Globe College Sky

In het belang van uw kind

Contactavonden

Je bent hier: Home » Ouders » Contactavonden

Contactavonden ouders/verzorgers

Hoe gaat het met uw kind?

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich prettig voelen op onze school. Goede contacten tussen school en ouders/verzorgers dragen daaraan bij. Aan het gesprek met ouders (contactavonden) hechten wij dan ook grote waarde. Omgekeerd is het belangrijk dat u als ouder weet wat er op school aan bod komt, zodat u het thuis – indien nodig – met uw kind kunt bespreken.

Verschillende contactavonden:

 • Informatieavonden

  Kennismaken en bijpraten

  Avond om kennis te maken en u bij te praten. Het kan bijvoorbeeld gaan over alle belangrijke keuzes die gemaakt moeten worden of over de activiteitenweken of over het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Tevens kunt u bij ons terecht met al uw vragen.

 • Thema-avonden

  Interessante onderwerpen

  Avonden om elkaar te informeren of met elkaar in gesprek te gaan over een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld: puberteit, godsdienst, pesten.

 • Voortgangsgesprekken

  Voortgang van uw kind

  Gesprek om met de leerling en de mentor over zijn of haar voortgang en rapport te praten. Vier keer per jaar krijgen de leerlingen een rapport. U wordt bij de eerste 3 rapporten op school uitgenodigd.

Betrokkenheid van ouders is belangrijk

Wanneer ouders positief betrokken zijn bij school, presteren kinderen beter!

Op verschillende manieren kunt u positief betrokken zijn bij de school.

Enkele voorbeelden:

 • aanwezig zijn en/of helpen bij activiteiten;
 • deelnemen aan thema-avonden;
 • aanwezig zijn op verschillende contactavonden;
 • de voortgang van uw kind in de gaten houden (o.a. via Magister bijvoorbeeld);
 • de school/mentor/docent op tijd informeren in geval van problemen;
 • op tijd hulp inchakelen mocht dat nodig zijn;
 • een respectvolle omgang met docenten, mentoren en andere medewerkers;
 • begeleiding thuis of elders afstemmen met school;
 • aanmelden voor de medezeggenschapsraad of ouderraad;
 • aanwezig zijn op alle voor uw kind belangrijke dagen, zoals optredens en toneelvoorstellingen, examenuitreiking, rapportbesprekingen en meer.