Globe College Sky

Contact

Namen en adressen

Je bent hier: Home » Ouders » Namen en adressen

Globe College

Bontekoelaan 1

3526 RA Utrecht


T (030) 511 20 00

F (030) 511 20 20


info@globecollege.nl

www.www.globecollege.nl

Directie

Directeur

Dhr. F.G.M. Corneth


Afdelingsleiders

Mw. I.J. Tanis – Onderbouw

Dhr. J. Mulder – Bovenbouw


Steun & Leerlingenzorg

Klik hier voor namen en adressen m.b.t. steun en leerlingenzorg.

Inspectie

Rijksinspecteur

Dhr. A.C. Coenen

www.onderwijsinspectie.nl


Vragen over onderwijs?

T 0800 5010 (gratis)

www.oudersonderwijs.nl


Meldpunt vertrouwensinspecteur

T 0900 111 13 111

Stichtingbestuur

Willibrord Stichting

Kaap Hoorndreef 66

3563 AW Utrecht


Postadres

Postbus 9419

3509 GK Utrecht


T (030) 272 31 23

F (030) 272 3469


info@bcou.nl

www.pcouwillibrord.nl


Het College van Bestuur

Dhr. drs. ir. M.A. Mittelmeijer

Mw. drs. F.M. Nasrullah