Globe College Sky

Belangrijke data en

Schoolvakanties

Verlof buiten schoolvakanties

Waarom extra verlof en hoe werkt het?

Soms vragen ouders/verzorgers voor hun kind verlof aan buiten de schoolvakanties. Voorbeelden:

  • om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;
  • om plichten te vervullen, voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging;
  • wegens andere gewichtige omstandigheden.

In bovengenoemde gevallen kunt u een aanvraagformulier voor bijzonder verlof invullen. Vervolgens dient u het formulier in bij de directeur van de school. Let op: doe dit 6 weken van tevoren! (waar mogelijk) De formulieren zijn verkrijgbaar bij de administratie of u kunt ze downloaden via onze website: Download Info.

Is extra verlof toegestaan voor extra vakantie?

Dit is niet geoorloofd. Tevens wordt er voorafgaand en aansluitend aan de zomervakantie geen extra verlof gegeven.

Wie verleent extra verlof?

Als de aanvraag voor verlof niet meer dan 10 dagen binnen één schooljaar betreft, beslist de directeur of het verlof kan worden verleend. Bij meer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar over de aanvraag.


Meer informatie rondom absentie, verzuim en bijzonder verlof vindt u hier: Absentie en Verzuim en Download Info.

Een overzicht van alle evenementen vindt u hier: Kalender.

Toekomstige evenementen

okt 16

LL Roostervrij

16 oktober
okt 19

Herfstvakantie

19 oktober - 23 oktober
okt 27

Voorlichting Profielkeuzes

27 oktober | 19:00 - 20:00

Belangrijke data 2019/2020


VMBO Markt bij X11

za 16 november 10:00 – 14:00 uur

Open dag

za 25 januari – 10:00 – 15:00 uur – Open dag

Informatieavonden

vr 24 januari – 18:00 – 20:30 uur – Informatieavond

ma 17 februari – 18:00 – 20:30 uur – Informatieavond

do 2 april – 18:00 – 20:30 uur – Informatieavond

Open lesmiddag basisonderwijs

di 4 februari – 13:30 – 16:00 uur

di 11 februari – 13:30 – 16:00 uur

Ouderavond

di 17 september – 18:45 uur – ouderavond leerjaar 1

di 17 september – 19:45 uur – ouderavond leerjaar 2

wo 18 september – 18:45 uur – ouderavond leerjaar 3

wo 18 september – 19:45 uur – ouderavond leerjaar 4

Voortgangsgesprekken met ouders

wo 11 en do 12 december

di 7 en wo 8 april

Activiteiten- & toetsweken

ma 25 t/m vr 29 november – Activiteiten- en toetsweek

ma 16 t/m vr 20 maart – Activiteiten- en toetsweek

ma 29 juni – Start toetsweek leerjaar 1, 2 en 3

Vrije- en vakantiedagen 2019/2020


Start schooljaar leerlingen

wo 4 september

Herfstvakantie

ma 21 t/m vr 25 oktober

Kerstvakantie

ma 23 dec t/m vr 3 januari

Voorjaarsvakantie

ma 24 t/m vr 28 februari

Goede Vrijdag en Pasen

vr 10 april – Goede Vrijdag

ma 13 april – 2e Paasdag

Meivakantie

wo 22 april t/m di 5 mei

Hemelvaartsdag

do 21 mei – Hemelvaartsdag

vr 22 mei – Vrije dag

Zomervakantie

ma 20 juli t/m vr 28 augustus *

Overige dagen

* Leerlingen zijn vanaf do 16 juli roostervrij!