Globe College Sky

Belangrijke data en

Schoolvakanties

Je bent hier: Home » Leerlingen » Belangrijke data en schoolvakanties

Verlof buiten schoolvakanties

Waarom extra verlof en hoe werkt het?

Soms vragen ouders/verzorgers voor hun kind verlof aan buiten de schoolvakanties. Voorbeelden:

  • om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;
  • om plichten te vervullen, voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging;
  • wegens andere gewichtige omstandigheden.

In bovengenoemde gevallen kunt u een aanvraagformulier voor bijzonder verlof invullen. Vervolgens dient u het formulier in bij de directeur van de school. Let op: doe dit 6 weken van tevoren! (waar mogelijk) De formulieren zijn verkrijgbaar bij de administratie of u kunt ze downloaden via onze website: Download Info.

Is extra verlof toegestaan voor extra vakantie?

Dit is niet geoorloofd. Tevens wordt er voorafgaand en aansluitend aan de zomervakantie geen extra verlof gegeven.

Wie verleent extra verlof?

Als de aanvraag voor verlof niet meer dan 10 dagen binnen één schooljaar betreft, beslist de directeur of het verlof kan worden verleend. Bij meer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar over de aanvraag.


Meer informatie rondom absentie, verzuim en bijzonder verlof vindt u hier: Absentie en Verzuim en Download Info.

Een overzicht van alle evenementen vindt u hier: Kalender.

Belangrijke data 2021/2022


VMBO Markt bij X11

za 13 november 10:00 – 14:00 uur

Open dag

za 15 januari – 10:00 – 15:00 uur – Open dag

Informatieavonden

vr 14 januari – 18:00 – 20:30 uur – Informatieavond

ma 14 februari – 18:00 – 20:30 uur – Informatieavond

vr 1 april – 18:00 – 20:30 uur – Informatieavond

Open lesmiddag basisonderwijs

di 25 januari – 13:30 – 15:30 uur

wo 2 februari – 13:30 – 15:30 uur

Opgeven via de basisschool of www.globecollege.nl/groep-8

Voortgangsgesprekken met ouders

ma 20 en di 21 december

di 5 en wo 6 april

Activiteiten- & toetsweken

di 30 nov t/m vr 3 december – Activiteiten- en toetsweek

ma 14 t/m vr 18 maart – Activiteiten- en toetsweek

ma 20 t/m vr 24 juni – Activiteiten- en toetsweek LJ3

ma 27 juni – Activiteitenweek LJ 1 en LJ2 + Energieweek LJ3

Vrije- en vakantiedagen 2021/2022


Start schooljaar leerlingen

wo 2 september

Herfstvakantie

za 16 t/m zo 24 oktober

Kerstvakantie

za 25 dec t/m zo 9 januari

Voorjaarsvakantie

za 26 februari t/m zo 6 maart

Goede Vrijdag en Pasen

vr 15 april – Goede Vrijdag

ma 18 april – 2e Paasdag

Meivakantie

za 23 april t/m zo 8 mei

Hemelvaartsdag

do 26 mei – Hemelvaartsdag

vr 27 mei – Vrije dag

Zomervakantie

za 9 juli t/m zo 21 augustus *

Overige dagen

* Zie kalenderLeerlingen zijn vanaf 7 juli roostervrij!