Globe College Sky

Samen verantwoordelijk

Ouderraad

Je bent hier: Home » Ouders » Ouderraad

Ouderraad vervult belangrijke rol

Samen verantwoordelijk

De ouderraad speelt een hele belangrijke rol op het Globe College. Regelmatig zijn er ouderraadbijeenkomsten. De directeur leidt deze bijeenkomsten en bespreekt met de ouders de ontwikkelingen op school.

Wilt u zich hiervoor aanmelden? Neem dan contact met ons op via: T 030-5112000
 of per email: info@globecollege.nl

.

Betrokkenheid ouders – positieve effecten

Ouders kunnen op verschillende manieren actief zijn in de school. Zo kun je lid zijn van de mede­zeggenschapsraad of de ouderraad. Een ander biedt een helpende hand als begeleider tijdens activiteiten of excursies. Betrokkenheid van ouders heeft zowel een positief effect op de leerprestaties van kinderen, als ook op de kwaliteit van de school!

School en ouders zijn samen verantwoordelijk voor een goede gang van zaken.

Globe College Ouderraad