, , ,

Open Lesmiddag 2021

Online Open Lesmiddagen via Teams

Kennismaken via Teams!

Pakketten met lesmateriaal

Net als voorgaande jaren hebben wij dit schooljaar weer open lesmiddagen georganiseerd voor leerlingen uit groep 8. Voor de vele kids die zich hadden aangemeld, hebben docenten leuke online lessen voorbereid en uitgevoerd via Teams.

Vooraf hebben de groep 8-leerlingen pakketjes van ons ontvangen met lesmateriaal. Op deze manier konden ze goed kennismaken met vakken zoals: techniek, muziek, Mens en Maatschappij, sport, Nederlands, Engels en Frans.

We kijken terug op twee bijzonder geslaagde lesmiddagen!