Globe College Sky

Schoolregels en

Afspraken

Respectvol en behulpzaam!

Trots op onze school

Op het Globe College hebben we aandacht voor elkaar, gaan we respectvol met elkaar en de omgeving om en helpen we elkaar. Daar zijn we hartstikke trots op! We tolereren geen discriminatie, pesten, uitsluiting, grof taalgebruik, dreiging, geweld en vandalisme.

Een goede school heeft regels en afspraken die maken dat belangrijke zaken goed geregeld zijn. Bij ons geldt voor iedereen eigenlijk maar één regel: Gedraag Je! Maar wat betekent dat eigenlijk?

Er zijn 4 Basisafspraken + nog enkele belangrijke regels.

 • Respecteer jezelf en elkaar

  Van anderen kun je juist veel leren!

  Omdat we allemaal verschillend zijn moet je rekening houden met anderen. Gedraag je dus fatsoenlijk en wees beleefd, behulpzaam en respectvol ten opzichte van een ander. Als je pestgedrag ziet of ervan afweet, meld je dit en ga je dit tegen. De school beschermt en helpt je als je gepest wordt.

  Kortom, ga met anderen om zoals je wilt dat zij met jou omgaan.

 • Houd je aan regels en afspraken

  Houd je aan alle gemaakte afspraken. Zorg er bijvoorbeeld voor dat je op tijd komt en maak je (huis)werk. Hang je jas op de kapstok in het lokaal of leg deze vóór de les in je kluis. Doe je pet, muts of capuchon af tijdens de les en zet je mobiele telefoon of het geluid uit.

  We spreken elkaar aan als iemand zich niet aan de afspraken houdt.

 • Help mee aan een goede sfeer

  Rustige werkomgeving voor iedereen

  Iedereen wil op een zo prettig mogelijke manier werken en leren. Zorg samen met anderen voor een goede sfeer in de groep en een rustige werkomgeving, zowel in als buiten het leslokaal. Dus ook in de gangen gedraag je je rustig.

 • Zorg voor een veilige en schone omgeving

  Prettig en veilig

  Een schone school zorgt ervoor dat je je prettig en veilig voelt. Toon respect voor de bezittingen van anderen en van de school.
  Voor eventuele schade word jij (of je ouders) aansprakelijk gesteld. Hieronder wordt ook verstaan het schrijven of het bekladden van tafels, stoelen, muren, deuren etc.

  Houd daarom alles netjes, schoon en heel in en om het gebouw. Ruim je spullen op en gooi afval in de daarvoor bestemde bakken.

Belangrijke onderwerpen en regels

Materialenlijst

Om actief aan de lessen te kunnen deelnemen, is het belangrijk dat je de volgende schoolspullen hebt:

 • agenda;
 • rekenmachine;
 • etui;
 • pennen, tekenpotloden, gum;
 • schaar, geo-driehoek, passer;
 • gymkleding: binnen- en buitensportschoenen + een broek en shirt voor binnen en buiten;
 • lidmaatschapskaart openbare bibliotheek (via school).

Te laat

Wie te laat op school komt meldt zich bij de conciërge. Wanneer je geen geldige reden hebt voor het te laat komen, meld je je de volgende schooldag uiterlijk om 08.00 uur op school. De gemiste lesstof haal je in, na overleg met de docent of mentor.

Medische afspraken spreek je zoveel mogelijk af buiten lestijd en zeker niet tijdens toetsen en toetsweken. Kom je tóch een keer te laat en heb je een geldige reden (bijv. dokters- of tandartsbezoek), dan moet je jouw afwezigheid én de reden daarvoor door je ouders of verzorgers binnen één week laten bevestigen. Dat doe je middels een Absentiebriefje die je kunt ophalen bij de conciërge of downloaden via de website. (Download absentiebriefje) Vervolgens lever je het ingevulde briefje weer in bij onze verzuimcoördinator of bij de leerlingenadministratie.

