Globe College SkyHoesten elleboogcoronavirus

.

.

Je bent hier: Home » School » Coronavirus

FAQ coronavirus

Het Globe College houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus goed in de gaten en volgt hierover de officiële adviezen en richtlijnen van het RIVM, de GGD en het Ministerie.

UPDATE 02 april 2020

Betreft: coronavirus, update 02 april 2020

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

We gaan nog even door met onderwijs op afstand.

Voor veel leerlingen ontstaat er nu een ritme. Verreweg de meeste leerlingen zijn goed bezig met schoolwerk. Steeds meer docenten vinden hun draai. Voor alle leerlingen en misschien ook wel ouders/verzorgers die nog op zoek zijn naar “ritme”, neem contact op met de mentor zodat deze samen met jou een goede dagindeling kan maken. Op school beginnen we steeds meer na te denken over hoe we verder moeten na deze periode, na de coronacrisis.

Even een nieuwe samenvatting …….

 • Vooralsnog blijven we t/m 6 mei gesloten, over 4 weken neemt het kabinet een nieuw besluit hierover;
 • De meivakantie is en blijft een vakantie echter het raadzaam om geen reisplannen te maken voor de meivakantie;
 • Onderwijs op afstand blijft voorlopig en wordt verder uitgebreid, docenten en mentoren werken enthousiast hieraan;
 • De mentor houdt contact met ouders/verzorgers en leerlingen en is eerste aanspreekpunt;
 • Vragen over het vak en/of de lesstof graag stellen aan de vakdocent;
 • De schoolexamens (SE) vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar. Onze SE’s staan in het programma van toetsing en afsluiting (PTA);
 • Het Globe start volgende week met een inhaalroosters voor de SE’s;
 • Leerlingen die thuis geen laptop hebben, kunnen een laptop lenen van school;
 • Ouders/verzorgers ondersteunen de leerlingen maximaal om goed te kunnen werken aan school;
 • Wij doen ons uiterste best om het onderwijs in deze bijzondere tijd zo goed mogelijk vorm te geven en leerlingen samen met ouders/verzorgers te ondersteunen.

Buitenschoolse activiteiten

Gisteren hebben wij jullie geïnformeerd over het feit dat alle buitenschoolse activiteiten van dit schooljaar komen te vervallen. Vandaag hebben we intern kort besproken welke gevolgen dat evt. heeft voor ons onderwijs. We hebben besloten dat buitenschoolse activiteiten welke van onderwijskundige waarde zijn, bijvoorbeeld korte bezoeken aan bedrijven voor het vak LOB (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding), apart te gaan beoordelen en wellicht vinden die activiteiten wel plaats. Als dat het geval is, stellen wij u hiervan op de hoogte.

Examenleerlingen – Schoolexamens (deels herhaling)

Aanstaande maandag starten we weer met onze schoolexamens (SE). Schoolexamens (SE) zijn nu nog belangrijker dan daarvoor, immers zij bepalen nu voor een heel groot of de leerling geslaagd is of niet. We hopen daarom heel erg dat leerlingen die schoolexamens moeten inhalen aanwezig zijn! Schoolexamen bepalen voor een groot deel of een leerlingen slaagt of niet. Ook belangrijk om te weten; alle schoolexamens en opdrachten moeten gemaakt zijn anders volgt er geen diploma.

Dhr. Mulder heeft de roosters reeds gedeeld met de mentoren. De mentoren gaan bellen om het rooster met de leerling te bespreken zodat alle leerlingen op het juiste moment op school komen. Vragen van leerlingen en/of ouders/verzorgers graag stellen aan de mentor. Echter vragen over het vak, welke leerstof er geleerd moet worden en dergelijke, graag stellen aan de vakdocent. De dag voor het schoolexamen ontvangen jullie ook weer een sms van dhr. Mulder met ook dan weer in elk geval de tijd waarop jullie op school moeten zijn.

De Schoolexamens in het voortgezet onderwijs kunnen in tegenstelling tot regulier onderwijs plaatsvinden met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM over afstand en hygiënemaatregelen voor leerlingen en medewerkers. Er zijn dus geen belemmerende maatregelen om de schoolexamens niet plaats te laten vinden én er is derhalve geen reden om leerlingen hieraan te onttrekken en/of leerlingen hiervoor af te melden. Ziekmelden voor de SE-onderdelen: net als normaal moet de leerling als hij/zij ziek of afwezig is bij een schoolexamen (de toets), vooraf afgemeld worden. In dit geval moet dat (naast bellen) via een mail naar mt@globecollege.nl.

Voor de leerlingen: zorg dat je de juiste spullen bij je hebt, te denken valt aan: pen/potlood, rekenmachine, oortjes (koptelefoon met snoer), etc. Zorg daarnaast dat je goed uitgeslapen bent, ga op tijd naar bed.

Tot zover, tot slot en tot morgen

Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen deze per mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 09.00-15.00h gebeld worden naar 030-5112000.

Zorg goed voor elkaar en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

UPDATE 01 april 2020

Betreft: coronavirus, update 01 april 2020

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

“Scholen blijven dicht tot en met de meivakantie”

Gisteravond heeft het kabinet meegedeeld dat de maatregelen die gelden ter bestrijding van het coronavirus worden verlengd tot en met 28 april. Dit betekent dat het Globe College tot en met de meivakantie dicht blijft. In de week vóór 28 april maakt het kabinet bekend of en hoe de geldende maatregelen worden verlengd of aangepast. Dit betekent dat het onderwijs op afstand voorlopig nog door gaat. Natuurlijk hopen we na de meivakantie weer te kunnen beginnen met “normaal” onderwijs op school, maar dat is niet zeker. Wat wel zeker is dat de meivakantie een echte vakantie is, dus, geen lessen (onderwijs) tijdens de meivakantie.

Onderwijs op afstand

Onze docenten hebben het onderwijs op afstand voor de leerlingen in een kort tijdsbestek georganiseerd. Uiteraard hoopten wij erop de leerlingen weer snel op school te mogen begroeten. Het besluit van het kabinet zorgt er echter voor dat we de situatie langer samen moeten volhouden en dat we doorgaan met onderwijs op afstand.

We begrijpen dat dit veel van iedereen vraagt: van de leerlingen en van onze docenten. Het vraagt ook veel van de ouders/verzorgers om de leerlingen te begeleiden bij onderwijs op afstand en dat bijvoorbeeld te moeten combineren met (thuis)werken en/of de zorg voor anderen. We waarderen jullie inzet en wensen jullie veel geduld en creativiteit toe. We doen ons uiterste best om het onderwijs in deze bijzondere tijd zo goed mogelijk vorm te geven en leerlingen te ondersteunen.

De meivakantie

Eind april is ook de meivakantie in zicht. In de meivakantie is er geen onderwijs op afstand. Het kabinet maakt vóór de meivakantie bekend wat de maatregelen voor de periode na 28 april worden. Wij kunnen u hierover op dit moment nog niets vertellen. Zoals minister-president Rutte aangaf tijdens de persconferentie, is het raadzaam om geen plannen te maken voor de meivakantie. Nog steeds geldt dat we zo min mogelijk reizen binnen Nederland, thuiswerken waar mogelijk, dat we afstand houden tot elkaar en we bij ziekteverschijnselen (bij jezelf of in het gezin) thuis blijven.

Buitenschoolse activiteiten

Vanwege het overheidsverbod op bijeenkomsten zijn schoolreizen en -kampen, excursies e.d. tot 1 juni niet mogelijk. Wij hebben besloten om deze activiteiten ook in de resterende periode tot aan de zomervakantie niet door te laten gaan. De tijd tussen 1 juni en de zomervakantie is nodig om het jaarprogramma zo goed mogelijk af te sluiten, zodat alle leerlingen met zo min mogelijk achterstanden na de zomervakantie het nieuwe schooljaar kunnen starten. Over wat dit betekent en welke gevolgen dat nog meer heeft, informeren we jullie als het zich voordoet.

Examenleerlingen – Schoolexamens

Aanstaande maandag starten we weer met onze schoolexamens (SE). De Schoolexamens in het voortgezet onderwijs kunnen in tegenstelling tot regulier onderwijs plaatsvinden met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM over afstand en hygiënemaatregelen voor leerlingen en medewerkers. Er zijn dus geen belemmerende maatregelen om de schoolexamens niet plaats te laten vinden én er is derhalve geen reden om leerlingen hieraan te onttrekken en/of leerlingen hiervoor af te melden.

Zoals in eerdere updates al aangegeven; de schoolexamens (SE) zijn nu nog belangrijker dan daarvoor, immers zij bepalen nu voor een heel groot of de leerling geslaagd is of niet. De reden waarom ik dit noem is dat jullie morgen een rooster ontvangen met momenten waarin we het schoolexamen afronden én momenten waarin jullie gemiste schoolexamens (toetsen) kunnen inhalen. We hopen heel erg dat leerlingen die schoolexamens moeten inhalen aanwezig zijn! Immers de schoolexamen bepalen voor een groot deel of een leerlingen slaagt of niet. Ook belangrijk om te weten; alle schoolexamens moeten gemaakt zijn anders volgt er geen diploma.

Dhr. Mulder zal jullie, zoals bekend, goed inlichten en ook de mentoren zullen contact met jullie opnemen zodat alle leerlingen op het juiste moment op school komen. De dag voor het schoolexamen ontvangen jullie ook weer een sms van dhr. Mulder met ook dan weer in elk geval de tijd waarop jullie op school moeten zijn.

Belangrijk: zorg dat je de juiste spullen bij je hebt, te denken valt aan: pen/potlood, rekenmachine, oortjes (koptelefoon met snoer), etc. Zorg daarnaast dat je goed uitgeslapen bent.

Ziekmelden voor de SE-onderdelen: net als normaal moet de leerling als hij/zij ziek of afwezig is bij een schoolexamen (de toets), vooraf afgemeld worden. In dit geval moet dat (naast bellen) via een mail naar mt@globecollege.nl.

Bij het afnemen van de schoolexamens staat de gezondheid voorop. Wij volgen nog steeds de richtlijnen van het RIVM; De leerlingen zijn veilig op school! Zo moet iedereen met gezondheidsklachten thuis blijven, leerlingen mogen niet naar school komen als ze verkouden of grieperig zijn. Houdt er rekening mee dat we de leerling in zulks geval naar huis sturen.

De mentor en de vakdocent

De mentor is voor leerlingen en ouders/verzorgers het eerste aanspreekpunt bij vragen of opmerkingen. De mentor heeft meerdere keren per week contact om onder andere de voortgang/inzet van de leerlingen te bespreken met de leerlingen en/of ouders/verzorgers.

De vakdocent daarentegen is diegene met wie het contact is over het vak, de lesstof van dat vak én de specifieke inzet voor dat vak. De leerlingen en ook ouders/verzorgers kunnen en mogen rechtstreeks contact opnemen met de vakdocent ingeval van vragen welke te maken hebben met het vak.

Tot zover, tot slot en tot morgen

Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen deze per mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 09.00-15.00h gebeld worden naar 030-5112000.

Zorg goed voor elkaar en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

UPDATE 31 maart 2020

Betreft: coronavirus, update 31 maart 2020

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

Vanavond (dinsdagavond 19.00 uur) is een persconferentie inzake de coronacrisis en zullen we onder andere horen hoe lang de sluiting van de scholen in ieder geval nog gaat duren. Over de gevolgen hiervan communiceren we morgen (woensdag 1 april). Ons College van Bestuur zal dan ook reageren op de maatregelen welke van (grote) invloed zullen zijn op de gang van zaken op school.

De mentor

Net als in de gewone situatie is de mentor nog steeds jullie eerste aanspreekpunt bij vragen of opmerkingen, dat geldt zowel voor de leerlingen als ook voor ouders/verzorgers. Verder hebben we nog enkele laptops beschikbaar voor leerlingen en kunnen de leerlingen die een iPad hebben geleend, deze omruilen voor een laptop.

Vakantiedata 2020-2021

Omdat we het verzoek hebben gekregen om de vakantiedata van schooljaar 2020-2021 te publiceren om eventuele geannuleerde vakanties te verplaatsen naar volgend jaar, geven we jullie hierbij de data van die vakanties van komend schooljaar – uiteraard onder voorbehoud.

Start schooljaar:       eerste schooldag leerlingen 2 september 2020

Herfstvakantie:         17 oktober t/m 25 oktober 2020

Kerstvakantie:          19 december 2020 t/m 3 januari 2021

Voorjaarsvakantie:   20 februari 2021 t/m 28 februari 2021

Meivakantie:              24 april 2021 t/m 9 mei 2021

Zomervakantie:         eerste roostervrije dag leerlingen 15 juli 2021 t/m 29 augustus 2021

Tot zover en tot slot

Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen deze per mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 09:00-15:00 uur gebeld worden naar 030-5112000.

Wij houden de berichtgeving van de overheid goed in de gaten en blijven jullie dagelijks informeren!

Zorg goed voor elkaar en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

 • SCHOOLVAKANTIES 2020-2021

  • Start schooljaar:       eerste schooldag leerlingen 2 september 2020
  • Herfstvakantie:         17 oktober t/m 25 oktober 2020
  • Kerstvakantie:          19 december 2020 t/m 3 januari 2021
  • Voorjaarsvakantie:   20 februari 2021 t/m 28 februari 2021
  • Meivakantie:              24 april 2021 t/m 9 mei 2021
  • Zomervakantie:         eerste roostervrije dag leerlingen 15 juli 2021 t/m 29 augustus 2021

UPDATE 31 maart 2020

Schoolvakanties 2020-2021

 • Start schooljaar:       eerste schooldag leerlingen 2 september 2020
 • Herfstvakantie:         17 oktober t/m 25 oktober 2020
 • Kerstvakantie:          19 december 2020 t/m 3 januari 2021
 • Voorjaarsvakantie:   20 februari 2021 t/m 28 februari 2021
 • Meivakantie:              24 april 2021 t/m 9 mei 2021
 • Zomervakantie:         eerste roostervrije dag leerlingen 15 juli 2021 t/m 29 augustus 2021

UPDATE 27 maart 2020

Betreft: coronavirus, update 27 maart 2020

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

De tweede schoolweek zonder school zit erop. Hoe lastig ook, we merken dat best veel leerlingen een nieuwe dagindeling hebben gevonden waarin zij ook veel ruimte voor schoolwerk plannen. Dat is belangrijk om straks, als de reguliere lessen weer veilig kunnen beginnen, zonder al te veel achterstanden weer mee te kunnen komen. Voor alle leerlingen die nog op zoek zijn naar “ritme”, neem contact op met je mentor zodat deze samen met jou een goede dagindeling kan maken. Check ook elke dag onze website www.globecollege.nl/school/coronavirus/ hier geven wij zoveel mogelijk antwoorden op jullie vragen.

Eindexamenleerlingen

De laatste officiële schoolexamenweek (toetsweek) zit erop. Misschien, zo ik hoop, is het grootste deel van jullie nu echt klaar met het maken van toetsen/examens. In de komende periode zal hier meer duidelijkheid over komen. De regeling die bepaalt of jullie je diploma straks behaald hebben, de zak-/slaagregeling, daar moeten we nog even op wachten.

Volgende week, als we meer weten hoe lang de school nog dicht blijft, maken we een planning voor leerlingen die in de afgelopen periode de schriftelijke schoolexamens hebben gemist en organiseren we inhaaldagen. Daarna hebben jullie wellicht nog recht op een herkansing. We gaan onderzoeken of de PTA’s aangepast moeten worden zodat er voldoende herkansingsmogelijkheid ontstaat die recht doet aan de situatie waarin we zitten. Dit is nog onderwerp van overleg. We gaan de herkansingen waarschijnlijk pas plannen nadat we weten wat de zak-/slaagregeling is; dan weten jullie voor welk vak/welke vakken een herkansing verstandig is. We hebben tot 1 juni de tijd gekregen om die herkansingen te organiseren.

Helaas weten we nog niet of we straks een feestelijke diploma-uitreiking kunnen houden op het Globe. De diploma-uitreiking is niet allen voor jullie heel belangrijk, ook voor ons is dat een moment waar elk jaar naar uitgekeken wordt. Ik hoop oprecht dat we dat feest nog samen kunnen vieren! We zullen binnen de mogelijkheden die er zijn er alles aan doen om jullie, de examenleerlingen, een mooi en feestelijk afscheid te geven.

Aandachtspunten

Zoals gisteren al aangegeven gaan we de volgende week met het hele team werken aan onderwerpen zoals overgangsnormen, toetsweken, cijfers geven, toetsen afnemen, en dergelijke. Dit hangt voor een groot deel af van hoelang de school nog dicht moet blijven echter we maken een doorkijk op de korte en op de lange termijn. Daarvoor hebben we ook jullie hulp nodig; volgende week zetten we via email een enquête uit naar zowel ouders/verzorgers als leerlingen met als doel te kijken/onderzoeken hoe het met jullie schoolwerk gaat en waar we kunnen verbeteren. Ons dringend verzoek is om de enquête in te vullen.

Gratis telefoonnummer + chat voor leerlingen

De eerste twee weken school zonder school zitten erop. Misschien heb je behoefte om met iemand te praten over je ervaringen óf wil je met iemand praten maar weet je niet goed met wie. Voor leerlingen die graag even willen praten met iemand buiten het gezin over zaken waar zij zich zorgen over maken is de kindertelefoon beschikbaar: bel gratis en anoniem: 0800-0432, of gebruik de chat via www.kindertelefoon.nl. Elke dag van 11:00 tot 21:00 uur.

Vergeet ook niet om te blijven lezen. Dat hoeft niet altijd een boek uit de bibliotheek te zijn, je kunt ook tijdschriften of misschien zelfs krantenartikelen lezen via je laptop of tablet. Want lezen is heel belangrijk ?

Tot zover en tot slot

Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen deze per mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 09:00-15:00 uur gebeld worden naar 030-5112000.

Wij houden de berichtgeving van de overheid goed in de gaten en blijven jullie dagelijks informeren!

