Globe College Sky

Verdeling

Onder- en bovenbouw

Je bent hier: Home » Leerlingen » Onderbouw en bovenbouw

Onderbouw (eerste en tweede leerjaar)

Ontdek je talent!

Elke leerling start in het eerste en tweede leerjaar in de onderbouw. Dit zijn de jaren waar je vooral bezig bent met het ontdekken van jouw talent!

Je krijgt twee jaar les in vaste mentorgroepen. Dat betekent dat de klas en de mentor deze periode bij elkaar blijven. De mentor begeleidt jou bij het maken van de belangrijke profielkeuze aan het einde van het tweede jaar. Uiteraard worden ouders uitgebreid bij dit proces betrokken.


Meer informatie over het ontdekken en ontwikkelen van jouw talent(en) vind je hier: Oog voor individu en talent.

Voor voorbeelden van leuke Talent Workshops die je zoal kunt verwachten, kun je hier een kijkje nemen: Globetalent Workshops.

Enkele voorbeelden van de leuke talent workshops op het Globe!

Globe College Talent Workshops

Bovenbouw (derde en vierde leerjaar)

Tijd voor profielkeuze!

In de eerste twee jaar heb je ontdekt waar jouw talent(en) en interesses liggen. In het derde leerjaar kies je dan ook een profiel. Het onderwijs in de bovenbouw is vooral gericht op het behalen van een diploma en natuurijk het verder ontwikkelen van je talent.

Je mentor is je vaste aanspreekpersoon. Elke week is er een mentoruur waar je vragen kunt stellen. Als je het fijn vindt, kun je natuurlijk vaker een gesprek met je mentor hebben.

Toetsen

Het schooljaar is verdeeld in 4 perioden van 9 lesweken. Elke periode wordt afgesloten met een eindtoetsweek in week 9 voor alle theoretische vakken. In deze week worden er ook allerlei activiteiten op het gebied van kunst/cultuur, sport en burgerschap georganiseerd. Alle toetsen in leerjaar 3 en 4 staan in het boekje PTA (Periode Toetsing en Afsluiting), dat aan het begin van het schooljaar wordt uitgedeeld. Zo weet je precies welke toetsen je van elke vak moet maken. (Wel zo handig!)

De cijfers van deze toetsen + cijfers van het Centraal Eindexamen in het 4e leerjaar = Jouw Eindexamencijfer!

Algemene ouderavond

Aan het begin van het derde schooljaar is er een algemene ouderavond om alle ouders op de hoogte te brengen van het eindexamenprogramma en het eindexamen-reglement.


Voor meer informatie over contactavonden ga naar: Contactavonden ouders/verzorgers.