Ziekmelding - Verzuim

Als je ziek bent of om een andere reden niet op school kan komen dan moeten je ouders of verzorgers dit op diezelfde dag na 08.00 uur en uiterlijk 09.00 uur doorgeven aan onze verzuimcoördinator.
Dit kan per telefoon op nummer 030 511 2000 en kies optie 1.

Wanneer je zonder bekende reden afwezig bent, zal onze verzuimcoördinator telefonisch contact opnemen met je ouders of verzorgers. Ben je zonder geldige reden afwezig? Dan wordt er gespijbeld en dat is verzuim.

Meer informatie rondom het verzuimbeleid vind je hier: Absentie.

Leerling-statuut

De school kent een leerling-statuut waarin alle schoolregels staan. Je kunt het downloaden via de website.

Kleding

Het dragen van mutsen, petten, capuchons e.d. in het leslokaal, evenals gezichtsbedekking waardoor herkenning en communicatie binnen de school wordt belemmerd, is niet toegestaan.

Aanstootgevende kleding wordt eveneens niet getolereerd. Draag nette kleding die past bij het naar school gaan.

Mobiele telefoons e.d.

Het gebruik van geluid- en opnameapparatuur in het gebouw is niet toegestaan.

Het gebruik van mobiele telefoons is alleen tijdens de pauzes toegestaan. Echter, niet om er geluids- en/of filmopnames mee te maken.

De school is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan waardevolle spullen. Laat deze thuis of berg ze veilig op in je kluis.

Liftpas of tijdpas

Indien een leerling vanwege gezondheidsproblemen (motorisch van aard) geen trappen kan lopen, is het mogelijk om een liftpas aan te vragen.

Wanneer een leerling vanwege gezondheidsproblemen meer tijd nodig heeft om trappen te lopen – bijv. bij astma of (zwaardere) suikerziekte – kan de leerling een tijdpas aanvragen waarmee hij/zij na de pauze niet als te laat gemeld wordt.

Beide passen kunnen aangevraagd worden bij de leerlingenadministratie middels een medische noodzakelijkheidsverklaring van de huisarts.

Fietsen en bromfietsen

Fietsen en bromfietsen plaats je in de fietsenstalling. Doe je dat niet, houd er dan rekening mee dat de conciërges en/of beheerders fietsen en bromfietsen rondom het gebouw ongevraagd mogen verplaatsen.

Zet je fiets of brommer altijd op slot! De school is niet aansprakelijk voor diefstal of schade.

Schoolpas

Alle leerlingen van het Globe College krijgen een schoolpas. Deze pas heb je iedere dag nodig om o.a. de school in te ko-men en je kluisje te openen. Het is niet toegestaan om een schoolpas van een medeleerling te gebruiken.

Iedereen betaalt een borgbedrag van 5 euro per pas. Dit be-drag is bij de schoolkosten inbegrepen. Aan het einde van het schooljaar krijg je dit bedrag terug.

Wanneer de schoolpas buiten jouw schuld niet (meer) werkt wordt deze kosteloos vervangen. Ben je de pas kwijt of is deze kapot door eigen toedoen, dan krijg je een nieuwe pas die betaald wordt van het borgbedrag. (Dit bedrag krijg je dan niet terug.) Gebeurt dit laatste vaker, dan betaal je 5 euro voor een nieuwe schoolpas.

Kluisjes

Voor elke leerling is een kluisje beschikbaar. Hierin kun je bijv. waardevolle zaken en gymspullen opbergen. De kluisjes gaan open met de schoolpas. Het is niet toegestaan om je kluisje met andere leerlingen te delen.

In geval van nood – bijv. pasje vergeten – dan wordt het kluisje op verzoek vóór het eerste lesuur, één keer per dag opengemaakt.

Roken

Het Globe College is een rookvrije school, in het gebouw en op het dakterras mag niet worden gerookt. Verder promo-
ten wij een anti-rookbeleid en hopen dat de leerlingen ook buiten school rookvrij zijn/blijven.

vr 13

Voortgangsgesprek

13 oktober
ma 16

Herfstvakantie

16 oktober - 20 oktober
nov 25

VMBO Markt

25 november | 10:00 - 14:00