Nieuwsflits 06 • 29 juni 2019

Geen afbeeldingen? Webversie https://email-globecollege.webocean.nl/t/r-e-jihrujhk-l-o/

----------

Onderwerpen

- Fantastische examenresultaten!
- Start Technologie en Toepassing
- Bezoek van Kids Right
- Oudertevredenheidsonderzoek
- Globe bij RTL Nieuws
- Expositie Next Culture
- Gelijke kansen op het Globe
- Cito leerjaar 1

----------

Fantastische examenresultaten!

Trots op onze kanjers!

Vandaag is bekend geworden dat 99,2% van de examenleerlingen van het Globe College zijn geslaagd. BBL 100%, KBL 100% en MAVO 96%.

Ik ben ontzettend trots op onze leerlingen! Oók heeft ons voltallige personeel een dikke pluim verdient voor hun bijdrage aan deze geweldige prestatie.

Gefeliciteerd en bedankt!

Frank Corneth - Directeur

--

Op naar de diploma-uitreiking

Ook wij zijn trots op de inspanningen die onze globekanjers hebben geleverd!

Dinsdag 9 juli a.s. is de diploma-uitreiking en dat belooft een spectaculair feest te worden! We ontvangen dan de geslaagden mét hun trotse ouders in de versierde aula van de school.

Tot dan!

De mentoren van leerjaar 4

----------

Start Technologie en Toepassing

Leren over technologie!

In de theoretische leerweg van het vmbo (de vroegere mavo) worden nog niet genoeg technologische vakken aangeboden. Dat is voor de instroom in technische beroepen op het mbo niet zo gunstig. Op het Globe College Utrecht gaat daar verandering in komen, zij starten in schooljaar 2019-2020 met het nieuwe vak Technologie en toepassing, afgekort T&T.

Samen met het Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) en met ondersteuning van het Ministerie van Onderwijs wordt het eerste jaar een pilot. Tijdens dit vak leren leerlingen over technologie in allerlei branches zoals de techniek, de zorg, lifestyle, economie & ondernemen en bijvoorbeeld de voedingsbranche. Leerlingen werken daarbij samen met bedrijven uit de omgeving.

Volgens directeur Frank Corneth is dit een kansrijke onderwijsinnovatie om in de grote steden meer vmbo-leerlingen voor techniek te boeien. Bovendien doen leerlingen ervaring op in samenwerken, en krijgen ze de mogelijkheid zich te oriënteren op veel verschillende beroepen.

Om deze innovatie te laten slagen en daarbij zicht te krijgen op de succesfactoren, wordt het traject systematisch gevolgd door onderzoekers van het lectoraat bèta- en technologiedidactiek van de Hogeschool Utrecht.

----------

Bezoek van KidsRights

Kindervredesprijs

Onlangs kregen de eerstejaars leerlingen bijzonder bezoek. Isabelle de Koning en Chrissie van Heijningen hebben die dag meer over KidsRights en de Kindervredesprijs verteld.

Globe goes vocal

Sinds september 2017 werkt het Globe College samen met Vocal Statements, een vocaal project waarin - vanuit een gevoel van urgentie - met jongeren gezongen wordt. Dit gevoel van urgentie is verbonden met een actueel maatschappelijk thema. Het project wordt jaarlijks afgesloten met een spetterend optreden in Tivoli Vredenburg. Dit jaar was de speciale gast Aeham Ahmad, een Syrische pianist die een statement maakt door muziek in te zetten voor hoop op vrede.

Vocal goed KidsRights

Met Vocal Statements leren kinderen een statement te maken met hun stem, en KidsRights is bij uitstek een organisatie die kinderen een stem geeft. KidsRights brengt kinderrechten wereldwijd onder de aandacht. Dit doen ze onder meer door jaarlijks de Kindervredesprijs uit te reiken.

----------

Oudertevredenheidsonderzoek

Bedankt ouders!

Met trots presenteren we de uitslag van het oudertevredenheidsonderzoek.

Een fantastische score van 8,7!

Hartelijk dank voor het vertrouwen in onze school. We doen er natuurlijk alles aan om dit zo te houden.

Meer info: Scholen op de kaart - Waardering Globe College
[https://www.scholenopdekaart.nl/Middelbare-scholen/1033/Globe-College/categorie/Waardering]

----------

Globe bij RTL Nieuws

Kiezen voor techniek!