Zorg goed voor elkaar en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

 • Wil je met iemand praten/chatten over je ervaringen? (Anoniem)

  Gratis telefoonnummer + chat voor leerlingen

  Misschien heb je behoefte om met iemand te praten over je ervaringen óf wil je met iemand praten maar weet je niet goed met wie. Voor leerlingen die graag even willen praten met iemand buiten het gezin over zaken waar zij zich zorgen over maken is de kindertelefoon beschikbaar: bel gratis en anoniem: 0800-0432, of gebruik de chat via www.kindertelefoon.nl. Elke dag van 11:00 tot 21:00 uur.

UPDATE 27 maart 2020

Wil je met iemand praten/chatten over je ervaringen? (Anoniem)

Gratis telefoonnummer + chat voor leerlingen

Misschien heb je behoefte om met iemand te praten over je ervaringen óf wil je met iemand praten maar weet je niet goed met wie. Voor leerlingen die graag even willen praten met iemand buiten het gezin over zaken waar zij zich zorgen over maken is de kindertelefoon beschikbaar: bel gratis en anoniem: 0800-0432, of gebruik de chat via www.kindertelefoon.nl. Elke dag van 11:00 tot 21:00 uur.

FAQ coronavirus

UPDATE 26 maart 2020

Betreft: coronavirus, update 26 maart 2020

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

Vandaag een korte update.

We merken dat er vragen komen over zaken zoals de overgang, het volgende schooljaar en hoe halen we de eventuele achterstand in. Natuurlijk denken wij hier ook al over na. Belangrijk voor jullie is om te weten dat wij er alles aan zullen doen dat de leerlingen hier geen last van zullen krijgen en dat ons onderwijs onverminderd van hoge kwaliteit zal zijn. Op onze website www.globecollege.nl/school/coronavirus/ geven wij zoveel mogelijk antwoorden op jullie vragen.

Aandachtspunten

Over onderwerpen als overgangsnormen, toestweken, cijfers geven, toetsen afnemen, en dergelijke kunnen we nog geen uitspraken doen. Vanaf volgende week gaat het hele team met deze vragen aan de slag.  Uiteindelijk hangt dit ook af van hoe lang de school nog dicht moet blijven. Het kabinet heeft aangekondigd dat ze aanstaande dinsdag, 31 maart, meer informatie geven over de huidige en eventuele nieuwe maatregelen. Wij volgen deze berichtgeving op de voet en hopen aanstaande dinsdag dan ook meer te weten over o.a. wanneer de school weer open gaat.

Tot zover en tot slot

Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen deze per mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 09:00-15:00 uur gebeld worden naar 030-5112000.

Zorg goed voor elkaar en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

Rijksoverheid vragen VO

UPDATE 25 maart 2020

Betreft: coronavirus, update 25 maart 2020

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

Nog veel onduidelijkheden…

Gisteren is er duidelijkheid gekomen over de eindexamens: die gaan dit jaar niet door. Maar er zijn ook nog veel onduidelijkheden. Op onze website www.globecollege.nl/school/coronavirus/ geven wij zoveel mogelijk antwoorden op jullie vragen.

Een samenvatting …….

 • Vooralsnog blijven we t/m 6 april gesloten echter stiekem maken we ook een doorkijk naar 1 juni, want het lijkt er op dat de scholen langer dan tot 6 april gesloten blijven. Hierover spoedig meer;
 • Onderwijs op afstand blijft voorlopig en wordt verder uitgebreid, docenten en mentoren werken enthousiast hieraan;
 • De mentor houdt contact met ouders/verzorgers en leerlingen;
 • Volgende week bekijken we de resultaten t/m periode 2. Mentoren van de leerjaren 1 t/m 3 nemen volgende week contact met jullie op om deze resultaten te bespreken;
 • De schoolexamens (SE) vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar. Onze SE’s staan in het programma van toetsing en afsluiting (PTA);
 • Het Globe werkt de laatste SE’s deze week af. Die planning blijft ongewijzigd;
 • Na 6 april plannen we de inhaalmomenten en we hebben dan ruim de tijd om leerlingen op afstand hierop voor te bereiden;
 • De maatschappelijke waarde van het diploma blijft gelijk.

Tot slot

De overige antwoorden op vragen uit de brief hebben we hieronder als FAQ verwerkt.

Mochten jullie nog meer vragen hebben, dan kunnen deze per e-mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 09:00-15:00 uur gebeld worden naar 030-5112000.

Zorg goed voor elkaar en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

 • Wanneer en met welke reden kunnen leerlingen op school terecht?

  Leerlingen kunnen op school terecht voor:

  • Boeken of ander lesmateriaal die leerlingen nog in hun kluisje hebben liggen. Deze leerlingen en ouders/verzorgers zijn hiervan op de hoogte gebracht en kunnen morgen, donderdag 26 maart, tussen 09:00-14:00 uur naar school komen om hun kluisje leeg te maken. We vragen de leerlingen om daarna direct weer de school te verlaten
  • Voor alle andere redenen verzoek ik jullie contact op te nemen met school om te bespreken of een leerling op school mag komen.
 • Kan iedereen een laptop of iPad lenen van school?

  Niet voor iedereen

  Alleen wanneer leerlingen of ouders/verzorgers niet beschikken over een computer en zij kunnen er zelf geen regelen, mogen ouders een e-mail sturen naar mt@globecollege.nl. Mondelinge aanvragen kunnen we helaas niet in behandeling nemen.

  Er zijn nog enkele laptops en iPads beschikbaar (op=op) voor uitsluitend leerlingen die niet kunnen werken omdat ze écht geen PC, laptop of iPad kunnen lenen/regelen. Daarom verzoek ik ouders/verzorgers om enkel een aanvraag te doen als dit écht noodzakelijk is.

 • Gaat de toetsweek voor examenleerlingen door?

  Ja!

  Voor sommigen was het onduidelijk of de schoolexamens (SE’s) nog steeds plaats zouden vinden. Het antwoord hierop is Ja. De schoolexamens zijn nu zelfs nog belangrijker dan daarvoor! Ze bepalen nu voor een heel groot deel of je straks geslaagd bent of niet.

  SMS Tijden

  (Herhaling) Julie hebben van dhr. Mulder allemaal een sms gekregen met in elk geval de tijd waarop jullie op school moeten zijn.

  Spullen

  Belangrijk: zorg dat je de juiste spullen bij je hebt, te denken valt aan: pen/potlood, rekenmachine, oortjes (koptelefoon met snoer), etc. Zorg daarnaast dat je goed uitgeslapen bent.

  Ziekmelden

  Ziekmelden voor de SE-onderdelen:

  • De leerling moet vooraf afgemeld worden. Dit moet zowel telefonisch (bellen) als via een e-mail naar mt@globecollege.nl.

  Voor zieke en afgemelde leerlingen zullen we na 6 april inhaalmomenten plannen.

 • Is het wel veilig voor leerlingen op school?

  Ja!

  Bij het afnemen van de schoolexamens staat de gezondheid altijd voorop. Wij volgen nog steeds de richtlijnen van het RIVM; De leerlingen zijn veilig op school!

  Enkele maatregelen die wij genomen hebben:

  • Leerlingen met gezondheidsklachten blijven thuis. Leerlingen mogen niet naar school komen als ze verkouden of grieperig zijn. Houdt er rekening mee dat we de leerling in zo’n geval naar huis sturen.
  • Er komen maximaal 60 leerlingen per keer die verdeeld worden over de hele school.
  • 8-10 leerlingen per leslokaal.
  • Minstens 2 meter afstand tussen de leerlingen.
  • Schoonmaken – Alle tafels, stoelen en deurklinken worden voor en na het toetsmoment goed schoongemaakt.

UPDATE 25 maart 2020

Wanneer en met welke reden kunnen leerlingen op school terecht?

Leerlingen kunnen op school terecht voor:

 • Boeken of ander lesmateriaal die leerlingen nog in hun kluisje hebben liggen. Deze leerlingen en ouders/verzorgers zijn hiervan op de hoogte gebracht en kunnen morgen, donderdag 26 maart, tussen 09:00-14:00 uur naar school komen om hun kluisje leeg te maken. We vragen de leerlingen om daarna direct weer de school te verlaten
 • Voor alle andere redenen verzoek ik jullie contact op te nemen met school om te bespreken of een leerling op school mag komen.

Kan iedereen een laptop of iPad lenen van school?

Niet voor iedereen

Alleen wanneer leerlingen of ouders/verzorgers niet beschikken over een computer en zij kunnen er zelf geen regelen, mogen ouders een e-mail sturen naar mt@globecollege.nl. Mondelinge aanvragen kunnen we helaas niet in behandeling nemen.

Er zijn nog enkele laptops en iPads beschikbaar (op=op) voor uitsluitend leerlingen die niet kunnen werken omdat ze écht geen PC, laptop of iPad kunnen lenen/regelen. Daarom verzoek ik ouders/verzorgers om enkel een aanvraag te doen als dit écht noodzakelijk is.

Gaat de toetsweek voor examenleerlingen door?

Ja!

Voor sommigen was het onduidelijk of de schoolexamens (SE’s) nog steeds plaats zouden vinden. Het antwoord hierop is Ja. De schoolexamens zijn nu zelfs nog belangrijker dan daarvoor! Ze bepalen nu voor een heel groot deel of je straks geslaagd bent of niet.

SMS Tijden

(Herhaling) Julie hebben van dhr. Mulder allemaal een sms gekregen met in elk geval de tijd waarop jullie op school moeten zijn.

Spullen

Belangrijk: zorg dat je de juiste spullen bij je hebt, te denken valt aan: pen/potlood, rekenmachine, oortjes (koptelefoon met snoer), etc. Zorg daarnaast dat je goed uitgeslapen bent.

Ziekmelden

Ziekmelden voor de SE-onderdelen:

 • De leerling moet vooraf afgemeld worden. Dit moet zowel telefonisch (bellen) als via een e-mail naar mt@globecollege.nl.

Voor zieke en afgemelde leerlingen zullen we na 6 april inhaalmomenten plannen.

Is het wel veilig voor leerlingen op school?

Ja!

Bij het afnemen van de schoolexamens staat de gezondheid altijd voorop. Wij volgen nog steeds de richtlijnen van het RIVM; De leerlingen zijn veilig op school!

Enkele maatregelen die wij genomen hebben:

 • Leerlingen met gezondheidsklachten blijven thuis. Leerlingen mogen niet naar school komen als ze verkouden of grieperig zijn. Houdt er rekening mee dat we de leerling in zo’n geval naar huis sturen.
 • Er komen maximaal 60 leerlingen per keer die verdeeld worden over de hele school.
 • 8-10 leerlingen per leslokaal.
 • Minstens 2 meter afstand tussen de leerlingen.
 • Schoonmaken – Alle tafels, stoelen en deurklinken worden voor en na het toetsmoment goed schoongemaakt.

UPDATE 24 maart 2020

Bron: Rijksoverheid Onderwijs

Betreft: coronavirus, update 24 maart 2020

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

Examens gaan niet door!

Na de persconferentie van gisteren, waarin vernieuwde en verscherpte maatregelen werden gepresenteerd, kwam vandaag het hoge woord van onze minister Arie Slob; de centraal examens gaan dit jaar niet door! Met dit besluit komt er duidelijkheid voor examenleerlingen en diens ouders/verzorgers en voor de school. Alle centrale examens komen te vervallen, zo ook de centraal schriftelijk (CSE) en praktische examens (CSPE), evenals de centrale digitale examens voor de BBL en KBL.

Op onze website www.globecollege.nl/school/coronavirus/ kunnen jullie alle updates en veelvoorkomende vragen en antwoorden op je gemak doorlezen.

Examenleerlingen

Wat betekent de maatregel voor jullie?

Allereerst duidelijkheid, we weten waar we aan toe zijn en kunnen nu samen werken aan een goede afsluiting en de duidelijke route naar het felbegeerde diploma. We weten nu dat in principe de schoolexamens de basis vormen voor het behalen van het diploma dit schooljaar. Onze schoolexamens staan in het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Dat zijn alle schriftelijke en mondelinge toetsen, alle praktische opdrachten, alle werkstukken, etc. Eigenlijk bepaalt het PTA nu je eindexamen.

In de komende periode wordt de genomen maatregel verder uitgewerkt, inclusief alle (praktische) consequenties. Te denken valt aan de deadline voor het aanleveren van de schoolexamenresultaten en de daaropvolgende diplomabeslissing, de invulling van de zak-slaagbeslissing en de mogelijkheid van herkansing. Er wordt ook uitgezocht of er een beroepsmogelijkheid kan komen voor leerlingen die het niet eens zijn met bijv. de beslissing van de school of ze gezakt zijn. Uiterlijk op 6 april hopen wij hier meer over te kunnen berichten.

Schoolexamens gaan door in het belang van de leerlingen

De schoolexamens gaan door. Het Globe werkt de laatste schoolexamens deze week af. Die planning blijft ongewijzigd. Ná deze week volgen wij het advies op van de VO-raad, om géén fysieke schoolexamens meer af te nemen tot 6 april aanstaande. Sommige scholen volgen dit advies per direct op, echter op het Globe gaan de geplande schoolexamens gewoon door. Het is in het absolute belang van de leerlingen om zo min mogelijk afwijkingen te hebben op de bestaande planning.

Na 6 april plannen we de inhaalmomenten en hebben we ruim de tijd om leerlingen op afstand hierop voor te bereiden. Omdat er geen centrale examens meer volgen, hebben we extra tijd voor het plannen van de herkansingsmomenten. Waar nodig hebben we de ruimte gekregen om ons PTA aan te passen.

Maatschappelijke waarde diploma

Net als de minister dat heeft uitgesproken, onderstrepen ook wij dat het niet doorgaan van het centrale deel van het examen geen effect heeft op de maatschappelijke waarde van het diploma. Wij werken al jaren met onze leerlingen en het niveau wordt niet alleen bepaald door het centrale examen, maar in belangrijke mate door de schoolexamens en de voorbereiding daarop. Uit ervaring is in de laatste jaren ook gebleken dat het verschil tussen CSE en de SE’s minimaal is. Op basis van de cijfers die worden behaald tijdens de schoolexamens zijn wij uitstekend in staat een volwaardig diploma uit te reiken!

Schoolexamens (toetsweek)

Jullie hebben van dhr. Mulder allemaal een sms gekregen met in elk geval de tijd dat jullie op school moeten zijn.

Belangrijk: zorg dat je de juiste spullen bij je hebt, te denken valt aan: pen/potlood, rekenmachine, oortjes (koptelefoon met snoer), etc. Zorg daarnaast dat je goed uitgeslapen bent.

Ziekmelden voor de SE-onderdelen: net als anders moet een leerling als hij/zij ziek of afwezig is bij een schoolexamen (de toets), vooraf afgemeld worden. In dit geval moet dat (naast bellen) via een mail naar mt@globecollege.nl.

De leerlingen zijn veilig op school! Bij het afnemen van de schoolexamens staat de gezondheid voorop. Wij volgen nog steeds de richtlijnen van het RIVM; Zo moet iedereen met gezondheidsklachten thuis blijven en mogen leerlingen niet naar school komen als ze verkouden of grieperig zijn. Houdt er rekening mee dat we de leerling in zo’n geval naar huis sturen.  Ouders/verzorgers moeten de leerling vooraf per mail afmelden. Voor mogelijke zieke leerlingen zullen we na 6 april inhaalmomenten plannen.

Na het verschijnen van het rapport van het RIVM, dat rond 6 april wordt verwacht, volgt een nieuwe afweging. Tot die tijd gelden de richtlijnen van het RIVM.

Niet-examen leerlingen: blijf werken voor school!

Vandaag zijn we, zoals jullie al hebben gemerkt, vooral bezig geweest met de gevolgen van de extra maatregelen zoals die gisteren en vandaag zijn afgekondigd door het kabinet. Deze maatregelen hebben grote consequenties voor de examenleerlingen. Wij hopen dat we ook de andere leerlingen snel kunnen vertellen wanneer en hoe de scholen weer open gaan voor onderwijsactiviteiten. Vooralsnog blijven we t/m 6 april gesloten, echter stiekem maken we ook een doorkijk naar 1 juni. Immers, dat is de datum die gisteren werd genoemd door minister Grapperhaus.

Intussen proberen we het onderwijs op afstand voor jullie zo goed mogelijk te doen. We merken dat het met veel leerlingen lukt om aan het werk te zijn met de informatie die docenten beschikbaar maken. Natuurlijk verloopt nog niet alles vlekkeloos, maar we zijn op weg. Er zijn ook leerlingen die nog niet echt een manier hebben gevonden om aan het werk te gaan. We benadrukken nogmaals dat het echt nodig is om aan het werk te zijn voor school. Zeker wanneer de sluiting langer gaat duren loop je anders een grote achterstand op, die lastig bij te werken is.

Ouders houd een vinger aan de pols

Het maken van een planning per dag, waarbij je een aantal uur (en wij bedoelen dan echt meer dan twee!) aan schoolwerk besteedt, is belangrijk. Neem alsjeblieft contact op met je vakdocent of mentor wanneer je hulp nodig hebt. Deze oproep geldt ook voor de ouders/verzorgers; houd alsjeblieft een vinger aan de pols, begeleid jullie zoon/dochter goed door deze periode en neem zo nodig contact op met de mentor.

Volgende week bekijken we de resultaten t/m periode 2. Mentoren van de leerjaren 1 t/m 3 zullen volgende week contact met jullie opnemen om deze resultaten te bespreken én een strategie te bepalen “hoe verder en wat is daarvoor nodig”.

Laptop/iPads

Als jullie niet beschikken over een computer en jullie kunnen er zelf geen regelen, stuur dan een mail naar mt@globecollege.nl. Er zijn nog enkele laptops en iPads beschikbaar op=op. Ik verzoek jullie met klem om hiervoor een e-mail te sturen of te laten sturen en dat enkel te doen als er echt geen computer beschikbaar is. Mondelinge aanvragen kunnen we helaas niet in behandeling nemen.

Tot zover, mochten jullie vragen hebben dan kunnen deze per e-mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 09:00-15:00 uur gebeld worden naar 030-5112000.

Tot slot

We houden de berichtgeving van de overheid goed in de gaten en blijven jullie dagelijks informeren!

Zorg goed voor elkaar en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

 • Wat is het verschil tussen een schoolexamen (SE) en centraal examen (CE)?

  Het eindexamen bestaat uit:

  1. het schoolexamen (SE);
  2. het centraal examen (CE) aan het eind van het laatste schooljaar.

