Globe College Sky

Overzicht

Financiën

Je bent hier: Home » Ouders » Financiën

Ouderbijdrage

Vrijwillig bijdrage goed besteed

Er wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd voor uw kind. Hier worden o.a. de volgende zaken van betaald: culturele activiteiten, speciale projecten en extra begeleiding.

De hoogte van de ouderbijdrage is als volgt:

1 kind € 37,50
2 kinderen € 70,00
3 en meer kinderen € 100,00

Belangrijk om te weten:

  • Ouders/verzorgers die de ouderbijdrage niet betalen, kunnen we om een bijdrage vragen voor de kosten van activiteiten van de leerling.
  • U-pas – Inwoners van Utrecht en omringende gemeenten met een U-pas, kunnen de ouderbijdrage via de pas betalen.
  • Extra bijdrage – Een aantal activiteiten, waaronder werkweken en schoolreisjes, kunnen niet geheel dekkend betaald worden uit de ouderbijdrage. Hiervoor wordt een extra bijdrage gevraagd. Uiteraard wordt u in zo’n geval op tijd geïnformeerd.

Verzekering

Aansprakelijkheid

De school heeft een collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering. Deze gelden ook tijdens excursies, schoolreisjes, stages e.d., georganiseerd door de school.

Schade die leerlingen per ongeluk of opzettelijk aanrichten, wordt op de ouders verhaald. Het is daarom verstandig om een WA-verzekering af te sluiten.

Schoolboeken

Boekengeld

Schoolboeken zijn ook dit jaar gratis in het regulier voortgezet onderwijs (VO). Ouders/verzorgers ontvangen via school een bestelformulier en bestellen zelf het boekenpakket. De kosten voor het pakket worden betaald door school.

De kosten voor overige zaken zoals kluisjes en veiligheidsschoenen, zijn niet gratis en worden gefactureerd door Iddink.

Het boekenpakket zal, mits tijdig besteld, in de laatste weken van de zomervakantie thuis bezorgd worden. Wanneer boeken kwijtraken, zijn deze kosten voor de ouders via een rekening van Iddink.

U-pas

Kortingspas

De U-pas is een gratis kortingspas voor inwoners van de stad Utrecht en omringende gemeenten met een laag inkomen.

Op www.u-pas.nl kunnen ouders met een U-pas kiezen voor de activiteit van het Globe College t.w.v. € 125,00 per schooljaar. Van dit bedrag worden de ouderbijdrage, het leerjaar-uitje en diverse kleine schoolactiviteiten betaald.

Daarnaast kunnen eerstejaars leerlingen een korting krijgen van € 350,00 voor de aanschaf van een laptop. Bij The Rent Company kunt u de korting gelijk laten verrekenen met de factuur.

Zie voor meer informatie www.u-pas.nl.

Globe College U-Pas - Kortingen voor ouders met een laag inkomen

Bewaren