Globe College Sky

Belangrijke data en

Schoolvakanties

Verlof buiten schoolvakanties

Waarom extra verlof en hoe werkt het?

Soms vragen ouders/verzorgers voor hun kind verlof aan buiten de schoolvakanties. Voorbeelden:

  • om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;
  • om plichten te vervullen, voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging;
  • wegens andere gewichtige omstandigheden.

In bovengenoemde gevallen kunt u een aanvraagformulier voor bijzonder verlof invullen. Vervolgens dient u het formulier in bij de directeur van de school. Let op: doe dit 6 weken van tevoren! (waar mogelijk) De formulieren zijn verkrijgbaar bij de administratie of u kunt ze downloaden via onze website: Download Info.

Is extra verlof toegestaan voor extra vakantie?

Dit is niet geoorloofd. Tevens wordt er voorafgaand en aansluitend aan de zomervakantie geen extra verlof gegeven.

Wie verleent extra verlof?

Als de aanvraag voor verlof niet meer dan 10 dagen binnen één schooljaar betreft, beslist de directeur of het verlof kan worden verleend. Bij meer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar over de aanvraag.


Meer informatie rondom absentie, verzuim en bijzonder verlof vindt u hier: Absentie en Verzuim en Download Info.

Belangrijke data


VMBO Markt bij X11

25 november 2017 10:00 – 14:00 uur

Open dagen

26 januari 2018 – 18:00 – 20:30 uur Informatieavond

27 januari 2018 – 10:00 – 15:00 uur Open dag

20 februari 2018 – 18:00 – 20:30 uur Informatieavond

9 april 2018 – 18:00 – 20:30 uur Informatieavond

Open lesmiddag basisonderwijs

13 februari 2018 – 13:30 – 15:30 uur

14 februari 2018 – 13:30 – 15:30 uur

Voortgangsgesprekken met ouders

13 oktober 2018

13 – 14 december 2018

2 februari 2018

11 – 12 april 2018

Activiteiten- & toetsweken

27 november t/m 1 december 2017 Activiteiten- en toetsweek

23 t/m 29 maart 2018 Toetsweek leerjaar 3

25 t/m 29 juni 2018 Toetsweek leerjaar 3

Vrije- en vakantiedagen 2017-2018


Start schooljaar

woensdag 23 augustus 2017

Herfstvakantie

16 t/m 20 oktober 2017

Kerstvakantie

25 december 2017 t/m 5 januari 2018

Voorjaarsvakantie

26 februari t/m 2 maart 2018

Meivakantie

27 april t/m 11 mei 2018

Zomervakantie

14 juli t/m 26 augustus 2018*

Overige dagen

* Leerlingen zijn vanaf 12 juli roostervrij