  CE – Het centraal examen is voor heel Nederland hetzelfde voor alle leerlingen.

  SE – Het schoolexamen wordt opgesteld door de scholen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bepaalt welke onderwerpen minimaal aan bod moeten komen in het schoolexamen. Op basis van deze eisen wordt het schoolexamen opgesteld door de scholen.

  Het schoolexamen bestaat meestal uit meerdere toetsen per vak. Dit kunnen mondelinge, praktische of schriftelijke toetsen zijn.

 • CE - Gaan de centraal examens door?

  Nee, de centraal examens gaan dit jaar niet door. Met dit besluit is er duidelijkheid voor alle scholen en leerlingen.

  Alle centrale examens komen te vervallen, zo ook de centraal schriftelijk en praktische examens (cspe’s) in het vmbo, evenals de centrale digitale flexibele examens in vmbo-bb en –kb.

 • CE - Krijgen leerlingen wel een diploma?

  Ja, de resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar.

  Scholen hebben tot en met juni de tijd om de schoolexamens af te ronden.

 • CE - Wat is de maatschappelijke waarde van het diploma?

  Volwaardig diploma

  Net als de minister dat heeft uitgesproken, onderstrepen ook wij dat het niet doorgaan van het centrale deel van het examen geen effect heeft op de maatschappelijke waarde van het diploma.

  Wij werken al jaren met onze leerlingen en het niveau wordt niet alleen bepaald door het centrale examen, maar in belangrijke mate door de schoolexamens en de voorbereiding daarop. Uit ervaring is in de laatste jaren ook gebleken dat het verschil tussen CE en de SE’s minimaal is.

  Op basis van de cijfers die worden behaald tijdens de schoolexamens zijn wij uitstekend in staat een volwaardig diploma uit te reiken.

 • SE - Gaan de schoolexamens wel door?

  Ja, de schoolexamens gaan door!

  Scholen hebben de komende periode de tijd om leerlingen op afstand voor te bereiden en de schoolexamens af te nemen. Omdat er geen centrale examens volgen, hebben de scholen hier extra tijd voor.

  Vanwege die extra tijd kan er meer gespreid worden. Scholen wordt gevraagd om in lijn met de nieuwe maatregelen de schoolexamens zo veel mogelijk op afstand te doen.

  Aanpassing PTA

  Waar nodig hebben scholen de ruimte om hun Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) aan te passen om dit te realiseren. Scholen kiezen zelf een passende manier voor de afname van het schoolexamen. Dat kan bijvoorbeeld via:

  • (beeld)bellen;
  • fysiek op school in kleinere groepen.
 • SE - Geldt de maatregel van 23 maart niet voor het onderwijs?

  De extra maatregelen van 23 maart hebben geen betrekking op de schoolsituatie.

  De maatregelen gelden specifiek voor evenementen en samenscholing in de buitenruimte.

  De nieuwe maatregelen hebben daarom alleen gevolgen voor scholen waar het de situatie op het schoolplein betreft, voor en na afname van de examens. Dit betekent dat bij de examens extra aandacht besteed moet worden aan timing, in- en uitgangen en bewegwijzering. Dat betekent dat de schoolexamens nog steeds doorgang kunnen vinden, mits de voorwaarden in acht worden genomen.

 • SE - Hoe zit het met de gezondheid en veiligheid tijdens schoolexamens?

  Gezondheid voorop

  Bij het afnemen van de schoolexamens staat de gezondheid voorop. Scholen zijn vrij in de vorm van het schoolexamen. Mondelinge examens kunnen bijvoorbeeld telefonisch worden afgenomen.

  Fysiek aanwezig op school is toegestaan

  In dit geval moeten de richtlijnen van het RIVM worden nageleefd. Zo moet iedereen met gezondheidsklachten thuis blijven. Voorbereidend op de schoolexamens geven de scholen onderwijs op afstand.

  Voorwaarden

  Tot 6 april gelden de hieronder genoemde voorwaarden voor het afnemen van schoolexamens. Na het verschijnen van het rapport van het RIVM, dat rond 6 april wordt verwacht, volgt een nieuwe afweging. Tot die tijd gelden de richtlijnen van het RIVM.

  De schoolexamens kunnen doorgaan als:

  • de school de afstand van 1,5 meter tussen de leerlingen en leraren in acht kunnen nemen.
  • bij het wachten voor het examen, het samenscholingsadvies in acht genomen kan worden. Dit betekent dat de school moet zorgen dat niet alle leerlingen op het schoolplein rondhangen voordat ze naar binnen kunnen en dat er duidelijke bewegwijzering is zodat er geen opstopping in de hal optreedt.
  • het aantal leerlingen per lokaal dusdanig beperkt wordt, dat er steeds 1,5 meter afstand kan worden gehouden, ook ten opzichte van de surveillerende docent.
  • De leerlingen of leraren geen verschijnselen van corona vertonen. Dus geen koorts, niet hoesten en niet neusverkouden.
 • SE - Wat als een leerling ziek is?

  Als een leerling ziek is of in thuisquarantaine zit, dan kan de leerling later het schoolexamen afronden.

  De school heeft tot aan de start van de zomervakantie (3 juli) om de schoolexamens in te plannen en af te nemen.

  Voor 3 juli moeten ook eventuele herkansingen uitgevoerd kunnen worden.  

 • SE - Mag het PTA worden aangepast?

  Als het vanwege de huidige situatie noodzakelijk is om het PTA aan te passen, dan mag dat. Een voorwaarde hierbij is, dat alle verplichte eindtermen gedekt worden.

  Om het PTA aan te passen is toestemming van MR nodig en de school moet dit melden bij de Inspectie. De VO-raad is op dit moment bezig met het opstellen van een handreiking over het aanpassen van het PTA.

 • SE - Wat gebeurd er als niet alle schoolexamens zijn afgenomen?

  Scholen kunnen het PTA aanpassen als dat nodig om is om de schoolexamens af te kunnen nemen. Daarbij moeten alle eindtermen worden gedekt.

  De diplomabeslissing zal in deze gevallen worden genomen op basis van de tot dan toe afgesloten schoolexamens.

 • Hoe zit het met de vervolgopleiding?

  De doorstroom naar het vervolgonderwijs gebeurd op basis van het diploma.

  Extra begeleiding en ondersteuning

  In overleg met het vervolgonderwijs komt er extra aandacht voor het begeleiden en ondersteunen van instromende studenten.

 • Hoe zit het met de aanmelddatum voor een vervolgopleiding?

  De aanmeldingsdeadline voor mbo is verplaatst naar van 1 april naar 1 mei.

  Hierdoor hebben leerlingen meer ruimte voor hun studiekeuze in deze ongewone tijden. Leerlingen worden gevraagd zich wel voor 1 mei aan te melden en deel te nemen aan activiteiten om de toekomstig student voor te bereiden op het hoger onderwijs.

 • Wanneer krijg ik meer informatie over alle consequenties van de maatregel?

  In de komende periode wordt deze maatregel verder uitgewerkt, inclusief alle (praktische) consequenties. Zoals het aanleveren van de schoolexamenresultaten en de daaropvolgende diplomabeslissing, de invulling van de zak-slaagbeslissing en de mogelijkheid van herkansing.

  Niet eens met beslissing?

  Er wordt ook uitgezocht of er een beroepsmogelijkheid kan komen voor leerlingen die het niet eens zijn met de beslissing van de school. Scholen en leerlingen worden over de uitwerking van bovenstaande zo snel mogelijk geïnformeerd, maar uiterlijk op 6 april.

UPDATE 24 maart 2020

Bron: Rijksoverheid Onderwijs

Wat is het verschil tussen een schoolexamen (SE) en centraal examen (CE)?

Het eindexamen bestaat uit:

 • het schoolexamen (SE);
  het centraal examen (CE) aan het eind van het laatste schooljaar.

CE – Het centraal examen is voor heel Nederland hetzelfde voor alle leerlingen.

SE – Het schoolexamen wordt opgesteld door de scholen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bepaalt welke onderwerpen minimaal aan bod moeten komen in het schoolexamen. Op basis van deze eisen wordt het schoolexamen opgesteld door de scholen.

Het schoolexamen bestaat meestal uit meerdere toetsen per vak. Dit kunnen mondelinge, praktische of schriftelijke toetsen zijn.

CE – Gaan de centraal examens door?

Nee, de centraal examens gaan dit jaar niet door. Met dit besluit is er duidelijkheid voor alle scholen en leerlingen.

Alle centrale examens komen te vervallen, zo ook de centraal schriftelijk en praktische examens (cspe’s) in het vmbo, evenals de centrale digitale flexibele examens in vmbo-bb en –kb.

CE – Krijgen leerlingen wel een diploma?

Ja, de resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar.

Scholen hebben tot en met juni de tijd om de schoolexamens af te ronden.

CE – Wat is de maatschappelijke waarde van het diploma?

Volwaardig diploma

Net als de minister dat heeft uitgesproken, onderstrepen ook wij dat het niet doorgaan van het centrale deel van het examen geen effect heeft op de maatschappelijke waarde van het diploma.

Wij werken al jaren met onze leerlingen en het niveau wordt niet alleen bepaald door het centrale examen, maar in belangrijke mate door de schoolexamens en de voorbereiding daarop. Uit ervaring is in de laatste jaren ook gebleken dat het verschil tussen CE en de SE’s minimaal is.

Op basis van de cijfers die worden behaald tijdens de schoolexamens zijn wij uitstekend in staat een volwaardig diploma uit te reiken.

SE – Gaan de schoolexamens wel door?

Ja, de schoolexamens gaan door!

Scholen hebben de komende periode de tijd om leerlingen op afstand voor te bereiden en de schoolexamens af te nemen. Omdat er geen centrale examens volgen, hebben de scholen hier extra tijd voor.

Vanwege die extra tijd kan er meer gespreid worden. Scholen wordt gevraagd om in lijn met de nieuwe maatregelen de schoolexamens zo veel mogelijk op afstand te doen.

Aanpassing PTA

Waar nodig hebben scholen de ruimte om hun Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) aan te passen om dit te realiseren. Scholen kiezen zelf een passende manier voor de afname van het schoolexamen. Dat kan bijvoorbeeld via:

 • (beeld)bellen;
 • fysiek op school in kleinere groepen.

SE – Geldt de maatregel van 23 maart niet voor het onderwijs?

De extra maatregelen van 23 maart hebben geen betrekking op de schoolsituatie.

De maatregelen gelden specifiek voor evenementen en samenscholing in de buitenruimte.

De nieuwe maatregelen hebben daarom alleen gevolgen voor scholen waar het de situatie op het schoolplein betreft, voor en na afname van de examens. Dit betekent dat bij de examens extra aandacht besteed moet worden aan timing, in- en uitgangen en bewegwijzering. Dat betekent dat de schoolexamens nog steeds doorgang kunnen vinden, mits de voorwaarden in acht worden genomen.

SE – Hoe zit het met de gezondheid en veiligheid tijdens schoolexamens?

Gezondheid voorop

Bij het afnemen van de schoolexamens staat de gezondheid voorop. Scholen zijn vrij in de vorm van het schoolexamen. Mondelinge examens kunnen bijvoorbeeld telefonisch worden afgenomen.

Fysiek aanwezig op school is toegestaan

In dit geval moeten de richtlijnen van het RIVM worden nageleefd. Zo moet iedereen met gezondheidsklachten thuis blijven. Voorbereidend op de schoolexamens geven de scholen onderwijs op afstand.

Voorwaarden

Tot 6 april gelden de hieronder genoemde voorwaarden voor het afnemen van schoolexamens. Na het verschijnen van het rapport van het RIVM, dat rond 6 april wordt verwacht, volgt een nieuwe afweging. Tot die tijd gelden de richtlijnen van het RIVM.

De schoolexamens kunnen doorgaan als:

 • de school de afstand van 1,5 meter tussen de leerlingen en leraren in acht kunnen nemen.
 • bij het wachten voor het examen, het samenscholingsadvies in acht genomen kan worden. Dit betekent dat de school moet zorgen dat niet alle leerlingen op het schoolplein rondhangen voordat ze naar binnen kunnen en dat er duidelijke bewegwijzering is zodat er geen opstopping in de hal optreedt.
 • het aantal leerlingen per lokaal dusdanig beperkt wordt, dat er steeds 1,5 meter afstand kan worden gehouden, ook ten opzichte van de surveillerende docent.
 • De leerlingen of leraren geen verschijnselen van corona vertonen. Dus geen koorts, niet hoesten en niet neusverkouden.

SE – Wat als een leerling ziek is?

Als een leerling ziek is of in thuisquarantaine zit, dan kan de leerling later het schoolexamen afronden.

De school heeft tot aan de start van de zomervakantie (3 juli) om de schoolexamens in te plannen en af te nemen.

Voor 3 juli moeten ook eventuele herkansingen uitgevoerd kunnen worden.  

SE – Mag het PTA worden aangepast?

Als het vanwege de huidige situatie noodzakelijk is om het PTA aan te passen, dan mag dat. Een voorwaarde hierbij is, dat alle verplichte eindtermen gedekt worden.

Om het PTA aan te passen is toestemming van MR nodig en de school moet dit melden bij de Inspectie. De VO-raad is op dit moment bezig met het opstellen van een handreiking over het aanpassen van het PTA.

SE – Wat gebeurd er als niet alle schoolexamens zijn afgenomen?

Scholen kunnen het PTA aanpassen als dat nodig om is om de schoolexamens af te kunnen nemen. Daarbij moeten alle eindtermen worden gedekt.

De diplomabeslissing zal in deze gevallen worden genomen op basis van de tot dan toe afgesloten schoolexamens.

Hoe zit het met de vervolgopleiding?

De doorstroom naar het vervolgonderwijs gebeurd op basis van het diploma.

Extra begeleiding en ondersteuning

In overleg met het vervolgonderwijs komt er extra aandacht voor het begeleiden en ondersteunen van instromende studenten.

Hoe zit het met de aanmelddatum voor een vervolgopleiding?

De aanmeldingsdeadline voor mbo is verplaatst naar van 1 april naar 1 mei.

Hierdoor hebben leerlingen meer ruimte voor hun studiekeuze in deze ongewone tijden. Leerlingen worden gevraagd zich wel voor 1 mei aan te melden en deel te nemen aan activiteiten om de toekomstig student voor te bereiden op het hoger onderwijs.

Wanneer krijg ik meer informatie over alle consequenties van de maatregel?

In de komende periode wordt deze maatregel verder uitgewerkt, inclusief alle (praktische) consequenties. Zoals het aanleveren van de schoolexamenresultaten en de daaropvolgende diplomabeslissing, de invulling van de zak-slaagbeslissing en de mogelijkheid van herkansing.

Niet eens met beslissing?

Er wordt ook uitgezocht of er een beroepsmogelijkheid kan komen voor leerlingen die het niet eens zijn met de beslissing van de school. Scholen en leerlingen worden over de uitwerking van bovenstaande zo snel mogelijk geïnformeerd, maar uiterlijk op 6 april.

UPDATE 23 maart 2020

Betreft: coronavirus, update 23 maart 2020

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

De tweede schoolweek zonder onderwijs is aangebroken. Deze week zal in school voor een groot gedeelte in het teken staan van toetsen en schoolexamens voor onze examenleerlingen.

Vandaag hebben zij een begin gemaakt met hun uitgestelde schoolexamenwerk. Met een afstand van 1,5 meter, veilig en volgens de genoemde richtlijnen, verliep dat boven verwachting goed. Leerlingen hielden zich aan de afspraken en wij hebben bewondering voor de manier waarop onze leerlingen (leerjaar 1 t/m 4) zich door deze situatie worstelen. Docenten bedankt voor jullie professionaliteit, wij maken waar wat we beloven; “wij kunnen u garanderen dat uw zoon/dochter veilig naar school kan komen”.

Onderwijs op afstand

De docenten gaan onverminderd door met het ontwikkelen van lesinhoud via de digitale weg. Verder zijn vandaag de eerste laptops en iPads uitgereikt aan leerlingen die nog niet in staat waren het onderwijs op de digitale manier te volgen. De iPads zijn ons ter beschikking gesteld door het St. Bonifatiuscollege (Boni), heel veel dank hiervoor!

We leren een heleboel van deze noodgedwongen situatie en ik ben ervan overtuigd dat ons onderwijs in de toekomst, verrijkt met wat de school nu allemaal leert, alleen maar beter kan worden.

Onverminderd blijf ik ouders/verzorgers verzoeken om een flinke vinger aan de pols te houden en goed op te letten dat uw zoon/dochter voldoende aan school werkt. Ook helpt het om thuis een fijne werkplek hiervoor in te richten, waar uw zoon/dochter enkele uren per dag aan schoolwerk kan besteden. Als jullie niet beschikken over een computer en jullie kunnen er zelf geen regelen, stuur dan een mail naar mt@globecollege.nl. Er zijn nog enkel laptops en iPads beschikbaar op=op. Ik verzoek jullie met klem om hiervoor een email te sturen of te laten sturen en dat enkel te doen als er echt geen computer beschikbaar is. Mondelinge aanvragen kunnen we helaas niet in behandeling nemen.

Eindexamenleerlingen

Jullie hebben van dhr. Mulder allemaal een sms gekregen met in elk geval de tijd dat jullie op school moeten zijn. Belangrijk: zorg dat je de juiste spullen bij je hebt, te denken valt aan: pen/potlood, rekenmachine, oortjes (koptelefoon met snoer), etc. Zorg daarnaast dat je goed uitgeslapen bent.

Ziekmelden voor de SE-onderdelen van komende week: net als normaal moet u uw kind vooraf, als hij/zij ziek of afwezig is bij een SE-onderdeel (de toets) afmelden. In dit geval moet dat (naast bellen) via een mail naar mt@globecollege.nl. Nog steeds gelden de richtlijnen dat leerlingen niet naar school mogen komen als ze verkouden of grieperig zijn, houdt er rekening mee dat we de leerling in zulks naar huis sturen. Ook in dat geval moet u uw kind vooraf per mail afmelden. Voor mogelijke zieke leerlingen zullen we op korte termijn inhaaldagen plannen, hierover later meer.

Tor zover, mochten jullie vragen hebben, dan kunnen deze per mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 09:00-15:00 uur gebeld worden naar 030-5112000.

