Globe College Sky

Belangrijke data en

Schoolvakanties

Verlof buiten schoolvakanties

Waarom extra verlof en hoe werkt het?

Soms vragen ouders/verzorgers voor hun kind verlof aan buiten de schoolvakanties. Voorbeelden:

  • om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;
  • om plichten te vervullen, voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging;
  • wegens andere gewichtige omstandigheden.

In bovengenoemde gevallen kunt u een aanvraagformulier voor bijzonder verlof invullen. Vervolgens dient u het formulier in bij de directeur van de school. Let op: doe dit 6 weken van tevoren! (waar mogelijk) De formulieren zijn verkrijgbaar bij de administratie of u kunt ze downloaden via onze website: Download Info.

Is extra verlof toegestaan voor extra vakantie?

Dit is niet geoorloofd. Tevens wordt er voorafgaand en aansluitend aan de zomervakantie geen extra verlof gegeven.

Wie verleent extra verlof?

Als de aanvraag voor verlof niet meer dan 10 dagen binnen één schooljaar betreft, beslist de directeur of het verlof kan worden verleend. Bij meer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar over de aanvraag.


Meer informatie rondom absentie, verzuim en bijzonder verlof vindt u hier: Absentie en Verzuim en Download Info.

Een overzicht van alle evenementen vindt u hier: Kalender.

Toekomstige evenementen

jul 01

Toetsweek leerjaar 3

1 juli - 6 juli
jul 09

Diploma-uitreiking

9 juli | 13:00 - 22:00
jul 16

Belangrijke data


VMBO Markt bij X11

17 november 2018 10:00 – 14:00 uur

Open dagen

1 februari 2019 – 18:00 – 20:30 uur Informatieavond

2 februari 2019 – 10:00 – 15:00 uur Open dag

4 maart 2019 – 18:00 – 20:30 uur Informatieavond

8 april 2019 – 18:00 – 20:30 uur Informatieavond

Open lesmiddag basisonderwijs

13 februari 2019 – 13:30 – 15:30 uur

20 februari 2019 – 13:30 – 15:30 uur

Voortgangsgesprekken met ouders

12 en 13 december 2018

3 en 4 april 2019

Activiteiten- & toetsweken

26 t/m 30 november 2018 Activiteiten- en toetsweek

18 t/m 22 maart 2019 Activiteiten- en toetsweek

1 t/m 5 juli 2019 Toetsweek leerjaar 3

Vrije- en vakantiedagen 2018-2019


Start schooljaar

woensdag 29 augustus 2018

Herfstvakantie

22 t/m 26 oktober 2018

Kerstvakantie

24 december 2018 t/m 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie

25 februari t/m 1 maart 2019

Meivakantie

19 april t/m 3 mei 2019

Zomervakantie

20 juli t/m 1 september 2019*

Overige dagen

* Leerlingen zijn vanaf 18 juli roostervrij