexamens: die gaan dit jaar niet door. Maar er zijn ook nog veel onduidelijkheden. Op onze website www.www.globecollege.nl/school/coronavirus/ geven wij zoveel mogelijk antwoorden op jullie vragen.

Een samenvatting …….

 • Vooralsnog blijven we t/m 6 april gesloten echter stiekem maken we ook een doorkijk naar 1 juni, want het lijkt er op dat de scholen langer dan tot 6 april gesloten blijven. Hierover spoedig meer;
 • Onderwijs op afstand blijft voorlopig en wordt verder uitgebreid, docenten en mentoren werken enthousiast hieraan;
 • De mentor houdt contact met ouders/verzorgers en leerlingen;
 • Volgende week bekijken we de resultaten t/m periode 2. Mentoren van de leerjaren 1 t/m 3 nemen volgende week contact met jullie op om deze resultaten te bespreken;
 • De schoolexamens (SE) vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar. Onze SE’s staan in het programma van toetsing en afsluiting (PTA);
 • Het Globe werkt de laatste SE’s deze week af. Die planning blijft ongewijzigd;
 • Na 6 april plannen we de inhaalmomenten en we hebben dan ruim de tijd om leerlingen op afstand hierop voor te bereiden;
 • De maatschappelijke waarde van het diploma blijft gelijk.

Tot slot

De overige antwoorden op vragen uit de brief hebben we hieronder als FAQ verwerkt.

Mochten jullie nog meer vragen hebben, dan kunnen deze per e-mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 09:00-15:00 uur gebeld worden naar 030-5112000.

Zorg goed voor elkaar en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

 • Wanneer en met welke reden kunnen leerlingen op school terecht?

  Leerlingen kunnen op school terecht voor:

  • Boeken of ander lesmateriaal die leerlingen nog in hun kluisje hebben liggen. Deze leerlingen en ouders/verzorgers zijn hiervan op de hoogte gebracht en kunnen morgen, donderdag 26 maart, tussen 09:00-14:00 uur naar school komen om hun kluisje leeg te maken. We vragen de leerlingen om daarna direct weer de school te verlaten
  • Voor alle andere redenen verzoek ik jullie contact op te nemen met school om te bespreken of een leerling op school mag komen.
 • Kan iedereen een laptop of iPad lenen van school?

  Niet voor iedereen

  Alleen wanneer leerlingen of ouders/verzorgers niet beschikken over een computer en zij kunnen er zelf geen regelen, mogen ouders een e-mail sturen naar mt@globecollege.nl. Mondelinge aanvragen kunnen we helaas niet in behandeling nemen.

  Er zijn nog enkele laptops en iPads beschikbaar (op=op) voor uitsluitend leerlingen die niet kunnen werken omdat ze écht geen PC, laptop of iPad kunnen lenen/regelen. Daarom verzoek ik ouders/verzorgers om enkel een aanvraag te doen als dit écht noodzakelijk is.

 • Gaat de toetsweek voor examenleerlingen door?

  Ja!

  Voor sommigen was het onduidelijk of de schoolexamens (SE’s) nog steeds plaats zouden vinden. Het antwoord hierop is Ja. De schoolexamens zijn nu zelfs nog belangrijker dan daarvoor! Ze bepalen nu voor een heel groot deel of je straks geslaagd bent of niet.

  SMS Tijden

  (Herhaling) Julie hebben van dhr. Mulder allemaal een sms gekregen met in elk geval de tijd waarop jullie op school moeten zijn.

  Spullen

  Belangrijk: zorg dat je de juiste spullen bij je hebt, te denken valt aan: pen/potlood, rekenmachine, oortjes (koptelefoon met snoer), etc. Zorg daarnaast dat je goed uitgeslapen bent.

  Ziekmelden

  Ziekmelden voor de SE-onderdelen:

  • De leerling moet vooraf afgemeld worden. Dit moet zowel telefonisch (bellen) als via een e-mail naar mt@globecollege.nl.

  Voor zieke en afgemelde leerlingen zullen we na 6 april inhaalmomenten plannen.

 • Is het wel veilig voor leerlingen op school?

  Ja!

  Bij het afnemen van de schoolexamens staat de gezondheid altijd voorop. Wij volgen nog steeds de richtlijnen van het RIVM; De leerlingen zijn veilig op school!

  Enkele maatregelen die wij genomen hebben:

  • Leerlingen met gezondheidsklachten blijven thuis. Leerlingen mogen niet naar school komen als ze verkouden of grieperig zijn. Houdt er rekening mee dat we de leerling in zo’n geval naar huis sturen.
  • Er komen maximaal 60 leerlingen per keer die verdeeld worden over de hele school.
  • 8-10 leerlingen per leslokaal.
  • Minstens 2 meter afstand tussen de leerlingen.
  • Schoonmaken – Alle tafels, stoelen en deurklinken worden voor en na het toetsmoment goed schoongemaakt.

UPDATE 25 maart 2020

Wanneer en met welke reden kunnen leerlingen op school terecht?

Leerlingen kunnen op school terecht voor:

 • Boeken of ander lesmateriaal die leerlingen nog in hun kluisje hebben liggen. Deze leerlingen en ouders/verzorgers zijn hiervan op de hoogte gebracht en kunnen morgen, donderdag 26 maart, tussen 09:00-14:00 uur naar school komen om hun kluisje leeg te maken. We vragen de leerlingen om daarna direct weer de school te verlaten
 • Voor alle andere redenen verzoek ik jullie contact op te nemen met school om te bespreken of een leerling op school mag komen.

Kan iedereen een laptop of iPad lenen van school?

Niet voor iedereen

Alleen wanneer leerlingen of ouders/verzorgers niet beschikken over een computer en zij kunnen er zelf geen regelen, mogen ouders een e-mail sturen naar mt@globecollege.nl. Mondelinge aanvragen kunnen we helaas niet in behandeling nemen.

Er zijn nog enkele laptops en iPads beschikbaar (op=op) voor uitsluitend leerlingen die niet kunnen werken omdat ze écht geen PC, laptop of iPad kunnen lenen/regelen. Daarom verzoek ik ouders/verzorgers om enkel een aanvraag te doen als dit écht noodzakelijk is.

Gaat de toetsweek voor examenleerlingen door?

Ja!

Voor sommigen was het onduidelijk of de schoolexamens (SE’s) nog steeds plaats zouden vinden. Het antwoord hierop is Ja. De schoolexamens zijn nu zelfs nog belangrijker dan daarvoor! Ze bepalen nu voor een heel groot deel of je straks geslaagd bent of niet.

SMS Tijden

(Herhaling) Julie hebben van dhr. Mulder allemaal een sms gekregen met in elk geval de tijd waarop jullie op school moeten zijn.

Spullen

Belangrijk: zorg dat je de juiste spullen bij je hebt, te denken valt aan: pen/potlood, rekenmachine, oortjes (koptelefoon met snoer), etc. Zorg daarnaast dat je goed uitgeslapen bent.

Ziekmelden

Ziekmelden voor de SE-onderdelen:

 • De leerling moet vooraf afgemeld worden. Dit moet zowel telefonisch (bellen) als via een e-mail naar mt@globecollege.nl.

Voor zieke en afgemelde leerlingen zullen we na 6 april inhaalmomenten plannen.

Is het wel veilig voor leerlingen op school?

Ja!

Bij het afnemen van de schoolexamens staat de gezondheid altijd voorop. Wij volgen nog steeds de richtlijnen van het RIVM; De leerlingen zijn veilig op school!

Enkele maatregelen die wij genomen hebben:

 • Leerlingen met gezondheidsklachten blijven thuis. Leerlingen mogen niet naar school komen als ze verkouden of grieperig zijn. Houdt er rekening mee dat we de leerling in zo’n geval naar huis sturen.
 • Er komen maximaal 60 leerlingen per keer die verdeeld worden over de hele school.
 • 8-10 leerlingen per leslokaal.
 • Minstens 2 meter afstand tussen de leerlingen.
 • Schoonmaken – Alle tafels, stoelen en deurklinken worden voor en na het toetsmoment goed schoongemaakt.

UPDATE 24 maart 2020

Bron: Rijksoverheid Onderwijs

Betreft: coronavirus, update 24 maart 2020

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

Examens gaan niet door!

Na de persconferentie van gisteren, waarin vernieuwde en verscherpte maatregelen werden gepresenteerd, kwam vandaag het hoge woord van onze minister Arie Slob; de centraal examens gaan dit jaar niet door! Met dit besluit komt er duidelijkheid voor examenleerlingen en diens ouders/verzorgers en voor de school. Alle centrale examens komen te vervallen, zo ook de centraal schriftelijk (CSE) en praktische examens (CSPE), evenals de centrale digitale examens voor de BBL en KBL.

Op onze website www.www.globecollege.nl/school/coronavirus/ kunnen jullie alle updates en veelvoorkomende vragen en antwoorden op je gemak doorlezen.

Examenleerlingen

Wat betekent de maatregel voor jullie?

Allereerst duidelijkheid, we weten waar we aan toe zijn en kunnen nu samen werken aan een goede afsluiting en de duidelijke route naar het felbegeerde diploma. We weten nu dat in principe de schoolexamens de basis vormen voor het behalen van het diploma dit schooljaar. Onze schoolexamens staan in het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Dat zijn alle schriftelijke en mondelinge toetsen, alle praktische opdrachten, alle werkstukken, etc. Eigenlijk bepaalt het PTA nu je eindexamen.

In de komende periode wordt de genomen maatregel verder uitgewerkt, inclusief alle (praktische) consequenties. Te denken valt aan de deadline voor het aanleveren van de schoolexamenresultaten en de daaropvolgende diplomabeslissing, de invulling van de zak-slaagbeslissing en de mogelijkheid van herkansing. Er wordt ook uitgezocht of er een beroepsmogelijkheid kan komen voor leerlingen die het niet eens zijn met bijv. de beslissing van de school of ze gezakt zijn. Uiterlijk op 6 april hopen wij hier meer over te kunnen berichten.