Tot slot

We houden de berichtgeving van de overheid goed in de gaten en blijven jullie dagelijks informeren!

Blijf gezond en blijf op veilige afstand goed op elkaar letten!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

UPDATE 20 maart 2020

Betreft: coronavirus, update 20 maart 2020

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

De eerste schoolweek zonder onderwijs in school zit erop. Vandaag een korte update.

Het was een vreemde week waarin zowel van ouders/verzorgers als leerlingen, maar ook van docenten en personeel, veel creativiteit, geduld en doorzettingsvermogen werd gevraag. Mijn gevoel zegt dat ons dat redelijk goed gelukt is en zoals al eerder gezegd: “elke dag een beetje beter”.

Hoe de komende periode eruit zal gaan zien weten we nog niet. Wat we wel weten is dat onderwijs op afstand tot die tijd de realiteit van de dag is. Laten we ons daarom richten op die realiteit en er het beste van maken, vooral met het oog op het ondersteunen van onze leerlingen, jullie kinderen.

Volgende week staat voor een groot deel in het teken van onze examenleerlingen. Zij zullen hun toetsen op school komen maken. Alles hiervoor is voorbereid en wij kunnen u garanderen dat uw zoon/dochter veilig naar school kan komen.

Eindexamenleerlingen en ziek melden

Net als normaal moet u uw kind vooraf, als hij/zij ziek of afwezig is bij een SE-onderdeel (de toets) afmelden. In dit geval moet dat, naast bellen, via een mail naar mt@globecollege.nl.

Nog steeds gelden de richtlijnen dat leerlingen niet naar school mogen komen als ze verkouden of grieperig zijn, houdt er rekening mee dat we de leerling in zo’n geval naar huis sturen. Ook in dat geval moet u uw kind vooraf per mail afmelden. Voor mogelijke zieke leerlingen zullen we op korte termijn, inhaaldagen plannen. Hierover later meer…

Vragen

Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen deze per mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 09:00-15:00 uur gebeld worden naar 030-5112000.

Tot slot

We willen jullie als ouder/verzorger van onze leerlingen de komende periode sterkte wensen en we blijven u ook volgende week dagelijks informeren!

Ik wens jullie en fijn weekeinde, blijf gezond en let op elkaar!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

UPDATE 19 maart 2020

Betreft: coronavirus, update 19 maart 2020

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

Allereerst wil ik mij bedanken voor de hartverwarmende complimenten aan ons team voor de wijze waarop wij met man en macht bezig zijn om onderwijs op afstand mogelijk te maken. Uit de grond van mijn hart ben ik het met jullie eens, ik kan enkel met bijzonder veel trots en waardering toekijken hoe onze docenten en ondersteuners de Globe College-vlag figuurlijk hoog in de mast houden!

Mentoren 

Zoals eerder aangegeven nemen de mentoren persoonlijke contact op met u en de leerlingen om te bespreken hoe het gaat. We hebben afgesproken dat de mentoren dit 2 x per week zullen doen. Wanneer u het prettig vindt om een dag en tijd af te spreken, mag u dat graag doen. Het getal van 2 x per week is wat ons betreft een minimaal streven, waar de mentor in overleg met u van kan afwijken.

Wanneer en met welke reden kunnen leerlingen op school terecht?

Leerlingen die nog steeds boeken of ander lesmateriaal in hun kluisje hebben, kunnen dit morgen, vrijdag 20 maart, tussen 09:00-11:00 uur komen ophalen. Net als eerder vragen wij de leerlingen hun spullen op te halen en direct weer de school te verlaten. Voor alle andere redenen verzoek ik jullie contact op te nemen met school om te bespreken of een leerling op school mag komen.

“Ziek thuis”

Ziek thuis heeft de afgelopen dagen een andere betekenis gekregen. Toch verzoek ik u, mocht een leerling ziek zijn of worden, of om een andere reden niet meer in staat zijn om onderwijs op afstand te volgen, dit door te geven aan zijn of haar mentor. Op die manier kan de mentor de docenten informeren dat uw zoon/dochter niet of moeilijk aan het onderwijs op afstand kan deelnemen.

PC/Laptop

Het ter beschikking stellen van een PC/Laptop, wanneer jullie er zelf geen kunnen regelen, blijft onverminderd van kracht. Stuur hiervoor een e-mail naar mt@globecollege.nl. Mondelinge aanvragen kunnen we helaas niet in behandeling nemen.

Deze regeling geldt uitsluitend voor gezinnen waar geen enkele computer in het huishouden aanwezig is en waar wel gebruik gemaakt kan worden van internet (wifi).

Eindexamenleerlingen

Ziekmelden voor de SE-onderdelen van komende week: net als normaal moet u uw kind vooraf, als hij/zij ziek of afwezig is bij een SE-onderdeel (de toets) afmelden. In dit geval moet dat (naast bellen) via een mail naar mt@globecollege.nl. Nog steeds gelden de richtlijnen dat leerlingen niet naar school mogen komen als ze verkouden of grieperig zijn, houdt er rekening mee dat we de leerling in zo’n geval naar huis sturen. Ook dan moet u uw kind vooraf per mail afmelden. Voor mogelijke zieke leerlingen zullen we op korte termijn, inhaaldagen plannen. Hierover later meer…

Magister en bereikbaarheid

Magister blijft zeer slecht bereikbaar. Ons verzoek is om geduldig te zijn en niet meer dan een keer te klikken op een link, het werkt wel maar duurt even langer.

De onderstaande mailboxen zijn vanaf vandaag operationeel. Gebruik deze als het via Magister niet lukt:

Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen deze per e-mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 09:00-15:00 uur gebeld worden naar 030-5112000.

Blijf gezond, let op elkaar!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

 • Wanneer moet je je kind ziek melden?

  Ook nu verzoeken we ouders/verzorgers om het z.s.m. door te geven aan de mentor wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet meer in staat is om het onderwijs te volgen.

  De mentor kan vervolgens de docenten informeren dat uw zoon/dochter niet of moeilijk aan het onderwijs op afstand kan deelnemen.

 • Wanneer komt mijn kind in aanmerking voor het lenen van een PC/laptop?

  Hiervoor komen alleen leerlingen in aanmerking van gezinnen waar geen enkele computer in het huishouden aanwezig is en waar wél gebruik gemaakt kan worden van internet (wifi).

  Denkt u dat uw kind hiervoor in aanmerking komt, stuur dan een e-mail naar mt@globecollege.nl. Vergeet niet de naam van uw kind te vermelden en de reden waarom hij/zij een PC/laptop nodig heeft.

  LET OP: Mondelinge aanvragen kunnen we helaas niet in behandeling nemen.

UPDATE 19 maart 2020

Wanneer moet je je kind ziek melden?

Ook nu verzoeken we ouders/verzorgers om het z.s.m. door te geven aan de mentor, wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet meer in staat is om het onderwijs te volgen.

De mentor kan vervolgens de docenten informeren dat uw zoon/dochter niet of moeilijk aan het onderwijs op afstand kan deelnemen.

Wanneer komt mijn kind in aanmerking voor het lenen van een PC/laptop?

Heb je een vraag over een vak?  Mail deze naar:

Hiervoor komen alleen leerlingen in aanmerking van gezinnen waar geen enkele computer in het huishouden aanwezig is en waar wél gebruik gemaakt kan worden van internet (wifi).

Denkt u dat uw kind hiervoor in aanmerking komt, stuur dan een e-mail naar mt@globecollege.nl. Vergeet niet de naam van uw kind te vermelden en de reden waarom hij/zij een PC/laptop nodig heeft.

LET OP: Mondelinge aanvragen kunnen we helaas niet in behandeling nemen.

UPDATE 18 maart 2020

Betreft: coronavirus, update 18 maart 2020

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

De situatie waar we nu mee te maken hebben is voor ons allemaal nieuw en heel bijzonder. Het Globe personeel doet zijn uiterste best het voor onze leerlingen mogelijk te maken thuis te werken. Ik ben ontzettend trots op zowel leerlingen als personeel dat ons dat al heel goed lukt. Sommige dingen lukken niet meteen, maar we leren elke dag en kunnen zeggen “elke dag een beetje beter”. We snappen dat het voor leerlingen en ouders/verzorgers ook lastig is en zijn blij dat al zoveel van onze leerlingen goed aan het werk zijn!

Magister en bereikbaarheid

Zoals gisteren reeds aangegeven, merken we dat Magister moeite heeft om de toename van het internetverkeer naar haar servers goed en snel te verwerken. Momenteel is hier nog geen verbetering in gekomen. Mede daardoor werken ook links naar digitale methodes van vakken niet altijd goed. Ons verzoek is om geduldig te zijn en niet meer dan een keer te klikken op een link, het werkt wel maar duurt even langer. Helaas hebben wij hier geen invloed op. Magister heeft vandaag bericht dat er met man en macht aan gewerkt wordt om de capaciteit te verhogen. Wij vragen uw begrip voor deze omstandigheden.

Communicatie met leerlingen

Zoals gisteren aangekondigd, is er per vaksectie een mailbox aangemaakt waardoor alle leerlingen rechtstreeks hun vragen kunnen e-mailen over het desbetreffende vak. Wij hopen dat met deze mailadressen leerlingen en docenten, ondanks het niet goed werkende Magister, snel op elkaar kunnen reageren. Hieronder een lijst met mailboxen (emailadressen):

Onze docenten binnen de vaksecties kunnen via deze mailboxen op korte termijn reageren en antwoorden. Vanaf morgen is er een dagelijks communicatieluik van 09:00-14:00 uur waarbinnen er vragen gesteld kunnen worden. Docenten zullen hun uiterste best doen om alle vragen diezelfde dag voor ca. 16:00 uur te beantwoorden. Het kan voorkomen dat leerlingen het antwoord krijgen van een vakdocent van wie zij geen les hebben.

Buiten de genoemde tijden kan er natuurlijk ook gecommuniceerd worden, echter het antwoord kan dan langer op zich laten wachten tot uiterlijk ca. 16:00 uur de volgende dag.

Het examen

Helaas is in de media het misverstand ontstaan dat het onderwijs voor de examenkandidaten hervat kan worden. Dat is niet het geval. De scholen blijven gesloten voor onderwijsactiviteiten, ook voor examenkandidaten. Er wordt uitsluitend ruimte geboden om schoolexamens (SE) en praktijkexamens (CSPE) af te nemen. Alles onder strikte voorwaarden van het RIVM en de lokale GGD.

Alle leerlingen van het examenjaar en ouders/verzorgers hebben reeds een planning ontvangen hoe wij een en ander gaan vormgeven.

Vragen

Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen deze per mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 09:00-15:00 uur gebeld worden naar 030-5112000.

Wanneer daar reden voor is, zullen wij jullie per mail van belangrijke nieuwe informatie op de hoogte stellen.

Blijf gezond, let op elkaar!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

 • Worden onderwijsactiviteiten voor examenleerlingen hervat?

  Helaas is in de media het misverstand ontstaan dat het onderwijs voor de examenkandidaten hervat kan worden. Dat is niet het geval.

  De scholen blijven gesloten voor onderwijsactiviteiten, ook voor examenkandidaten. Er wordt uitsluitend ruimte geboden om schoolexamens (SE) en praktijkexamens (CSPE) af te nemen. Alles onder strikte voorwaarden van het RIVM en de lokale GGD.

  Alle leerlingen van het examenjaar en ouders/verzorgers hebben reeds een planning ontvangen hoe wij een en ander gaan vormgeven.

 • Ik heb een vraag over Natuurkunde. Aan wie kan ik deze stellen?

  Heb je een vraag over een vak?  Mail deze naar:

 • Hoe snel krijg ik antwoord op mijn vraag?

  De docenten zullen op korte termijn reageren en antwoorden.

  Dagelijks is er een communicatieluik van 09:00-14:00 uur, waarbinnen je vragen kunt stellen. Docenten doen hun uiterste best om al jullie vragen nog dezelfde dag voor ca. 16:00 uur te beantwoorden. Het kan voorkomen dat je het antwoord krijgt van een vakdocent van wie je geen les hebben.

  Buiten de genoemde tijden kunnen er natuurlijk ook vragen gesteld worden. Het antwoord kan dan iets langer op zich laten wachten, tot uiterlijk ca. 16:00 uur de volgende dag.

UPDATE 18 maart 2020

Worden onderwijsactiviteiten voor examenleerlingen hervat?

Helaas is in de media het misverstand ontstaan dat het onderwijs voor de examenkandidaten hervat kan worden. Dat is niet het geval.

De scholen blijven gesloten voor onderwijsactiviteiten, ook voor examenkandidaten. Er wordt uitsluitend ruimte geboden om schoolexamens (SE) en praktijkexamens (CSPE) af te nemen. Alles onder strikte voorwaarden van het RIVM en de lokale GGD.

Alle leerlingen van het examenjaar en ouders/verzorgers hebben reeds een planning ontvangen hoe wij een en ander gaan vormgeven.

Ik heb een vraag over natuurkunde. Aan wie kan ik deze stellen?

Heb je een vraag over een vak?  Mail deze naar:

BiologieBiologie@globecollege.nl

EconomieEconomie@globecollege.nl

Economie & OndernemenEenO@globecollege.nl

EngelsEngels@globecollege.nl

FransFrans@globecollege.nl

NatuurkundeNaSk@globecollege.nl

NederlandsNederlands@globecollege.nl

Zorg & WelzijnZenW@globecollege.nl

WiskundeWiskunde@globecollege.nl

RekenenRekenen@globecollege.nl

Mens & MaatschappijMenM@globecollege.nl

Produceren, Installeren & EnergiePIE@globecollege.nl

Mobiliteit & TransportMenT@globecollege.nl

Hoe snel krijg ik antwoord op mijn vraag?

De docenten zullen op korte termijn reageren en antwoorden.

Dagelijks is er een communicatieluik van 09:00-14:00 uur, waarbinnen je vragen kunt stellen. Docenten doen hun uiterste best om al jullie vragen nog dezelfde dag voor ca. 16:00 uur te beantwoorden. Het kan voorkomen dat je het antwoord krijgt van een vakdocent van wie je geen les hebben.

Buiten de genoemde tijden kunnen er natuurlijk ook vragen gesteld worden. Het antwoord kan dan iets langer op zich laten wachten, tot uiterlijk ca. 16:00 uur de volgende dag.

UPDATE 17 maart 2020

Betreft: coronavirus, update 17 maart 2020

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

De tweede “schoolloze” dag is achter de rug. De meeste leerlingen hebben hun kluisje leeggemaakt opdat ze alle boeken en spullen thuis hebben. Alle personeelsleden van het Globe zijn ongelofelijk druk bezig geweest met het opstarten van onderwijs op afstand en/of het ontwikkelen hiervan. Ik ben ervan overtuigd dat het ons gaat lukken om ons onderwijs, zonder al te veel schade, door te laten gaan én de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden.

Onze website en Magister

Zoals jullie wellicht gemerkt hebben was onze website gisteren niet of minder goed bereikbaar. Dat probleem is inmiddels opgelost en de website werkt weer beter dan ooit.

Ook Magister heeft problemen met het verwerken van de grote datastromen welke zij te verwerken hebben. Ontzettend vervelend voor alle gebruikers. Er is ons verzekerd dat Magister grip heeft op de problemen en dat de problemen van tijdelijke aard zijn. Ik verzoek u in elk geval geduld te hebben als Magister traag reageert of als u niet meteen goed kunt inloggen.

Ophalen boeken

Vandaag konden leerlingen hun boeken, laptop en spullen die op school liggen ophalen. Om diverse redenen is dat niet voor alle leerlingen gelukt. De leerlingen die hun kluisje nog niet leeggehaald hebben, kunnen dit morgen (woensdag 18 maart) tussen 09.00-10.00 uur alsnog doen.

Ook nu weer vragen we de leerlingen met klem om deze tijd aan te houden en ook gelijk weer terug te gaan naar huis. Vergeet niet een tas of iets dergelijks mee te nemen.

Leerlingen met gezondheidsklachten vragen we iemand anders de boeken te laten meenemen. De conciërge zal het kluisje dan voor de leerling openmaken.

We werken door!

We hebben afgesproken dat Magister als onderwijskundig platform wordt gebruikt. Dit betekent dat de docenten in Magister studieopdrachten zullen geven. We verwachten van de leerlingen dat zij dagelijks in Magister kijken en dat ouders/verzorgers erop toezien dat dit ook gebeurt.

Discord voor leerlingen van de onderbouw

Leerlingen van de onderbouw hebben een bericht gekregen om Discord te activeren, een bericht om hierop in te loggen. Ons verzoek is om dit spoedig te doen. Discord is een programma waarmee mentoren, vakdocenten en leerlingen met elkaar kunnen communiceren en informatie uitwisselen. Leerlingen kunnen contact maken en ‘chatten’ op een manier die ze gewend zijn.

Ook worden er mailboxen per vaksectie aangemaakt waardoor al onze leerlingen rechtstreeks hun vragen kunnen e-mailen waarna de docenten binnen de vaksectie op korte termijn kunnen antwoorden. We hopen dat we hiermee kunnen voorkomen dat leerlingen niet verder kunnen met de leerstof omdat een vraag onbeantwoord blijft.

Er zal een dagelijks communicatieluik zijn, van vermoedelijk 09.00-14.00 uur, waarbinnen gecommuniceerd kan worden en vragen gesteld kunnen worden. Docenten zorgen ervoor dat vragen van leerlingen uiterlijk 16:oo uur beantwoord zijn. Hierover later meer.

Hoe houden wij contact

Heel belangrijk voor jullie en de docenten: “hoe houden we goed contact met elkaar”? Alle leerlingen kunnen werken met o.a. de studieopdrachten uit Magister (huiswerk). Leerlingen kunnen de docenten eenvoudig bereiken via bestaande communicatiemiddelen, zoals whatsapp, en vanaf donderdag ook via speciaal ingerichte mailboxen.

Docenten en mentoren houden de voortgang van de leerlingen goed in de gaten. De mentoren nemen minimaal 2x per week contact op met de ouders/verzorgers om de voortgang van de leerlingen met hen te bespreken. Indien er tussentijds vragen en/of opmerkingen zijn, kunnen ouders/verzorgers altijd, liefst via email, contact opnemen met de mentor.

