Oudertevredenheidsonderzoek
, , ,

Ouders heel erg tevreden

Een goede relatie tussen school en ouders We zijn weer super trots op de uitslag van het oudertevredenheidsonderzoek! De “score”, is het gemiddelde van de scores van leerjaar 1 t/m 4. Resultaten waar we weer trots op mogen zijn: …