Schoolexamens gaan door in het belang van de leerlingen

De schoolexamens gaan door. Het Globe werkt de laatste schoolexamens deze week af. Die planning blijft ongewijzigd. Ná deze week volgen wij het advies op van de VO-raad, om géén fysieke schoolexamens meer af te nemen tot 6 april aanstaande. Sommige scholen volgen dit advies per direct op, echter op het Globe gaan de geplande schoolexamens gewoon door. Het is in het absolute belang van de leerlingen om zo min mogelijk afwijkingen te hebben op de bestaande planning.

Na 6 april plannen we de inhaalmomenten en hebben we ruim de tijd om leerlingen op afstand hierop voor te bereiden. Omdat er geen centrale examens meer volgen, hebben we extra tijd voor het plannen van de herkansingsmomenten. Waar nodig hebben we de ruimte gekregen om ons PTA aan te passen.

Maatschappelijke waarde diploma

Net als de minister dat heeft uitgesproken, onderstrepen ook wij dat het niet doorgaan van het centrale deel van het examen geen effect heeft op de maatschappelijke waarde van het diploma. Wij werken al jaren met onze leerlingen en het niveau wordt niet alleen bepaald door het centrale examen, maar in belangrijke mate door de schoolexamens en de voorbereiding daarop. Uit ervaring is in de laatste jaren ook gebleken dat het verschil tussen CSE en de SE’s minimaal is. Op basis van de cijfers die worden behaald tijdens de schoolexamens zijn wij uitstekend in staat een volwaardig diploma uit te reiken!

Schoolexamens (toetsweek)

Jullie hebben van dhr. Mulder allemaal een sms gekregen met in elk geval de tijd dat jullie op school moeten zijn.

Belangrijk: zorg dat je de juiste spullen bij je hebt, te denken valt aan: pen/potlood, rekenmachine, oortjes (koptelefoon met snoer), etc. Zorg daarnaast dat je goed uitgeslapen bent.

Ziekmelden voor de SE-onderdelen: net als anders moet een leerling als hij/zij ziek of afwezig is bij een schoolexamen (de toets), vooraf afgemeld worden. In dit geval moet dat (naast bellen) via een mail naar mt@globecollege.nl.

De leerlingen zijn veilig op school! Bij het afnemen van de schoolexamens staat de gezondheid voorop. Wij volgen nog steeds de richtlijnen van het RIVM; Zo moet iedereen met gezondheidsklachten thuis blijven en mogen leerlingen niet naar school komen als ze verkouden of grieperig zijn. Houdt er rekening mee dat we de leerling in zo’n geval naar huis sturen.  Ouders/verzorgers moeten de leerling vooraf per mail afmelden. Voor mogelijke zieke leerlingen zullen we na 6 april inhaalmomenten plannen.

Na het verschijnen van het rapport van het RIVM, dat rond 6 april wordt verwacht, volgt een nieuwe afweging. Tot die tijd gelden de richtlijnen van het RIVM.

Niet-examen leerlingen: blijf werken voor school!

Vandaag zijn we, zoals jullie al hebben gemerkt, vooral bezig geweest met de gevolgen van de extra maatregelen zoals die gisteren en vandaag zijn afgekondigd door het kabinet. Deze maatregelen hebben grote consequenties voor de examenleerlingen. Wij hopen dat we ook de andere leerlingen snel kunnen vertellen wanneer en hoe de scholen weer open gaan voor onderwijsactiviteiten. Vooralsnog blijven we t/m 6 april gesloten, echter stiekem maken we ook een doorkijk naar 1 juni. Immers, dat is de datum die gisteren werd genoemd door minister Grapperhaus.

Intussen proberen we het onderwijs op afstand voor jullie zo goed mogelijk te doen. We merken dat het met veel leerlingen lukt om aan het werk te zijn met de informatie die docenten beschikbaar maken. Natuurlijk verloopt nog niet alles vlekkeloos, maar we zijn op weg. Er zijn ook leerlingen die nog niet echt een manier hebben gevonden om aan het werk te gaan. We benadrukken nogmaals dat het echt nodig is om aan het werk te zijn voor school. Zeker wanneer de sluiting langer gaat duren loop je anders een grote achterstand op, die lastig bij te werken is.

Ouders houd een vinger aan de pols

Het maken van een planning per dag, waarbij je een aantal uur (en wij bedoelen dan echt meer dan twee!) aan schoolwerk besteedt, is belangrijk. Neem alsjeblieft contact op met je vakdocent of mentor wanneer je hulp nodig hebt. Deze oproep geldt ook voor de ouders/verzorgers; houd alsjeblieft een vinger aan de pols, begeleid jullie zoon/dochter goed door deze periode en neem zo nodig contact op met de mentor.

Volgende week bekijken we de resultaten t/m periode 2. Mentoren van de leerjaren 1 t/m 3 zullen volgende week contact met jullie opnemen om deze resultaten te bespreken én een strategie te bepalen “hoe verder en wat is daarvoor nodig”.

Laptop/iPads

Als jullie niet beschikken over een computer en jullie kunnen er zelf geen regelen, stuur dan een mail naar mt@globecollege.nl. Er zijn nog enkele laptops en iPads beschikbaar op=op. Ik verzoek jullie met klem om hiervoor een e-mail te sturen of te laten sturen en dat enkel te doen als er echt geen computer beschikbaar is. Mondelinge aanvragen kunnen we helaas niet in behandeling nemen.

Tot zover, mochten jullie vragen hebben dan kunnen deze per e-mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 09:00-15:00 uur gebeld worden naar 030-5112000.

Tot slot

We houden de berichtgeving van de overheid goed in de gaten en blijven jullie dagelijks informeren!

Zorg goed voor elkaar en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

 • Wat is het verschil tussen een schoolexamen (SE) en centraal examen (CE)?

  Het eindexamen bestaat uit:

  1. het schoolexamen (SE);
  2. het centraal examen (CE) aan het eind van het laatste schooljaar.

  CE – Het centraal examen is voor heel Nederland hetzelfde voor alle leerlingen.

  SE – Het schoolexamen wordt opgesteld door de scholen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bepaalt welke onderwerpen minimaal aan bod moeten komen in het schoolexamen. Op basis van deze eisen wordt het schoolexamen opgesteld door de scholen.

  Het schoolexamen bestaat meestal uit meerdere toetsen per vak. Dit kunnen mondelinge, praktische of schriftelijke toetsen zijn.

 • CE - Gaan de centraal examens door?

  Nee, de centraal examens gaan dit jaar niet door. Met dit besluit is er duidelijkheid voor alle scholen en leerlingen.

  Alle centrale examens komen te vervallen, zo ook de centraal schriftelijk en praktische examens (cspe’s) in het vmbo, evenals de centrale digitale flexibele examens in vmbo-bb en –kb.

 • CE - Krijgen leerlingen wel een diploma?

  Ja, de resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar.

  Scholen hebben tot en met juni de tijd om de schoolexamens af te ronden.

 • CE - Wat is de maatschappelijke waarde van het diploma?

  Volwaardig diploma

  Net als de minister dat heeft uitgesproken, onderstrepen ook wij dat het niet doorgaan van het centrale deel van het examen geen effect heeft op de maatschappelijke waarde van het diploma.

  Wij werken al jaren met onze leerlingen en het niveau wordt niet alleen bepaald door het centrale examen, maar in belangrijke mate door de schoolexamens en de voorbereiding daarop. Uit ervaring is in de laatste jaren ook gebleken dat het verschil tussen CE en de SE’s minimaal is.

  Op basis van de cijfers die worden behaald tijdens de schoolexamens zijn wij uitstekend in staat een volwaardig diploma uit te reiken.

 • SE - Gaan de schoolexamens wel door?

  Ja, de schoolexamens gaan door!

  Scholen hebben de komende periode de tijd om leerlingen op afstand voor te bereiden en de schoolexamens af te nemen. Omdat er geen centrale examens volgen, hebben de scholen hier extra tijd voor.

  Vanwege die extra tijd kan er meer gespreid worden. Scholen wordt gevraagd om in lijn met de nieuwe maatregelen de schoolexamens zo veel mogelijk op afstand te doen.

  Aanpassing PTA

  Waar nodig hebben scholen de ruimte om hun Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) aan te passen om dit te realiseren. Scholen kiezen zelf een passende manier voor de afname van het schoolexamen. Dat kan bijvoorbeeld via:

  • (beeld)bellen;
  • fysiek op school in kleinere groepen.
 • SE - Geldt de maatregel van 23 maart niet voor het onderwijs?

  De extra maatregelen van 23 maart hebben geen betrekking op de schoolsituatie.

  De maatregelen gelden specifiek voor evenementen en samenscholing in de buitenruimte.

  De nieuwe maatregelen hebben daarom alleen gevolgen voor scholen waar het de situatie op het schoolplein betreft, voor en na afname van de examens. Dit betekent dat bij de examens extra aandacht besteed moet worden aan timing, in- en uitgangen en bewegwijzering. Dat betekent dat de schoolexamens nog steeds doorgang kunnen vinden, mits de voorwaarden in acht worden genomen.

 • SE - Hoe zit het met de gezondheid en veiligheid tijdens schoolexamens?

  Gezondheid voorop

  Bij het afnemen van de schoolexamens staat de gezondheid voorop. Scholen zijn vrij in de vorm van het schoolexamen. Mondelinge examens kunnen bijvoorbeeld telefonisch worden afgenomen.

  Fysiek aanwezig op school is toegestaan

  In dit geval moeten de richtlijnen van het RIVM worden nageleefd. Zo moet iedereen met gezondheidsklachten thuis blijven. Voorbereidend op de schoolexamens geven de scholen onderwijs op afstand.

  Voorwaarden

  Tot 6 april gelden de hieronder genoemde voorwaarden voor het afnemen van schoolexamens. Na het verschijnen van het rapport van het RIVM, dat rond 6 april wordt verwacht, volgt een nieuwe afweging. Tot die tijd gelden de richtlijnen van het RIVM.