Het examen

Vanmiddag is bekend geworden dat de schoolexamens (SE) en praktijkexamens (CSPE) door zullen gaan. Het is nog niet zeker of de centrale examens (CSE) voor onze mavo starten op 7 mei a.s. Over dat laatste zal uiterlijk 6 april door het Ministerie van Onderwijs een besluit worden genomen.

Morgen, woensdag 18 maart, ontvangen 4e jaars leerlingen meer informatie over hoe en wanneer we de SE’s en CSPE’s gaan plannen, voorbereiden en afnemen. Eén ding is zeker: deze leerlingen gaan binnenkort weer fysiek naar school. Onverkort blijft dan van kracht dat al het onderwijzend personeel en leerlingen die aanwezig zijn op school volledig klachtenvrij moeten zijn of anders thuisblijven.

Tot slot zullen onze examendocenten onverminderd doorgaan met het plaatsen van zo veel mogelijk oefenmateriaal op Magister.

Ondersteuning

Ons verzoek aan ouders blijft om voor jullie kinderen thuis een fijne werkplek in te richten, waar ze enkele uren per dag aan schoolwerk kan besteden. Als jullie niet beschikken over een computer (laptop/iPad/PC) voor jullie kind en jullie kunnen er zelf geen regelen, stuur dan een e-mail naar mt@globecollege.nl. Ik verzoek jullie met klem om hiervoor een e-mail te sturen of te laten sturen. Mondelinge aanvragen kunnen we helaas niet in behandeling nemen.

Vragen

Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen deze per e-mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 09:00-15:00 uur gebeld worden naar 030-5112000.

Wanneer daar reden voor is, zullen wij jullie per e-mail van belangrijke nieuwe informatie op de hoogte stellen.

Blijf gezond, let op elkaar!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

 • Gaan de school- en praktijkexamens door?

  Ja. Middelbare scholen geven voorrang aan de school- en praktijkexamens.

  De manier waarop zal verschillen per school. Scholen passen maatwerk toe bij de school- en praktijkexamens.

  Vanaf 30 maart: praktijkexamens en digitale examens op het vmbo. Deze examens hebben een flexibele afnameperiode. Vanaf deze datum kunnen scholen de examens gaan afnemen.

 • Mogen ook andere leerlingen dan eindexamenleerlingen naar school komen voor het afleggen van schoolexamentoetsen?

  Nee. Alleen leerlingen die dit schooljaar het eindexamen afleggen en opgaan voor het diploma mogen naar school komen.

 • Gaan de centrale examens door?

  De centrale examens starten op 7 mei en gaan vooralsnog door. Mochten de centrale examens toch niet door kunnen gaan, dan worden scholen hierover uiterlijk 6 april actief geïnformeerd.

 • Welke regels gelden er voor de school- en praktijkexamens?

  Al het onderwijspersoneel en alle leerlingen die aanwezig zijn op school, moeten volledig klachtenvrij zijn of anders thuisblijven. Er komt voor scholen nog nadere informatie beschikbaar van het RIVM.

 • Wat als een leerling ziek is of niet naar het school- of praktijkexamen kan komen?

  Als een leerling ziek is of in thuisquarantaine zit, dan kan de leerling later het schoolexamen afronden, tot uiterlijk de start van het centraal examen.

  Als het voor een leerling niet mogelijk is om voor de start van het eerste tijdvak de schoolexamens af te ronden, heeft de school de mogelijkheid om de schoolexamens door te laten lopen in het eerste tijdvak (op basis van artikel 32 uit het Eindexamenbesluit). Het schoolexamen van een vak moet zijn afgerond vóórdat leerlingen kunnen deelnemen aan het centraal examen van dat vak.

  Als al deze maatregelen geen oplossing bieden, kunnen leerlingen ook worden doorverwezen naar het 2e tijdvak.

 • Wat als de cijfers voor het schoolexamen niet op tijd voor het centraal examen kunnen worden aangeleverd?

  Scholen krijgen meer tijd om de cijfers van de schoolexamens door te geven. Andere jaren moesten de cijfers tien dagen voor de start van de centrale examens doorgegeven zijn. Nu moet dat in ieder geval vóórdat de leerling centraal examen in dat vak doet. Scholen kunnen daardoor flexibeler omgaan met het inplannen van schoolexamens.

 • Wat als leerlingen het schoolexamen niet kunnen afronden voor de start van het centraal examen?

  Voor de papieren centrale examens met een vast afnametijdstip (vmbo-tl, havo en vwo) geldt:

  • De schoolexamentoetsen kunnen nog tot 10 dagen vóór het eerste tijdvak (deze start op 7 mei) worden ingehaald.
  • Als dit niet lukt, kan de school ervoor kiezen om het PTA aan te passen (met instemming van de MR en melding hiervan bij de Inspectie) zodat bijvoorbeeld toetsen kunnen worden samengevoegd.
  • In een uiterst geval kan er gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid (artikel 3 2 van het Eindexamenbesluit) om de afname van de schoolexamens door te laten lopen in het eerste tijdvak. Het schoolexamen van een vak moet afgesloten zijn vóórdat de leerling deelneemt aan het centraal examen van dat vak.

  Voor de centrale examens met flexibele afnametijdstippen (vmbo-bb en –kb flex en de cspe’s) geldt:

  • Deze examens hebben flexibele afnames. Scholen hebben dan ook de mogelijkheid om de afnames hiervan te verplaatsen naar een later moment als dat nodig is, zodat er ruimte ontstaat om alles goed af te ronden.
  • Als dat geen oplossing biedt, kunnen dezelfde opties worden gebruikt als hierboven genoemd.
 • Mag het PTA worden aangepast?

  Als het vanwege de huidige situatie noodzakelijk is om het PTA aan te passen, dan mag dat. Een voorwaarde hierbij is, dat alle verplichte eindtermen gedekt worden.

  Om het PTA aan te passen is toestemming van MR nodig en de school moet dit melden bij de Inspectie. De VO-raad is op dit moment bezig met het opstellen van een handreiking over het aanpassen van het PTA.

UPDATE 17 maart 2020

Gaan de school- en praktijkexamens door?

Ja. Middelbare scholen geven voorrang aan de school- en praktijkexamens.

De manier waarop zal verschillen per school. Scholen passen maatwerk toe bij de school- en praktijkexamens.

Vanaf 30 maart: praktijkexamens en digitale examens op het vmbo. Deze examens hebben een flexibele afnameperiode. Vanaf deze datum kunnen scholen de examens gaan afnemen.

Mogen ook andere leerlingen dan eindexamenleerlingen naar school komen voor het afleggen van schoolexamentoetsen?

Nee. Alleen leerlingen die dit schooljaar het eindexamen afleggen en opgaan voor het diploma mogen naar school komen.

Gaan de centrale examens door?

De centrale examens starten op 7 mei en gaan vooralsnog door. Mochten de centrale examens toch niet door kunnen gaan, dan worden scholen hierover uiterlijk 6 april actief geïnformeerd.

Welke regels gelden er voor de school- en praktijkexamens?

Al het onderwijspersoneel en alle leerlingen die aanwezig zijn op school, moeten volledig klachtenvrij zijn of anders thuisblijven. Er komt voor scholen nog nadere informatie beschikbaar van het RIVM.

Wat als een leerling ziek is of niet naar het school- of praktijkexamen kan komen?

Als een leerling ziek is of in thuisquarantaine zit, dan kan de leerling later het schoolexamen afronden, tot uiterlijk de start van het centraal examen.

Als het voor een leerling niet mogelijk is om voor de start van het eerste tijdvak de schoolexamens af te ronden, heeft de school de mogelijkheid om de schoolexamens door te laten lopen in het eerste tijdvak (op basis van artikel 32 uit het Eindexamenbesluit). Het schoolexamen van een vak moet zijn afgerond vóórdat leerlingen kunnen deelnemen aan het centraal examen van dat vak.

Als al deze maatregelen geen oplossing bieden, kunnen leerlingen ook worden doorverwezen naar het 2e tijdvak.

Bij wie kunnen we terecht met vragen hierover?

Scholen krijgen meer tijd om de cijfers van de schoolexamens door te geven. Andere jaren moesten de cijfers 10 dagen voor de start van de centrale examens doorgegeven zijn. Nu moet dat in ieder geval vóórdat de leerling centraal examen in dat vak doet. Scholen kunnen daardoor flexibeler omgaan met het inplannen van schoolexamens.

Wat als leerlingen het schoolexamen niet kunnen afronden voor de start van het centraal examen?

Voor de papieren centrale examens met een vast afnametijdstip (vmbo-tl, havo en vwo) geldt:

 • De schoolexamentoetsen kunnen nog tot 10 dagen vóór het eerste tijdvak (deze start op 7 mei) worden ingehaald.
 • Als dit niet lukt, kan de school ervoor kiezen om het PTA aan te passen (met instemming van de MR en melding hiervan bij de Inspectie) zodat bijvoorbeeld toetsen kunnen worden samengevoegd.
 • In een uiterst geval kan er gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid (artikel 3 2 van het Eindexamenbesluit) om de afname van de schoolexamens door te laten lopen in het eerste tijdvak. Het schoolexamen van een vak moet afgesloten zijn vóórdat de leerling deelneemt aan het centraal examen van dat vak.

Voor de centrale examens met flexibele afnametijdstippen (vmbo-bb en –kb flex en de cspe’s) geldt:

 • Deze examens hebben flexibele afnames. Scholen hebben dan ook de mogelijkheid om de afnames hiervan te verplaatsen naar een later moment als dat nodig is, zodat er ruimte ontstaat om alles goed af te ronden.
 • Als dat geen oplossing biedt, kunnen dezelfde opties worden gebruikt als hierboven genoemd.

Mag het PTA worden aangepast?

Als het vanwege de huidige situatie noodzakelijk is om het PTA aan te passen, dan mag dat. Een voorwaarde hierbij is, dat alle verplichte eindtermen gedekt worden.

Om het PTA aan te passen is toestemming van MR nodig en de school moet dit melden bij de Inspectie. De VO-raad is op dit moment bezig met het opstellen van een handreiking over het aanpassen van het PTA.

UPDATE 16 maart 2020

 • Ik heb nog spullen op school liggen. Heb ik deze nodig en kan ik ze ophalen?

  Ja, je hebt alle schoolspullen nodig de komende weken. Wanneer er nog boeken, een laptop en/of andere spullen die je nodig hebt op school liggen, kan je deze dinsdag 17 maart ophalen, tussen 09:00 – 12:30 uur volgens onderstaand schema:

  • Leerjaar 1 van 09.00-10.00 uur;
  • Leerjaar 3 van 10.00-11.00 uur;
  • Leerjaar 2 van 11.00-12.00 uur;
  • Leerjaar 4 van 12.00-13.00 uur.

  We vragen jou met klem je aan dit schema te houden en ook om gelijk weer terug te gaan naar huis. Vergeet niet een tas of iets dergelijks mee te nemen voor alle spullen!

  LET OP: Wanneer je vanwege gezondheidsklachten de spullen niet kan/mag ophalen, verzoeken we je om iemand anders te vragen deze voor jou mee te nemen. De conciërge zal het kluisje in zo’n geval openmaken.

 • Is er al iets bekend over huiswerk?

  De docenten zullen in Magister studieopdrachten geven.

  Wat verwachten we van jullie en ouders/verzorgers?

  • Dat jullie (leerlingen) vanaf vandaag iedere ochtend in Magister kijken.
  • Dat jullie je uiterste best doen om de opdrachten zo goed mogelijk te maken.
  • Dat alle ouders/verzorgers erop toezien dat dit ook gebeurt.

  Meer informatie volgt…..

 • Wat kunnen wij als ouders nog meer doen?

  Vanwege de uitzonderlijke situatie vragen wij de hulp van ouders/verzorgers bij het zo goed mogelijk ondersteunen van jullie kinderen/onze leerlingen.

  • Ouders kunnen hun kind helpen door een fijne werkplek in te richten, waar hij/zij enkele uren per dag aan schoolwerk kan besteden.
  • Wanneer u als ouder niet beschikt over een computer (laptop/iPad/PC) voor uw kind, en u kunt er zelf geen regelen, stuur dan een mail naar mt@globecollege.nl. Wij zullen dan kijken of we kunnen helpen.
 • Bij wie kunnen we terecht met vragen hierover

  Vragen kunnen per mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 09:00 – 1500 uur gebeld worden naar 030-5112000.

  De mentor zal uiterlijk dinsdagmiddag 17 maart 2020 contact opnemen met ouders/verzorgers en/of leerlingen.

UPDATE 16 maart 2020

Ik heb nog spullen op school liggen. Heb ik deze nodig en kan ik ze ophalen?

Ja, je hebt alle schoolspullen nodig de komende weken. Wanneer er nog boeken, een laptop en/of andere spullen die je nodig hebt op school liggen, kan je deze dinsdag 17 maart ophalen, tussen 09:00 – 12:30 uur volgens onderstaand schema:

 • Leerjaar 1 van 09.00-10.00 uur;
 • Leerjaar 3 van 10.00-11.00 uur;
 • Leerjaar 2 van 11.00-12.00 uur;
 • Leerjaar 4 van 12.00-13.00 uur.

We vragen jou met klem je aan dit schema te houden en ook om gelijk weer terug te gaan naar huis. Vergeet niet een tas of iets dergelijks mee te nemen voor alle spullen!

LET OP: Wanneer je vanwege gezondheidsklachten de spullen niet kan/mag ophalen, verzoeken we je om iemand anders te vragen deze voor jou mee te nemen. De conciërge zal het kluisje in zo’n geval openmaken.

Is er al iets bekend over huiswerk?

De docenten zullen in Magister studieopdrachten geven.

Wat verwachten we van jullie en ouders/verzorgers?

 • Dat jullie (leerlingen) vanaf vandaag iedere dag in Magister kijken.
 • Dat jullie je uiterste best doen om de opdrachten zo goed mogelijk te maken.
 • Dat alle ouders/verzorgers erop toezien dat dit ook gebeurt.

Meer informatie volgt zo snel mogelijk…..

Wat kunnen wij als ouders nog meer doen?

Vanwege de uitzonderlijke situatie vragen wij de hulp van ouders/verzorgers bij het zo goed mogelijk ondersteunen van jullie kinderen/onze leerlingen.

 • Ouders kunnen hun kind helpen door een fijne werkplek in te richten, waar hij/zij enkele uren per dag aan schoolwerk kan besteden.
 • Wanneer u als ouder niet beschikt over een computer (laptop/iPad/PC) voor uw kind, en u kunt er zelf geen regelen, stuur dan een mail naar mt@globecollege.nl. Wij zullen dan kijken of we kunnen helpen.

Bij wie kunnen we terecht met vragen hierover?

Vragen kunnen per mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 09:00 – 1500 uur gebeld worden naar 030-5112000.

De mentor zal uiterlijk dinsdagmiddag 17 maart 2020 contact opnemen met ouders/verzorgers en/of leerlingen.

UPDATE 15 maart 2020

 • Welke maatregelen zijn nu van kracht?

  Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden (niet voor hotels) en sport- en fitnessclubs.

  De nieuwe maatregelen zijn:

  • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
  • Opvang is slechts mogelijk voor kinderen van ouders in “vitale beroepen” zoals o.a. de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer. De opvang is zonder extra kosten. Klik hier voor een lijst van cruciale beroepsgroepen.
  • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
  • Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
  • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
  • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.

  Alle eerder genomen maatregelen blijven van kracht en worden verlengd tot en met maandag 6 april.

  Voor actuele informatie m.b.t. maatregelen rondom het coronavirus ga naar: Rijksoverheid Nieuws Coronavirus COVID-19

 • Ik wil straks graag slagen. Wat wordt er geregeld voor examenkandidaten?

  We werken heel hard aan een goed en passend programma voor onze examenkandidaten! Wordt dus vervolgd…..

 • Hoe worden ouders en leerlingen op de hoogte gehouden?

  Leerlingen en ouders worden op de hoogte gehouden via:

  • Magister;
  • De website – deze houden we up-to-date;
  • E-mail – wanneer daar reden toe is.
 • Voor welke leerlingen is er opvang op school?

  Voor leerlingen waarvan (beide) ouders werken in de zogenaamde ‘vitale sectoren’, is het van belang dat er opvang is. Onder vitale sectoren wordt onder andere verstaan:

  • de zorg;
  • het onderwijs en de kinderopvang;
  • de brandweer, de politie en andere nooddiensten (veiligheidsregio)

  De complete definitie en lijst van beroepen vindt u op de website van de rijksoverheid.

  Werkt u (beide) in één van deze sectoren en kunt u elders geen opvang voor uw kind(eren) organiseren? De schoolleiding van uw kind(eren) informeert u over de mogelijkheid voor opvang op school. We verzoeken u vriendelijk maar nadrukkelijk om u te houden aan deze voorwaarden.

  Let op: Bij (neus)verkoudheid en/of keelpijn en/of hoesten of koorts geldt dat er ook géén opvang op school mogelijk is.

 • Hoe zit het met huiswerk?

  Wij zijn bezig met alle voorbereidingen zodat jullie straks ook thuis kunnen leren en huiswerk maken.

 • Gaan de stages nog door?

  Alle 3e-klas leerlingen zouden in april stage lopen. Echter, het is niet zeker of dit doorgaat. Hierover worden jullie zo snel mogelijk geïnformeerd.

UPDATE 15 maart 2020

Welke maatregelen zijn nu van kracht?

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden (niet voor hotels) en sport- en fitnessclubs.

De nieuwe maatregelen zijn:

 • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
 • Opvang is slechts mogelijk voor kinderen van ouders in “vitale beroepen” zoals o.a. de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer. De opvang is zonder extra kosten. Klik hier voor een lijst van cruciale beroepsgroepen.
 • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.

Alle eerder genomen maatregelen blijven van kracht en worden verlengd tot en met maandag 6 april.

Voor actuele informatie m.b.t. maatregelen rondom het coronavirus ga naar: Rijksoverheid Nieuws Coronavirus COVID-19

Brief aan ouders/verzorgers en leerlingen van scholen van PCOU WillibrordVoor welke leerlingen is er opvang op school?