Omdat er steeds minder vmbo-leerlingen kiezen voor techniek en de samenleving deze leerlingen hard nodig heeft, trekt het huidige kabinet 100 miljoen euro uit voor het technisch vmbo. Minsiter Slob schrijft een wedstrijd uit onder startups om met ideeën te komen hoe we de keuze voor techniek onder jongeren kunnen stimuleren.

In de uitzending van RTL nieuws (27 mei jl.) vertellen Frank Corneth en enkele leerlingen van het Globe College over techniekonderwijs.

Bekijk het fragment: Globe College in RTL Nieuws
[https://www.youtube.com/watch?v=K1QW7XTEzaU&feature=youtu.be]

----------

Expositie Next Culture

De Yurt

Tijdens de Next Culture expositie bezochten een aantal klassen van het Globe college de yurt. De maskers die gemaakt waren door leerlingen uit andere klassen waren fascinerend voor de bezoekende leerlingen. De leerlingen zaten braaf op de grond en smeekten mij om telkens nog een masker meer op het robot lijf te hangen. Ze waren allemaal erg benieuwd en moesten hard lachen om de audiofragmenten die in de maskers verborgen zaten. Een van de leerlingen riep: "Ik wil dit masker horen, want zij is mijn vriendin!". Ze bedoelde natuurlijk dat het masker gemaakt was door haar vriendin. Maar door de manier waarop ze het zei leek het alsof ze het heel belangrijk vond dat dit masker gekozen werd. Ik vroeg daarom aan de klas of ze vonden dat een robot een vriend of vriendin kan zijn. De meningen waren verdeeld, de meesten vonden dat het niet kon maar een paar leerlingen vonden van wel.

Fair2 Robot

De fair2 robot (de persoonlijkheidstest op basis van tegenstellingen) wekte in eerste instantie ook veel belangstelling op bij de leerlingen. Af en toe zag ik een leerling die probeerde serieus de vragen te beantwoorden. Maar meestal werden deze momenten verstoord omdat de rest ineens wegliep of er simpelweg heel vaak achter elkaar op de knoppen geramd werd. Dit leidde overigens tot een supergrappige situatie waarbij de robot op hol leek te slaan. De robot bleef nog lang nadat deze met rust gelaten werd zinnen uitspugen terwijl hij........

Lees verder en meer over o.a. de VR bril, datavissen voeren en analoge visualisatie: Next Culture Expo 2019.pdf
[https://www.globecollege.nl/pdf/globecollege-nextculture-expo2019.pdf]

----------

Gelijke kansen op het Globe

Inspirerend werkbezoek

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) heeft op 17 mei een werkbezoek afgelegd aan het Globe College. ‘Gelijke kansen’ was het thema van dit bezoek. Het college wilde als geheel meer voeling krijgen bij dit onderwerp. Ook waren ze erg benieuwd naar wat het Globe College doet om leerlingen de kans te geven zich optimaal te ontwikkelen.

Afbeelding: wethouders gemeente Utrecht

Frank Corneth heeft tijdens zijn presentatie antwoord gegeven op deze vraag. Daarnaast is er gesproken over hoe de school de overgang van PO naar VO kan versoepelen. De interventies die het Globe College inzet om de aantrekkelijkheid van het vmbo te versterken, is ook ter sprake gekomen.

We kunnen terugkijken op een leerzaam en inspirerend werkbezoek!

----------

Cito Leerjaar 1

Tien toetsen in twee ochtenden!

Alle eerstejaars hebben voor de tweede keer dit jaar citotoetsen gemaakt. De citotoetsen geven een beeld van het leerwegniveau.

De leerlingen hebben in twee ochtenden tien toetsen gemaakt. Een paar leerlingen hebben hoger gescoord dan het niveau dat zij op dit moment volgen. Zij zullen volgend schooljaar in een nieuwe klas op een hoger niveau gaan werken.

Goed gedaan allemaal!

----------

E info@globecollege.nl
T 0305112000
www.globecollege.nl

Vind ik leuk https://email-globecollege.webocean.nl/t/r-fb-jihrujhk-l-b/
Doorsturen http://globecollege.forwardtomyfriend.com/r-l-2AD73FFF-jihrujhk-l-n

Voorkeuren aanpassen https://globecollege.updatemyprofile.com/r-l-2AD73FFF-l-jh


Uitschrijven https://email-globecollege.webocean.nl/t/r-u-jihrujhk-l-jk/