  De schoolexamens kunnen doorgaan als:

  • de school de afstand van 1,5 meter tussen de leerlingen en leraren in acht kunnen nemen.
  • bij het wachten voor het examen, het samenscholingsadvies in acht genomen kan worden. Dit betekent dat de school moet zorgen dat niet alle leerlingen op het schoolplein rondhangen voordat ze naar binnen kunnen en dat er duidelijke bewegwijzering is zodat er geen opstopping in de hal optreedt.
  • het aantal leerlingen per lokaal dusdanig beperkt wordt, dat er steeds 1,5 meter afstand kan worden gehouden, ook ten opzichte van de surveillerende docent.
  • De leerlingen of leraren geen verschijnselen van corona vertonen. Dus geen koorts, niet hoesten en niet neusverkouden.
 • SE - Wat als een leerling ziek is?

  Als een leerling ziek is of in thuisquarantaine zit, dan kan de leerling later het schoolexamen afronden.

  De school heeft tot aan de start van de zomervakantie (3 juli) om de schoolexamens in te plannen en af te nemen.

  Voor 3 juli moeten ook eventuele herkansingen uitgevoerd kunnen worden.  

 • SE - Mag het PTA worden aangepast?

  Als het vanwege de huidige situatie noodzakelijk is om het PTA aan te passen, dan mag dat. Een voorwaarde hierbij is, dat alle verplichte eindtermen gedekt worden.

  Om het PTA aan te passen is toestemming van MR nodig en de school moet dit melden bij de Inspectie. De VO-raad is op dit moment bezig met het opstellen van een handreiking over het aanpassen van het PTA.

 • SE - Wat gebeurd er als niet alle schoolexamens zijn afgenomen?

  Scholen kunnen het PTA aanpassen als dat nodig om is om de schoolexamens af te kunnen nemen. Daarbij moeten alle eindtermen worden gedekt.

  De diplomabeslissing zal in deze gevallen worden genomen op basis van de tot dan toe afgesloten schoolexamens.

 • Hoe zit het met de vervolgopleiding?

  De doorstroom naar het vervolgonderwijs gebeurd op basis van het diploma.

  Extra begeleiding en ondersteuning

  In overleg met het vervolgonderwijs komt er extra aandacht voor het begeleiden en ondersteunen van instromende studenten.

 • Hoe zit het met de aanmelddatum voor een vervolgopleiding?

  De aanmeldingsdeadline voor mbo is verplaatst naar van 1 april naar 1 mei.

  Hierdoor hebben leerlingen meer ruimte voor hun studiekeuze in deze ongewone tijden. Leerlingen worden gevraagd zich wel voor 1 mei aan te melden en deel te nemen aan activiteiten om de toekomstig student voor te bereiden op het hoger onderwijs.

 • Wanneer krijg ik meer informatie over alle consequenties van de maatregel?

  In de komende periode wordt deze maatregel verder uitgewerkt, inclusief alle (praktische) consequenties. Zoals het aanleveren van de schoolexamenresultaten en de daaropvolgende diplomabeslissing, de invulling van de zak-slaagbeslissing en de mogelijkheid van herkansing.

  Niet eens met beslissing?

  Er wordt ook uitgezocht of er een beroepsmogelijkheid kan komen voor leerlingen die het niet eens zijn met de beslissing van de school. Scholen en leerlingen worden over de uitwerking van bovenstaande zo snel mogelijk geïnformeerd, maar uiterlijk op 6 april.

UPDATE 24 maart 2020

Bron: Rijksoverheid Onderwijs

Wat is het verschil tussen een schoolexamen (SE) en centraal examen (CE)?

Het eindexamen bestaat uit:

 • het schoolexamen (SE);
  het centraal examen (CE) aan het eind van het laatste schooljaar.

CE – Het centraal examen is voor heel Nederland hetzelfde voor alle leerlingen.

SE – Het schoolexamen wordt opgesteld door de scholen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bepaalt welke onderwerpen minimaal aan bod moeten komen in het schoolexamen. Op basis van deze eisen wordt het schoolexamen opgesteld door de scholen.

Het schoolexamen bestaat meestal uit meerdere toetsen per vak. Dit kunnen mondelinge, praktische of schriftelijke toetsen zijn.

CE – Gaan de centraal examens door?

Nee, de centraal examens gaan dit jaar niet door. Met dit besluit is er duidelijkheid voor alle scholen en leerlingen.

Alle centrale examens komen te vervallen, zo ook de centraal schriftelijk en praktische examens (cspe’s) in het vmbo, evenals de centrale digitale flexibele examens in vmbo-bb en –kb.

CE – Krijgen leerlingen wel een diploma?

Ja, de resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar.

Scholen hebben tot en met juni de tijd om de schoolexamens af te ronden.

CE – Wat is de maatschappelijke waarde van het diploma?

Volwaardig diploma

Net als de minister dat heeft uitgesproken, onderstrepen ook wij dat het niet doorgaan van het centrale deel van het examen geen effect heeft op de maatschappelijke waarde van het diploma.

Wij werken al jaren met onze leerlingen en het niveau wordt niet alleen bepaald door het centrale examen, maar in belangrijke mate door de schoolexamens en de voorbereiding daarop. Uit ervaring is in de laatste jaren ook gebleken dat het verschil tussen CE en de SE’s minimaal is.

Op basis van de cijfers die worden behaald tijdens de schoolexamens zijn wij uitstekend in staat een volwaardig diploma uit te reiken.

SE – Gaan de schoolexamens wel door?

Ja, de schoolexamens gaan door!

Scholen hebben de komende periode de tijd om leerlingen op afstand voor te bereiden en de schoolexamens af te nemen. Omdat er geen centrale examens volgen, hebben de scholen hier extra tijd voor.

Vanwege die extra tijd kan er meer gespreid worden. Scholen wordt gevraagd om in lijn met de nieuwe maatregelen de schoolexamens zo veel mogelijk op afstand te doen.

Aanpassing PTA

Waar nodig hebben scholen de ruimte om hun Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) aan te passen om dit te realiseren. Scholen kiezen zelf een passende manier voor de afname van het schoolexamen. Dat kan bijvoorbeeld via:

 • (beeld)bellen;
 • fysiek op school in kleinere groepen.

SE – Geldt de maatregel van 23 maart niet voor het onderwijs?

De extra maatregelen van 23 maart hebben geen betrekking op de schoolsituatie.

De maatregelen gelden specifiek voor evenementen en samenscholing in de buitenruimte.

De nieuwe maatregelen hebben daarom alleen gevolgen voor scholen waar het de situatie op het schoolplein betreft, voor en na afname van de examens. Dit betekent dat bij de examens extra aandacht besteed moet worden aan timing, in- en uitgangen en bewegwijzering. Dat betekent dat de schoolexamens nog steeds doorgang kunnen vinden, mits de voorwaarden in acht worden genomen.

SE – Hoe zit het met de gezondheid en veiligheid tijdens schoolexamens?

Gezondheid voorop

Bij het afnemen van de schoolexamens staat de gezondheid voorop. Scholen zijn vrij in de vorm van het schoolexamen. Mondelinge examens kunnen bijvoorbeeld telefonisch worden afgenomen.

Fysiek aanwezig op school is toegestaan

In dit geval moeten de richtlijnen van het RIVM worden nageleefd. Zo moet iedereen met gezondheidsklachten thuis blijven. Voorbereidend op de schoolexamens geven de scholen onderwijs op afstand.

Voorwaarden

Tot 6 april gelden de hieronder genoemde voorwaarden voor het afnemen van schoolexamens. Na het verschijnen van het rapport van het RIVM, dat rond 6 april wordt verwacht, volgt een nieuwe afweging. Tot die tijd gelden de richtlijnen van het RIVM.

De schoolexamens kunnen doorgaan als:

 • de school de afstand van 1,5 meter tussen de leerlingen en leraren in acht kunnen nemen.
 • bij het wachten voor het examen, het samenscholingsadvies in acht genomen kan worden. Dit betekent dat de school moet zorgen dat niet alle leerlingen op het schoolplein rondhangen voordat ze naar binnen kunnen en dat er duidelijke bewegwijzering is zodat er geen opstopping in de hal optreedt.
 • het aantal leerlingen per lokaal dusdanig beperkt wordt, dat er steeds 1,5 meter afstand kan worden gehouden, ook ten opzichte van de surveillerende docent.
 • De leerlingen of leraren geen verschijnselen van corona vertonen. Dus geen koorts, niet hoesten en niet neusverkouden.

SE – Wat als een leerling ziek is?

Als een leerling ziek is of in thuisquarantaine zit, dan kan de leerling later het schoolexamen afronden.

De school heeft tot aan de start van de zomervakantie (3 juli) om de schoolexamens in te plannen en af te nemen.

Voor 3 juli moeten ook eventuele herkansingen uitgevoerd kunnen worden.  

SE – Mag het PTA worden aangepast?

Als het vanwege de huidige situatie noodzakelijk is om het PTA aan te passen, dan mag dat. Een voorwaarde hierbij is, dat alle verplichte eindtermen gedekt worden.

Om het PTA aan te passen is toestemming van MR nodig en de school moet dit melden bij de Inspectie. De VO-raad is op dit moment bezig met het opstellen van een handreiking over het aanpassen van het PTA.

SE – Wat gebeurd er als niet alle schoolexamens zijn afgenomen?

Scholen kunnen het PTA aanpassen als dat nodig om is om de schoolexamens af te kunnen nemen. Daarbij moeten alle eindtermen worden gedekt.

De diplomabeslissing zal in deze gevallen worden genomen op basis van de tot dan toe afgesloten schoolexamens.

Hoe zit het met de vervolgopleiding?

De doorstroom naar het vervolgonderwijs gebeurd op basis van het diploma.

Extra begeleiding en ondersteuning

In overleg met het vervolgonderwijs komt er extra aandacht voor het begeleiden en ondersteunen van instromende studenten.

Hoe zit het met de aanmelddatum voor een vervolgopleiding?

De aanmeldingsdeadline voor mbo is verplaatst naar van 1 april naar 1 mei.

Hierdoor hebben leerlingen meer ruimte voor hun studiekeuze in deze ongewone tijden. Leerlingen worden gevraagd zich wel voor 1 mei aan te melden en deel te nemen aan activiteiten om de toekomstig student voor te bereiden op het hoger onderwijs.

Wanneer krijg ik meer informatie over alle consequenties van de maatregel?