Voor leerlingen waarvan (beide) ouders werken in de zogenaamde ‘vitale sectoren’, is het van belang dat er opvang is. Onder vitale sectoren wordt onder andere verstaan:

 • de zorg;
 • het onderwijs en de kinderopvang;
 • de brandweer, de politie en andere nooddiensten (veiligheidsregio)

De complete definitie en lijst van beroepen vindt u op de website van de rijksoverheid.

Werkt u (beide) in één van deze sectoren en kunt u elders geen opvang voor uw kind(eren) organiseren? De schoolleiding van uw kind(eren) informeert u over de mogelijkheid voor opvang op school. We verzoeken u vriendelijk maar nadrukkelijk om u te houden aan deze voorwaarden.

Let op: Bij (neus)verkoudheid en/of keelpijn en/of hoesten of koorts geldt dat er ook géén opvang op school mogelijk is.

Ik wil straks slagen. Wat wordt er geregeld voor examenkandidaten?

We werken heel hard aan een goed en passend programma voor onze examenkandidaten! Wordt dus vervolgd…..

Hoe worden ouders en leerlingen op de hoogte gehouden?

Leerlingen en ouders worden op de hoogte gehouden via

 • Magister;
 • De website – deze houden we up-to-date;
 • E-mail – wanneer daar reden toe is.

Hoe zit het met huiswerk maken?

Wij zijn bezig met alle voorbereidingen zodat jullie straks ook thuis kunnen leren en huiswerk maken.

Gaan de stages nog door?

Alle 3e-klas leerlingen zouden in april stage lopen. Echter, het is niet zeker of dit doorgaat. Hierover worden jullie zo snel mogelijk geïnformeerd.

UPDATE 13 maart 2020

 • Zijn er besmettingen bekend op het Globe College?

  Op dit moment zijn er geen besmettingen bekend van leerlingen of medewerkers op onze school.

 • Welke maatregelen zijn nu van kracht?

  In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

  De nieuwe maatregelen zijn:

  • Blijf thuis bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
  • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
  • Werk zoveel mogelijk thuis of verspreid de werktijden.
  • Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
  • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
  • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
  • Scholen (primair -, voortgezet – en middelbaar beroepsonderwijs) en kinderopvang blijven gewoon open. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuisblijven.

  Hygiënemaatregelen blijven van kracht:

  • Was regelmatig de handen met water en zeep;
  • We geven elkaar bij begroeting of afscheid geen hand en hebben geen ander lichamelijk contact;
  • De catering zoveel mogelijk betalen met pinpas en niet met contant geld;
  • Niezen en hoesten in de elleboog of in papieren zakdoekjes.

  Voor actuele informatie m.b.t. maatregelen rondom het coronavirus ga naar: Rijksoverheid Nieuws Coronavirus COVID-19

 • Hoe meld ik mijn kind ziek?

  Wij verzoeken u ziekmeldingen zoveel mogelijk te melden via verzuim@globecollege.nl. Bellen mag natuurlijk ook. Alvast bedankt.

 • Waarom blijven de scholen open?

  Het kabinet noemt de volgende beweegredenen:

  • Op scholen zijn weinig besmettingen en de omgeving is minder internationaal.
  • Kinderen en jongeren vormen niet de groep met de hoogste risico’s.
  • De maatschappelijke gevolgen van het sluiten van scholen zouden groot zijn.
  • Het sluiten van scholen draagt weinig bij aan het beperken van de verspreiding.
 • Hoe zit het met lesuitval?

  Als gevolg van de verscherpte maatregelen kan het voorkomen dat medewerkers thuis moeten blijven. Hierdoor is het mogelijk dat lessen komen te vervallen.

 • Wat gebeurt er wanneer er veel lessen gaan uitvallen en/of een toetsweek voor examenkandidaten niet door kan gaan?

  Wij stellen alles in het werk om dat te doen wat nodig is voor een goede examenvoorbereiding en (school)examinering. Op welke wijze dat inhoud gaat krijgen zal afhangen van de specifieke omstandigheden van dat moment. Wij gaan ervan uit dat, mocht er een situatie ontstaan waarbij reguliere afname van (school)examens geen doorgang kan vinden, er vanuit het ministerie van OCW passende maatregelen genomen worden.

 • Wat zijn de gevolgen voor reeds geplande activiteiten?

  Op dit moment denken wij na over de mogelijke gevolgen voor activiteiten. Buitenlandse én binnenlandse reizen en nagenoeg alle andere buitenschoolse activiteiten vervallen in elk geval tot nadere berichtgeving. Wij informeren u z.s.m. als hier verandering in komt.

 • Bijeenkomsten van meer dan 100 personen worden afgelast. Hoe zit het met kinderen op school in de pauzes?

  Wij doen onze uiterste best om dit ook te realiseren. Zo zullen wij:

  • leerlingen in de pauzes begeleiden en adviseren om zich zoveel mogelijk te spreiden en ook om naar buiten te gaan.
  • ons beleid iets versoepelen en mogen leerlingen nu ook in de gangen en het trappenhuis verblijven.
 • Zijn er maatregelen voor lessen met veel contact-activiteiten, zoals lichamelijke opvoeding?

  Alle reguliere lessen gaan gewoon door. Dit is in overeenstemming met de richtlijnen van het kabinet.

  De docenten lichamelijke opvoeding hebben afgesproken in de lessen voorlopig géén sporten met intensief lichamelijk contact te behandelen.

UPDATE 13 maart 2020

Zijn er besmettingen bekend op het Globe College?

Op dit moment zijn er geen besmettingen bekend van leerlingen of medewerkers op onze school.

Welke maatregelen zijn nu van kracht?

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

De nieuwe maatregelen zijn:

 • Blijf thuis bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
 • Werk zoveel mogelijk thuis of verspreid de werktijden.
 • Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
 • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
 • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
 • Scholen in het primair -, voortgezet – en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuisblijven.

Hygiënemaatregelen blijven van kracht:

 • Was regelmatig de handen met water en zeep;
 • We geven elkaar bij begroeting of afscheid geen hand en hebben geen ander lichamelijk contact;
 • De catering zoveel mogelijk betalen met pinpas en niet met contant geld;
 • Niezen en hoesten in de elleboog of in papieren zakdoekjes.

Voor actuele informatie m.b.t. maatregelen rondom het coronavirus ga naar: Rijksoverheid Nieuws Coronavirus COVID-19

Hoe meld ik mijn kind ziek?

Wij verzoeken u ziekmeldingen zoveel mogelijk te melden via verzuim@globecollege.nl. Bellen mag natuurlijk ook. Alvast bedankt.

Waarom blijven de scholen open?

Het kabinet noemt de volgende beweegredenen:

 • Op scholen zijn weinig besmettingen en de omgeving is minder internationaal.
 • Kinderen en jongeren vormen niet de groep met de hoogste risico’s.
 • De maatschappelijke gevolgen van het sluiten van scholen zouden groot zijn.
 • Het sluiten van scholen draagt weinig bij aan het beperken van de verspreiding.

Hoe zit het met lesuitval?

Als gevolg van de verscherpte maatregelen kan het voorkomen dat medewerkers thuis moeten blijven. Hierdoor is het mogelijk dat lessen komen te vervallen.

Wat gebeurt er wanneer er veel lessen gaan uitvallen en/of een toetsweek voor examenkandidaten niet door kan gaan?

Wij stellen alles in het werk om dat te doen wat nodig is voor een goede examenvoorbereiding en (school)examinering. Op welke wijze dat inhoud gaat krijgen zal afhangen van de specifieke omstandigheden van dat moment. Wij gaan ervan uit dat, mocht er een situatie ontstaan waarbij reguliere afname van (school)examens geen doorgang kan vinden, er vanuit het ministerie van OCW passende maatregelen genomen worden.

Wat zijn de gevolgen voor reeds geplande activiteiten?

Op dit moment denken wij na over de mogelijke gevolgen voor activiteiten. Buitenlandse én binnenlandse reizen en nagenoeg alle andere buitenschoolse activiteiten vervallen in elk geval tot nadere berichtgeving. Wij informeren u z.s.m. als hier verandering in komt.

Bijeenkomsten van meer dan 100 personen worden afgelast. Hoe zit het met kinderen op school in de pauzes?

Wij doen onze uiterste best om dit ook te realiseren. Zo zullen wij:

 • leerlingen in de pauzes begeleiden en adviseren om zich zoveel mogelijk te spreiden en ook om naar buiten te gaan.
 • ons beleid iets versoepelen en mogen leerlingen nu ook in de gangen en het trappenhuis verblijven.

Zijn er maatregelen voor lessen met veel contact-activiteiten, zoals lichamelijke opvoeding?

Alle reguliere lessen gaan gewoon door. Dit is in overeenstemming met de richtlijnen van het kabinet.

De docenten lichamelijke opvoeding hebben afgesproken in de lessen voorlopig géén sporten met intensief lichamelijk contact te behandelen.

UPDATE 6 maart 2020

 • Wat kan ik zelf doen?

  De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

  • Was je handen goed en regelmatig.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg.

  Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

  Bekijk hier een filmpje wanneer en hoe je het beste je handen kunt wassen: Handen wassen doe je zo!

 • Waar kan ik betrouwbare informatie vinden?

  Buitenlandse excursies en stages

  Hier gelden de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

 • Overige vragen betreffende het Globe College

  Ouders/verzorgers, leerlingen, studenten, cursisten en medewerkers kunnen met alle overige vragen die betrekking hebben op het Globe College een e-mail sturen naar: mt@globecollege.nl.

UPDATE 6 maart 2020

Wat kan ik zelf doen?

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 • Was je handen goed en regelmatig.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg.

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Bekijk hier een filmpje wanneer en hoe je het beste je handen kunt wassen: Handen wassen doe je zo!

Waar kan ik betrouwbare informatie vinden?

Buitenlandse excursies en stages

Hier gelden de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Overige vragen betreffende het Globe College

Ouders/verzorgers, leerlingen, studenten, cursisten en medewerkers kunnen met alle overige vragen die betrekking hebben op het Globe College een e-mail sturen naar: mt@globecollege.nl.

Verspreiding voorkomen!

Voorlichtingsfilmpje RIVM

Voorlichting rondom verspreiding van het coronavirus.

Je bent hier: Home » School » Coronavirus

FAQ coronavirus

Het Globe College houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus goed in de gaten en volgt hierover de officiële adviezen en richtlijnen van het RIVM, de GGD en het Ministerie.

UPDATE 19 maart 2020

Betreft: coronavirus, update 18 maart 2020

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

Allereerst wil ik mij bedanken voor de hartverwarmende complimenten aan ons team voor de wijze waarop wij met man en macht bezig zijn om onderwijs op afstand mogelijk te maken. Uit de grond van mijn hart ben ik het met jullie eens, ik kan enkel met bijzonder veel trots en waardering toekijken hoe onze docenten en ondersteuners de Globe College-vlag figuurlijk hoog in de mast houden!

Mentoren 

Zoals eerder aangegeven nemen de mentoren persoonlijke contact op met u en de leerlingen om te bespreken hoe het gaat. We hebben afgesproken dat de mentoren dit 2 x per week zullen doen. Wanneer u het prettig vindt om een dag en tijd af te spreken, mag u dat graag doen. Het getal van 2 x per week is wat ons betreft een minimaal streven, waar de mentor in overleg met u van kan afwijken.

Wanneer en met welke reden kunnen leerlingen op school terecht?

Leerlingen die nog steeds boeken of ander lesmateriaal in hun kluisje hebben, kunnen dit morgen, vrijdag 20 maart, tussen 09:00-11:00 uur komen ophalen. Net als eerder vragen wij de leerlingen hun spullen op te halen en direct weer de school te verlaten. Voor alle andere redenen verzoek ik jullie contact op te nemen met school om te bespreken of een leerling op school mag komen.

“Ziek thuis”

Ziek thuis heeft de afgelopen dagen een andere betekenis gekregen. Toch verzoek ik u, mocht een leerling ziek zijn of worden, of om een andere reden niet meer in staat zijn om onderwijs op afstand te volgen, dit door te geven aan zijn of haar mentor. Op die manier kan de mentor de docenten informeren dat uw zoon/dochter niet of moeilijk aan het onderwijs op afstand kan deelnemen.

PC/Laptop

Het ter beschikking stellen van een PC/Laptop, wanneer jullie er zelf geen kunnen regelen, blijft onverminderd van kracht. Stuur hiervoor een e-mail naar mt@globecollege.nl. Mondelinge aanvragen kunnen we helaas niet in behandeling nemen.

Deze regeling geldt uitsluitend voor gezinnen waar geen enkele computer in het huishouden aanwezig is en waar wel gebruik gemaakt kan worden van internet (wifi).

Eindexamenleerlingen

Ziekmelden voor de SE-onderdelen van komende week: net als normaal moet u uw kind vooraf, als hij/zij ziek of afwezig is bij een SE-onderdeel (de toets) afmelden. In dit geval moet dat (naast bellen) via een mail naar mt@globecollege.nl. Nog steeds gelden de richtlijnen dat leerlingen niet naar school mogen komen als ze verkouden of grieperig zijn, houdt er rekening mee dat we de leerling in zo’n geval naar huis sturen. Ook dan moet u uw kind vooraf per mail afmelden. Voor mogelijke zieke leerlingen zullen we op korte termijn, inhaaldagen plannen. Hierover later meer…

Magister en bereikbaarheid

Magister blijft zeer slecht bereikbaar. Ons verzoek is om geduldig te zijn en niet meer dan een keer te klikken op een link, het werkt wel maar duurt even langer.

De onderstaande mailboxen zijn vanaf vandaag operationeel. Gebruik deze als het via Magister niet lukt:

Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen deze per e-mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 09:00-15:00 uur gebeld worden naar 030-5112000.

Blijf gezond, let op elkaar!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

 • Wanneer moet je je kind ziek melden?

  Ook nu verzoeken we ouders/verzorgers om het z.s.m. door te geven aan de mentor wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet meer in staat is om het onderwijs te volgen.

  De mentor kan vervolgens de docenten informeren dat uw zoon/dochter niet of moeilijk aan het onderwijs op afstand kan deelnemen.

 • Wanneer komt mijn kind in aanmerking voor het lenen van een PC/laptop?

  Hiervoor komen alleen leerlingen in aanmerking van gezinnen waar geen enkele computer in het huishouden aanwezig is en waar wél gebruik gemaakt kan worden van internet (wifi).

  Denkt u dat uw kind hiervoor in aanmerking komt, stuur dan een e-mail naar mt@globecollege.nl. Vergeet niet de naam van uw kind te vermelden en de reden waarom hij/zij een PC/laptop nodig heeft.

  LET OP: Mondelinge aanvragen kunnen we helaas niet in behandeling nemen.

Het Globe College houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus goed in de gaten en volgt hierover de officiële adviezen en richtlijnen van het RIVM, de GGD en het Ministerie.

UPDATE 19 maart 2020

Wanneer moet je je kind ziek melden?

Ook nu verzoeken we ouders/verzorgers om het z.s.m. door te geven aan de mentor, wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet meer in staat is om het onderwijs te volgen.

De mentor kan vervolgens de docenten informeren dat uw zoon/dochter niet of moeilijk aan het onderwijs op afstand kan deelnemen.

Wanneer komt mijn kind in aanmerking voor het lenen van een PC/laptop?

Heb je een vraag over een vak?  Mail deze naar:

Hiervoor komen alleen leerlingen in aanmerking van gezinnen waar geen enkele computer in het huishouden aanwezig is en waar wél gebruik gemaakt kan worden van internet (wifi).

Denkt u dat uw kind hiervoor in aanmerking komt, stuur dan een e-mail naar mt@globecollege.nl. Vergeet niet de naam van uw kind te vermelden en de reden waarom hij/zij een PC/laptop nodig heeft.

LET OP: Mondelinge aanvragen kunnen we helaas niet in behandeling nemen.

UPDATE 18 maart 2020

Betreft: coronavirus, update 18 maart 2020

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

De situatie waar we nu mee te maken hebben is voor ons allemaal nieuw en heel bijzonder. Het Globe personeel doet zijn uiterste best het voor onze leerlingen mogelijk te maken thuis te werken. Ik ben ontzettend trots op zowel leerlingen als personeel dat ons dat al heel goed lukt. Sommige dingen lukken niet meteen, maar we leren elke dag en kunnen zeggen “elke dag een beetje beter”. We snappen dat het voor leerlingen en ouders/verzorgers ook lastig is en zijn blij dat al zoveel van onze leerlingen goed aan het werk zijn!

Magister en bereikbaarheid

Zoals gisteren reeds aangegeven, merken we dat Magister moeite heeft om de toename van het internetverkeer naar haar servers goed en snel te verwerken. Momenteel is hier nog geen verbetering in gekomen. Mede daardoor werken ook links naar digitale methodes van vakken niet altijd goed. Ons verzoek is om geduldig te zijn en niet meer dan een keer te klikken op een link, het werkt wel maar duurt even langer. Helaas hebben wij hier geen invloed op. Magister heeft vandaag bericht dat er met man en macht aan gewerkt wordt om de capaciteit te verhogen. Wij vragen uw begrip voor deze omstandigheden.

Communicatie met leerlingen

Zoals gisteren aangekondigd, is er per vaksectie een mailbox aangemaakt waardoor alle leerlingen rechtstreeks hun vragen kunnen e-mailen over het desbetreffende vak. Wij hopen dat met deze mailadressen leerlingen en docenten, ondanks het niet goed werkende Magister, snel op elkaar kunnen reageren. Hieronder een lijst met mailboxen (emailadressen):

Onze docenten binnen de vaksecties kunnen via deze mailboxen op korte termijn reageren en antwoorden. Vanaf morgen is er een dagelijks communicatieluik van 09:00-14:00 uur waarbinnen er vragen gesteld kunnen worden. Docenten zullen hun uiterste best doen om alle vragen diezelfde dag voor ca. 16:00 uur te beantwoorden. Het kan voorkomen dat leerlingen het antwoord krijgen van een vakdocent van wie zij geen les hebben.

Buiten de genoemde tijden kan er natuurlijk ook gecommuniceerd worden, echter het antwoord kan dan langer op zich laten wachten tot uiterlijk ca. 16:00 uur de volgende dag.

