Globe College Sky

Onderbouw bovenbouw

Lesrooster en lestijden

Je bent hier: Home » Leerlingen » Lesrooster en Lestijden

Belangrijke punten lesrooster

  • Elke les duurt 50 minuten m.u.v. het opstartmoment.
  • Elke middag is er op afspraak ruimte voor een i-uur (individueel uur).
  • 1 3 x per week start de mentor in de onderbouw met een opstartmoment van 15 minuten.
  • 2 Dinsdagmiddag is de vergadermiddag voor docenten, alle leerlingen zijn dan om 13.05 uur lesvrij.
  • 3 We kunnen van jou verlangen tot 16.35 uur te blijven (1/2 uur om hen extra begeleiding te geven, de stof extra uit te leggen, gesprekken te voeren of hun huiswerk af te maken.) Houd hier rekening mee voor wat betreft het maken van afspraken en bijbaantjes!

Pauzeruimte leerjaar 1

Als leerling van leerjaar 1 heb je een eigen pauzeruimte op het dak van de school waar een schoolplein aanwezig is (5e verd.). Je blijft de hele lesdag in de school.

Pauzeruimte leerjaar 2, 3 en 4

Als leerling van leerjaar 2, 3 en 4 heb je een pauzeruimte beneden in de aula van de school. Op beide locaties kunnen jullie drinken en gezonde broodjes kopen.

Er zijn nu nog geen aangepaste roosters beschikbaar.

Bezoek deze pagina weer tijdens de toets- en activiteitenweek.

  • Download rooster leerjaar 1 en 2
  • Download rooster 2e toetsweek leerjaar 4

Lestijden

wdt_ID lessen van tot
1 mentor1 08:20 08:35
2 les 2 08:35 09:25
3 les 3 09:25 10:15
4 les 4 10:15 11:05
5 pauze 11:05 11:25
6 les 5 11:25 12:15
7 les 62 12:15 13:05
8 pauze 13:05 13:35
9 les 7 13:35 14:25
10 les 8 14:25 15:15

Lessentabel onderbouw

Aantal uren per vak per week

wdt_ID Leerjaar 1 B 1 K 1 MH 2 B 2 K 2 MH
1 Nederlands 5 5 4 5 4 4
2 Engels 3 3 3 3 3 3
3 Frans - - 2 - - 2
4 Wiskunde 3 3 3 3 3 3
5 Rekenen 1 1 1 1 1 1
6 Biologie-Verzorging 3 3 3 3 3 3
7 NaSk-Techniek 3 3 3 3 3 3
8 M&M 1 3 3 3 3 3 3
9 Economie - - - 2 2 2
10 LO 3 3 3 3 3 3

1 M&M – Mens & Maatschappij – In leerjaar 2 wordt 2 uur eco-
nomie gegeven naast 2 of 3 uur M&M

2 PPO – Praktische Profiel Oriëntatie

Lessentabel bovenbouw

Aantal uren per vak per week

wdt_ID Leerjaar 3 B-K 3 M 4 B-K 4 M-H6
1 Nederlands 4 4 4 4
2 Engels 3 3 3 3
3 Frans - 3* - 3*
4 Wiskunde 3* 3 3* 3
5 Rekenen 1 1 1 1
6 Biologie 3* 3* 3* 3*
7 Economie 3* 3 3* 3
8 Sectorwerkstuk - - - 1
9 NaSk 1 3* 3* 3* -
10 Geschiedenis - 3* - 3*

De totale onderwijstijd wordt niet alleen bepaald door de wekelijkse lestijden, maar ook door andere activiteiten die onder begeleiding binnen of buiten het schoolgebouw plaatsvinden.

1 Nog te ontwikkelen vaardigheden t.b.v. de HAVO6-stroom
* Afhankelijk van de profielkeuze