In de komende periode wordt deze maatregel verder uitgewerkt, inclusief alle (praktische) consequenties. Zoals het aanleveren van de schoolexamenresultaten en de daaropvolgende diplomabeslissing, de invulling van de zak-slaagbeslissing en de mogelijkheid van herkansing.

Niet eens met beslissing?

Er wordt ook uitgezocht of er een beroepsmogelijkheid kan komen voor leerlingen die het niet eens zijn met de beslissing van de school. Scholen en leerlingen worden over de uitwerking van bovenstaande zo snel mogelijk geïnformeerd, maar uiterlijk op 6 april.

UPDATE 23 maart 2020

Betreft: coronavirus, update 23 maart 2020

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

De tweede schoolweek zonder onderwijs is aangebroken. Deze week zal in school voor een groot gedeelte in het teken staan van toetsen en schoolexamens voor onze examenleerlingen.

Vandaag hebben zij een begin gemaakt met hun uitgestelde schoolexamenwerk. Met een afstand van 1,5 meter, veilig en volgens de genoemde richtlijnen, verliep dat boven verwachting goed. Leerlingen hielden zich aan de afspraken en wij hebben bewondering voor de manier waarop onze leerlingen (leerjaar 1 t/m 4) zich door deze situatie worstelen. Docenten bedankt voor jullie professionaliteit, wij maken waar wat we beloven; “wij kunnen u garanderen dat uw zoon/dochter veilig naar school kan komen”.

Onderwijs op afstand

De docenten gaan onverminderd door met het ontwikkelen van lesinhoud via de digitale weg. Verder zijn vandaag de eerste laptops en iPads uitgereikt aan leerlingen die nog niet in staat waren het onderwijs op de digitale manier te volgen. De iPads zijn ons ter beschikking gesteld door het St. Bonifatiuscollege (Boni), heel veel dank hiervoor!

We leren een heleboel van deze noodgedwongen situatie en ik ben ervan overtuigd dat ons onderwijs in de toekomst, verrijkt met wat de school nu allemaal leert, alleen maar beter kan worden.

Onverminderd blijf ik ouders/verzorgers verzoeken om een flinke vinger aan de pols te houden en goed op te letten dat uw zoon/dochter voldoende aan school werkt. Ook helpt het om thuis een fijne werkplek hiervoor in te richten, waar uw zoon/dochter enkele uren per dag aan schoolwerk kan besteden. Als jullie niet beschikken over een computer en jullie kunnen er zelf geen regelen, stuur dan een mail naar mt@globecollege.nl. Er zijn nog enkel laptops en iPads beschikbaar op=op. Ik verzoek jullie met klem om hiervoor een email te sturen of te laten sturen en dat enkel te doen als er echt geen computer beschikbaar is. Mondelinge aanvragen kunnen we helaas niet in behandeling nemen.

Eindexamenleerlingen

Jullie hebben van dhr. Mulder allemaal een sms gekregen met in elk geval de tijd dat jullie op school moeten zijn. Belangrijk: zorg dat je de juiste spullen bij je hebt, te denken valt aan: pen/potlood, rekenmachine, oortjes (koptelefoon met snoer), etc. Zorg daarnaast dat je goed uitgeslapen bent.

Ziekmelden voor de SE-onderdelen van komende week: net als normaal moet u uw kind vooraf, als hij/zij ziek of afwezig is bij een SE-onderdeel (de toets) afmelden. In dit geval moet dat (naast bellen) via een mail naar mt@globecollege.nl. Nog steeds gelden de richtlijnen dat leerlingen niet naar school mogen komen als ze verkouden of grieperig zijn, houdt er rekening mee dat we de leerling in zulks naar huis sturen. Ook in dat geval moet u uw kind vooraf per mail afmelden. Voor mogelijke zieke leerlingen zullen we op korte termijn inhaaldagen plannen, hierover later meer.

Tor zover, mochten jullie vragen hebben, dan kunnen deze per mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 09:00-15:00 uur gebeld worden naar 030-5112000.

Tot slot

We houden de berichtgeving van de overheid goed in de gaten en blijven jullie dagelijks informeren!

Blijf gezond en blijf op veilige afstand goed op elkaar letten!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

UPDATE 20 maart 2020

Betreft: coronavirus, update 20 maart 2020

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

De eerste schoolweek zonder onderwijs in school zit erop. Vandaag een korte update.

Het was een vreemde week waarin zowel van ouders/verzorgers als leerlingen, maar ook van docenten en personeel, veel creativiteit, geduld en doorzettingsvermogen werd gevraag. Mijn gevoel zegt dat ons dat redelijk goed gelukt is en zoals al eerder gezegd: “elke dag een beetje beter”.

Hoe de komende periode eruit zal gaan zien weten we nog niet. Wat we wel weten is dat onderwijs op afstand tot die tijd de realiteit van de dag is. Laten we ons daarom richten op die realiteit en er het beste van maken, vooral met het oog op het ondersteunen van onze leerlingen, jullie kinderen.

Volgende week staat voor een groot deel in het teken van onze examenleerlingen. Zij zullen hun toetsen op school komen maken. Alles hiervoor is voorbereid en wij kunnen u garanderen dat uw zoon/dochter veilig naar school kan komen.

Eindexamenleerlingen en ziek melden

Net als normaal moet u uw kind vooraf, als hij/zij ziek of afwezig is bij een SE-onderdeel (de toets) afmelden. In dit geval moet dat, naast bellen, via een mail naar mt@globecollege.nl.

Nog steeds gelden de richtlijnen dat leerlingen niet naar school mogen komen als ze verkouden of grieperig zijn, houdt er rekening mee dat we de leerling in zo’n geval naar huis sturen. Ook in dat geval moet u uw kind vooraf per mail afmelden. Voor mogelijke zieke leerlingen zullen we op korte termijn, inhaaldagen plannen. Hierover later meer…

Vragen

Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen deze per mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 09:00-15:00 uur gebeld worden naar 030-5112000.

Tot slot

We willen jullie als ouder/verzorger van onze leerlingen de komende periode sterkte wensen en we blijven u ook volgende week dagelijks informeren!

Ik wens jullie en fijn weekeinde, blijf gezond en let op elkaar!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

UPDATE 19 maart 2020

Betreft: coronavirus, update 19 maart 2020

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

Allereerst wil ik mij bedanken voor de hartverwarmende complimenten aan ons team voor de wijze waarop wij met man en macht bezig zijn om onderwijs op afstand mogelijk te maken. Uit de grond van mijn hart ben ik het met jullie eens, ik kan enkel met bijzonder veel trots en waardering toekijken hoe onze docenten en ondersteuners de Globe College-vlag figuurlijk hoog in de mast houden!

Mentoren 

Zoals eerder aangegeven nemen de mentoren persoonlijke contact op met u en de leerlingen om te bespreken hoe het gaat. We hebben afgesproken dat de mentoren dit 2 x per week zullen doen. Wanneer u het prettig vindt om een dag en tijd af te spreken, mag u dat graag doen. Het getal van 2 x per week is wat ons betreft een minimaal streven, waar de mentor in overleg met u van kan afwijken.

Wanneer en met welke reden kunnen leerlingen op school terecht?

Leerlingen die nog steeds boeken of ander lesmateriaal in hun kluisje hebben, kunnen dit morgen, vrijdag 20 maart, tussen 09:00-11:00 uur komen ophalen. Net als eerder vragen wij de leerlingen hun spullen op te halen en direct weer de school te verlaten. Voor alle andere redenen verzoek ik jullie contact op te nemen met school om te bespreken of een leerling op school mag komen.

“Ziek thuis”

Ziek thuis heeft de afgelopen dagen een andere betekenis gekregen. Toch verzoek ik u, mocht een leerling ziek zijn of worden, of om een andere reden niet meer in staat zijn om onderwijs op afstand te volgen, dit door te geven aan zijn of haar mentor. Op die manier kan de mentor de docenten informeren dat uw zoon/dochter niet of moeilijk aan het onderwijs op afstand kan deelnemen.

PC/Laptop

Het ter beschikking stellen van een PC/Laptop, wanneer jullie er zelf geen kunnen regelen, blijft onverminderd van kracht. Stuur hiervoor een e-mail naar mt@globecollege.nl. Mondelinge aanvragen kunnen we helaas niet in behandeling nemen.

Deze regeling geldt uitsluitend voor gezinnen waar geen enkele computer in het huishouden aanwezig is en waar wel gebruik gemaakt kan worden van internet (wifi).

Eindexamenleerlingen

Ziekmelden voor de SE-onderdelen van komende week: net als normaal moet u uw kind vooraf, als hij/zij ziek of afwezig is bij een SE-onderdeel (de toets) afmelden. In dit geval moet dat (naast bellen) via een mail naar mt@globecollege.nl. Nog steeds gelden de richtlijnen dat leerlingen niet naar school mogen komen als ze verkouden of grieperig zijn, houdt er rekening mee dat we de leerling in zo’n geval naar huis sturen. Ook dan moet u uw kind vooraf per mail afmelden. Voor mogelijke zieke leerlingen zullen we op korte termijn, inhaaldagen plannen. Hierover later meer…

Magister en bereikbaarheid

Magister blijft zeer slecht bereikbaar. Ons verzoek is om geduldig te zijn en niet meer dan een keer te klikken op een link, het werkt wel maar duurt even langer.

De onderstaande mailboxen zijn vanaf vandaag operationeel. Gebruik deze als het via Magister niet lukt:

Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen deze per e-mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 09:00-15:00 uur gebeld worden naar 030-5112000.

Blijf gezond, let op elkaar!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

 • Wanneer moet je je kind ziek melden?

  Ook nu verzoeken we ouders/verzorgers om het z.s.m. door te geven aan de mentor wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet meer in staat is om het onderwijs te volgen.

  De mentor kan vervolgens de docenten informeren dat uw zoon/dochter niet of moeilijk aan het onderwijs op afstand kan deelnemen.

 • Wanneer komt mijn kind in aanmerking voor het lenen van een PC/laptop?

  Hiervoor komen alleen leerlingen in aanmerking van gezinnen waar geen enkele computer in het huishouden aanwezig is en waar wél gebruik gemaakt kan worden van internet (wifi).