Het examen

Helaas is in de media het misverstand ontstaan dat het onderwijs voor de examenkandidaten hervat kan worden. Dat is niet het geval. De scholen blijven gesloten voor onderwijsactiviteiten, ook voor examenkandidaten. Er wordt uitsluitend ruimte geboden om schoolexamens (SE) en praktijkexamens (CSPE) af te nemen. Alles onder strikte voorwaarden van het RIVM en de lokale GGD.

Alle leerlingen van het examenjaar en ouders/verzorgers hebben reeds een planning ontvangen hoe wij een en ander gaan vormgeven.

Vragen

Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen deze per mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 09:00-15:00 uur gebeld worden naar 030-5112000.

Wanneer daar reden voor is, zullen wij jullie per mail van belangrijke nieuwe informatie op de hoogte stellen.

Blijf gezond, let op elkaar!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

 • Worden onderwijsactiviteiten voor examenleerlingen hervat?

  Helaas is in de media het misverstand ontstaan dat het onderwijs voor de examenkandidaten hervat kan worden. Dat is niet het geval.

  De scholen blijven gesloten voor onderwijsactiviteiten, ook voor examenkandidaten. Er wordt uitsluitend ruimte geboden om schoolexamens (SE) en praktijkexamens (CSPE) af te nemen. Alles onder strikte voorwaarden van het RIVM en de lokale GGD.

  Alle leerlingen van het examenjaar en ouders/verzorgers hebben reeds een planning ontvangen hoe wij een en ander gaan vormgeven.

 • Ik heb een vraag over Natuurkunde. Aan wie kan ik deze stellen?

  Heb je een vraag over een vak?  Mail deze naar:

 • Hoe snel krijg ik antwoord op mijn vraag?

  De docenten zullen op korte termijn reageren en antwoorden.

  Dagelijks is er een communicatieluik van 09:00-14:00 uur, waarbinnen je vragen kunt stellen. Docenten doen hun uiterste best om al jullie vragen nog dezelfde dag voor ca. 16:00 uur te beantwoorden. Het kan voorkomen dat je het antwoord krijgt van een vakdocent van wie je geen les hebben.

  Buiten de genoemde tijden kunnen er natuurlijk ook vragen gesteld worden. Het antwoord kan dan iets langer op zich laten wachten, tot uiterlijk ca. 16:00 uur de volgende dag.

UPDATE 18 maart 2020

Worden onderwijsactiviteiten voor examenleerlingen hervat?

Helaas is in de media het misverstand ontstaan dat het onderwijs voor de examenkandidaten hervat kan worden. Dat is niet het geval.

De scholen blijven gesloten voor onderwijsactiviteiten, ook voor examenkandidaten. Er wordt uitsluitend ruimte geboden om schoolexamens (SE) en praktijkexamens (CSPE) af te nemen. Alles onder strikte voorwaarden van het RIVM en de lokale GGD.

Alle leerlingen van het examenjaar en ouders/verzorgers hebben reeds een planning ontvangen hoe wij een en ander gaan vormgeven.

Ik heb een vraag over natuurkunde. Aan wie kan ik deze stellen?

Heb je een vraag over een vak?  Mail deze naar:

BiologieBiologie@globecollege.nl

EconomieEconomie@globecollege.nl

Economie & OndernemenEenO@globecollege.nl

EngelsEngels@globecollege.nl

FransFrans@globecollege.nl

NatuurkundeNaSk@globecollege.nl

NederlandsNederlands@globecollege.nl

Zorg & WelzijnZenW@globecollege.nl

WiskundeWiskunde@globecollege.nl

RekenenRekenen@globecollege.nl

Mens & MaatschappijMenM@globecollege.nl

Produceren, Installeren & EnergiePIE@globecollege.nl

Mobiliteit & TransportMenT@globecollege.nl

Hoe snel krijg ik antwoord op mijn vraag?

De docenten zullen op korte termijn reageren en antwoorden.

Dagelijks is er een communicatieluik van 09:00-14:00 uur, waarbinnen je vragen kunt stellen. Docenten doen hun uiterste best om al jullie vragen nog dezelfde dag voor ca. 16:00 uur te beantwoorden. Het kan voorkomen dat je het antwoord krijgt van een vakdocent van wie je geen les hebben.

Buiten de genoemde tijden kunnen er natuurlijk ook vragen gesteld worden. Het antwoord kan dan iets langer op zich laten wachten, tot uiterlijk ca. 16:00 uur de volgende dag.

UPDATE 17 maart 2020

Betreft: coronavirus, update 17 maart 2020

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

De tweede “schoolloze” dag is achter de rug. De meeste leerlingen hebben hun kluisje leeggemaakt opdat ze alle boeken en spullen thuis hebben. Alle personeelsleden van het Globe zijn ongelofelijk druk bezig geweest met het opstarten van onderwijs op afstand en/of het ontwikkelen hiervan. Ik ben ervan overtuigd dat het ons gaat lukken om ons onderwijs, zonder al te veel schade, door te laten gaan én de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden.

Onze website en Magister

Zoals jullie wellicht gemerkt hebben was onze website gisteren niet of minder goed bereikbaar. Dat probleem is inmiddels opgelost en de website werkt weer beter dan ooit.

Ook Magister heeft problemen met het verwerken van de grote datastromen welke zij te verwerken hebben. Ontzettend vervelend voor alle gebruikers. Er is ons verzekerd dat Magister grip heeft op de problemen en dat de problemen van tijdelijke aard zijn. Ik verzoek u in elk geval geduld te hebben als Magister traag reageert of als u niet meteen goed kunt inloggen.

Ophalen boeken

Vandaag konden leerlingen hun boeken, laptop en spullen die op school liggen ophalen. Om diverse redenen is dat niet voor alle leerlingen gelukt. De leerlingen die hun kluisje nog niet leeggehaald hebben, kunnen dit morgen (woensdag 18 maart) tussen 09.00-10.00 uur alsnog doen.

Ook nu weer vragen we de leerlingen met klem om deze tijd aan te houden en ook gelijk weer terug te gaan naar huis. Vergeet niet een tas of iets dergelijks mee te nemen.

Leerlingen met gezondheidsklachten vragen we iemand anders de boeken te laten meenemen. De conciërge zal het kluisje dan voor de leerling openmaken.

We werken door!

We hebben afgesproken dat Magister als onderwijskundig platform wordt gebruikt. Dit betekent dat de docenten in Magister studieopdrachten zullen geven. We verwachten van de leerlingen dat zij dagelijks in Magister kijken en dat ouders/verzorgers erop toezien dat dit ook gebeurt.

Discord voor leerlingen van de onderbouw

Leerlingen van de onderbouw hebben een bericht gekregen om Discord te activeren, een bericht om hierop in te loggen. Ons verzoek is om dit spoedig te doen. Discord is een programma waarmee mentoren, vakdocenten en leerlingen met elkaar kunnen communiceren en informatie uitwisselen. Leerlingen kunnen contact maken en ‘chatten’ op een manier die ze gewend zijn.

Ook worden er mailboxen per vaksectie aangemaakt waardoor al onze leerlingen rechtstreeks hun vragen kunnen e-mailen waarna de docenten binnen de vaksectie op korte termijn kunnen antwoorden. We hopen dat we hiermee kunnen voorkomen dat leerlingen niet verder kunnen met de leerstof omdat een vraag onbeantwoord blijft.

Er zal een dagelijks communicatieluik zijn, van vermoedelijk 09.00-14.00 uur, waarbinnen gecommuniceerd kan worden en vragen gesteld kunnen worden. Docenten zorgen ervoor dat vragen van leerlingen uiterlijk 16:oo uur beantwoord zijn. Hierover later meer.

Hoe houden wij contact

Heel belangrijk voor jullie en de docenten: “hoe houden we goed contact met elkaar”? Alle leerlingen kunnen werken met o.a. de studieopdrachten uit Magister (huiswerk). Leerlingen kunnen de docenten eenvoudig bereiken via bestaande communicatiemiddelen, zoals whatsapp, en vanaf donderdag ook via speciaal ingerichte mailboxen.

Docenten en mentoren houden de voortgang van de leerlingen goed in de gaten. De mentoren nemen minimaal 2x per week contact op met de ouders/verzorgers om de voortgang van de leerlingen met hen te bespreken. Indien er tussentijds vragen en/of opmerkingen zijn, kunnen ouders/verzorgers altijd, liefst via email, contact opnemen met de mentor.

Het examen

Vanmiddag is bekend geworden dat de schoolexamens (SE) en praktijkexamens (CSPE) door zullen gaan. Het is nog niet zeker of de centrale examens (CSE) voor onze mavo starten op 7 mei a.s. Over dat laatste zal uiterlijk 6 april door het Ministerie van Onderwijs een besluit worden genomen.

Morgen, woensdag 18 maart, ontvangen 4e jaars leerlingen meer informatie over hoe en wanneer we de SE’s en CSPE’s gaan plannen, voorbereiden en afnemen. Eén ding is zeker: deze leerlingen gaan binnenkort weer fysiek naar school. Onverkort blijft dan van kracht dat al het onderwijzend personeel en leerlingen die aanwezig zijn op school volledig klachtenvrij moeten zijn of anders thuisblijven.

Tot slot zullen onze examendocenten onverminderd doorgaan met het plaatsen van zo veel mogelijk oefenmateriaal op Magister.

Ondersteuning

Ons verzoek aan ouders blijft om voor jullie kinderen thuis een fijne werkplek in te richten, waar ze enkele uren per dag aan schoolwerk kan besteden. Als jullie niet beschikken over een computer (laptop/iPad/PC) voor jullie kind en jullie kunnen er zelf geen regelen, stuur dan een e-mail naar mt@globecollege.nl. Ik verzoek jullie met klem om hiervoor een e-mail te sturen of te laten sturen. Mondelinge aanvragen kunnen we helaas niet in behandeling nemen.

Vragen

Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen deze per e-mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 09:00-15:00 uur gebeld worden naar 030-5112000.

Wanneer daar reden voor is, zullen wij jullie per e-mail van belangrijke nieuwe informatie op de hoogte stellen.

Blijf gezond, let op elkaar!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

 • Gaan de school- en praktijkexamens door?

  Ja. Middelbare scholen geven voorrang aan de school- en praktijkexamens.

  De manier waarop zal verschillen per school. Scholen passen maatwerk toe bij de school- en praktijkexamens.

  Vanaf 30 maart: praktijkexamens en digitale examens op het vmbo. Deze examens hebben een flexibele afnameperiode. Vanaf deze datum kunnen scholen de examens gaan afnemen.

 • Mogen ook andere leerlingen dan eindexamenleerlingen naar school komen voor het afleggen van schoolexamentoetsen?

  Nee. Alleen leerlingen die dit schooljaar het eindexamen afleggen en opgaan voor het diploma mogen naar school komen.

 • Gaan de centrale examens door?

  De centrale examens starten op 7 mei en gaan vooralsnog door. Mochten de centrale examens toch niet door kunnen gaan, dan worden scholen hierover uiterlijk 6 april actief geïnformeerd.

 • Welke regels gelden er voor de school- en praktijkexamens?

  Al het onderwijspersoneel en alle leerlingen die aanwezig zijn op school, moeten volledig klachtenvrij zijn of anders thuisblijven. Er komt voor scholen nog nadere informatie beschikbaar van het RIVM.

 • Wat als een leerling ziek is of niet naar het school- of praktijkexamen kan komen?

  Als een leerling ziek is of in thuisquarantaine zit, dan kan de leerling later het schoolexamen afronden, tot uiterlijk de start van het centraal examen.

  Als het voor een leerling niet mogelijk is om voor de start van het eerste tijdvak de schoolexamens af te ronden, heeft de school de mogelijkheid om de schoolexamens door te laten lopen in het eerste tijdvak (op basis van artikel 32 uit het Eindexamenbesluit). Het schoolexamen van een vak moet zijn afgerond vóórdat leerlingen kunnen deelnemen aan het centraal examen van dat vak.

  Als al deze maatregelen geen oplossing bieden, kunnen leerlingen ook worden doorverwezen naar het 2e tijdvak.

 • Wat als de cijfers voor het schoolexamen niet op tijd voor het centraal examen kunnen worden aangeleverd?

  Scholen krijgen meer tijd om de cijfers van de schoolexamens door te geven. Andere jaren moesten de cijfers tien dagen voor de start van de centrale examens doorgegeven zijn. Nu moet dat in ieder geval vóórdat de leerling centraal examen in dat vak doet. Scholen kunnen daardoor flexibeler omgaan met het inplannen van schoolexamens.

 • Wat als leerlingen het schoolexamen niet kunnen afronden voor de start van het centraal examen?

  Voor de papieren centrale examens met een vast afnametijdstip (vmbo-tl, havo en vwo) geldt:

  • De schoolexamentoetsen kunnen nog tot 10 dagen vóór het eerste tijdvak (deze start op 7 mei) worden ingehaald.
  • Als dit niet lukt, kan de school ervoor kiezen om het PTA aan te passen (met instemming van de MR en melding hiervan bij de Inspectie) zodat bijvoorbeeld toetsen kunnen worden samengevoegd.
  • In een uiterst geval kan er gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid (artikel 3 2 van het Eindexamenbesluit) om de afname van de schoolexamens door te laten lopen in het eerste tijdvak. Het schoolexamen van een vak moet afgesloten zijn vóórdat de leerling deelneemt aan het centraal examen van dat vak.

  Voor de centrale examens met flexibele afnametijdstippen (vmbo-bb en –kb flex en de cspe’s) geldt:

  • Deze examens hebben flexibele afnames. Scholen hebben dan ook de mogelijkheid om de afnames hiervan te verplaatsen naar een later moment als dat nodig is, zodat er ruimte ontstaat om alles goed af te ronden.
  • Als dat geen oplossing biedt, kunnen dezelfde opties worden gebruikt als hierboven genoemd.
 • Mag het PTA worden aangepast?

  Als het vanwege de huidige situatie noodzakelijk is om het PTA aan te passen, dan mag dat. Een voorwaarde hierbij is, dat alle verplichte eindtermen gedekt worden.

  Om het PTA aan te passen is toestemming van MR nodig en de school moet dit melden bij de Inspectie. De VO-raad is op dit moment bezig met het opstellen van een handreiking over het aanpassen van het PTA.

UPDATE 17 maart 2020

Gaan de school- en praktijkexamens door?

Ja. Middelbare scholen geven voorrang aan de school- en praktijkexamens.

De manier waarop zal verschillen per school. Scholen passen maatwerk toe bij de school- en praktijkexamens.

Vanaf 30 maart: praktijkexamens en digitale examens op het vmbo. Deze examens hebben een flexibele afnameperiode. Vanaf deze datum kunnen scholen de examens gaan afnemen.

Mogen ook andere leerlingen dan eindexamenleerlingen naar school komen voor het afleggen van schoolexamentoetsen?

Nee. Alleen leerlingen die dit schooljaar het eindexamen afleggen en opgaan voor het diploma mogen naar school komen.

Gaan de centrale examens door?

De centrale examens starten op 7 mei en gaan vooralsnog door. Mochten de centrale examens toch niet door kunnen gaan, dan worden scholen hierover uiterlijk 6 april actief geïnformeerd.

Welke regels gelden er voor de school- en praktijkexamens?

Al het onderwijspersoneel en alle leerlingen die aanwezig zijn op school, moeten volledig klachtenvrij zijn of anders thuisblijven. Er komt voor scholen nog nadere informatie beschikbaar van het RIVM.

Wat als een leerling ziek is of niet naar het school- of praktijkexamen kan komen?

Als een leerling ziek is of in thuisquarantaine zit, dan kan de leerling later het schoolexamen afronden, tot uiterlijk de start van het centraal examen.

Als het voor een leerling niet mogelijk is om voor de start van het eerste tijdvak de schoolexamens af te ronden, heeft de school de mogelijkheid om de schoolexamens door te laten lopen in het eerste tijdvak (op basis van artikel 32 uit het Eindexamenbesluit). Het schoolexamen van een vak moet zijn afgerond vóórdat leerlingen kunnen deelnemen aan het centraal examen van dat vak.

Als al deze maatregelen geen oplossing bieden, kunnen leerlingen ook worden doorverwezen naar het 2e tijdvak.

Bij wie kunnen we terecht met vragen hierover?

Scholen krijgen meer tijd om de cijfers van de schoolexamens door te geven. Andere jaren moesten de cijfers 10 dagen voor de start van de centrale examens doorgegeven zijn. Nu moet dat in ieder geval vóórdat de leerling centraal examen in dat vak doet. Scholen kunnen daardoor flexibeler omgaan met het inplannen van schoolexamens.

Wat als leerlingen het schoolexamen niet kunnen afronden voor de start van het centraal examen?

Voor de papieren centrale examens met een vast afnametijdstip (vmbo-tl, havo en vwo) geldt:

 • De schoolexamentoetsen kunnen nog tot 10 dagen vóór het eerste tijdvak (deze start op 7 mei) worden ingehaald.
 • Als dit niet lukt, kan de school ervoor kiezen om het PTA aan te passen (met instemming van de MR en melding hiervan bij de Inspectie) zodat bijvoorbeeld toetsen kunnen worden samengevoegd.
 • In een uiterst geval kan er gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid (artikel 3 2 van het Eindexamenbesluit) om de afname van de schoolexamens door te laten lopen in het eerste tijdvak. Het schoolexamen van een vak moet afgesloten zijn vóórdat de leerling deelneemt aan het centraal examen van dat vak.

Voor de centrale examens met flexibele afnametijdstippen (vmbo-bb en –kb flex en de cspe’s) geldt:

 • Deze examens hebben flexibele afnames. Scholen hebben dan ook de mogelijkheid om de afnames hiervan te verplaatsen naar een later moment als dat nodig is, zodat er ruimte ontstaat om alles goed af te ronden.
 • Als dat geen oplossing biedt, kunnen dezelfde opties worden gebruikt als hierboven genoemd.

Mag het PTA worden aangepast?

Als het vanwege de huidige situatie noodzakelijk is om het PTA aan te passen, dan mag dat. Een voorwaarde hierbij is, dat alle verplichte eindtermen gedekt worden.

Om het PTA aan te passen is toestemming van MR nodig en de school moet dit melden bij de Inspectie. De VO-raad is op dit moment bezig met het opstellen van een handreiking over het aanpassen van het PTA.

