Globe College Sky

Belangrijke data en

Schoolvakanties

Je bent hier: Home » Leerlingen » Belangrijke data en schoolvakanties

Verlof buiten schoolvakanties

Waarom extra verlof en hoe werkt het?

Soms vragen ouders/verzorgers voor hun kind verlof aan buiten de schoolvakanties. Voorbeelden:

  • om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;
  • om plichten te vervullen, voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging;
  • wegens andere gewichtige omstandigheden.

In bovengenoemde gevallen kunt u een aanvraagformulier voor bijzonder verlof invullen. Vervolgens dient u het formulier in bij de directeur van de school. Let op: doe dit 6 weken van tevoren! (waar mogelijk) De formulieren zijn verkrijgbaar bij de administratie of u kunt ze downloaden via onze website: Download Info.

Is extra verlof toegestaan voor extra vakantie?

Dit is niet geoorloofd. Tevens wordt er voorafgaand en aansluitend aan de zomervakantie geen extra verlof gegeven.

Wie verleent extra verlof?

Als de aanvraag voor verlof niet meer dan 10 dagen binnen één schooljaar betreft, beslist de directeur of het verlof kan worden verleend. Bij meer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar over de aanvraag.


Meer informatie rondom absentie, verzuim en bijzonder verlof vindt u hier: Absentie en Verzuim en Download Info.

Een overzicht van alle evenementen vindt u hier: Kalender.

Belangrijke data 2020/2021


VMBO Markt bij X11

za 14 november 10:00 – 14:00 uur

Open dag

za 16 januari – 10:00 – 15:00 uur – Open dag

Informatieavonden

vr 15 januari – 18:00 – 20:30 uur – Informatieavond

ma 15 februari – 18:00 – 20:30 uur – Informatieavond

ma 29 maart – 18:00 – 20:30 uur – Informatieavond

Open lesmiddag basisonderwijs

di 26 januari – 13:30 – 16:00 uur

wo 3 februari – 13:30 – 16:00 uur

Opgeven via de basisschool of www.globecollege.nl/groep-8

Voortgangsgesprekken met ouders

wo 9 en do 10 december

wo 31 maart en do 1 april

Activiteiten- & toetsweken

ma 23 t/m vr 27 november – Activiteiten- en toetsweek

ma 15 t/m vr 19 maart – Activiteiten- en toetsweek

ma 5 juli – Activiteitenweek LJ 1 en LJ2 + Energieweek LJ3

Vrije- en vakantiedagen 2020/2021


Start schooljaar leerlingen

wo 2 september

Herfstvakantie

ma 19 t/m vr 23 oktober

Kerstvakantie

ma 21 dec t/m vr 1 januari

Voorjaarsvakantie

ma 22 t/m vr 26 februari

Goede Vrijdag en Pasen

vr 2 april – Goede Vrijdag

ma 5 april – 2e Paasdag

Meivakantie

ma 26 april t/m vr 7 mei

Hemelvaartsdag

do 13 mei – Hemelvaartsdag

vr 14 mei – Vrije dag

Zomervakantie

ma 19 juli t/m vr 27 augustus *

Overige dagen

* Zie kalenderLeerlingen zijn vanaf 15 juli roostervrij!