  Denkt u dat uw kind hiervoor in aanmerking komt, stuur dan een e-mail naar mt@globecollege.nl. Vergeet niet de naam van uw kind te vermelden en de reden waarom hij/zij een PC/laptop nodig heeft.

  LET OP: Mondelinge aanvragen kunnen we helaas niet in behandeling nemen.

UPDATE 19 maart 2020

Wanneer moet je je kind ziek melden?

Ook nu verzoeken we ouders/verzorgers om het z.s.m. door te geven aan de mentor, wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet meer in staat is om het onderwijs te volgen.

De mentor kan vervolgens de docenten informeren dat uw zoon/dochter niet of moeilijk aan het onderwijs op afstand kan deelnemen.

Wanneer komt mijn kind in aanmerking voor het lenen van een PC/laptop?

Heb je een vraag over een vak?  Mail deze naar:

Hiervoor komen alleen leerlingen in aanmerking van gezinnen waar geen enkele computer in het huishouden aanwezig is en waar wél gebruik gemaakt kan worden van internet (wifi).

Denkt u dat uw kind hiervoor in aanmerking komt, stuur dan een e-mail naar mt@globecollege.nl. Vergeet niet de naam van uw kind te vermelden en de reden waarom hij/zij een PC/laptop nodig heeft.

LET OP: Mondelinge aanvragen kunnen we helaas niet in behandeling nemen.

UPDATE 18 maart 2020

Betreft: coronavirus, update 18 maart 2020

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

De situatie waar we nu mee te maken hebben is voor ons allemaal nieuw en heel bijzonder. Het Globe personeel doet zijn uiterste best het voor onze leerlingen mogelijk te maken thuis te werken. Ik ben ontzettend trots op zowel leerlingen als personeel dat ons dat al heel goed lukt. Sommige dingen lukken niet meteen, maar we leren elke dag en kunnen zeggen “elke dag een beetje beter”. We snappen dat het voor leerlingen en ouders/verzorgers ook lastig is en zijn blij dat al zoveel van onze leerlingen goed aan het werk zijn!

Magister en bereikbaarheid

Zoals gisteren reeds aangegeven, merken we dat Magister moeite heeft om de toename van het internetverkeer naar haar servers goed en snel te verwerken. Momenteel is hier nog geen verbetering in gekomen. Mede daardoor werken ook links naar digitale methodes van vakken niet altijd goed. Ons verzoek is om geduldig te zijn en niet meer dan een keer te klikken op een link, het werkt wel maar duurt even langer. Helaas hebben wij hier geen invloed op. Magister heeft vandaag bericht dat er met man en macht aan gewerkt wordt om de capaciteit te verhogen. Wij vragen uw begrip voor deze omstandigheden.

Communicatie met leerlingen

Zoals gisteren aangekondigd, is er per vaksectie een mailbox aangemaakt waardoor alle leerlingen rechtstreeks hun vragen kunnen e-mailen over het desbetreffende vak. Wij hopen dat met deze mailadressen leerlingen en docenten, ondanks het niet goed werkende Magister, snel op elkaar kunnen reageren. Hieronder een lijst met mailboxen (emailadressen):

Onze docenten binnen de vaksecties kunnen via deze mailboxen op korte termijn reageren en antwoorden. Vanaf morgen is er een dagelijks communicatieluik van 09:00-14:00 uur waarbinnen er vragen gesteld kunnen worden. Docenten zullen hun uiterste best doen om alle vragen diezelfde dag voor ca. 16:00 uur te beantwoorden. Het kan voorkomen dat leerlingen het antwoord krijgen van een vakdocent van wie zij geen les hebben.

Buiten de genoemde tijden kan er natuurlijk ook gecommuniceerd worden, echter het antwoord kan dan langer op zich laten wachten tot uiterlijk ca. 16:00 uur de volgende dag.

Het examen

Helaas is in de media het misverstand ontstaan dat het onderwijs voor de examenkandidaten hervat kan worden. Dat is niet het geval. De scholen blijven gesloten voor onderwijsactiviteiten, ook voor examenkandidaten. Er wordt uitsluitend ruimte geboden om schoolexamens (SE) en praktijkexamens (CSPE) af te nemen. Alles onder strikte voorwaarden van het RIVM en de lokale GGD.

Alle leerlingen van het examenjaar en ouders/verzorgers hebben reeds een planning ontvangen hoe wij een en ander gaan vormgeven.

Vragen

Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen deze per mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 09:00-15:00 uur gebeld worden naar 030-5112000.

Wanneer daar reden voor is, zullen wij jullie per mail van belangrijke nieuwe informatie op de hoogte stellen.

Blijf gezond, let op elkaar!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

 • Worden onderwijsactiviteiten voor examenleerlingen hervat?

  Helaas is in de media het misverstand ontstaan dat het onderwijs voor de examenkandidaten hervat kan worden. Dat is niet het geval.

  De scholen blijven gesloten voor onderwijsactiviteiten, ook voor examenkandidaten. Er wordt uitsluitend ruimte geboden om schoolexamens (SE) en praktijkexamens (CSPE) af te nemen. Alles onder strikte voorwaarden van het RIVM en de lokale GGD.

  Alle leerlingen van het examenjaar en ouders/verzorgers hebben reeds een planning ontvangen hoe wij een en ander gaan vormgeven.

 • Ik heb een vraag over Natuurkunde. Aan wie kan ik deze stellen?

  Heb je een vraag over een vak?  Mail deze naar:

 • Hoe snel krijg ik antwoord op mijn vraag?

  De docenten zullen op korte termijn reageren en antwoorden.

  Dagelijks is er een communicatieluik van 09:00-14:00 uur, waarbinnen je vragen kunt stellen. Docenten doen hun uiterste best om al jullie vragen nog dezelfde dag voor ca. 16:00 uur te beantwoorden. Het kan voorkomen dat je het antwoord krijgt van een vakdocent van wie je geen les hebben.

  Buiten de genoemde tijden kunnen er natuurlijk ook vragen gesteld worden. Het antwoord kan dan iets langer op zich laten wachten, tot uiterlijk ca. 16:00 uur de volgende dag.

UPDATE 18 maart 2020

Worden onderwijsactiviteiten voor examenleerlingen hervat?

Helaas is in de media het misverstand ontstaan dat het onderwijs voor de examenkandidaten hervat kan worden. Dat is niet het geval.

De scholen blijven gesloten voor onderwijsactiviteiten, ook voor examenkandidaten. Er wordt uitsluitend ruimte geboden om schoolexamens (SE) en praktijkexamens (CSPE) af te nemen. Alles onder strikte voorwaarden van het RIVM en de lokale GGD.

Alle leerlingen van het examenjaar en ouders/verzorgers hebben reeds een planning ontvangen hoe wij een en ander gaan vormgeven.

Ik heb een vraag over natuurkunde. Aan wie kan ik deze stellen?

Heb je een vraag over een vak?  Mail deze naar:

BiologieBiologie@globecollege.nl

EconomieEconomie@globecollege.nl

Economie & OndernemenEenO@globecollege.nl

EngelsEngels@globecollege.nl

FransFrans@globecollege.nl

NatuurkundeNaSk@globecollege.nl

NederlandsNederlands@globecollege.nl

Zorg & WelzijnZenW@globecollege.nl

WiskundeWiskunde@globecollege.nl

RekenenRekenen@globecollege.nl

Mens & MaatschappijMenM@globecollege.nl

Produceren, Installeren & EnergiePIE@globecollege.nl

Mobiliteit & TransportMenT@globecollege.nl

Hoe snel krijg ik antwoord op mijn vraag?

De docenten zullen op korte termijn reageren en antwoorden.

Dagelijks is er een communicatieluik van 09:00-14:00 uur, waarbinnen je vragen kunt stellen. Docenten doen hun uiterste best om al jullie vragen nog dezelfde dag voor ca. 16:00 uur te beantwoorden. Het kan voorkomen dat je het antwoord krijgt van een vakdocent van wie je geen les hebben.

Buiten de genoemde tijden kunnen er natuurlijk ook vragen gesteld worden. Het antwoord kan dan iets langer op zich laten wachten, tot uiterlijk ca. 16:00 uur de volgende dag.

UPDATE 17 maart 2020

Betreft: coronavirus, update 17 maart 2020

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

De tweede “schoolloze” dag is achter de rug. De meeste leerlingen hebben hun kluisje leeggemaakt opdat ze alle boeken en spullen thuis hebben. Alle personeelsleden van het Globe zijn ongelofelijk druk bezig geweest met het opstarten van onderwijs op afstand en/of het ontwikkelen hiervan. Ik ben ervan overtuigd dat het ons gaat lukken om ons onderwijs, zonder al te veel schade, door te laten gaan én de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden.

Onze website en Magister

Zoals jullie wellicht gemerkt hebben was onze website gisteren niet of minder goed bereikbaar. Dat probleem is inmiddels opgelost en de website werkt weer beter dan ooit.

Ook Magister heeft problemen met het verwerken van de grote datastromen welke zij te verwerken hebben. Ontzettend vervelend voor alle gebruikers. Er is ons verzekerd dat Magister grip heeft op de problemen en dat de problemen van tijdelijke aard zijn. Ik verzoek u in elk geval geduld te hebben als Magister traag reageert of als u niet meteen goed kunt inloggen.

Ophalen boeken

Vandaag konden leerlingen hun boeken, laptop en spullen die op school liggen ophalen. Om diverse redenen is dat niet voor alle leerlingen gelukt. De leerlingen die hun kluisje nog niet leeggehaald hebben, kunnen dit morgen (woensdag 18 maart) tussen 09.00-10.00 uur alsnog doen.

Ook nu weer vragen we de leerlingen met klem om deze tijd aan te houden en ook gelijk weer terug te gaan naar huis. Vergeet niet een tas of iets dergelijks mee te nemen.

Leerlingen met gezondheidsklachten vragen we iemand anders de boeken te laten meenemen. De conciërge zal het kluisje dan voor de leerling openmaken.

We werken door!

We hebben afgesproken dat Magister als onderwijskundig platform wordt gebruikt. Dit betekent dat de docenten in Magister studieopdrachten zullen geven. We verwachten van de leerlingen dat zij dagelijks in Magister kijken en dat ouders/verzorgers erop toezien dat dit ook gebeurt.