UPDATE 16 maart 2020

 • Ik heb nog spullen op school liggen. Heb ik deze nodig en kan ik ze ophalen?

  Ja, je hebt alle schoolspullen nodig de komende weken. Wanneer er nog boeken, een laptop en/of andere spullen die je nodig hebt op school liggen, kan je deze dinsdag 17 maart ophalen, tussen 09:00 – 12:30 uur volgens onderstaand schema:

  • Leerjaar 1 van 09.00-10.00 uur;
  • Leerjaar 3 van 10.00-11.00 uur;
  • Leerjaar 2 van 11.00-12.00 uur;
  • Leerjaar 4 van 12.00-13.00 uur.

  We vragen jou met klem je aan dit schema te houden en ook om gelijk weer terug te gaan naar huis. Vergeet niet een tas of iets dergelijks mee te nemen voor alle spullen!

  LET OP: Wanneer je vanwege gezondheidsklachten de spullen niet kan/mag ophalen, verzoeken we je om iemand anders te vragen deze voor jou mee te nemen. De conciërge zal het kluisje in zo’n geval openmaken.

 • Is er al iets bekend over huiswerk?

  De docenten zullen in Magister studieopdrachten geven.

  Wat verwachten we van jullie en ouders/verzorgers?

  • Dat jullie (leerlingen) vanaf vandaag iedere ochtend in Magister kijken.
  • Dat jullie je uiterste best doen om de opdrachten zo goed mogelijk te maken.
  • Dat alle ouders/verzorgers erop toezien dat dit ook gebeurt.

  Meer informatie volgt…..

 • Wat kunnen wij als ouders nog meer doen?

  Vanwege de uitzonderlijke situatie vragen wij de hulp van ouders/verzorgers bij het zo goed mogelijk ondersteunen van jullie kinderen/onze leerlingen.

  • Ouders kunnen hun kind helpen door een fijne werkplek in te richten, waar hij/zij enkele uren per dag aan schoolwerk kan besteden.
  • Wanneer u als ouder niet beschikt over een computer (laptop/iPad/PC) voor uw kind, en u kunt er zelf geen regelen, stuur dan een mail naar mt@globecollege.nl. Wij zullen dan kijken of we kunnen helpen.
 • Bij wie kunnen we terecht met vragen hierover

  Vragen kunnen per mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 09:00 – 1500 uur gebeld worden naar 030-5112000.

  De mentor zal uiterlijk dinsdagmiddag 17 maart 2020 contact opnemen met ouders/verzorgers en/of leerlingen.

UPDATE 16 maart 2020

Ik heb nog spullen op school liggen. Heb ik deze nodig en kan ik ze ophalen?

Ja, je hebt alle schoolspullen nodig de komende weken. Wanneer er nog boeken, een laptop en/of andere spullen die je nodig hebt op school liggen, kan je deze dinsdag 17 maart ophalen, tussen 09:00 – 12:30 uur volgens onderstaand schema:

 • Leerjaar 1 van 09.00-10.00 uur;
 • Leerjaar 3 van 10.00-11.00 uur;
 • Leerjaar 2 van 11.00-12.00 uur;
 • Leerjaar 4 van 12.00-13.00 uur.

We vragen jou met klem je aan dit schema te houden en ook om gelijk weer terug te gaan naar huis. Vergeet niet een tas of iets dergelijks mee te nemen voor alle spullen!

LET OP: Wanneer je vanwege gezondheidsklachten de spullen niet kan/mag ophalen, verzoeken we je om iemand anders te vragen deze voor jou mee te nemen. De conciërge zal het kluisje in zo’n geval openmaken.

Is er al iets bekend over huiswerk?

De docenten zullen in Magister studieopdrachten geven.

Wat verwachten we van jullie en ouders/verzorgers?

 • Dat jullie (leerlingen) vanaf vandaag iedere dag in Magister kijken.
 • Dat jullie je uiterste best doen om de opdrachten zo goed mogelijk te maken.
 • Dat alle ouders/verzorgers erop toezien dat dit ook gebeurt.

Meer informatie volgt zo snel mogelijk…..

Wat kunnen wij als ouders nog meer doen?

Vanwege de uitzonderlijke situatie vragen wij de hulp van ouders/verzorgers bij het zo goed mogelijk ondersteunen van jullie kinderen/onze leerlingen.

 • Ouders kunnen hun kind helpen door een fijne werkplek in te richten, waar hij/zij enkele uren per dag aan schoolwerk kan besteden.
 • Wanneer u als ouder niet beschikt over een computer (laptop/iPad/PC) voor uw kind, en u kunt er zelf geen regelen, stuur dan een mail naar mt@globecollege.nl. Wij zullen dan kijken of we kunnen helpen.

Bij wie kunnen we terecht met vragen hierover?

Vragen kunnen per mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 09:00 – 1500 uur gebeld worden naar 030-5112000.

De mentor zal uiterlijk dinsdagmiddag 17 maart 2020 contact opnemen met ouders/verzorgers en/of leerlingen.

UPDATE 15 maart 2020

 • Welke maatregelen zijn nu van kracht?

  Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden (niet voor hotels) en sport- en fitnessclubs.

  De nieuwe maatregelen zijn:

  • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
  • Opvang is slechts mogelijk voor kinderen van ouders in “vitale beroepen” zoals o.a. de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer. De opvang is zonder extra kosten. Klik hier voor een lijst van cruciale beroepsgroepen.
  • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
  • Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
  • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
  • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.

  Alle eerder genomen maatregelen blijven van kracht en worden verlengd tot en met maandag 6 april.

  Voor actuele informatie m.b.t. maatregelen rondom het coronavirus ga naar: Rijksoverheid Nieuws Coronavirus COVID-19

 • Ik wil straks graag slagen. Wat wordt er geregeld voor examenkandidaten?

  We werken heel hard aan een goed en passend programma voor onze examenkandidaten! Wordt dus vervolgd…..

 • Hoe worden ouders en leerlingen op de hoogte gehouden?

  Leerlingen en ouders worden op de hoogte gehouden via:

  • Magister;
  • De website – deze houden we up-to-date;
  • E-mail – wanneer daar reden toe is.
 • Voor welke leerlingen is er opvang op school?

  Voor leerlingen waarvan (beide) ouders werken in de zogenaamde ‘vitale sectoren’, is het van belang dat er opvang is. Onder vitale sectoren wordt onder andere verstaan:

  • de zorg;
  • het onderwijs en de kinderopvang;
  • de brandweer, de politie en andere nooddiensten (veiligheidsregio)

  De complete definitie en lijst van beroepen vindt u op de website van de rijksoverheid.

  Werkt u (beide) in één van deze sectoren en kunt u elders geen opvang voor uw kind(eren) organiseren? De schoolleiding van uw kind(eren) informeert u over de mogelijkheid voor opvang op school. We verzoeken u vriendelijk maar nadrukkelijk om u te houden aan deze voorwaarden.

  Let op: Bij (neus)verkoudheid en/of keelpijn en/of hoesten of koorts geldt dat er ook géén opvang op school mogelijk is.

 • Hoe zit het met huiswerk?

  Wij zijn bezig met alle voorbereidingen zodat jullie straks ook thuis kunnen leren en huiswerk maken.

 • Gaan de stages nog door?

  Alle 3e-klas leerlingen zouden in april stage lopen. Echter, het is niet zeker of dit doorgaat. Hierover worden jullie zo snel mogelijk geïnformeerd.

UPDATE 15 maart 2020

Welke maatregelen zijn nu van kracht?

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden (niet voor hotels) en sport- en fitnessclubs.

De nieuwe maatregelen zijn:

 • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
 • Opvang is slechts mogelijk voor kinderen van ouders in “vitale beroepen” zoals o.a. de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer. De opvang is zonder extra kosten. Klik hier voor een lijst van cruciale beroepsgroepen.
 • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.

Alle eerder genomen maatregelen blijven van kracht en worden verlengd tot en met maandag 6 april.

Voor actuele informatie m.b.t. maatregelen rondom het coronavirus ga naar: Rijksoverheid Nieuws Coronavirus COVID-19

Brief aan ouders/verzorgers en leerlingen van scholen van PCOU WillibrordVoor welke leerlingen is er opvang op school?

Voor leerlingen waarvan (beide) ouders werken in de zogenaamde ‘vitale sectoren’, is het van belang dat er opvang is. Onder vitale sectoren wordt onder andere verstaan:

 • de zorg;
 • het onderwijs en de kinderopvang;
 • de brandweer, de politie en andere nooddiensten (veiligheidsregio)

De complete definitie en lijst van beroepen vindt u op de website van de rijksoverheid.

Werkt u (beide) in één van deze sectoren en kunt u elders geen opvang voor uw kind(eren) organiseren? De schoolleiding van uw kind(eren) informeert u over de mogelijkheid voor opvang op school. We verzoeken u vriendelijk maar nadrukkelijk om u te houden aan deze voorwaarden.

Let op: Bij (neus)verkoudheid en/of keelpijn en/of hoesten of koorts geldt dat er ook géén opvang op school mogelijk is.

Ik wil straks slagen. Wat wordt er geregeld voor examenkandidaten?

We werken heel hard aan een goed en passend programma voor onze examenkandidaten! Wordt dus vervolgd…..

Hoe worden ouders en leerlingen op de hoogte gehouden?

Leerlingen en ouders worden op de hoogte gehouden via

 • Magister;
 • De website – deze houden we up-to-date;
 • E-mail – wanneer daar reden toe is.

Hoe zit het met huiswerk maken?

Wij zijn bezig met alle voorbereidingen zodat jullie straks ook thuis kunnen leren en huiswerk maken.

Gaan de stages nog door?

Alle 3e-klas leerlingen zouden in april stage lopen. Echter, het is niet zeker of dit doorgaat. Hierover worden jullie zo snel mogelijk geïnformeerd.

UPDATE 13 maart 2020

 • Zijn er besmettingen bekend op het Globe College?

  Op dit moment zijn er geen besmettingen bekend van leerlingen of medewerkers op onze school.

 • Welke maatregelen zijn nu van kracht?

  In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

  De nieuwe maatregelen zijn:

  • Blijf thuis bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
  • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
  • Werk zoveel mogelijk thuis of verspreid de werktijden.
  • Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
  • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
  • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
  • Scholen (primair -, voortgezet – en middelbaar beroepsonderwijs) en kinderopvang blijven gewoon open. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuisblijven.

  Hygiënemaatregelen blijven van kracht:

  • Was regelmatig de handen met water en zeep;
  • We geven elkaar bij begroeting of afscheid geen hand en hebben geen ander lichamelijk contact;
  • De catering zoveel mogelijk betalen met pinpas en niet met contant geld;
  • Niezen en hoesten in de elleboog of in papieren zakdoekjes.

  Voor actuele informatie m.b.t. maatregelen rondom het coronavirus ga naar: Rijksoverheid Nieuws Coronavirus COVID-19

 • Hoe meld ik mijn kind ziek?

  Wij verzoeken u ziekmeldingen zoveel mogelijk te melden via verzuim@globecollege.nl. Bellen mag natuurlijk ook. Alvast bedankt.

 • Waarom blijven de scholen open?

  Het kabinet noemt de volgende beweegredenen:

  • Op scholen zijn weinig besmettingen en de omgeving is minder internationaal.
  • Kinderen en jongeren vormen niet de groep met de hoogste risico’s.
  • De maatschappelijke gevolgen van het sluiten van scholen zouden groot zijn.
  • Het sluiten van scholen draagt weinig bij aan het beperken van de verspreiding.
 • Hoe zit het met lesuitval?

  Als gevolg van de verscherpte maatregelen kan het voorkomen dat medewerkers thuis moeten blijven. Hierdoor is het mogelijk dat lessen komen te vervallen.

 • Wat gebeurt er wanneer er veel lessen gaan uitvallen en/of een toetsweek voor examenkandidaten niet door kan gaan?

  Wij stellen alles in het werk om dat te doen wat nodig is voor een goede examenvoorbereiding en (school)examinering. Op welke wijze dat inhoud gaat krijgen zal afhangen van de specifieke omstandigheden van dat moment. Wij gaan ervan uit dat, mocht er een situatie ontstaan waarbij reguliere afname van (school)examens geen doorgang kan vinden, er vanuit het ministerie van OCW passende maatregelen genomen worden.

 • Wat zijn de gevolgen voor reeds geplande activiteiten?

  Op dit moment denken wij na over de mogelijke gevolgen voor activiteiten. Buitenlandse én binnenlandse reizen en nagenoeg alle andere buitenschoolse activiteiten vervallen in elk geval tot nadere berichtgeving. Wij informeren u z.s.m. als hier verandering in komt.

 • Bijeenkomsten van meer dan 100 personen worden afgelast. Hoe zit het met kinderen op school in de pauzes?

  Wij doen onze uiterste best om dit ook te realiseren. Zo zullen wij:

  • leerlingen in de pauzes begeleiden en adviseren om zich zoveel mogelijk te spreiden en ook om naar buiten te gaan.
  • ons beleid iets versoepelen en mogen leerlingen nu ook in de gangen en het trappenhuis verblijven.
 • Zijn er maatregelen voor lessen met veel contact-activiteiten, zoals lichamelijke opvoeding?

  Alle reguliere lessen gaan gewoon door. Dit is in overeenstemming met de richtlijnen van het kabinet.

  De docenten lichamelijke opvoeding hebben afgesproken in de lessen voorlopig géén sporten met intensief lichamelijk contact te behandelen.

UPDATE 13 maart 2020

Zijn er besmettingen bekend op het Globe College?

Op dit moment zijn er geen besmettingen bekend van leerlingen of medewerkers op onze school.

Welke maatregelen zijn nu van kracht?

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

De nieuwe maatregelen zijn:

 • Blijf thuis bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
 • Werk zoveel mogelijk thuis of verspreid de werktijden.
 • Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
 • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
 • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
 • Scholen in het primair -, voortgezet – en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuisblijven.

Hygiënemaatregelen blijven van kracht:

 • Was regelmatig de handen met water en zeep;
 • We geven elkaar bij begroeting of afscheid geen hand en hebben geen ander lichamelijk contact;
 • De catering zoveel mogelijk betalen met pinpas en niet met contant geld;
 • Niezen en hoesten in de elleboog of in papieren zakdoekjes.

Voor actuele informatie m.b.t. maatregelen rondom het coronavirus ga naar: Rijksoverheid Nieuws Coronavirus COVID-19

Hoe meld ik mijn kind ziek?

Wij verzoeken u ziekmeldingen zoveel mogelijk te melden via verzuim@globecollege.nl. Bellen mag natuurlijk ook. Alvast bedankt.

Waarom blijven de scholen open?

Het kabinet noemt de volgende beweegredenen:

 • Op scholen zijn weinig besmettingen en de omgeving is minder internationaal.
 • Kinderen en jongeren vormen niet de groep met de hoogste risico’s.
 • De maatschappelijke gevolgen van het sluiten van scholen zouden groot zijn.
 • Het sluiten van scholen draagt weinig bij aan het beperken van de verspreiding.

Hoe zit het met lesuitval?

Als gevolg van de verscherpte maatregelen kan het voorkomen dat medewerkers thuis moeten blijven. Hierdoor is het mogelijk dat lessen komen te vervallen.

Wat gebeurt er wanneer er veel lessen gaan uitvallen en/of een toetsweek voor examenkandidaten niet door kan gaan?

Wij stellen alles in het werk om dat te doen wat nodig is voor een goede examenvoorbereiding en (school)examinering. Op welke wijze dat inhoud gaat krijgen zal afhangen van de specifieke omstandigheden van dat moment. Wij gaan ervan uit dat, mocht er een situatie ontstaan waarbij reguliere afname van (school)examens geen doorgang kan vinden, er vanuit het ministerie van OCW passende maatregelen genomen worden.

Wat zijn de gevolgen voor reeds geplande activiteiten?

Op dit moment denken wij na over de mogelijke gevolgen voor activiteiten. Buitenlandse én binnenlandse reizen en nagenoeg alle andere buitenschoolse activiteiten vervallen in elk geval tot nadere berichtgeving. Wij informeren u z.s.m. als hier verandering in komt.

Bijeenkomsten van meer dan 100 personen worden afgelast. Hoe zit het met kinderen op school in de pauzes?

Wij doen onze uiterste best om dit ook te realiseren. Zo zullen wij:

 • leerlingen in de pauzes begeleiden en adviseren om zich zoveel mogelijk te spreiden en ook om naar buiten te gaan.
 • ons beleid iets versoepelen en mogen leerlingen nu ook in de gangen en het trappenhuis verblijven.

Zijn er maatregelen voor lessen met veel contact-activiteiten, zoals lichamelijke opvoeding?

Alle reguliere lessen gaan gewoon door. Dit is in overeenstemming met de richtlijnen van het kabinet.

De docenten lichamelijke opvoeding hebben afgesproken in de lessen voorlopig géén sporten met intensief lichamelijk contact te behandelen.

UPDATE 6 maart 2020

 • Wat kan ik zelf doen?

  De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

  • Was je handen goed en regelmatig.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg.

  Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

  Bekijk hier een filmpje wanneer en hoe je het beste je handen kunt wassen: Handen wassen doe je zo!

 • Waar kan ik betrouwbare informatie vinden?

  Buitenlandse excursies en stages

  Hier gelden de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

 • Overige vragen betreffende het Globe College

  Ouders/verzorgers, leerlingen, studenten, cursisten en medewerkers kunnen met alle overige vragen die betrekking hebben op het Globe College een e-mail sturen naar: mt@globecollege.nl.

UPDATE 6 maart 2020

Wat kan ik zelf doen?

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 • Was je handen goed en regelmatig.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg.

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Bekijk hier een filmpje wanneer en hoe je het beste je handen kunt wassen: Handen wassen doe je zo!

Waar kan ik betrouwbare informatie vinden?

Buitenlandse excursies en stages

Hier gelden de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Overige vragen betreffende het Globe College

Ouders/verzorgers, leerlingen, studenten, cursisten en medewerkers kunnen met alle overige vragen die betrekking hebben op het Globe College een e-mail sturen naar: mt@globecollege.nl.

Verspreiding voorkomen!

Voorlichtingsfilmpje RIVM

Voorlichting rondom verspreiding van het coronavirus.