Globe College Sky

Samen verantwoordelijk

Leerlingenraad

Je bent hier: Home » Leerlingen » Leerlingenraad

Opkomen voor je belangen!

Adviserende rol

De leerlingenraad behartigt de belangen van leerlingen en bestaat uit – al dan niet – door leerlingen gekozen of benoemde vertegenwoordigers.

Een leerlingenraad heeft een adviserende rol en is bevoegd om – gevraagd en ongevraagd – advies uit te brengen aan de medezeggenschapsraad, met name over zaken die leerlingen direct aangaan. In een leerlingenraad zitten leerlingen van alle leerjaren.

Weet jij wat er speelt op school en wil jij opkomen voor de belangen van alle leerlingen? Neem dan contact op met je mentor!

Globe College Leerlingenraad

Voorbeelden onderwerpen:

  • Het leerlingenstatuut;
  • Schoolfeesten;
  • Buitenschoolse activiteiten;
  • Het (mee)organiseren van een evenement op school;
  • Deelname in diverse commissies.

Bijeenkomsten

Om de 6 weken komt de leerlingenraad bijeen. Twee leerlingen uit de leerlingenraad vertegenwoordigen de leerlingen in de MR. Ze schuiven ca. 2 keer per jaar aan bij de MR-bijeenkomst om te praten over onderwerpen die voor de leerlingen belangrijk zijn.

Heb jij een goed idee of een plan?

Voordat je met je plan naar de schoolleiding kan, is het natuurlijk heel belangrijk om uit te zoeken wat je medescholieren ervan vinden. Het is goed om zoveel mogelijk steun te krijgen van alle leerlingen, om de schoolleiding te overtuigen van je goede idee. Hoe vind je die steun? Je kunt bijvoorbeeld in gesprek gaan met je medescholieren maar je kunt ook een enquête of een referendum organiseren! Heb je genoeg steun? Dan maak je een afspraak met de schoolleiding, om je plan(nen) voor te leggen. Succes!

Nog veel meer informatie en handige tips kun je hier vinden: Handboek Leerlingenraad.