Discord voor leerlingen van de onderbouw

Leerlingen van de onderbouw hebben een bericht gekregen om Discord te activeren, een bericht om hierop in te loggen. Ons verzoek is om dit spoedig te doen. Discord is een programma waarmee mentoren, vakdocenten en leerlingen met elkaar kunnen communiceren en informatie uitwisselen. Leerlingen kunnen contact maken en ‘chatten’ op een manier die ze gewend zijn.

Ook worden er mailboxen per vaksectie aangemaakt waardoor al onze leerlingen rechtstreeks hun vragen kunnen e-mailen waarna de docenten binnen de vaksectie op korte termijn kunnen antwoorden. We hopen dat we hiermee kunnen voorkomen dat leerlingen niet verder kunnen met de leerstof omdat een vraag onbeantwoord blijft.

Er zal een dagelijks communicatieluik zijn, van vermoedelijk 09.00-14.00 uur, waarbinnen gecommuniceerd kan worden en vragen gesteld kunnen worden. Docenten zorgen ervoor dat vragen van leerlingen uiterlijk 16:oo uur beantwoord zijn. Hierover later meer.

Hoe houden wij contact

Heel belangrijk voor jullie en de docenten: “hoe houden we goed contact met elkaar”? Alle leerlingen kunnen werken met o.a. de studieopdrachten uit Magister (huiswerk). Leerlingen kunnen de docenten eenvoudig bereiken via bestaande communicatiemiddelen, zoals whatsapp, en vanaf donderdag ook via speciaal ingerichte mailboxen.

Docenten en mentoren houden de voortgang van de leerlingen goed in de gaten. De mentoren nemen minimaal 2x per week contact op met de ouders/verzorgers om de voortgang van de leerlingen met hen te bespreken. Indien er tussentijds vragen en/of opmerkingen zijn, kunnen ouders/verzorgers altijd, liefst via email, contact opnemen met de mentor.

Het examen

Vanmiddag is bekend geworden dat de schoolexamens (SE) en praktijkexamens (CSPE) door zullen gaan. Het is nog niet zeker of de centrale examens (CSE) voor onze mavo starten op 7 mei a.s. Over dat laatste zal uiterlijk 6 april door het Ministerie van Onderwijs een besluit worden genomen.

Morgen, woensdag 18 maart, ontvangen 4e jaars leerlingen meer informatie over hoe en wanneer we de SE’s en CSPE’s gaan plannen, voorbereiden en afnemen. Eén ding is zeker: deze leerlingen gaan binnenkort weer fysiek naar school. Onverkort blijft dan van kracht dat al het onderwijzend personeel en leerlingen die aanwezig zijn op school volledig klachtenvrij moeten zijn of anders thuisblijven.

Tot slot zullen onze examendocenten onverminderd doorgaan met het plaatsen van zo veel mogelijk oefenmateriaal op Magister.

Ondersteuning

Ons verzoek aan ouders blijft om voor jullie kinderen thuis een fijne werkplek in te richten, waar ze enkele uren per dag aan schoolwerk kan besteden. Als jullie niet beschikken over een computer (laptop/iPad/PC) voor jullie kind en jullie kunnen er zelf geen regelen, stuur dan een e-mail naar mt@globecollege.nl. Ik verzoek jullie met klem om hiervoor een e-mail te sturen of te laten sturen. Mondelinge aanvragen kunnen we helaas niet in behandeling nemen.

Vragen

Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen deze per e-mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 09:00-15:00 uur gebeld worden naar 030-5112000.

Wanneer daar reden voor is, zullen wij jullie per e-mail van belangrijke nieuwe informatie op de hoogte stellen.

Blijf gezond, let op elkaar!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

 • Gaan de school- en praktijkexamens door?

  Ja. Middelbare scholen geven voorrang aan de school- en praktijkexamens.

  De manier waarop zal verschillen per school. Scholen passen maatwerk toe bij de school- en praktijkexamens.

  Vanaf 30 maart: praktijkexamens en digitale examens op het vmbo. Deze examens hebben een flexibele afnameperiode. Vanaf deze datum kunnen scholen de examens gaan afnemen.

 • Mogen ook andere leerlingen dan eindexamenleerlingen naar school komen voor het afleggen van schoolexamentoetsen?

  Nee. Alleen leerlingen die dit schooljaar het eindexamen afleggen en opgaan voor het diploma mogen naar school komen.

 • Gaan de centrale examens door?

  De centrale examens starten op 7 mei en gaan vooralsnog door. Mochten de centrale examens toch niet door kunnen gaan, dan worden scholen hierover uiterlijk 6 april actief geïnformeerd.

 • Welke regels gelden er voor de school- en praktijkexamens?

  Al het onderwijspersoneel en alle leerlingen die aanwezig zijn op school, moeten volledig klachtenvrij zijn of anders thuisblijven. Er komt voor scholen nog nadere informatie beschikbaar van het RIVM.

 • Wat als een leerling ziek is of niet naar het school- of praktijkexamen kan komen?

  Als een leerling ziek is of in thuisquarantaine zit, dan kan de leerling later het schoolexamen afronden, tot uiterlijk de start van het centraal examen.

  Als het voor een leerling niet mogelijk is om voor de start van het eerste tijdvak de schoolexamens af te ronden, heeft de school de mogelijkheid om de schoolexamens door te laten lopen in het eerste tijdvak (op basis van artikel 32 uit het Eindexamenbesluit). Het schoolexamen van een vak moet zijn afgerond vóórdat leerlingen kunnen deelnemen aan het centraal examen van dat vak.

  Als al deze maatregelen geen oplossing bieden, kunnen leerlingen ook worden doorverwezen naar het 2e tijdvak.

 • Wat als de cijfers voor het schoolexamen niet op tijd voor het centraal examen kunnen worden aangeleverd?

  Scholen krijgen meer tijd om de cijfers van de schoolexamens door te geven. Andere jaren moesten de cijfers tien dagen voor de start van de centrale examens doorgegeven zijn. Nu moet dat in ieder geval vóórdat de leerling centraal examen in dat vak doet. Scholen kunnen daardoor flexibeler omgaan met het inplannen van schoolexamens.

 • Wat als leerlingen het schoolexamen niet kunnen afronden voor de start van het centraal examen?

  Voor de papieren centrale examens met een vast afnametijdstip (vmbo-tl, havo en vwo) geldt:

  • De schoolexamentoetsen kunnen nog tot 10 dagen vóór het eerste tijdvak (deze start op 7 mei) worden ingehaald.
  • Als dit niet lukt, kan de school ervoor kiezen om het PTA aan te passen (met instemming van de MR en melding hiervan bij de Inspectie) zodat bijvoorbeeld toetsen kunnen worden samengevoegd.
  • In een uiterst geval kan er gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid (artikel 3 2 van het Eindexamenbesluit) om de afname van de schoolexamens door te laten lopen in het eerste tijdvak. Het schoolexamen van een vak moet afgesloten zijn vóórdat de leerling deelneemt aan het centraal examen van dat vak.

  Voor de centrale examens met flexibele afnametijdstippen (vmbo-bb en –kb flex en de cspe’s) geldt:

  • Deze examens hebben flexibele afnames. Scholen hebben dan ook de mogelijkheid om de afnames hiervan te verplaatsen naar een later moment als dat nodig is, zodat er ruimte ontstaat om alles goed af te ronden.
  • Als dat geen oplossing biedt, kunnen dezelfde opties worden gebruikt als hierboven genoemd.
 • Mag het PTA worden aangepast?

  Als het vanwege de huidige situatie noodzakelijk is om het PTA aan te passen, dan mag dat. Een voorwaarde hierbij is, dat alle verplichte eindtermen gedekt worden.

  Om het PTA aan te passen is toestemming van MR nodig en de school moet dit melden bij de Inspectie. De VO-raad is op dit moment bezig met het opstellen van een handreiking over het aanpassen van het PTA.

UPDATE 17 maart 2020

Gaan de school- en praktijkexamens door?

Ja. Middelbare scholen geven voorrang aan de school- en praktijkexamens.

De manier waarop zal verschillen per school. Scholen passen maatwerk toe bij de school- en praktijkexamens.

Vanaf 30 maart: praktijkexamens en digitale examens op het vmbo. Deze examens hebben een flexibele afnameperiode. Vanaf deze datum kunnen scholen de examens gaan afnemen.

Mogen ook andere leerlingen dan eindexamenleerlingen naar school komen voor het afleggen van schoolexamentoetsen?

Nee. Alleen leerlingen die dit schooljaar het eindexamen afleggen en opgaan voor het diploma mogen naar school komen.

Gaan de centrale examens door?

De centrale examens starten op 7 mei en gaan vooralsnog door. Mochten de centrale examens toch niet door kunnen gaan, dan worden scholen hierover uiterlijk 6 april actief geïnformeerd.

Welke regels gelden er voor de school- en praktijkexamens?

Al het onderwijspersoneel en alle leerlingen die aanwezig zijn op school, moeten volledig klachtenvrij zijn of anders thuisblijven. Er komt voor scholen nog nadere informatie beschikbaar van het RIVM.

Wat als een leerling ziek is of niet naar het school- of praktijkexamen kan komen?

Als een leerling ziek is of in thuisquarantaine zit, dan kan de leerling later het schoolexamen afronden, tot uiterlijk de start van het centraal examen.

Als het voor een leerling niet mogelijk is om voor de start van het eerste tijdvak de schoolexamens af te ronden, heeft de school de mogelijkheid om de schoolexamens door te laten lopen in het eerste tijdvak (op basis van artikel 32 uit het Eindexamenbesluit). Het schoolexamen van een vak moet zijn afgerond vóórdat leerlingen kunnen deelnemen aan het centraal examen van dat vak.

Als al deze maatregelen geen oplossing bieden, kunnen leerlingen ook worden doorverwezen naar het 2e tijdvak.

Bij wie kunnen we terecht met vragen hierover?

Scholen krijgen meer tijd om de cijfers van de schoolexamens door te geven. Andere jaren moesten de cijfers 10 dagen voor de start van de centrale examens doorgegeven zijn. Nu moet dat in ieder geval vóórdat de leerling centraal examen in dat vak doet. Scholen kunnen daardoor flexibeler omgaan met het inplannen van schoolexamens.

