Globe College Sky

Belangrijke data en

Schoolvakanties

Je bent hier: Home » Leerlingen » Belangrijke data en schoolvakanties

Verlof buiten schoolvakanties

Waarom extra verlof en hoe werkt het?

Soms vragen ouders/verzorgers voor hun kind verlof aan buiten de schoolvakanties. Voorbeelden:

  • om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;
  • om plichten te vervullen, voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging;
  • wegens andere gewichtige omstandigheden.

In bovengenoemde gevallen kunt u een aanvraagformulier voor bijzonder verlof invullen. Vervolgens dient u het formulier in bij de directeur van de school. Let op: doe dit 6 weken van tevoren! (waar mogelijk) De formulieren zijn verkrijgbaar bij de administratie of u kunt ze downloaden via onze website: Download Info.

Is extra verlof toegestaan voor extra vakantie?

Dit is niet geoorloofd. Tevens wordt er voorafgaand en aansluitend aan de zomervakantie geen extra verlof gegeven.

Wie verleent extra verlof?

Als de aanvraag voor verlof niet meer dan 10 dagen binnen één schooljaar betreft, beslist de directeur of het verlof kan worden verleend. Bij meer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar over de aanvraag.


Meer informatie rondom absentie, verzuim en bijzonder verlof vindt u hier: Absentie en Verzuim en Download Info.

Een overzicht van alle evenementen vindt u hier: Kalender.

Belangrijke data 2022/2023


VMBO Markt bij X11

nog niet bekend

Open dag

za 12 november – 10:00 – 14:00 uur – Open dag 1

za 21 januari – 10:00 – 15:00 uur – Open dag 1

Informatieavonden

do 8 december – 18:00 – 20:30 uur – Informatieavond

wo 8 maart – 18:00 – 20:30 uur – Informatieavond

Open lesmiddag basisonderwijs

di 1 november – 13:30 – 16:00 uur

wo 1 februari – 13:30 – 16:00 uur

Opgeven via de basisschool of www.globecollege.nl/groep-8

Voortgangsgesprekken met ouders

ma 12 en di 13 december

wo 19 en do 20 april

Activiteiten- & toetsweken

ma 21 t/m vr 25 november – Activiteiten- en toetsweek

ma 20 t/m vr 24 maart – Activiteiten- en toetsweek

ma 19 t/m vr 23 juni – Activiteiten- en toetsweek LJ3

Vrije- en vakantiedagen 2022/2023


Start schooljaar leerlingen

wo 24 augustus

Herfstvakantie

ma 24 t/m 28 oktober

Kerstvakantie

ma 26 december t/m vr 6 januari

Voorjaarsvakantie

ma 27 februari t/m vr 3 maart

Goede Vrijdag en Pasen

vr 7 april – Goede Vrijdag

ma 10 april – 2e Paasdag

Meivakantie

ma 24 april t/m vr 5 mei

Hemelvaartsdag

do 18 mei – Hemelvaartsdag

vr 19 mei – Vrije dag

Zomervakantie

ma 10 juli t/m vr 18 augustus *

Overige dagen

* Zie kalenderLeerlingen zijn vanaf 6 juli roostervrij!