Wat als leerlingen het schoolexamen niet kunnen afronden voor de start van het centraal examen?

Voor de papieren centrale examens met een vast afnametijdstip (vmbo-tl, havo en vwo) geldt:

 • De schoolexamentoetsen kunnen nog tot 10 dagen vóór het eerste tijdvak (deze start op 7 mei) worden ingehaald.
 • Als dit niet lukt, kan de school ervoor kiezen om het PTA aan te passen (met instemming van de MR en melding hiervan bij de Inspectie) zodat bijvoorbeeld toetsen kunnen worden samengevoegd.
 • In een uiterst geval kan er gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid (artikel 3 2 van het Eindexamenbesluit) om de afname van de schoolexamens door te laten lopen in het eerste tijdvak. Het schoolexamen van een vak moet afgesloten zijn vóórdat de leerling deelneemt aan het centraal examen van dat vak.

Voor de centrale examens met flexibele afnametijdstippen (vmbo-bb en –kb flex en de cspe’s) geldt:

 • Deze examens hebben flexibele afnames. Scholen hebben dan ook de mogelijkheid om de afnames hiervan te verplaatsen naar een later moment als dat nodig is, zodat er ruimte ontstaat om alles goed af te ronden.
 • Als dat geen oplossing biedt, kunnen dezelfde opties worden gebruikt als hierboven genoemd.

Mag het PTA worden aangepast?

Als het vanwege de huidige situatie noodzakelijk is om het PTA aan te passen, dan mag dat. Een voorwaarde hierbij is, dat alle verplichte eindtermen gedekt worden.

Om het PTA aan te passen is toestemming van MR nodig en de school moet dit melden bij de Inspectie. De VO-raad is op dit moment bezig met het opstellen van een handreiking over het aanpassen van het PTA.

UPDATE 16 maart 2020

 • Ik heb nog spullen op school liggen. Heb ik deze nodig en kan ik ze ophalen?

  Ja, je hebt alle schoolspullen nodig de komende weken. Wanneer er nog boeken, een laptop en/of andere spullen die je nodig hebt op school liggen, kan je deze dinsdag 17 maart ophalen, tussen 09:00 – 12:30 uur volgens onderstaand schema:

  • Leerjaar 1 van 09.00-10.00 uur;
  • Leerjaar 3 van 10.00-11.00 uur;
  • Leerjaar 2 van 11.00-12.00 uur;
  • Leerjaar 4 van 12.00-13.00 uur.

  We vragen jou met klem je aan dit schema te houden en ook om gelijk weer terug te gaan naar huis. Vergeet niet een tas of iets dergelijks mee te nemen voor alle spullen!

  LET OP: Wanneer je vanwege gezondheidsklachten de spullen niet kan/mag ophalen, verzoeken we je om iemand anders te vragen deze voor jou mee te nemen. De conciërge zal het kluisje in zo’n geval openmaken.

 • Is er al iets bekend over huiswerk?

  De docenten zullen in Magister studieopdrachten geven.

  Wat verwachten we van jullie en ouders/verzorgers?

  • Dat jullie (leerlingen) vanaf vandaag iedere ochtend in Magister kijken.
  • Dat jullie je uiterste best doen om de opdrachten zo goed mogelijk te maken.
  • Dat alle ouders/verzorgers erop toezien dat dit ook gebeurt.

  Meer informatie volgt…..

 • Wat kunnen wij als ouders nog meer doen?

  Vanwege de uitzonderlijke situatie vragen wij de hulp van ouders/verzorgers bij het zo goed mogelijk ondersteunen van jullie kinderen/onze leerlingen.

  • Ouders kunnen hun kind helpen door een fijne werkplek in te richten, waar hij/zij enkele uren per dag aan schoolwerk kan besteden.
  • Wanneer u als ouder niet beschikt over een computer (laptop/iPad/PC) voor uw kind, en u kunt er zelf geen regelen, stuur dan een mail naar mt@globecollege.nl. Wij zullen dan kijken of we kunnen helpen.
 • Bij wie kunnen we terecht met vragen hierover

  Vragen kunnen per mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 09:00 – 1500 uur gebeld worden naar 030-5112000.

  De mentor zal uiterlijk dinsdagmiddag 17 maart 2020 contact opnemen met ouders/verzorgers en/of leerlingen.

UPDATE 16 maart 2020

Ik heb nog spullen op school liggen. Heb ik deze nodig en kan ik ze ophalen?

Ja, je hebt alle schoolspullen nodig de komende weken. Wanneer er nog boeken, een laptop en/of andere spullen die je nodig hebt op school liggen, kan je deze dinsdag 17 maart ophalen, tussen 09:00 – 12:30 uur volgens onderstaand schema:

 • Leerjaar 1 van 09.00-10.00 uur;
 • Leerjaar 3 van 10.00-11.00 uur;
 • Leerjaar 2 van 11.00-12.00 uur;
 • Leerjaar 4 van 12.00-13.00 uur.

We vragen jou met klem je aan dit schema te houden en ook om gelijk weer terug te gaan naar huis. Vergeet niet een tas of iets dergelijks mee te nemen voor alle spullen!

LET OP: Wanneer je vanwege gezondheidsklachten de spullen niet kan/mag ophalen, verzoeken we je om iemand anders te vragen deze voor jou mee te nemen. De conciërge zal het kluisje in zo’n geval openmaken.

Is er al iets bekend over huiswerk?

De docenten zullen in Magister studieopdrachten geven.

Wat verwachten we van jullie en ouders/verzorgers?

 • Dat jullie (leerlingen) vanaf vandaag iedere dag in Magister kijken.
 • Dat jullie je uiterste best doen om de opdrachten zo goed mogelijk te maken.
 • Dat alle ouders/verzorgers erop toezien dat dit ook gebeurt.

Meer informatie volgt zo snel mogelijk…..

Wat kunnen wij als ouders nog meer doen?

Vanwege de uitzonderlijke situatie vragen wij de hulp van ouders/verzorgers bij het zo goed mogelijk ondersteunen van jullie kinderen/onze leerlingen.

 • Ouders kunnen hun kind helpen door een fijne werkplek in te richten, waar hij/zij enkele uren per dag aan schoolwerk kan besteden.
 • Wanneer u als ouder niet beschikt over een computer (laptop/iPad/PC) voor uw kind, en u kunt er zelf geen regelen, stuur dan een mail naar mt@globecollege.nl. Wij zullen dan kijken of we kunnen helpen.

Bij wie kunnen we terecht met vragen hierover?

Vragen kunnen per mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 09:00 – 1500 uur gebeld worden naar 030-5112000.

De mentor zal uiterlijk dinsdagmiddag 17 maart 2020 contact opnemen met ouders/verzorgers en/of leerlingen.

UPDATE 15 maart 2020

 • Welke maatregelen zijn nu van kracht?

  Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden (niet voor hotels) en sport- en fitnessclubs.

  De nieuwe maatregelen zijn:

  • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
  • Opvang is slechts mogelijk voor kinderen van ouders in “vitale beroepen” zoals o.a. de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer. De opvang is zonder extra kosten. Klik hier voor een lijst van cruciale beroepsgroepen.
  • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
  • Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
  • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
  • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.

  Alle eerder genomen maatregelen blijven van kracht en worden verlengd tot en met maandag 6 april.

  Voor actuele informatie m.b.t. maatregelen rondom het coronavirus ga naar: Rijksoverheid Nieuws Coronavirus COVID-19

 • Ik wil straks graag slagen. Wat wordt er geregeld voor examenkandidaten?

  We werken heel hard aan een goed en passend programma voor onze examenkandidaten! Wordt dus vervolgd…..

 • Hoe worden ouders en leerlingen op de hoogte gehouden?

  Leerlingen en ouders worden op de hoogte gehouden via:

  • Magister;
  • De website – deze houden we up-to-date;
  • E-mail – wanneer daar reden toe is.
 • Voor welke leerlingen is er opvang op school?

  Voor leerlingen waarvan (beide) ouders werken in de zogenaamde ‘vitale sectoren’, is het van belang dat er opvang is. Onder vitale sectoren wordt onder andere verstaan:

  • de zorg;
  • het onderwijs en de kinderopvang;
  • de brandweer, de politie en andere nooddiensten (veiligheidsregio)

  De complete definitie en lijst van beroepen vindt u op de website van de rijksoverheid.

  Werkt u (beide) in één van deze sectoren en kunt u elders geen opvang voor uw kind(eren) organiseren? De schoolleiding van uw kind(eren) informeert u over de mogelijkheid voor opvang op school. We verzoeken u vriendelijk maar nadrukkelijk om u te houden aan deze voorwaarden.

  Let op: Bij (neus)verkoudheid en/of keelpijn en/of hoesten of koorts geldt dat er ook géén opvang op school mogelijk is.

 • Hoe zit het met huiswerk?

  Wij zijn bezig met alle voorbereidingen zodat jullie straks ook thuis kunnen leren en huiswerk maken.

 • Gaan de stages nog door?

  Alle 3e-klas leerlingen zouden in april stage lopen. Echter, het is niet zeker of dit doorgaat. Hierover worden jullie zo snel mogelijk geïnformeerd.

UPDATE 15 maart 2020

Welke maatregelen zijn nu van kracht?

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden (niet voor hotels) en sport- en fitnessclubs.

De nieuwe maatregelen zijn:

 • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
 • Opvang is slechts mogelijk voor kinderen van ouders in “vitale beroepen” zoals o.a. de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer. De opvang is zonder extra kosten. Klik hier voor een lijst van cruciale beroepsgroepen.
 • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.

Alle eerder genomen maatregelen blijven van kracht en worden verlengd tot en met maandag 6 april.

Voor actuele informatie m.b.t. maatregelen rondom het coronavirus ga naar: Rijksoverheid Nieuws Coronavirus COVID-19

Brief aan ouders/verzorgers en leerlingen van scholen van PCOU WillibrordVoor welke leerlingen is er opvang op school?

Voor leerlingen waarvan (beide) ouders werken in de zogenaamde ‘vitale sectoren’, is het van belang dat er opvang is. Onder vitale sectoren wordt onder andere verstaan:

 • de zorg;
 • het onderwijs en de kinderopvang;
 • de brandweer, de politie en andere nooddiensten (veiligheidsregio)

De complete definitie en lijst van beroepen vindt u op de website van de rijksoverheid.

Werkt u (beide) in één van deze sectoren en kunt u elders geen opvang voor uw kind(eren) organiseren? De schoolleiding van uw kind(eren) informeert u over de mogelijkheid voor opvang op school. We verzoeken u vriendelijk maar nadrukkelijk om u te houden aan deze voorwaarden.

Let op: Bij (neus)verkoudheid en/of keelpijn en/of hoesten of koorts geldt dat er ook géén opvang op school mogelijk is.

Ik wil straks slagen. Wat wordt er geregeld voor examenkandidaten?

We werken heel hard aan een goed en passend programma voor onze examenkandidaten! Wordt dus vervolgd…..

Hoe worden ouders en leerlingen op de hoogte gehouden?

Leerlingen en ouders worden op de hoogte gehouden via

 • Magister;
 • De website – deze houden we up-to-date;
 • E-mail – wanneer daar reden toe is.

Hoe zit het met huiswerk maken?

Wij zijn bezig met alle voorbereidingen zodat jullie straks ook thuis kunnen leren en huiswerk maken.

Gaan de stages nog door?

Alle 3e-klas leerlingen zouden in april stage lopen. Echter, het is niet zeker of dit doorgaat. Hierover worden jullie zo snel mogelijk geïnformeerd.

UPDATE 13 maart 2020

 • Zijn er besmettingen bekend op het Globe College?

  Op dit moment zijn er geen besmettingen bekend van leerlingen of medewerkers op onze school.

 • Welke maatregelen zijn nu van kracht?

  In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

  De nieuwe maatregelen zijn:

  • Blijf thuis bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
  • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
  • Werk zoveel mogelijk thuis of verspreid de werktijden.
  • Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
  • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
  • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
  • Scholen (primair -, voortgezet – en middelbaar beroepsonderwijs) en kinderopvang blijven gewoon open. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuisblijven.

  Hygiënemaatregelen blijven van kracht:

  • Was regelmatig de handen met water en zeep;
  • We geven elkaar bij begroeting of afscheid geen hand en hebben geen ander lichamelijk contact;
  • De catering zoveel mogelijk betalen met pinpas en niet met contant geld;
  • Niezen en hoesten in de elleboog of in papieren zakdoekjes.

  Voor actuele informatie m.b.t. maatregelen rondom het coronavirus ga naar: Rijksoverheid Nieuws Coronavirus COVID-19

 • Hoe meld ik mijn kind ziek?

  Wij verzoeken u ziekmeldingen zoveel mogelijk te melden via verzuim@globecollege.nl. Bellen mag natuurlijk ook. Alvast bedankt.

 • Waarom blijven de scholen open?

  Het kabinet noemt de volgende beweegredenen:

  • Op scholen zijn weinig besmettingen en de omgeving is minder internationaal.
  • Kinderen en jongeren vormen niet de groep met de hoogste risico’s.
  • De maatschappelijke gevolgen van het sluiten van scholen zouden groot zijn.
  • Het sluiten van scholen draagt weinig bij aan het beperken van de verspreiding.
 • Hoe zit het met lesuitval?

  Als gevolg van de verscherpte maatregelen kan het voorkomen dat medewerkers thuis moeten blijven. Hierdoor is het mogelijk dat lessen komen te vervallen.

 • Wat gebeurt er wanneer er veel lessen gaan uitvallen en/of een toetsweek voor examenkandidaten niet door kan gaan?

  Wij stellen alles in het werk om dat te doen wat nodig is voor een goede examenvoorbereiding en (school)examinering. Op welke wijze dat inhoud gaat krijgen zal afhangen van de specifieke omstandigheden van dat moment. Wij gaan ervan uit dat, mocht er een situatie ontstaan waarbij reguliere afname van (school)examens geen doorgang kan vinden, er vanuit het ministerie van OCW passende maatregelen genomen worden.

 • Wat zijn de gevolgen voor reeds geplande activiteiten?

  Op dit moment denken wij na over de mogelijke gevolgen voor activiteiten. Buitenlandse én binnenlandse reizen en nagenoeg alle andere buitenschoolse activiteiten vervallen in elk geval tot nadere berichtgeving. Wij informeren u z.s.m. als hier verandering in komt.

 • Bijeenkomsten van meer dan 100 personen worden afgelast. Hoe zit het met kinderen op school in de pauzes?

  Wij doen onze uiterste best om dit ook te realiseren. Zo zullen wij:

  • leerlingen in de pauzes begeleiden en adviseren om zich zoveel mogelijk te spreiden en ook om naar buiten te gaan.
  • ons beleid iets versoepelen en mogen leerlingen nu ook in de gangen en het trappenhuis verblijven.
 • Zijn er maatregelen voor lessen met veel contact-activiteiten, zoals lichamelijke opvoeding?

  Alle reguliere lessen gaan gewoon door. Dit is in overeenstemming met de richtlijnen van het kabinet.

  De docenten lichamelijke opvoeding hebben afgesproken in de lessen voorlopig géén sporten met intensief lichamelijk contact te behandelen.

UPDATE 13 maart 2020

Zijn er besmettingen bekend op het Globe College?

Op dit moment zijn er geen besmettingen bekend van leerlingen of medewerkers op onze school.

Welke maatregelen zijn nu van kracht?

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

De nieuwe maatregelen zijn:

 • Blijf thuis bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
 • Werk zoveel mogelijk thuis of verspreid de werktijden.
 • Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
 • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
 • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
 • Scholen in het primair -, voortgezet – en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuisblijven.

Hygiënemaatregelen blijven van kracht:

 • Was regelmatig de handen met water en zeep;
 • We geven elkaar bij begroeting of afscheid geen hand en hebben geen ander lichamelijk contact;
 • De catering zoveel mogelijk betalen met pinpas en niet met contant geld;
 • Niezen en hoesten in de elleboog of in papieren zakdoekjes.

Voor actuele informatie m.b.t. maatregelen rondom het coronavirus ga naar: Rijksoverheid Nieuws Coronavirus COVID-19

Hoe meld ik mijn kind ziek?

Wij verzoeken u ziekmeldingen zoveel mogelijk te melden via verzuim@globecollege.nl. Bellen mag natuurlijk ook. Alvast bedankt.

Waarom blijven de scholen open?

Het kabinet noemt de volgende beweegredenen:

 • Op scholen zijn weinig besmettingen en de omgeving is minder internationaal.
 • Kinderen en jongeren vormen niet de groep met de hoogste risico’s.
 • De maatschappelijke gevolgen van het sluiten van scholen zouden groot zijn.
 • Het sluiten van scholen draagt weinig bij aan het beperken van de verspreiding.

Hoe zit het met lesuitval?

Als gevolg van de verscherpte maatregelen kan het voorkomen dat medewerkers thuis moeten blijven. Hierdoor is het mogelijk dat lessen komen te vervallen.

Wat gebeurt er wanneer er veel lessen gaan uitvallen en/of een toetsweek voor examenkandidaten niet door kan gaan?

Wij stellen alles in het werk om dat te doen wat nodig is voor een goede examenvoorbereiding en (school)examinering. Op welke wijze dat inhoud gaat krijgen zal afhangen van de specifieke omstandigheden van dat moment. Wij gaan ervan uit dat, mocht er een situatie ontstaan waarbij reguliere afname van (school)examens geen doorgang kan vinden, er vanuit het ministerie van OCW passende maatregelen genomen worden.

Wat zijn de gevolgen voor reeds geplande activiteiten?

Op dit moment denken wij na over de mogelijke gevolgen voor activiteiten. Buitenlandse én binnenlandse reizen en nagenoeg alle andere buitenschoolse activiteiten vervallen in elk geval tot nadere berichtgeving. Wij informeren u z.s.m. als hier verandering in komt.

Bijeenkomsten van meer dan 100 personen worden afgelast. Hoe zit het met kinderen op school in de pauzes?

Wij doen onze uiterste best om dit ook te realiseren. Zo zullen wij:

 • leerlingen in de pauzes begeleiden en adviseren om zich zoveel mogelijk te spreiden en ook om naar buiten te gaan.
 • ons beleid iets versoepelen en mogen leerlingen nu ook in de gangen en het trappenhuis verblijven.

Zijn er maatregelen voor lessen met veel contact-activiteiten, zoals lichamelijke opvoeding?

Alle reguliere lessen gaan gewoon door. Dit is in overeenstemming met de richtlijnen van het kabinet.

De docenten lichamelijke opvoeding hebben afgesproken in de lessen voorlopig géén sporten met intensief lichamelijk contact te behandelen.

UPDATE 6 maart 2020

 • Wat kan ik zelf doen?

  De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

  • Was je handen goed en regelmatig.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg.

  Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

  Bekijk hier een filmpje wanneer en hoe je het beste je handen kunt wassen: Handen wassen doe je zo!

 • Waar kan ik betrouwbare informatie vinden?

  Buitenlandse excursies en stages

  Hier gelden de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

 • Overige vragen betreffende het Globe College

  Ouders/verzorgers, leerlingen, studenten, cursisten en medewerkers kunnen met alle overige vragen die betrekking hebben op het Globe College een e-mail sturen naar: mt@globecollege.nl.

UPDATE 6 maart 2020

Wat kan ik zelf doen?

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 • Was je handen goed en regelmatig.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg.

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Bekijk hier een filmpje wanneer en hoe je het beste je handen kunt wassen: Handen wassen doe je zo!

Waar kan ik betrouwbare informatie vinden?

Buitenlandse excursies en stages

Hier gelden de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Overige vragen betreffende het Globe College

Ouders/verzorgers, leerlingen, studenten, cursisten en medewerkers kunnen met alle overige vragen die betrekking hebben op het Globe College een e-mail sturen naar: mt@globecollege.nl.

Verspreiding voorkomen!

Voorlichtingsfilmpje RIVM

Voorlichting rondom verspreiding van het coronavirus.